Bạn đang xem : cách tạo biểu định kiểu trong html

HTML

Kiểu – CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets.

CSS tiết kiệm rất nhiều công việc. Nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều
tất cả các trang web cùng một lúc.

CSS = Kiểu dáng và Màu sắc

Thao tác Văn bản

Màu sắc,

Hộp

CSS là gì?

Trang tính kiểu xếp tầng (CSS) được sử dụng để định dạng bố cục của trang web.

Với CSS, bạn có thể kiểm soát màu sắc, phông chữ, kích thước của văn bản, khoảng cách
giữa các phần tử, các phần tử được định vị và bố trí như thế nào, nền gì
hình ảnh hoặc màu nền sẽ được sử dụng, các màn hình khác nhau cho các thiết bị khác nhau
và kích thước màn hình, v.v.!

Mẹo: Từ xếp tầng có nghĩa là một kiểu
được áp dụng cho một phần tử mẹ cũng sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử con trong
cha mẹ. Vì vậy, nếu bạn đặt màu của nội dung văn bản thành “xanh lam”, tất cả các tiêu đề,
đoạn văn và các phần tử văn bản khác trong phần nội dung cũng sẽ có cùng màu (trừ khi bạn chỉ định
cái gì đó khác)!

Sử dụng CSS

CSS có thể được thêm vào tài liệu HTML theo 3 cách:

 • Nội tuyến – bằng cách sử dụng thuộc tính style bên trong các phần tử HTML
 • Nội bộ – bằng cách sử dụng phần tử & lt; style & gt; trong & lt; head & gt; phần
 • Bên ngoài – bằng cách sử dụng & lt; liên kết & gt;
  phần tử để liên kết với một tệp CSS bên ngoài

Cách phổ biến nhất để thêm CSS là giữ các kiểu trong CSS bên ngoài
các tập tin. Tuy nhiên, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng các kiểu nội tuyến và kiểu nội bộ, vì điều này dễ dàng hơn để
chứng minh và dễ dàng hơn để bạn tự mình thử.

CSS nội tuyến

CSS nội tuyến được sử dụng để áp dụng một kiểu duy nhất cho một phần tử HTML.

CSS nội tuyến sử dụng thuộc tính style của một phần tử HTML.

Ví dụ sau đặt màu văn bản của phần tử & lt; h1 & gt; thành màu xanh lam,
và màu văn bản của phần tử & lt; p & gt; thành màu đỏ:

Ví dụ

& lt; h1 style = “color: blue;” & gt; A Blue Heading & lt; / h1 & gt;

& lt; p
style = “color: red;” & gt; Một đoạn văn màu đỏ. & lt; / p & gt;

Hãy tự mình thử »

CSS nội bộ

CSS nội bộ được sử dụng để xác định kiểu cho một trang HTML.

CSS nội bộ được xác định trong phần & lt; head & gt; của trang HTML,
trong phần tử & lt; style & gt; .

Ví dụ sau đặt màu văn bản của TẤT CẢ các phần tử & lt; h1 & gt;
(trên trang đó) thành màu xanh lam và màu văn bản của TẤT CẢ các phần tử & lt; p & gt; thành
màu đỏ. Ngoài ra, trang sẽ được hiển thị với nền “bột màu”
màu sắc:

Ví dụ

& lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; head & gt;
& lt; style & gt;
nội dung {background-color: powderblue;}
h1 {color: blue;}
p {color: red;}
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;

& lt; h1 & gt; Đây là
tiêu đề & lt; / h1 & gt;
& lt; p & gt; Đây là một đoạn văn. & lt; / p & gt;

Xem Thêm  Cách để Tạo hệ điều hành máy tính - đổi cổng trong xampp

& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Hãy tự mình thử »

CSS bên ngoài

Biểu định kiểu bên ngoài được sử dụng để xác định kiểu cho nhiều trang HTML.

Để sử dụng biểu định kiểu bên ngoài, hãy thêm liên kết tới biểu định kiểu này trong phần & lt; head & gt; của mỗi trang HTML:

Ví dụ

& lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; head & gt;
& lt; link rel = “stylesheet” href = “styles.css” & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;

& lt; h1 & gt; Đây là tiêu đề & lt; / h1 & gt;
& lt; p & gt; Đây là một đoạn văn. & lt; / p & gt ;

& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Hãy tự mình thử »

Biểu định kiểu bên ngoài có thể được viết trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Tệp không được chứa bất kỳ
Mã HTML và phải được lưu bằng đuôi .css.

Đây là giao diện của tệp “styles.css”:

“styles.css”:

nội dung {
background-color: powderblue;
}
h1 {
color: blue;
}
p {
color: red;
}

Mẹo: Với biểu định kiểu bên ngoài, bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web bằng cách thay đổi một tệp!

Màu sắc, phông chữ và kích thước CSS

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày một số thuộc tính CSS thường được sử dụng. Bạn sẽ học
thêm về chúng sau.

Thuộc tính CSS color xác định màu văn bản sẽ được sử dụng.

Thuộc tính CSS font-family xác định phông chữ sẽ được sử dụng.

Thuộc tính CSS font-size xác định kích thước văn bản sẽ được sử dụng.

Ví dụ

Sử dụng các thuộc tính màu CSS, font-family và font-size:

& lt;! html DOCTYPE & gt;
& lt; html & gt;
& lt; head & gt;
& lt; style & gt;
h1 {
color: blue;
font-family: verdana;
font- kích thước: 300%;
}
p {
màu: đỏ;
font-family: courier;
font-size: 160%;
}
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;

& lt; h1 & gt; Đây là tiêu đề & lt; / h1 & gt;
& lt; p & gt; Đây là một đoạn văn. & lt; / p & gt;

& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Hãy tự mình thử »

Đường viền CSS

Thuộc tính CSS border xác định đường viền
xung quanh một phần tử HTML.

Mẹo: Bạn có thể xác định đường viền cho gần như tất cả các phần tử HTML.

Ví dụ

Sử dụng thuộc tính đường viền CSS:

p {
border: 2px
bột màu rắn;
}

Hãy tự mình thử »

CSS Padding

Thuộc tính CSS padding xác định một phần đệm
(khoảng trắng) giữa văn bản và đường viền.

Ví dụ

Sử dụng thuộc tính đường viền và phần đệm CSS:

p {
border: 2px
bột màu rắn;
padding: 30px;
}

Hãy tự mình thử »

Lề CSS

Thuộc tính CSS margin xác định lề
(khoảng trắng) bên ngoài biên giới.

Ví dụ

Sử dụng thuộc tính đường viền và lề CSS:

p {
border: 2px
bột màu rắn;
margin: 50px;
}

Hãy tự mình thử »

Liên kết đến CSS bên ngoài

Các biểu định kiểu bên ngoài có thể được tham chiếu với URL đầy đủ hoặc với đường dẫn liên quan đến trang web hiện tại.

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng một URL đầy đủ để liên kết đến một biểu định kiểu:

Xem Thêm  Danh sách HTML- Hướng dẫn về danh sách có thứ tự, không theo thứ tự và mô tả - 3 loại danh sách trong html

& lt; link rel = “stylesheet” href = “https://www.w3schools.com/html/styles.css” & gt;

Hãy tự mình thử »

Ví dụ

Ví dụ này liên kết đến một biểu định kiểu nằm trong thư mục html trên trang web hiện tại:

& lt; link rel = “stylesheet” href = “/ html / styles.css” & gt;

Hãy tự mình thử »

Ví dụ

Ví dụ này liên kết đến một biểu định kiểu nằm trong cùng thư mục với trang hiện tại:

& lt; link rel = “stylesheet” href = “styles.css” & gt;

Hãy tự mình thử »

Bạn có thể đọc thêm về đường dẫn tệp trong chương HTML
Đường dẫn tệp
.

Tóm tắt chương

 • Sử dụng thuộc tính HTML style để tạo kiểu nội tuyến
 • Sử dụng phần tử HTML & lt; style & gt; để xác định CSS nội bộ
 • Sử dụng phần tử HTML & lt; link & gt; để tham chiếu đến tệp CSS bên ngoài
 • Sử dụng phần tử HTML & lt; head & gt; để lưu trữ & lt; style & gt; và & lt; liên kết & gt; phần tử
 • Sử dụng thuộc tính CSS color cho màu văn bản
 • Sử dụng thuộc tính CSS font-family cho phông chữ văn bản
 • Sử dụng thuộc tính CSS font-size cho các kích thước văn bản
 • Sử dụng thuộc tính CSS border cho đường viền
 • Sử dụng thuộc tính CSS padding cho khoảng trống bên trong đường viền
 • Sử dụng thuộc tính CSS margin cho khoảng trắng bên ngoài đường viền

Mẹo: Bạn có thể tìm hiểu thêm về CSS trong Hướng dẫn CSS của chúng tôi.

Bài tập HTML

Tự kiểm tra bằng các bài tập

Bài tập:

Sử dụng CSS để đặt màu nền của tài liệu (nội dung) thành màu vàng.

& lt;! DOCTYPE html & gt;

& lt; html & gt;

& lt; đầu & gt;

& lt; phong cách & gt;

:màu vàng;

& lt; / style & gt;

& lt; / head & gt;

& lt; body & gt;

& lt; h1 & gt; Trang chủ của tôi & lt; / h1 & gt;

& lt; / body & gt;

& lt; / html & gt;

Bắt đầu bài tập

Thẻ kiểu HTML

Nhãn
Sự mô tả

& lt; style & gt;
Xác định thông tin kiểu cho một tài liệu HTML

& lt; liên kết & gt;
Xác định liên kết giữa tài liệu và tài nguyên bên ngoài

Để có danh sách đầy đủ tất cả các thẻ HTML có sẵn, hãy truy cập Tham khảo thẻ HTML của chúng tôi.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách tạo một biểu định kiểu trong html

Tạo bảng(Table) trong Html, Css siêu chi tiết | Unitop.vn

 • Tác giả: Phan Văn Cương [Học Web Online]
 • Ngày đăng: 2021-11-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5379 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Video này giúp bạn nắm bắt được cách sử dụng bảng(table) trong html. Ngoài ra tôi hướng dẫn bạn cách định dạng css cho những phần ở trong bảng để hiển thị theo ý mình.
  Tóm tắt:
  TẠO BẢNG TABLE TRONG HTML
  – Bảng dùng để hiển thị dữ liệu bảng
  – Bảng có hàng, cột, ô

  Tạo bảng html
  – table: Bao quanh bảng
  – tr: Hàng của bảng
  – td: Cột của bảng
  – thead: Tiêu đề bảng
  – tbody: Thân bảng
  – tfoot: Chân bảng
  – …

  Css cho border
  – Căn lề
  – Padding
  – Border
  – Hover
  ——
  » » Bấm đăng ký kênh để tránh bỏ sót video mới://bit.ly/2RMvXez
  » » Nhận tài liệu học web miễn phí qua mail: https://www.hocwebdilam.com
  ————
  Liên Kết Quan Trọng
  » Nhận tài liệu miễn phí: https://hocwebdilam.com?utm_source=youtube
  » Blog lập trình: http://unitop.com.vn
  » Đăng ký khoá học web đi làm: https://unitop.vn
  » Fanpage: https://facebook.com/unitop.vn
  » Fb: https://facebook.com/cuongtienlen

  ————————–
  Xem Lộ Trình Học Lập Trình Web Đi Làm
  » http://unitop.vn

  unitop hocwebdilam

Cách chèn định dạng kiểu bảng trong HTML

 • Tác giả: 123docz.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6037 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách chèn định dạng kiểu bảng trong HTML bài 6Người đăng: Chiến Thần Ngày: 27122016Trong bài viết ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách tạo bảng biểu table trong html. Với cách tạo bảng biểu bạn có thể bố trí dữ liệu trên các dòng và các cột

Cách thiết lập dự án thực hành CSS và HTML của bạn với trình chỉnh sửa mã

 • Tác giả: galaxyz.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2983 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.

Học HTML Cách chèn định dạng kiểu bảng trong HTML [bài 6]

 • Tác giả: tech12h.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8199 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách tạo bảng biểu – table trong html. Với cách tạo bảng biểu bạn có thể bố trí dữ liệu trên các dòng và các cột khác nhau – điều này cũng tạo lên sự sinh động cho website của bạn. Đã làm web thì nhất định bạn sẽ đụng chạm tới vấn đề: tạo cấu trúc dạng bảng – table

[Tự học HTML] Kiểu dáng(Styles) trong HTML

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8611 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuộc tính kiểu(Styles) trong HTML được sử dụng để thêm kiểu cho một phần tử, chẳng hạn như màu sắc, phông chữ, kích thước và hơn thế nữa.

Cách chèn định dạng kiểu bảng trong HTML

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5363 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách chèn định dạng kiểu bảng trong HTML bài 6Người đăng: Chiến Thần Ngày: 27122016Trong bài viết ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách tạo bảng biểu table trong html. Với cách tạo bảng biểu bạn có thể bố trí dữ liệu trên các dòng và các cột

Cách để Tạo một trang web đơn giản với HTML

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1033 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Tạo một trang web đơn giản với HTML. Đây là bài viết hướng dẫn cách tạo một trang web đơn giản với HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML là một trong những thành phần cốt lõi của mạng lưới toàn cầu World Wide Web và tạo nên…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thực hiện an toàn sao lưu bảng đơn MS SQL Server [6 cách] - sao lưu bảng trong máy chủ sql

By ads_php