[Đảm Bảo] Cách để Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web | tải video từ google – Xác minh

0
12

tải video từ google: Here is a post related to this topic.

 1. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 22
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 22

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/15\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-22-Version-5.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-22-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/15\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-22-Version-5.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-22-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  1

  Tìm hiểu giới hạn của việc ghi màn hình. Ghi màn hình là cách giúp bạn tải video được bảo vệ bản quyền (chẳng hạn như trên Netflix). Chương trình OSB Studio cũng sẽ ghi hình con trỏ và mọi cửa sổ hiển thị hoặc tình trạng đứt đoạn xảy ra trong khi video được trình chiếu. Bạn cũng cần trả phí dịch vụ để có thể xem các video này.

  • Lưu ý, việc ghi màn hình từ dịch vụ xem trực tuyến có trả phí là hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ do nhà cung cấp quy định. Đây cũng là hành vi phạm pháp tại nhiều quốc gia.

  Ghi màn hình là cách giúp bạn tải video được bảo vệ bản quyền (chẳng hạn như trên Netflix). Chương trình OSB Studio cũng sẽ ghi hình con trỏ và mọi cửa sổ hiển thị hoặc tình trạng đứt đoạn xảy ra trong khi video được trình chiếu. Bạn cũng cần trả phí dịch vụ để có thể xem các video này.

 2. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 23
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 23

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/d5\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-23-Version-6.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-23-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-23-Version-6.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-23-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  2

  Tải và cài đặt Mozilla Firefox. Hầu hết dịch vụ phát video trực tuyến như Netflix và Hulu đều bảo vệ bản quyền cho các video của họ. Khi bạn ghi màn hình trên những dịch vụ này, bạn sẽ thấy màn hình đen khi xem lại video đã ghi. Để “vượt rào”, bạn cần sử dụng trình duyệt Firefox khi xem video. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt Firefox:

  • Truy cập https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?redirect_source=firefox-com
  • Nhấp vào Download Firefox (Tải Firefox).
  • Mở tập tin cài đặt trong trình duyệt web hoặc thư mục Downloads (Tải về).
  • Nhấp vào Yes (Có). Đối với hệ điều hành Mac, bạn sẽ kéo biểu tượng Firefox vào thư mục Applications (Ứng dụng).

  Hầu hết dịch vụ phát video trực tuyến như Netflix và Hulu đều bảo vệ bản quyền cho các video của họ. Khi bạn ghi màn hình trên những dịch vụ này, bạn sẽ thấy màn hình đen khi xem lại video đã ghi. Để “vượt rào”, bạn cần sử dụng trình duyệt Firefox khi xem video. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt Firefox:

 3. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 24
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 24

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/d1\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-24-Version-6.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-24-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/d1\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-24-Version-6.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-24-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  3

  Tải và cài đặt OBS. Đây là phần mềm miễn phí hỗ trợ ghi và phát sóng trực tuyến, sử dụng được trên Windows, Mac và Linux. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt OBS:

  • Trên Windows:

   • Truy cập https://obsproject.com
   • Nhấp vào Windows.
   • Mở tập tin cài đặt trong trình duyệt hoặc thư mục Downloads.
   • Nhấp Next (Tiếp tục).
   • Nhấp I Agree (Tôi đồng ý).
   • Nhấp Next.
   • Bỏ chọn ô plugin (tiện ích mở rộng) nếu bạn thích.
   • Nhấp vào Install (Cài đặt).
   • Nhấp vào

    Finish

    (Hoàn tất) khi được hỏi.

  • Trên Mac:

   • Truy cập https://obsproject.com
   • Nhấp vào MacOS 10.13+.
   • Kéo ứng dụng OBS vào thư mục Applications.
   • Mở tập tin cài đặt trong trình duyệt web hoặc thư mục Downloads.

  Đây là phần mềm miễn phí hỗ trợ ghi và phát sóng trực tuyến, sử dụng được trên Windows, Mac và Linux. Hãy thực hiện các bước sau để tải và cài đặt OBS:

 4. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 25
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 25

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a8\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-25-Version-6.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-25-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a8\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-25-Version-6.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-25-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  4

  Mở Firefox. Đó là chương trình màu cam và tím với biểu tượng con cáo có hình ngọn lửa. Hãy nhấp vào biểu tượng này trong trình đơn Start, Dock, trên màn hình chính hoặc trong thư mục Applications.

 5. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 26
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 26

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f6\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-26-Version-6.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-26-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f6\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-26-Version-6.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-26-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  5

  Truy cập trang web phát video trực tuyến và đăng nhập. Nhập địa chỉ web của trang phát video trực tuyến như Netflix, Hulu hoặc trình duyệt khác. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu liên quan đến tài khoản.

 6. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 27
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 27

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a3\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-27-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-27-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a3\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-27-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-27-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  6

  Mở OBS Studio. Chương trình này có biểu tượng quạt ba cánh trên nền màu đen. Nhấp vào biểu tượng trong trình đơn Start, thư mục Applications trên Mac để mở OBS.

 7. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 28
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 28

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/52\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-28-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-28-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/52\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-28-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-28-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  7

  Nhấp vào

  OK

  khi được hỏi. Đây là thao tác chấp nhận điều khoản sử dụng và đưa bạn đến cửa sổ chính của OBS Studio.

 8. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 29
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 29

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/49\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-29-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-29-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/49\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-29-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-29-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  8

  Nhấp vào

  Yes

  (Có) trên cửa sổ “Auto-Configuration Wizard”. Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ. Thực hiện các thao tác sau để hoàn tất quá trình cài đặt:

  • Đánh dấu vào ô “Optimize just for recording” (Tối ưu hóa cho việc ghi hình)
  • Nhấp Next.
  • Nhấp Next.
  • Nhấp vào Apply Settings (Áp dụng thiết lập). Nếu bạn thích đặt thiết lập riêng, hãy nhấp vào No.

  Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ. Thực hiện các thao tác sau để hoàn tất quá trình cài đặt:

 9. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 30
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 30

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c8\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-30-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-30-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c8\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-30-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-30-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  9

  Mở video được bảo vệ bản quyền. Truy cập trang như Netflix hoặc Hulu và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  • Bạn cũng có thể dùng cách này để ghi hình video phát trực tiếp trên YouTube, Facebook hoặc Twitch.

  Truy cập trang như Netflix hoặc Hulu và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 10. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 31
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 31

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/27\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-31-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-31-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/27\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-31-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-31-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  10

  Nhấp vào

  +

  trong OBS. Đây là lựa chọn bên dưới cửa sổ OBS trong khung “Sources” (Nguồn).

 11. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 32
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 32

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ee\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-32-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-32-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ee\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-32-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-32-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  11

  Nhấp vào

  Window Capture

  (Ghi cửa sổ). Lựa chọn này ở cuối danh sách các nguồn ghi.

 12. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 33
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 33

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/81\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-33-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-33-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/81\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-33-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-33-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  12

  Nhập tên cho nguồn. Bạn có thể đặt tên theo ứng dụng có video đang được ghi hình để dễ tìm kiếm. Mặc dù vậy, bạn vẫn có quyền đặt tên theo ý thích.

 13. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 34
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 34

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/8a\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-34-Version-4.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-34-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/8a\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-34-Version-4.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-34-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  13

  Chọn “Firefox” cho phần Window (Cửa sổ). Sử dụng khung trình đơn bên cạnh “Window” để chọn Firefox. Thông tin này sẽ hiển thị cùng với trang web mà bạn đã mở. Chọn Firefox để đặt nó làm màn hình ghi hình.

 14. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 35
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 35

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/bb\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-35-Version-3.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-35-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/bb\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-35-Version-3.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-35-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  14

  Nhấp vào

  Start Recording

  (Bắt đầu ghi hình) trong OBS. Thao tác này liền bắt đầu ghi hình nguồn đã chọn.

 15. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 36
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 36

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/18\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-36-Version-3.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-36-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/18\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-36-Version-3.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-36-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  15

  Phát video trong Firefox. Bây giờ bạn đã bật tính năng ghi hình ứng dụng phát trực tuyến, hãy nhấp vào nút phát trên video để bắt đầu xem. Chương trình OBS sẽ ghi hình trong khi video được trình chiếu.

  • Tốt hơn hết bạn nên thử ghi một đoạn ngắn của video để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi bạn ghi hết cả bộ phim hoặc chương trình tivi.

  Bây giờ bạn đã bật tính năng ghi hình ứng dụng phát trực tuyến, hãy nhấp vào nút phát trên video để bắt đầu xem. Chương trình OBS sẽ ghi hình trong khi video được trình chiếu.

 16. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 37
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 37

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/80\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-37-Version-3.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-37-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/80\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-37-Version-3.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-37-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  16

  Xem video ở chế độ toàn màn hình. Nhấp vào biểu tượng “toàn màn hình” ở bên dưới chương trình phát video. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể ấn “F11” để xem video toàn màn hình.

 17. Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 38
  Tiêu đề ảnh Download Any Video from Any Website for Free Step 38

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/98\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-38-Version-3.jpg\/v4-460px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-38-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/98\/Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-38-Version-3.jpg\/v4-728px-Download-Any-Video-from-Any-Website-for-Free-Step-38-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  17

  Nhấp vào

  Stop Recording

  (Dừng ghi hình) trong OBS khi hết video. Đây là thao tác dừng ghi hình và lưu video.

  • Bạn có thể xem video bằng cách nhấp vào File (Tệp) và nhấp vào Show Recordings (Hiển thị bản ghi) trong trình đơn đang hiển thị. Theo mặc định, các đoạn ghi hình được tìm thấy trong thư mục Videos.

  Đây là thao tác dừng ghi hình và lưu video.

  Quảng cáo


Cách tải phim trên web về điện thoại của bạn chỉ cần cú 1 click | Android | Siêu Thủ Thuật


Cách tải phim trên web về điện thoại của bạn chỉ cần cú 1 click | Android | Siêu Thủ Thuật
Link app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coccoc.trinhduyet\u0026hl=vi
THAM GIA CỘNG ĐỒNG SIÊU THỦ THUẬT:
Fanpage: https://www.facebook.com/sieuthuthuatvietnam/
Group: https://www.facebook.com/groups/657667971100425

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

Cách tải phim trên web về điện thoại của bạn chỉ cần cú 1 click | Android | Siêu Thủ Thuật

Hướng dẫn tải video từ Google Drive chặn Download


Hướng dẫn tải video từ Google Drive chặn Download
Đăng ký kênh [MIỄN PHÍ]: https://goo.gl/vfXi5B
▶ Hướng dẫn sử dụng Camtasia 9: https://goo.gl/gs2ByV
▶ Sáng tạo video với Camtasia: https://goo.gl/P6bAq4
▶ Kiếm tiền YouTube 2018: https://goo.gl/QBUosu
▶ Kiếm tiền YouTube 2017: https://goo.gl/EmaKSJ
▶ Hướng dẫn sử dụng TubeBuddy: https://goo.gl/ewJrHk
▶ Kiếm Tiền Từ LiveStream YouTube: https://goo.gl/LHX7Qj
▶ Thủ Thuật YouTube 102: https://goo.gl/QXhebN
▶ Biên tập video bằng Sony Vegas Pro: https://goo.gl/QwPxAG
▶ Tự tạo Website/Blog chuyên nghiệp: https://goo.gl/12EPjx
▶ Thủ thuật Máy tính: https://goo.gl/GKmZXQ
Fanpage: https://www.facebook.com/KenhKienThuc.net
Hãy nhấn nút Đăng Ký (Subscribe) https://goo.gl/vfXi5B để nhận những Video mới nhất của chúng tôi, nhấn Like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn!

Hướng dẫn tải video từ Google Drive chặn Download

Hướng Dẫn Tải Video Từ Google Drive Về Điện Thoại Iphone


Welcome to C.E.O Nguyễn Đại Phong Channel ❤️
❤️ Đăng ký Kênh chia sẻ kiến thức Kinh Doanh Online Miễn Phí:
https://bit.ly/2rYYKS8
==============
➤ Facebook: https://bit.ly/2VGUHtf
➤ Group chia sẻ kiến thức kinh doanh Online thực chiến: https://bit.ly/2W2Ylg3
➤ Website chính thức: http://nguyendaiphong.net/
➤ Fanpage: https://bit.ly/2y47Fse
➤ Đăng ký Tham gia Kinh Doanh Online: http://www.nguyendaiphong.net/
==============
Tìm hiểu thêm về thương hiệu \u0026 sản phẩm:
➤ Website chính thức: https://drlacir.vn/
➤ Fanpage: https://bit.ly/3aJ4Qdo
==============
Hotline: 0968.12.10.90
Chúc bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều Video hữu ích về Kinh Doanh Online nhé!

Người hướng dẫn
►C.E.O Nguyễn Đại Phong
►CEO TẬP ĐOÀN PHẠM KIM GROUP THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM DR LACIR
Tel: 0968.12.10.90
▶ Facebook: https://bit.ly/2VGUHtf
➤ Fanpage: https://bit.ly/2y47Fse
▶ Email: ceo.drlacir@gmail.com
Mọi câu hỏi liên quan đến Kinh Doanh Online liên hệ với C.E.O Nguyễn Đại Phong
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều
Hướng Dẫn Tải Video Từ Google Drive Về Điện Thoại Iphone

Hướng Dẫn Tải Video Từ Google Drive Về Điện Thoại Iphone

Chuyển youtube video sang google drive một cách dễ dàng


Chuyển youtube video sang google drive một cách dễ dàng. Bạn có thể dùng cách này để lưu trữ video mà bạn yêu thích. Không chỉ save video to google mà còn có thể save các loại data khác như hình ảnh, url link nhé

Chuyển youtube video sang google drive một cách dễ dàng

Cách tải phim trên trang Web không cho download hay nhất


Bạn đang muốn tải phim hay video về máy để xem offline nhưng trang web lại khoá chức năng download và không cho các chương trình hỗ trợ này bắt liên kết của video trong quá trình phát.
SVITQB sẽ giúp bạn làm điều đó
Cách thực hiện:
????Tải về Firefox mới nhất tại đây https://goo.gl/SBMJuu
????Vào trang web muốn tải phim.
????Bạn phải tắt các trình chống quảng cáo trước để xem phim.
???? Đợi phim bắt đầu trình chiếu khoảng 12 giây, thì từ menu trình duyệt, bạn vào Công cụ rồi chọn Thông tin về trang này.
???? Ở cửa sổ Thông tin Trang hiện ra sau đó, bạn chọn thẻ Đa phương tiện.
???? Ở cột Kiểu bạn kéo xuống dưới chọn vào Đoạn phim và nhấn Lưu thành…
???? Ở cửa sổ Lưu thành hiện ra, bạn chọn Format là All Type, Save as với tên file phim có đuôi .mp4 và nhấn Save.
Mọi thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới. Hoặc bạn có bất kỳ góp ý gì thì xin hãy cho mình biết nhé!
► 1 like, cmt của các bạn là niềm động viên cho mình tiếp tục
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
► Nhấn [Đăng Ký] để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé
☞ Facebook của SVIT QB :
https://www.facebook.com/SVIT.QB
☞ Youtube của SVIT QB :
https://www.youtube.com/SVITQB
☞ Email : svitdhqb@gmail.com
SVIT QB

Cách tải phim trên trang Web không cho download hay nhất

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. tải video từ google

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
XEM THÊM  Top 10 kết quả tìm kiếm trình sửa ảnh trên máy tính mới nhất 2022