Danh sách Python () Hàm – danh sách trong hàm python

Cổng thông tin Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, được tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : danh sách trong hàm python

Danh sách Python () hàm nhận bất kỳ tệp nào có thể lặp lại dưới dạng tham số và trả về một danh sách. Trong Python, có thể lặp lại là đối tượng bạn có thể lặp lại. Một số ví dụ về các tệp lặp là bộ giá trị, chuỗi và danh sách.

Cú pháp:

 danh sách (có thể lặp lại) 

Tham số :

 • có thể lặp lại: một đối tượng có thể là một chuỗi (chuỗi, bộ giá trị) hoặc bộ sưu tập (set, từ điển) hoặc bất kỳ đối tượng trình lặp nào.

Lưu ý: Nếu chúng ta không truyền bất kỳ tham số nào thì hàm list () sẽ trả về một danh sách bằng 0 các phần tử (danh sách trống).

Hãy xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: Sử dụng list () để tạo danh sách từ một chuỗi

Python

chuỗi = "ABCDEF"

list1 = danh sách (chuỗi)

print (list1)

 
 

Đầu ra:

 ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'] 

Ví dụ 2: Sử dụng list () để tạo danh sách từ một tuple

Python

tuple1 = ( 'A' , 'B' , 'C' , 'D' , 'E' < code class = "trơn">)

list1 = list (tuple1)

print (list1)

 
 

Đầu ra:

 ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] 

Ví dụ 3: Sử dụng list () để tạo danh sách f bộ rom và từ điển

Python

< br />

set1 = { 'A ' , ' B ' , 'C' , 'D' , 'E' }

< p class = "line number4 index3 alt1">

từ điển < / code> = { 'A' : 1 , 'B' < / code> : 2 , 'C' : 3 , 'D' : 4 , 'E' : 5 }

list1 = danh sách (set1)

list2 = list (từ điển)

< code class = "functions"> print (list1)

print (list2)

 
 

Đầu ra:

 ['C', 'E', 'D', 'BA']
['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] 

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm list () trong khi lấy đầu vào từ người dùng để trực tiếp lấy đầu vào dưới dạng danh sách .

Ví dụ 4: Lấy đầu vào của người dùng dưới dạng danh sách

Python

< / p>

list1 = list < / code> ( input ( "Vui lòng nhập các phần tử danh sách:" ))

print (list1)

 
 

Đầu ra:

 Vui lòng nhập các phần tử danh sách: 12345
['1', '2', '3', '4', '5'] 

< / p>

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề danh sách trong hàm python

Ngôn ngữ lập trình Python - Cơ bản || Chương 5. Hàm trong Python

 • Tác giả: EPS Online Education
 • Ngày đăng: 2020-04-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6493 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình Python - Cơ bản. Chương 5. Hàm trong Python:
  1.1. Hàm
  1.2. Phân loại hàm
  1.2.1. Hàm không có tham số và không có giá trị trả về
  1.2.2. Hàm có tham số và không có giá trị trả về:
  1.2.3. Hàm với nhiều tham số
  1.2.4. Hàm với số lượng tham số có thể thay đổi được:
  1.2.5. Hàm với tham số có giá trị mặc đinh:
  1.2.6. Hàm có giá trị trả về:
  1.3. Tổ chức và sử dụng hàm
  1.4. Bài tập thực hành
  NgônNgữLậpTrình Python LậpTrìnhCơBản

[Python] Phần 8: Danh sách (List) trong Python

 • Tác giả: www.dammio.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6384 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm danh sách Python: Hướng dẫn dứt khoát

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9797 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách Python là một chuỗi các giá trị. Nó có thể bao gồm bất kỳ loại, chuỗi, số, phao, nội dung hỗn hợp, bất cứ điều gì. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ nói về các hàm danh sách Python…

Lấy danh sách tên file và thư mục theo điều kiện trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9734 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách Lấy danh sách tên file và thư mục theo điều kiện trong python. Bạn sẽ học được lấy danh sách tên file và thư mục theo điều kiện trong python bằng hàm glob.glob() hoặc phương thức Path.g

Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4939 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm all() trong Python, hàm all Pythondùng để kiểm tra dữ liệu của một danh sách như List, Tuple, Dictionary.

Hàm list() trong Python

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9468 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm list() tạo một danh sách trong Python. Vậy cú pháp của hàm list() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

BÀI TẬP DANH SÁCH TRONG PYTHON

 • Tác giả: blogtoantin.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9940 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết cung cấp cho các bạn lời giải cho một số bài toán về nội dung danh sách trong ngôn ngữ lập trình Python như sắp xếp danh sách, ...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Python Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa - chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa