Bạn đang xem : lớn hơn ký hiệu javascript

Tôi thực sự định từ chối câu hỏi này, nhưng tìm kiếm câu trả lời trên Google, câu trả lời tỏ ra khó một cách đáng ngạc nhiên nếu bạn chưa biết nó được gọi là. Như bạn có thể thấy trong các liên kết trong nhận xét, đó là một hàm mũi tên béo (đôi khi được gọi là hàm mũi tên).

Có một số khía cạnh khó hiểu về các hàm mũi tên, vì vậy tôi sẽ nhấn mạnh một số điểm nổi bật:

Các hàm thông thường có bộ con trỏ this tùy thuộc vào ngữ cảnh: các hàm được gọi với new có nó được đặt thành đối tượng mới được tạo, các hàm được gọi là phương thức có nó bị ràng buộc tới đối tượng mà phương thức được gọi từ đó, nếu không thì nó bị ràng buộc với undefined hoặc đối tượng toàn cục (tùy thuộc vào pragma ‘chế độ nghiêm ngặt’) và tất nhiên có thể được đặt bằng Function.prototype. ràng buộc và cộng sự.

Nhưng các hàm mũi tên không có ràng buộc nào đối với con trỏ this được tạo bởi thời gian chạy (cũng như không thể chỉ định nó qua Function.prototype.bind ), có nghĩa là nó được nhìn từ vựng thông qua giải quyết chuỗi phạm vi giống như bất kỳ var nào khác. Bài viết MDN tốt nhất là hơi khó hiểu về điểm này (xem liên kết ở trên).

Xem Thêm  Cách thêm CSS vào HTML (các kiểu Liên kết, Nhúng, Nhập & Nội tuyến) - thêm kiểu css vào html

Ngoài ra, các hàm mũi tên có giá trị trả về ngầm định, giá trị trả về sẽ tự động là biểu thức được đánh giá cuối cùng trong thân hàm.

Các hàm mũi tên không có đối số psuedo-mảng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các thông số phần còn lại của ES 6.

Đối với các hàm của arity 1, các parens xung quanh tham số có thể bị bỏ qua.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề lớn hơn ký hiệu javascript

How To Encode HTML With JavaScript

 • Tác giả: codebubb
 • Ngày đăng: 2019-09-25
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7462 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial, you’ll learn how to encode HTML tags and other special characters into their corresponding HTML entities. Get my free 32 page eBook of JavaScript HowTos 👉https://bit.ly/2ThXPL3

  If for some reason you need to display the less than and greater than signs of an HTML tag on your page, or you need to encode special characters like & £ etc. then you’ll need to convert those to their equivalent HTML entity if you want them to display correctly in all browsers.

  In the tutorial, you’ll learn how to create a handy function which will do that for you.

Viết dấu lớn hơn hoặc bằng(≥), bé hơn hoặc bằng(≤), cộng trừ(±) Excel

 • Tác giả: docco.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1485 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Excel, Word … để viết kí hiệu bé hơn hoặc bằng(≥), lớn hơn hoặc bằng(≤), cộng trừ(±) rất dễ.

Làm cách nào để tránh ký hiệu khoa học cho số lượng lớn trong JavaScript?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5407 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Có Number.toFixed , nhưng nó sử dụng ký hiệu khoa học nếu số đó> = 1e21…

Toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4510 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán tử trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Thay ký tự HTML

 • Tác giả: hiepsiit.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4561 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tạo Form đăng ký bằng JavaScript và thẻ input

 • Tác giả: freehost.page
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2120 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Toán tử so sánh trong JavaScript

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7781 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết trước, bạn đã biết toán tử là gì và các toán tử giúp tính toán. Bài viết này sẽ tìm hiểu toán tử so sánh trong JavaScript, kết quả phép so sánh và một số trường hợp đặc biệt.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Bộ Luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 - thư viện time.h

By ads_php