Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML

Định dạng HTML: in đậm, in nghiêng, gạch chân, chỉ số trên, chỉ số dưới trong HTML

Nếu bạn sử dụng một áp dụng Word, bạn phải làm quen với các thao tác để in đậm, in nghiêng, hay gạch chân; này là 3 trong số 10 tùy chọn có sẵn để chỉ cách mà văn bản hiện ra trong HTML & XHTML.

In đậm trong HTML – Thẻ b trong HTML

Bất kì bài viết gì mà hiện ra trong phần tử <bvàgt;…</bvàgt; đều được in đậm.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;In dam van ban trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <bvàgt;the b trong HTML</bvàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị là:

Vi du the b trong HTML.

In nghiêng trong HTML – Thẻ i trong HTML

Bất kì bài viết gì hiện ra trong phần tử <ivàgt;…</ivàgt; đều được in nghiêng:

Tiếp thị

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;In nghiêng văn bản trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <ivàgt;the i trong HTML</ivàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị:

Vi du .

Gạch chân trong HTML – Thẻ u trong HTML

Bất kì bài viết gì hiện ra trong phần tử <uvàgt;…</uvàgt; đều được gạch chân:

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Gạch chân văn bản trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <uvàgt;the u trong HTML</uvàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ hiển thị kết quả khi bạn chạy đoạn code trên là:

Vi du the u trong HTML.

Gạch ngang trong HTML – The strike trong HTML

Bất kì bài viết nào hiện ra trong phần tử <strikevàgt;…</strikevàgt; đều được gạch ngang:

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the strike trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <strikevàgt;the strike trong HTML</strikevàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị là:

Vi du the strike trong HTML.

Tiếp thị

Font đơn cách trong HTML – The tt trong HTML

Bài viết trong phần tử <ttvàgt;…</ttvàgt; được viết dưới dạng font đơn cách. Đa phần các font chữ đều được biết như là các font rộng bởi vì các ký tự khác nhau có độ rộng khác nhau (chẳng hạn như ký tự ‘m’ rộng hơn ký tự ‘i’). Ngoài ra trong font đơn cách, các ký tự có độ rộng giống nhau.

Xem Thêm  [Update] Tìm kiếm link Fshare nhanh chóng, chính xác | dieu gian di lyrics

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the tt trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <ttvàgt;the tt trong HTML</ttvàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị là:

Vi du the tt trong HTML.

Chỉ số trên trong HTML – Thẻ sup trong HTML

Bài viết trong phần tử <supvàgt;…</supvàgt; được viết dưới dạng chỉ số trên, kích thước của nó bằng kích thước của các ký tự quanh nó nhưng độ cao của nó bằng một nửa các ký tự khác.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Van bang dang chi so tren trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <supvàgt;the sup trong HTML</supvàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ hiển thị kết quả sau khoảng thời gian bạn chạy code trên:

Vi du the sup trong HTML .

Chỉ số dưới trong HTML – The sub trong HTML

Bài viết trong phần tử <subvàgt;…</subvàgt; được viết ở dạng chỉ số dưới, kích thước của nó bằng kích thước các ký tự chung quanh nhưng chiều cao bằng một nửa.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Van ban dang chi so duoi trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Vi du <subvàgt;the sub trong HTML</subvàgt;.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị:

Vi du the sub trong HTML.

Chèn văn bản trong HTML – The ins trong HTML

Bất kì bài viết hiện ra trong phần tử <insvàgt;…</insvàgt; được hiển thị như ở dạng văn bản được chèn.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the ins trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Toi thich hoc <delvàgt;HTML</delvàgt; <insvàgt;CSSvàlt;/insvàgt;</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ tạo nên kết quả sau:

Toi thich hoc HTML CSS

Phần văn bản bị xóa trong HTML – Thẻ del trong HTML

Bài viết hiện ra trong phần tử <delvàgt;…</delvàgt; được hiển thị dưới dạng bị xóa.

Xem Thêm  -attributes-and-apis:htmlallcollection-2"">HTMLAllCollection rooted at the

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the del trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Toi thich hoc <delvàgt;HTML</delvàgt; <insvàgt;CSSvàlt;/insvàgt;</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị khi bạn chạy code:

Toi thich hoc HTML CSS

Cách làm văn bản hiển thị to hơn trong HTML – Thẻ big trong HTML

Bài viết trong phần tử <bigvàgt;…</bigvàgt; được hiển thị ở một kích thước to hơn phần sót lại chung quanh nó.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the big trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Tu sau day su dung the <bigvàgt;big </bigvàgt; trong HTML.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị:

Tu sau day su dung the big trong HTML.

Cách làm văn bản hiển thị bé hơn trong HTML – The small trong HTML

Bài viết hiện ra trong phần tử <smallvàgt;…</smallvàgt; được hiển thị ở một kích thước bé hơn phần sót lại chung quanh nó.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the small trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Tu sau day su dung the <smallvàgt;smallvàlt;/smallvàgt; trong HTML.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị là:

Tu sau day su dung the small trong HTML.

Tạo nhóm bài viết trong HTML – Thẻ div & span trong HTML

Phần tử <divvàgt; & <spanvàgt; cho phép bạn tạo các phần tử thành nhóm bài viết để tạo nên các khu vực hoặc các tiểu khu của một trang.

Chẳng hạn, bạn mong muốn đặt toàn bộ các lời chú giải ở dưới cùng của trang & đặt toàn bộ chúng trong một phần tử <divvàgt; để chỉ rằng toàn bộ các phần tử trong phần tử <divvàgt; nào đó. Bạn cũng có thể đính kèm một style cho phần tử này.

Xem Thêm  Nhận định DVB-S2 là gì? - s2 là gì

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the div trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<div id="menu" align="middle" >
<a href="../index.jsp">HOMEvàlt;/avàgt; | 
<a href="../lien-he/">CONTACTvàlt;/avàgt; | 
<a href="../index.jsp">ABOUTvàlt;/avàgt;
</divvàgt;

<div id="content" align="left" bgcolor="white">
<h5vàgt;Vi du the divvàlt;/h5vàgt;
<pvàgt;Hoc HTML tai VietJack.....</pvàgt;
</divvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ hiển thị kết quả như sau:

HOME |
CONTACT |
ABOUT

Vi du the div

Hoc HTML tai VietJack….

/about/contact_us.jsp

Tuy nhiên, phần tử <spanvàgt; có thể sử dụng để tạo nhóm chỉ cho các phần tử trong một dòng. Chính vì như thế, nếu bạn có một phần của câu hay đoạn văn mà bạn mong muốn phân nhóm chúng, bạn có thể sử dụng phần tử <spanvàgt; như chẳng hạn dưới đây.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the spanvàlt;/titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Day la vi du ve the <span style="color:green">spanvàlt;/spanvàgt; va the <span style="color:red">divvàlt;/spanvàgt; co su dung CSSvàlt;/pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ tạo nên kết quả sau:

Day la vi du ve the span va the div co su dung CSS

Những thẻ này được sử dụng thông dụng với CSS cho phép bạn đính kèm một style tới một khu vực của trang.

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay áp dụng trên Android & iOS.


Theo dõi chúng tôi Free trên mxh facebook & youtube:

Follow fanpage của đội nhóm https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. tiên tiến nhất của chúng tôi.

Viết một bình luận