Định nghĩa lớp trong Java với hướng dẫn java, tính năng, lịch sử, biến, đối tượng, chương trình, toán tử, khái niệm oops, mảng, chuỗi, bản đồ, toán học, phương thức, ví dụ, v.v.

Bạn đang xem: < / span> java các lớp là gì < / a>

tiếp theo →
← trước

Định nghĩa Lớp trong Java

Trong lập trình hướng đối tượng , lớp là khối xây dựng cơ bản. Nó có thể được định nghĩa là mẫu mô tả dữ liệu và hành vi được liên kết với việc khởi tạo lớp. Instantiating là một lớp là tạo một đối tượng (biến) của lớp đó có thể được sử dụng để truy cập vào các biến thành viên và các phương thức của lớp.

Một lớp cũng có thể được gọi là một khuôn mẫu logic để tạo các đối tượng chia sẻ các thuộc tính và phương thức chung.

Ví dụ: một lớp Nhân viên có thể chứa tất cả các chi tiết nhân viên ở dạng các biến và phương thức. Nếu lớp được khởi tạo tức là nếu một đối tượng của lớp được tạo (ví dụ e1), chúng ta có thể truy cập tất cả các phương thức hoặc thuộc tính của lớp.

Định nghĩa Lớp trong Java

Java cung cấp một từ khóa dành riêng class để định nghĩa một lớp. Từ khóa phải được theo sau bởi tên lớp. Bên trong lớp, chúng tôi khai báo các phương thức và biến.

Nói chung, khai báo lớp bao gồm những điều sau theo thứ tự khi nó xuất hiện:

 1. Công cụ sửa đổi: Một lớp có thể là công khai hoặc có quyền truy cập mặc định.
 2. từ khoá lớp: Từ khoá lớp được sử dụng để tạo một lớp.
 3. Tên lớp: Tên phải bắt đầu bằng chữ cái đầu (viết hoa theo quy ước).
 4. Lớp cha (nếu có): Tên của lớp cha (lớp cha) của lớp, nếu có, đứng trước từ khóa expand. Một lớp chỉ có thể mở rộng (lớp con) một lớp cha.
 5. Giao diện (nếu có): Danh sách các giao diện được phân tách bằng dấu phẩy do lớp triển khai, nếu có, đứng trước từ khoá triển khai. Một lớp có thể triển khai nhiều giao diện.
 6. Nội dung: Nội dung lớp được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn, {}.
Xem Thêm  Tải lên tệp bằng HTML - tải tệp html lên máy chủ

Cú pháp:

Ví dụ về lớp Java

Ví dụ 1:

Hãy xem xét ví dụ sau để hiểu cách định nghĩa một lớp trong Java và triển khai nó với đối tượng của lớp.

Tính toán.java

Đầu ra:

Định nghĩa lớp trong Java

Ví dụ 2:

Trong ví dụ sau, chúng tôi đang tạo hai lớp Employee và EmployeeClass. Lớp Nhân viên tìm nạp và hiển thị chi tiết nhân viên. Trong lớp EmployeeClass, chúng ta tạo các đối tượng của lớp Employee và sử dụng các phương thức của nó. Ở đây, chúng tôi đang khởi tạo các đối tượng bằng cách sử dụng hàm tạo lớp.

EmployeeClass.java

Đầu ra:

Định nghĩa lớp trong Java

Chủ đề tiếp theo

Tìm điểm yên của ma trận trong Java

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề java các lớp là gì

Java Cơ Bản 31 Class và Object trong Java

alt

 • Tác giả: JMaster Trung Tâm Java
 • Ngày đăng: 2017-01-10
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7720 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về class và object trong java. Đây là 2 định nghĩa quan trọng nhất, xuyên suốt quá trình lập trình Java. Chúng ta cần nắm rõ các định nghĩa, cấu trúc và cách dùng thành thạo.

Lớp (class) và cách xây dựng lớp trong Java

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3982 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp (class) và cách xây dựng lớp trong Java. Các thành phần của lớp (class) trong Java là lớp đóng gói các thuộc tính (attribute) và phương thức (method).
Xem Thêm  Java if ... else (Với các ví dụ) - làm thế nào để thực hiện các câu lệnh if else trong java

Java: Lớp (Class) và Đối tượng (Object)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8919 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp là một cấu trúc logic mà định nghĩa khuôn dạng và tính chất của các đối tượng. Vì nó là đơn vị thực thi chính của lập trình hướng đối tượng trong Java

Java là gì? Giới thiệu về Java cho người mới bắt đầu

 • Tác giả: box.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3779 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và có nhiều lợi ích quan trọng trong quá trình thực thi. Chúng tôi sẽ giới thiệu về Java cho bạn rõ hơn nhé!

Java Core là gì ? So sánh Java lõi và Java nâng cao

 • Tác giả: unica.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1090 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Java Core là gì ? Java Core hay còn được gọi là Jave lõi, chúng được sử dụng cho tất cả các nền tảng và công nghệ Java

Object và Class trong Java

 • Tác giả: laptrinhvienjava.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6647 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài hướng dẫn tự học Java này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng (Object) và các lớp (Class) trong Java.

Đối tượng và lớp (class) trong Java

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6224 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng và lớp (class) trong Java – Học Java cơ bản và nâng cao cho người mới học về Ngôn ngữ hướng đối tượng, Ví dụ Java, Phương thức, Ghi đè, Tính kế thừa, Tính trừu tượng, Tính đa hình, Overriding, Inheritance, Polymorphism, Interfaces, Packages, Collections, Lập trình mạng, Đa luồng, Tuần tự hóa, Networking, Multithreading, Generics, Multimedia, Serialization, GUI.
Xem Thêm  Java while và do ... while Loop - vòng lặp do trong khi java

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php