Đố Vui Toán Học Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Đố Toán Học Có Đáp Án ✅ Cho Bé Lớp 1, 3, 4, 5, Tiểu học…. Làm Tăng Khả Năng Tính Toán Cho Các Em

Bạn đang xem: những câu đố về toán học

Đố Vui Toán Học Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Đố Toán Học Có Đáp Án ✅ Cho Bé Lớp 1, 3, 4, 5, Tiểu học…. Làm Tăng Khả Năng Tính Toán, Tính Nhẩm Cho Các Em

Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 3

Bạn cần Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 3 cho bé, hãy xem nội dung này

câu đố vui toán họcCÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.  Nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là: 58 + 5 = 63 (ɭ) Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần) Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 Ҳ 2 = 42 (ɭ) Số dầu ở thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (ɭ)Bài 2: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số vốn một bút chì, một quyển vở?Hướng dẫn – 2 bút chì hết số vốn là: 25 – 21 = 4 (nghìn) 1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn) 1 cái bút có giá là: (21 – 3 Ҳ 2) : 5 = 3 (nghìn)Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 cái cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?Hướng dẫn Số thùng cốc đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng 1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái) Trước khi bán thùng có số cốc là: 150 Ҳ 9 = 1350 (cái)Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?Hướng dẫn Mỗi hàng ghế có số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ) Số hang ghế phải kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Scr.vn TUYỂN CHỌN LINK TRẮC NGHIỆM HAY VÀ MỚI NHẤT tại đây:

Câu Đố Vui Toán Học Cho Bé

Tổng hợp những câu đố vui toán học cho bé để nâng cao trí tuệ

CÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?Hướng dẫn Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 Ҳ 3 = 7074 (kg) Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)Bài 2. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp trung tâm thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp trung tâm?Hướng dẫn 4 nhịp sót lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (ɱ) Nhịp trung tâm dài là: 18 + 10 = 28 (ɱ)Bài 3. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (ɢ) 5 bao xi măng như vậy chứa kl xi măng là: 49800 Ҳ 5 = 249000 (ɢ) = 249kgBài 4. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?Hướng dẫn: Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 Ҳ 12 = 60 cây Số cây táo là: 9 Ҳ 18 = 162 cây Vườn cây ăn quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Câu Đố Vui Toán Học Lớp 1

Tuyển tập Câu Đố Vui Toán Học Lớp 1 giành cho các e lớp 1

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN1Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?Hướng dẫn: Số ngăn sách có là: 2 Ҳ 3 = 6 ngăn Số sách ở mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển2Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và thấp hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu con gà, vịt, ngan?Hướng dẫn: Số vịt trên sân là: 16 Ҳ 2 = 32 (con) Số gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con) Tổng số ngan, gà, vịt trên sân là: 16 + 32 + 38 = 86 con3Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn làm được bao nhiêu bông hoa toàn bộ?Hướng dẫn: Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 Ҳ 2 = 50 bông Cả ba bạn làm được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông4Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?Hướng dẫn: Số ván cờ là; 4 Ҳ 3 : 2 = 6 (ván)5Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được1/5 số cam và quýt, sót lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?Tổng số cam và quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả Tổng số cam và quýt mẹ đã bán buổi sáng là: 100 : 5 = 20 quả

Bạn đang buồn chán, hãy xem 99 Câu Đố Khó Nhất

những câu đố khó

Câu Đố Vui Toán Học Lớp 2

Các bậc cha mẹ không thể bỏ qua bộ Câu Đố Vui Toán Học Lớp 2 này

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN1Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?Ngày thứ hai bán được số gạo là: 2358 Ҳ 3 = 7074 kg Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg2Có 45 thắc mắc trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Toàn bộ các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy thắc mắc?Hướng dẫn: Sử dụng phương pháp giả thiết tạm: Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 thắc mắc. Lúc đó tổng điểm của các bạn Henry là: 4 Ҳ 45 = 180 (điểm) Tổng điểm được tăng trưởng là: 180 – 150 = 30 (điểm) Sở dĩ số điểm tăng trưởng là vì ta đã cho Henry trả lời đúng hết 45 câu. 1 câu đúng hơn 1 câu sai số điểm là: 4 + 2 = 6 (điểm) Số câu Henry trả lời sai là: 30 : 6 = 5 (câu) Số câu Henry trả lời đúng là: 45 – 5 = 40 (câu) Lời giải –  40 câu.  3Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng 28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm) Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) Ҳ 2 = 54 (cm)4Ba rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả ở rổ thứ nhất, bán 45 quả ở rổ thứ 2 và 75 quả ở rổ thứ 3 thì số cam sót lại nhiều hơn số cam đã bán là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?Hướng dẫn: Tổng số cam đã bán là: 60 + 45 + 75 = 180 quả Số cam sót lại là: 180 + 30 = 210 quả Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là: 180 + 210 = 390 quả Mỗi rổ cảm ban đầu có số quả là: 390 : 3 = 130 quả Lời giải –  130 quả

Các Câu Đố Vui Toán Học Lớp 5

Sử dụng Các Câu Đố Vui Toán Học Lớp 5 này cho con bạn nhé

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN1Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?Hướng dẫn: Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 Ҳ 6 = 192 (viên) Toàn bộ có số viên kẹo là: 192 Ҳ 5 = 960 (viên)2Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua toàn bộ bao nhiêu viên bi?Hướng dẫn: Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên 8 bạn mua toàn bộ số bi là: 8 Ҳ 7 = 56 viên3Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?Hướng dẫn: Mỗi thùng chứa số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên4Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?Hướng dẫn: Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ hai số sách là: 4 Ҳ 2 = 8 quyển Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển Số sách ngăn thứ hai là: 46 – 8 = 38 quyển

Trọn bộ Những Câu Đố Vui Trí Tuệ Nhất sẽ giúp bạn có thêm nhiều tri thức hữu ích

câu đố vui trí tuệ

Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 6 Có Đáp Án

Bộ Những Câu Đố Vui Toán Học Lớp 6 Có Đáp Án cho giáo viên

THỨ TỰCÂU ĐỐĐÁP ÁN1Có một nhà cung cấp bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?Tổng số người của nhà cung cấp là: 64 Ҳ 10 = 640 người Nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là: 640 : 8 = 80 người2Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?Hướng dẫn: Tổng số bi là: 8 Ҳ 14 = 72 viên Số túi mỗi túi có 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên3Một đoàn khách tham quan có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khách tham quan phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?Hướng dẫn: Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người 26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người 2 người cũng nên 1 xe. Vậy số xe tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe4Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Hướng dẫn: 1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg) Khi không đựng dầu thùng nặng số kg là: 32 – 15 Ҳ 2 = 2 (kg)5Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu?Hướng dẫn: Mỗi túi chứa số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg) 8 túi như vậy chứa số đường là: 39 Ҳ 8 = 312 (kg)

Đố Vui Toán Học Bằng Hình Ảnh

Xem thử khả năng tính toán của bé bằng những câu Đố Vui Toán Học Bằng Hình Ảnh

CÂU ĐỐ

Câu đố 1. Tìm con số còn thiếu trong hình dưới đây.

câu đố toán học bằng hình ảnh

𝓐. 7

Ɓ. 9

₵. 22

𝓓. 15

Câu đố 2. Vận dụng trí thông minh của các bạn để trả lời câu đố trong thời gian nhanh nhất.

câu đố toán học hình ảnh

𝓐. 16

Ɓ. 13

₵. 97

𝓓. 56

Bạn không phải kiếm trò chơi cho con nữa vì đã có Câu Đố Trẻ Em Hay Nhất

câu đố trẻ em hay

Câu đố 3. Sử dụng tư duy logic để hoàn thiện câu đố dưới đây.

câu đố toán học bằng hình

𝓐. 9

Ɓ. 6

₵. 3

𝓓. 1

Câu đố 4. Tìm quy luật và điền con số chuẩn xác vào dấu hỏi chấm.

câu đố toán học bằng ảnhcâu đố toán học bằng ảnh

𝓐. 3

Ɓ. 5

₵. 9

𝓓. 1

ĐÁP ÁN

1.  7. Khởi đầu với các số ở hàng trên cùng và theo các đường thẳng đi qua tâm của sơ đồ, trừ số giữa từ số trên cùng để mang ra giá trị tương ứng ở hàng dưới cùng.

2.  13. Trong mỗi vòng tròn, xuất phát từ phân đoạn trên cùng bên trái, số lượng tăng trưởng, khi bạn di chuyển theo chiều kim đồng hồ, bằng 2 cho vòng tròn bên trái, 3 cho phía trên bên phải, 4 cho phía dưới bên phải và 5 cho phía dưới bên trái.

3.  3. Trong mỗi nhóm gồm 3 số, số thấp hơn bằng trung bình của hai số trên cùng.

4. Trả lời 1 (361). Đọc mỗi hàng dưới dạng một số có 3 chữ số, các hàng theo chuỗi số bình phương, từ 17 đến 19.

Chia sẻ Những Câu Hỏi Hại Não Hay cho bạn thân để thách đố họ nào

câu hỏi hại não

Đố Vui Toán Học Lớp 4

Bạn muốn biết con học tốt toán không hãy thử dùng bộ Đố Vui Toán Học Lớp 4

CÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1: Có 3 bao đường, bao thứ nhất nặng 42,6kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ nhất 14,5kg, bao thứ ba bằng 3/5 bao thứ hai. Hỏi ba bao nặng bao nhiêu kilogam?  133,96 kgBài 2: Một cửa tiệm bán khúc vải dài 25,6m cho ba người. Người thứ nhất mua 3,5m vải, người thứ hai mua nhiều hơn người thứ nhất 1,8m vải. Hỏi người thứ ba mua bao nhiêu mét vải?  16,8 mét vải.Bài 3: Có ba tổ công nhân tham gia đắp đường. Số mét đường của tổ một và tổ hai đắp được là 23,4m, số mét đường của tổ hai và tổ ba đắp được là 20,5m, cả ba tổ đắp được 36,2m. Hỏi mỗi tổ đắp được bao nhiêu mét đường?  15,7m – 7,7m – 12,8mBài 4: Một cửa tiệm có 32,8 tạ gạo, ngày thứ nhất cửa tiệm bán được ¾ số gạo, ngày thứ hai cửa tiệm bán được ¾ số gạo sót lại. Hỏi cửa tiệm sót lại bao nhiêu kg gạo chưa bán?  205 kg.

Đố Vui Toán Học Có Đáp Án

Với 1001 câu Đố Vui Toán Học Có Đáp Án sẽ giúp con bạn phát triển tư duy

CÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1: Ở một xí nghiệp may, trung bình cứ may 12 bộ quần áo thì phải dùng 45m vải. Hỏi xí nghiệp muốn may 38 bộ quần áo thì phải dùng đến bao nhiêu mét vải?  142,5m.Bài 2: Một cửa tiệm có ba thùng dầu, thùng thứ nhất đựng 9,7 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 3,5 lít. Cửa hiệu đã bán 16,3 lít dầu và sót lại 22,2 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít dầu?  15,6 lít dầu.Bài 3: Có ba sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 12,6m, sợi dây thứ hai dài bằng 3/5 sợi dây thứ nhất, sợi dây thứ ba dài gấp 1,5 lần sợi dây thứ hai. Hỏi trung bình mỗi sợi dây dài bao nhiêu mét?  10,5 ɱ.Bài 4: Một người trung bình mỗi phút hít thở 15 lần, mỗi lần hít thở 0,55 lít không khí, biết 1 lít không khí nặng 1,3g. Hãy tính khối lượng không khí 6 người hít thở trong 1 giờ?  3861 (gam)

Sum vầy cùng cả nhà và chơi giải những Câu Đố Tết Hay Nhất nào

câu đố tết hay

Những Câu Đố Vui Toán Học Hại Não

Lưu lại Những Câu Đố Vui Toán Học Hại Não này để xác minh IQ con bạn nhé

CÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1: Hai khúc vải dài tổng cộng 74,9m, biết rằng nếu khúc vải thứ nhất bớt đi 4,5m thì sẽ dài bằng 1/3 tấm vải thứ hai. Hỏi mỗi khúc vải dài bao nhiêu mét?  Tấm thứ nhất: 22,1 ɱ – tấm thứ hai: 52,8 ɱ.Bài 2: Một kho lương thực nhập vào kho ba đợt gạo được 12,52 tấn. Đợt thứ nhất nhập số gạo bằng ¾ đợt thứ hai, đợt thứ ba nhập số gạo nhiều hơn tổng số gạo hai đợt đầu là 1,32 tấn. Hỏi mỗi đợt nhập bao nhiêu tấn gạo?  Đợt 1: 2,4 tấn – Đợt 2: 3,2 tấn – Đợt 3: 6,92 tấn.Bài 3: Bao gạo thứ nhất nặng gấp 3 lần bao gạo thứ hai, biết rằng nếu thêm vào bao gạo thứ nhất 6,4 kg thì bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 18,8 kg. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?  Bao thứ nhất: 18,6 kg – Bao thứ hai: 6,2 kg.Bài 4: Hai xe chở hàng hóa, chở tổng cộng 948,6 kg. Nếu chuyển ½ số hàng hóa ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai chở gấp 3 lần xe thứ nhất. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg hàng hóa?  474,3 kg và 474,3 kg.

Câu Đố Vui Toán Học Hay Nhất

Dành tặng các bé bộ Câu Đố Vui Toán Học Logic hay nhất

CÂU ĐỐĐÁP ÁNBài 1: Một công trường xây dựng cần chuyển về 35,7 tấn sắt. Lần đầu chở được 2/7 số sắt đó về bằng xe tải, mỗi xe tải chở được 1,7 tấn sắt, lần thứ hai chở hết số sắt sót lại với số xe tải bằng ½ số xe lúc đầu. Hỏi mỗi xe lúc sau chở được bao nhiêu tấn sắt?  8,5 tấn.Bài 2: Một cửa tiệm có một số đường. Ngày thứ nhất cửa tiệm bán 9,5 tạ đường, số sót lại cửa tiệm chia đều thành 18 bao. Ngày thứ hai cửa tiệm bán ra 12 bao, và cửa tiệm hàng sót lại 3,12 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa tiệm có bao nhiêu tạ đường?  18,86 tạBài 3: Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, bạn An đã viết nhầm dấu phẩy của một số sang trọng bên phải một chữ số, do đó kéo theo kết quả sai là 692,22. Em tìm xem bạn An đã cộng hai số nào?  Biết tổng đúng là 100,56?  65,74 và 34,82Bài 4: Khi thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có một chữ số, bạn Bình đã chép thiếu dấu phẩy nên đã tiến hành trừ hai số tự nhiên và tìm được kết quả là 164. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 328,7.  347 – 183,

Bạn sẽ cần Những Câu Đố Mẹo Hay Nhất này để xác minh IQ của bé đấy

câu đó mẹo hay

Trên đây là trọn bộ những câu đố vui toán học tiên tiến nhất mà Scr.vn sưu tầm cho bạn.

Bạn cần thêm những câu đố hay về toán cho bé hãy xem thêm video dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=zcVCbL2LuiE


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài những câu đố về toán học

5 câu đố toán học khó có lời giải hay hơn

alt

 • Tác giả: Câu Đố Vui Dân Gian Việt Nam
 • Ngày đăng: 2020-01-17
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9643 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong video nay bao gồm các câu đố tóan học khó có lời giải hay hơn, câu cuối banj hãy cho lời giải xem khả năng tư duy logic về thắc mắc toán học của các bạn đến đâu nhé. Carm ơn các bạn đã xemr
  Đăng ký miễn phí tại đây https://goo.gl/ZcLslw để nhận những video tiên tiến nhất!r
  —————————————–★★★★★—————————————–r
  r
  Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nhớ ủng hộ bằng like, share, comment các video của mình.r
  r
  Danh sách phát các câu đố:r
  r
  Tổng hợp những câu đố vui hóc búa có lời giải: r
  https://goo.gl/uqUqd9r
  r
  Những câu đố hay về ngày tết Nguyên Đán: https://goo.gl/mVXyyMr
  r
  Đố vui thử tài tinh mắt: https://goo.gl/e12nHEr
  r
  Câu đố thám tử, thử tài phá án: https://goo.gl/FVv937r
  r
  Những câu đố vui hay nhất có lời giải: https://goo.gl/cZ3a1gr
  r
  Những câu đố hóc búa có lời giải: https://goo.gl/AKp7Epr
  r
  Những câu đố dân gian Việt Nam: https://goo.gl/FGm2bar
  r
  —————————————–★★★★★—————————————–r
  r
  Chúng tôi trên mạng xã hộir
  ★ Fb Page: https://www.facebook.com/caudovuidangianvietnam/r
  ★ Blogspot: https://goo.gl/zTJTZrr
  r
  —————————————–★★★★★—————————————–r
  r
  câuđốtoánhọc Câuđốkhó caudotoanhocr
  Lưu ý:
  – Trong video có sử dụng một số hình ảnh và video miễn phí cho sử dụng thương mại, Không cần thẩm quyền trên trang https://pixabay.com/
  – Câu đố vui dân gian Việt Nam đã đăng kí làm partners của youtube nên nghiêm cấm mọi hình thức reup các video trên kênh này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, hợp tác vui lòng liên hệ thư điện tử: caudokhonhat@gmail.com.

Tổng Hợp Những Câu Đố Về Toán Học Có Đáp Án Nhất, Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Toán Học, Trí Tuệ

 • Tác giả: bdkhtravinh.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3285 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những câu đố về toán học sẽ giúp tất cả chúng ta tập luyện trí thông minh, khả năng tư duy logic cũng như tính toán, Ngoài ra thì những câu đố giống như những bài xác minh để hiểu rằng khả năng về toán học và tư duy logic của mình như vậy nào

Câu Đố Về Toán Học Có Đáp Án Nhất, Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Toán Học, Trí Tuệ

 • Tác giả: vantaiduongviet.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9882 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những câu đố về toán học sẽ giúp tất cả chúng ta tập luyện trí thông minh, khả năng tư duy logic cũng như tính toán, Ngoài ra thì những câu đố giống như những bài xác minh để hiểu rằng khả năng về toán học và tư duy logic của mình như vậy nào

Những Câu Đố Vui Toán Học Mà Ai Cũng Thích Giải, Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Toán Học, Trí Tuệ

 • Tác giả: nakydaco.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9996 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những câu đố về toán học sẽ giúp tất cả chúng ta tập luyện trí thông minh, khả năng tư duy logic cũng như tính toán, Ngoài ra thì những câu đố giống như những bài xác minh để hiểu rằng khả năng về toán học và tư duy logic của mình như vậy nào

Những Câu Đố Toán Học Hay ❤️️ Đố Vui Nhất, 10+ Câu Hỏi Đố Vui Toán Học Hay Nhất Cho Bé

 • Tác giả: tinhte.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3284 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng Mighty Math giới thiệu top các thắc mắc đố vui toán học hay nhất, tiên tiến nhất cho bé để tập luyện trí tuệ, tư duy logic và sự thông minh, Dưới đây là tuyển tập các thắc mắc đố vui toán học trí tuệ giúp bé có những phút giây thư giãn thoải mái cũng như nâng cao tri thức của bé

200+ CÂU ĐỐ VUI VỀ HỌC TẬP: TOÁN, VẬT LÝ, CÓ ĐÁP ÁN 2020

 • Tác giả: thuviencaudo.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1870 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuyển chọn những câu đố vui về học tập, học viên, toán học, vật lý, đồ vật học tập có lời giải không kém phần thân thiện và thân thuộc với bạn

Tổng Hợp 10+ Câu Hỏi Đố Vui Toán Học Hay Nhất Cho Bé

 • Tác giả: mightymath.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1735 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng Mighty Math giới thiệu top các thắc mắc đố vui toán học hay nhất, tiên tiến nhất cho bé để tập luyện trí tuệ, tư duy logic và sự thông minh

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Lớp DataView (System.Data) - dataview

By ads_php