Hướng dẫn Thực hiện Vòng lặp Trong khi trong JavaScript. Ở đây chúng ta thảo luận về Cú pháp, Lưu đồ với Ví dụ và Cách nó hoạt động trong JavaScript.

Bạn đang xem : vòng lặp do while javascript

Vòng lặp Do While trong JavaScript

Giới thiệu về Vòng lặp Do While trong JavaScript

Vòng lặp do while trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng như một vòng lặp có điều kiện được kiểm soát thoát, trong đó vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần và cho đến khi kết quả là điều kiện while không trả về giá trị thực. Ví dụ: cú pháp của vòng lặp do while trong javascript là ‘do {…. } while (điều kiện), trong đó đoạn mã giữa ‘{‘ và ‘}’ sẽ được thực thi một lần trước khi đọc điều kiện bên trong ‘while.’ Vòng lặp sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi điều khiển đọc điều kiện while, trả về giá trị là false và điều đó sẽ kết thúc quá trình xử lý vòng lặp do while.

Cú pháp

Bắt đầu khóa học phát triển phần mềm miễn phí của bạn

Phát triển web, ngôn ngữ lập trình, Kiểm tra phần mềm & amp; những người khác

Cú pháp của vòng lặp Do while trong JavaScript như sau:

 làm {
// mã được thực thi
} while (điều kiện); 

Cú pháp trên biểu thị rõ ràng rằng tập hợp các câu lệnh được đặt trong một khối do sẽ được thực thi một lần trước khi điều kiện được thỏa mãn. Do đó, các câu lệnh được chạy mà không được kiểm tra điều kiện. Khi khối này được chạy, nó sẽ được kiểm tra như một vòng lặp while bình thường. Để kiểm tra điều này, chúng ta có thể đặt một biến thành 0. Giá trị này có thể được tăng lên bên trong câu lệnh do và sau đó đặt điều kiện thành false.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ như bên dưới:

 // biến thiết lập là 0
cho a = 0;
làm{
a ++;
console.log (a);
} while (false); 

Kết quả đầu ra ở đây sẽ là 1. Khi mã thực thi, mã bắt đầu thực thi và vòng lặp sẽ chạy một lần từ 0 cho đến khi điều kiện không được thỏa mãn. Vòng lặp, khi được tạo, sẽ chạy ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện được chỉ định không được thỏa mãn.

Vòng lặp while hoạt động như thế nào trong JavaScript?

 • Vòng lặp do while là một biến thể của vòng lặp while, thực thi một tập hợp các câu lệnh cho đến khi điều kiện được đề cập đánh giá là false. Trong khi sự khác biệt được tìm thấy là tập hợp các câu lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện được đề cập không được thỏa mãn. Sự khác biệt chính giữa vòng lặp while và do while là điều kiện được đánh giá ở đầu mỗi lần lặp với vòng lặp while.
 • Nếu điều kiện được chỉ định đánh giá là false, thì vòng lặp được theo sau bởi điều kiện này sẽ không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên, khi do while xuất hiện trong hình, thì vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần. Mặc dù điều kiện không được thỏa mãn, nó sẽ được thực thi một lần. Điều này là do điều kiện được chỉ định ở cuối vòng lặp trong vòng lặp do while. Do đó, các điều kiện trong vòng lặp được thực thi một lần.

Thực hiện trong khi Sơ đồ luồng

Hãy cho chúng tôi hiểu hoạt động của vòng lặp này thông qua biểu đồ luồng.

Xem Thêm  Nhận Ngày và Giờ hiện tại theo giờ UTC bằng JavaScript - ngày bây giờ trong utc javascript

Thực hiện trong khi Sơ đồ luồng

 • Lưu đồ ở đây giải thích toàn bộ hoạt động của vòng lặp do while trong JavaScript. Vòng lặp do while hoạt động tương tự như vòng lặp while, trong đó có một tập hợp các điều kiện sẽ được thực thi cho đến khi một điều kiện được thỏa mãn.
 • Khi quy trình bắt đầu, hộp quy trình trong sơ đồ trên giải thích rằng mã sẽ bắt đầu thực thi. Khi mã được thực thi, nó sẽ kiểm tra xem điều kiện có được thỏa mãn hay không. Điều này được hiển thị trong hộp quyết định nơi điều kiện được đánh giá. Nếu điều kiện này là đúng, thì mã lại được thực thi. Nó sẽ quay trở lại hộp quy trình trong sơ đồ và thực thi tập hợp các câu lệnh đã cho.
 • Nếu điều kiện đã cho là sai, thì mã sẽ ngừng thực thi và vòng lặp sẽ thoát ra. Ở đây, sự khác biệt chính giữa while và do while là mặc dù điều kiện không đúng, nhưng các câu lệnh của khối quy trình sẽ được thực thi một lần, ngay cả trước khi điều kiện được đánh giá. Biểu đồ dòng chảy cũng có ý nghĩa tương tự. Vòng lặp sẽ chạy liên tục sau lần thực thi đầu tiên đó nếu điều kiện đúng và sẽ thoát ra nếu điều kiện sai.

Ví dụ

 & lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; Do While Loop trong JavaScript & lt; / title & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; h1 & gt; Thực hiện trong khi & lt; / h1 & gt;
& lt; script & gt;
var num = 10, tổng = 0;
làm
{
tổng = tổng + num;
document.write ("& lt; br \ & gt; Number =" + num);
document.write ("& lt; br \ & gt; Tổng giá trị là =" + tổng);
num ++;
} while (số & lt; 15);
document.write ("& lt; br \ & gt; Tổng giá trị từ bên ngoài Vòng lặp là =", tổng số);
& lt; / script & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo một số biến có giá trị được khởi tạo là 10. Biến tổng được khởi tạo bằng 0. Biến này sẽ tính tổng trong khi vòng lặp chạy. Khi vòng lặp bắt đầu, con số được thêm vào tổng số. Bước tiếp theo tăng giá trị của biến num lên 1. Sau đó, điều kiện while được kiểm tra, điều này là đúng, tức là 10 & lt; 15. Vòng lặp sẽ chạy lại như sau:

 0 = 0 + 10
21 = 10 + 11
33 = 21 + 12
46 = 33 + 13
60 = 46 + 14 

Sau khi tổng số đạt đến 60, num sẽ tăng lên 15. Ở đây, điều kiện trở thành 15 & lt; 15. Điều này là không thỏa đáng. vòng lặp do while thoát ra do điều kiện không được thỏa mãn.

Đầu ra:

Số = 10

Tổng Giá trị là = 10

Số = 11

Tổng Giá trị là = 21

Số = 12

Tổng Giá trị là = 33

Số = 13

Tổng Giá trị là = 46

Số 14

Tổng Giá trị là = 60

Tổng giá trị từ bên ngoài vòng lặp là = 60

Đây là cách thức hoạt động của vòng lặp do while. Vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi điều kiện được thỏa mãn khi điều kiện không được thỏa mãn, vòng lặp sẽ thoát ra và các câu lệnh đang theo sau sẽ được thực thi.

Kết luận – Vòng lặp Do While trong JavaScript

Vòng lặp do while tương tự như vòng lặp while, trong đó một tập hợp các câu lệnh nhất định được thực thi. Sự khác biệt ở đây là vòng lặp do while thực thi hoàn toàn mặc dù điều kiện không được thỏa mãn. Vòng lặp do while thực hiện cho đến khi điều kiện được chỉ định là đúng và thoát ngay khi điều kiện không được thỏa mãn. Để hoàn thành các tác vụ cần thực hiện trong một lần lặp có thể sử dụng vòng lặp do while. Do đó trong Javascript, vòng lặp do while có thể hữu ích khi các tác vụ lặp đi lặp lại được thực hiện. Javascript hỗ trợ vòng lặp này và nó có thể được sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.

Xem Thêm  Cách gỡ cài đặt các gói Python - cách gỡ cài đặt các gói trong python

Các bài báo được đề xuất

Đây là hướng dẫn về Thực hiện lặp lại trong JavaScript. Ở đây chúng ta thảo luận về Cú pháp, Lưu đồ với Ví dụ và Cách nó hoạt động trong JavaScript. Bạn cũng có thể xem bài viết sau để tìm hiểu thêm –

0

Chia sẻ

Chia sẻ


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề làm trong khi các vòng lặp javascript

#16 While/Do While Loops – Vòng Lặp While với JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners

alt

 • Tác giả: Hỏi Dân IT
 • Ngày đăng: 2021-08-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8513 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp theo vòng lặp For, thì vòng lặp While là thứ chúng ta sử dụng rất chi là nhiều.
  Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng cũng như đi lý giải tại sao nó lại quan trọng Chi tiết và cụ thể, các bạn cùng theo dõi video này nhé ❤

  🎁 Tài liệu tham khảo sử dụng trong video:
  👉 Nội dung khóa học: https://docs.google.com/document/d/1nQkgzHjpkIf6yjDf1mosCCrrWoJNJfvKZtORMAAakQw/edit?usp=sharing
  👉 Source code video này: https://github.com/haryphamdev/javascript-basic-hoi-dan-it/tree/video12
  👉 Sách giáo khoa về For Loop: https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp
  👉 Review top các ngôn ngữ lập trình ‘hot’ nhất hiện này:
  https://www.youtube.com/watch?v=lNVKVcM6_yg&list=PLncHg6Kn2JT4ZcAud44vEfobsTLdY0YVC&index=8

  —–
  🌹Bạn nào muốn donate hay mua cho mình cốc cà phê để có thêm động lực làm nhiều video chất lượng, thì các bạn có thể liên hệ qua: 🤩🤩🤩
  1. Patreon của mình : https://www.patreon.com/haryphamdev
  2. Fanpage Facebook Tiếng Việt: https://www.facebook.com/askITwithERIC
  3. Fanpage Facebook Tiếng Anh: https://www.facebook.com/haryphamdev

  😁Mình có 1 channel khác (Tiếng Anh, tên là haryphamdev), nên là có 2 Fanpage Facebook: Link channel Tiếng Anh: https://www.youtube.com/channel/UCHqJxLo7mKam9GKqqwr2wfA

  ———————————— IMPORTANT —————————–
  🚀 Learn by doing : Hiện tại, mình đang làm 1 series miễn phí, học và thực hành để trở thành 1 fullstack web developer từ A đến Z. Và để thực hiện được mục tiêu này, khóa học này chính là thứ rất cần thiết dành cho các bạn beginners – Javscript Basic. (Javascript cơ bản từ A đến Z)

  1️⃣ Các bạn nhận được gì khi kết thúc khóa học?

  ✔ Các bạn có thể làm chủ công nghệ, cũng như học được, biết được những kiến thức thực tế được sử dụng với ngôn ngữ Javascript.

  ✔ Các bạn hiểu được Javascript có thể làm những gì, chú trọng vào những kiến thức cơ bản nhưng cốt lõi nhất.
  Phương châm của mình luôn là “chỉ nên học những cái mà các công ty cần”, không nên học tràn lan, tỏ ra ta đây cái gì cũng biết, cơ mà bản chất lại không biết (hiểu) gì.

  Các bạn nên nhớ rằng, đối với những người mới bắt đầu, nên đi chậm nhưng mà chắc, không cần code siêu, chỉ cần biết cách ‘google search’ là được.

  2️⃣ Nội dung khóa học ?
  ✔Mình dự định sẽ làm 1 series hướng dẫn full từ A đến Z những kiến thức căn bản(cốt lõi) của ngôn ngữ javascript cho những bạn chưa biết gì, những người mới bắt đầu dấn thân vào học ngôn ngữ javascirpt này.

  ✔Khóa này chính là bước đệm để các bạn có thể chuẩn bị một công cụ cũng như kiến thức cần thiết, từ đó có thể làm những cái to tát hơn, như làm game, app và website thực tế.

  3️⃣ Công nghệ sử dụng ?
  ✔ HTML, CSS và Javascript.

  4️⃣ Lịch trình ra video ?
  Hiện tại, mình đang đi làm fulltime, vì vậy không thể dành 100% thời gian làm video khóa học này được. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng để làm video đều đặn và thường xuyên, vì mình nhận được rất nhiều tin nhắn cũng như comment của các bạn, mong muốn được học khóa học này ❤
  👉 Tối thiểu là 1 tuần sẽ có 2 video về khóa học, còn đôi khi mình có nhiều thời gian rảnh thì 1 tuần 7 cái luôn 😁

  👉Các bạn muốn video ra nhanh thì đừng quên Đăng Ký Kênh, Like, Share và Comment bên dưới video để mình có thêm động lực làm video nha. Cảm ơn các bạn nhiều 💕💕💕

  👉 Đây là video thứ tự 16 trong khóa học này

  👉 Các videos này sẽ được cập nhật vào playlist -Tự Học Javascript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu với Hỏi Dân IT: https://www.youtube.com/watch?v=2Uthlmwd2bI&list=PLncHg6Kn2JT5dfQqpVtfNYvv3EBVHHVKo

  👉 Các bạn đăng ký kênh, bật thông báo để có thể nhận được những video từ series này một cách sớm nhất nhé ❤

  ———————————— IMPORTANT —————————–

  🧠 Nội dung video:
  0:00 Giới thiệu
  1:30 Tạo Project thực hành
  2:50 Ôn lại For Loop
  7:00 Vòng lặp While
  9:40 Lặp vô hạn
  11:20 Do While
  13:00 Sách giáo khoa về Loop
  19:00 So sánh While và For Loop

  🌎 Tìm mình tại đây:
  1. Facebook Fanpage (Tiếng việt): https://www.facebook.com/askITwithERIC
  2. Facebook Fanpage (Tiếng anh): https://www.facebook.com/haryphamdev
  3. Group trao đổi học tập Facebook: https://www.facebook.com/groups/hoidanit
  4. Github: https://github.com/haryphamdev
  5. Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCVkBcokjObNZiXavfAE1-fA
  6. Email: haryphamdev@gmail.com

  ĐỪNG QUÊN NHẤN CHUÔNG 🔔 ĐỂ NHẬN CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT CŨNG NHƯ ► ĐĂNG KÝ KÊNH! ► https://bit.ly/31P4KhK

  KhoaHocJavaScirpt javascriptBasic HoiDanIT

Vòng lặp trong JavaScript

 • Tác giả: 200lab.io
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1743 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vòng lặp đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, giúp giải quyết được các bài toán trong thực tế và rút gọn code hơn.

Chi tiết bài học Kỹ thuật vòng lặp trong Javascript

 • Tác giả: vimentor.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6857 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vimentor chi tiết bài học

[Tự học Javascript] Vòng lặp sự kiện: microtasks and macrotasks trong javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6416 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cafedev chia sẻ về Vòng lặp sự kiện: microtasks and macrotasks trong javascript

One moment, please…

 • Tác giả: quachquynh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3668 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Vòng lặp while – do while trong javascript

 • Tác giả: mylop.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5163 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while và vòng lặp do while trong Javascript, xem cú pháp cũng như cách hoạt động của hai vòng lặp này.

Hiểu Rõ Về Các Loại Vòng Lặp Trong Javascript Và Cấu Trúc Từng Loại Vòng Lặp

 • Tác giả: funix.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1417 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vòng lặp là một khái niệm rất quen thuộc trong lập trình. Với vòng lặp trong Javascript, chúng thường được dùng để xử lý đối tượng hoặc mảng.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Đọc & phân tích cú pháp dữ liệu JSON với Python: Hướng dẫn - phân tích cú pháp json với python

By ads_php