Bạn đang xem: document là gì

/‘dɒkjʊmənt/

Thông dụng

Danh từ

Văn kiện ; tài liệu, tư liệu

Ngoại động từ

Minh chứng bằng tư liệu ; dẫn chứng bằng tư liệu

Mang ra tài liệu, phân phối tư liệu

hình thái từ

Chuyên nghề

Xây dựng

khảo chứng

Kỹ thuật chung

bản ghi

: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như giải trình kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy – văn bản cố định – có tên tác giả rõ ràng. ý nghĩa của thuật ngữ tài liệu trong ngành nghề PC đã thay đổi theo hai hướng. Thứ nhất, PC tạo khả năng đơn giản sửa chữa lại tài liệu. Thứ hai, việc biên soạn tài liệu theo software nhóm và văn bản hỗn hợp đã làm lẫn lộn tác quyền. Cả hai xu phía này đều phát hiện và báo động bởi các nhà báo, họ thấy rằng sau thời điểm lắp đặt các hệ thống chỉnh sửa điện tử, thì các biên tạp viên đã thay đổi một cách đơn giản các nội dung của họ mà không cần xin phép. Với kỹ thuật mạng PC hiện tại, một tài liệu có thể trở thành một văn bản trong dòng lưu thông, mọi người có thể thường xuyên xâm phạm và cải biên nó và với việc trao đổi dữ liệu động ( DDE) thì chính PC sẽ tự động phát hiện các thay đổi trong các tài liệu, và update thêm các mối link.

hồ sơ
chứng từ
non-cash document
chứng từ phi tiền mặt
dữ kiện

: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như giải trình kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy – văn bản cố định – có tên tác giả rõ ràng.

dữ liệu

Xem thêm: 15 bài văn tả con chó hay xuất sắc đạt điểm cao

Xem Thêm  Authenticate Là Gì ? Hiểu Kỹ Hơn Về Authentication Authenticate - authenticate là gì

: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như giải trình kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy – văn bản cố định – có tên tác giả rõ ràng.

Apple Document Management And Control System (ADMACS)
Hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu Apple
DCF (documentcomposition facility)
phương tiện tổng hợp dữ liệu
document information
thông tin dư liệu
document search
tìm kiếm dữ liệu
Remote Data/Database/Document Access (RDA)
Truy nhập dữ liệu/DataBase/Văn kiện từ xa
văn kiện
Bidding Document
văn kiện đấu thầu
Remote Data/Database/Document Access (RDA)
Truy nhập dữ liệu/DataBase/Văn kiện từ xa
Tender Document
văn kiện đấu thầu

Kinh tế

chứng từ
budgetary document
chứng từ ngân sách
claim document
chứng từ bồi thường
customs transit document
chứng từ quá cảnh hải quan
document against acceptance
chứng từ khi đồng ý thanh toán (hối phiếu)
document against acceptance
chứng từ nhận hàng giao nộp sau thời điểm nhận trả
document criterion
tiêu chuẩn hóa chứng từ
document for claim
chứng từ đòi bồi thường
document of carriage
chứng từ vận tải
document of search
chứng từ sưu tra
document of settlement
chứng từ kết toán
document of title
chứng từ quyền sở hữu
document of title
chứng từ sở hữu
document of title to the goods
chứng từ sở hữu hàng hóa
document regime
cơ chế chứng từ
duplicate document
chứng từ sao lại
enclosed document
chứng từ kèm theo đây
example of document
bản mẫu chứng từ
external document
chứng từ bên ngoài (chứng từ ngoại sinh)
financial document
chứng từ tài chính
forged document
chứng từ giả
internal document
chứng từ nội bộ
intra-office document
chứng từ nội bộ
miscellaneous obligation document
chứng từ nợ các loại
negotiable document
chứng từ có thể chuyển nhượng
negotiable document
chứng từ lưu thông
non-negotiable document
chứng từ không thể chuyển nhượng
original document
chứng từ gốc
overdue document
chứng từ quá hạn
partial retirement of shipping document
sự rút về từng phần chứng từ chở hàng
payment against document
sự trả tiền theo chứng từ
document against payment
Chứng từ giao khi thanh toán
payment against document credit
thư tín dụng trả theo chứng từ
payment document
chứng từ thanh toán
preparation of shipping document
sự soạn chứng từ chở hàng
quasi-negotiable document
chứng từ chuẩn khả nhượng
receipt document
chứng từ thư
run of document
đường đi của chứng từ
run of document
đường đi của một chứng từ
serial numbering of document
đánh số thứ tự các chứng từ
shipping document
chứng từ gửi hàng, chở hàng
single customs document
chứng từ hải quan đơn nhất
source document
chứng từ gốc
through document
chứng từ suốt
through document of transport
chứng từ vận tải trực tiếp, chở suốt
transport document
chứng từ vận tải
underlying document
chứng từ gốc
Xem Thêm  Top 12 kết quả tìm kiếm crawl dữ liệu python mới nhất 2022
tài liệu
accompanying document
tài liệu kèm theo
business document
tài liệu thương mại
document case
cặp (đựng) tài liệu
document cover
túi đựng tài liệu
formal document
tài liệu in theo mẫu
master document
tài liệu chủ
offer document
tài liệu về cung ứng tiếp quản
official document
tài liệu chính thức
tender document
tài liệu đấu thầu
văn bản
văn kiện
as per enclosed document
theo văn kiện đính kèm
business document
văn kiện kinh doanh
commercial document
văn kiện thương mại
confidential document
văn kiện mật
control document
văn kiện kiểm tra (mẫu chữ ký)
internal company document
văn kiện nội bộ của trung tâm tư vấn du học
legal document
văn kiện pháp lý
legalize α document
thị thực một văn kiện
legalize α document (to…)
thực thi một văn kiện
private document
văn kiện tư nhân
pro forma document
văn kiện mẫu
pro forma document
văn kiện quy ước
project document
văn kiện dự án
standard document
văn kiện mẫu
uncertificated document
văn kiện chưa chứng thực, chưa thị thực
unclaimed document
văn kiện không bảo mật
working document
văn kiện làm việc

Các từ tương quan

Từ đồng nghĩa tương quan

noun

Từ trái nghĩa

noun


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài document là gì

Chapter 6.3: Document-Oriented Database

 • Tác giả: OrangeOutputs
 • Ngày đăng: 2020-03-23
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3582 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Part 3 of 5 in this NoSQL Series

  For ITDB101: Introduction to Databases at ShCT

  ONLINE REFERENCES:

  What is α Document Store Database?
  https://database.guide/what-is-a-document-store-database/

  NoSQL Tutorial: Learn NoSQL Features, Types, What is, Advantages
  https://www.guru99.com/nosql-tutorial.html

  Comparing document-oriented and relational data
  https://developer.couchbase.com/documentation/server/3.x/developer/dev-guide-3.0/compare-docs-vs-relational.html

  Thanks!

Document là gì, Nghĩa của từ Document | Từ điển Anh – Việt

 • Tác giả: www.rung.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9184 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Document là gì: / ‘dɒkjʊmənt /, Danh từ: văn kiện; tài liệu, tư liệu, Ngoại động từ: minh chứng bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu, Mang ra tài liệu, cung…

“document” là gì? Nghĩa của từ document trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: vtudien.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2438 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘document’ trong tiếng Việt. document là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.

$(document) .ready (function() là gì ?

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7565 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sự kiện (events) được sinh ra để giúp tương tác giữa người dùng và website, vậy làm thế nào để quản lý các sự kiện đó? Jquery cho tất cả chúng ta hẳn 2 bộ {q}…

Legal Document là gì? Khái niệm, ví dụ, giải thích

 • Tác giả: sotaydoanhtri.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1245 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Legal Document kháι niệɱ, ý nghĩα, ví dụ mẫu và cách dùng Chứng Thư Chính Thức, Hợp Pháp; Văn Kiện Pháp Lý trong Kinh tế củα Legal Document / Chứng Thư Chính Thức, Hợp Pháp; Văn Kiện Pháp Lý

Đối tượng Document trong JavaScript

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6648 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng document trong JavaScript đại diện cho toàn thể tài liệu HTML. Khi tài liệu html được tải trong trình duyệt, nó sẽ trở thành một đối tượng document

Nghĩa của từ Document

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6445 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: /””dɒkjʊmənt”’/ , Văn kiện; tài liệu, tư liệu, Minh chứng bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu, Mang ra tài liệu, phân phối tư liệu, khảo chứng, bản ghi, hồ sơ,

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Tải xuống Adobe Bridge cho Windows 10 miễn phí (2022) - tải xuống cầu nối adobe

By ads_php