Bạn đang xem : javascript ở giữa chuỗi

 < mã> // tuyệt vời nhất

const getMiddle = s = & gt; s.substr (s.length - 1 & gt; & gt; & gt; 1, (~ s.length & amp; 1) + 1);

// nên trả về "dd"

console.log (getMiddle ('middle')) 

// & gt; & gt; & gt; là một toán tử bitwise shift bên phải không dấu. Nó tương đương với phép chia cho 2, với sự cắt bớt, miễn là độ dài của chuỗi không vượt quá kích thước của một số nguyên trong Javascript.

// Về toán tử ~, chúng ta hãy bắt đầu với biểu thức n & amp; 1. Điều này sẽ cho bạn biết liệu một số nguyên n có phải là số lẻ hay không (nó tương tự như logic và, nhưng so sánh tất cả các bit của hai số). Biểu thức trả về 1 nếu một số nguyên là số lẻ. Nó trả về 0 nếu một số nguyên là số chẵn.

// Nếu n & amp; 1 là số chẵn, biểu thức trả về 0.

// Nếu n & amp; 1 là số lẻ, biểu thức trả về 1.

// ~ n & amp; 1 đảo ngược hai kết quả đó, cung cấp 0 nếu độ dài của chuỗi là lẻ và 1 nếu độ dài của ster là chẵn. Toán tử ~ đảo ngược tất cả các bit trong một số nguyên, vì vậy 0 sẽ trở thành -1, 1 sẽ trở thành -2, v.v. (bit đứng đầu luôn là dấu).

// Sau đó, bạn thêm một ký tự và nhận được 0 + 1 (1) ký tự nếu độ dài của chuỗi là lẻ hoặc 1 + 1 (2) ký tự nếu độ dài của chuỗi là chẵn.

Xem Thêm  Hình nền HTML Toàn màn hình Không có CSS - cách tạo ảnh nền toàn màn hình trong html

@author của jacobb

liên kết của nguồn là: https://codepen.io/jacobwarduk/pen/yJpAmK


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript lấy giữa chuỗi

[Bài 04] Chuỗi và thao tác với chuỗi trong Javascript

 • Tác giả: ZIN TUTORIAL
 • Ngày đăng: 2018-08-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1178 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ► Lộ trình học: https://goo.gl/UHRsqB
  ► Tài liệu sử dụng trong video: https://goo.gl/BkNQuk

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5832 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tồng hợp Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript, thực hành các bài tập liên quan đến hàm xử lý chuỗi trong javascript bằng hàm

for…of trong JavaScript và cách lấy giá trị từ đối tượng

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2823 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách sử dụng for…of trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách dùng for…of để lấy giá trị từ iterable objects (các đối tượng có thể lặp lại) trong JavaScript, cũng như sự khác biệt giữa for…in v

Phương Thức Chuỗi Trong JavaScript

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7806 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức chuỗi giúp ta làm việc với chuỗi.

Xử lý chuỗi bằng Javascript – Regular Expression

 • Tác giả: vfo.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6994 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng Xử lý chuỗi bằng javascript Regular Expression kiểm tra email, kiểm tra chuỗi, kiểm tra ký tự

  Phần 1: Lý thuyết

  1. RegEx là gì?

  RegEx…

Nhận chuỗi con giữa hai ký tự bằng cách sử dụng javascript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8957 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể thử cái này var mySubString = str.substring( str.lastIndexOf(“:”) + 1, str.lastIndexOf(“;”) );

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

 • Tác giả: mylop.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1306 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này mình sẽ giới thiệu các hàm xử lý chuỗi string trong Javascript, đây là những hàm được sử dụng rất nhiều trong quá trình làm việc với JS.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Ví dụ để thoát khỏi các chuỗi HTML trong JavaScript - thoát các ký tự html javascript

By ads_php