GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2017

GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2017

Bạn đang xem bản tóm gọn của ebook. Xem & tải ngay bản đầy đủ của ebook tại đây (39.66 MB, 306 trang )

Page |1

Chương 1:
Tri thức Căn bản về REVIT 2017
1.1. Tổng Quan.
1.1.1.
Software Revit.
_ Revit = Revise + It.
_ Revit là hệ thống software giành cho nghề kiến trúc xây dựng, bao
gồm 3 software: Revit Architecture, Revit Structure & Revit MEP. Hiện thời,
phiên bản năm 2017, tồn tại cùng lúc một software đo đạc là Revit 2017 &
hệ thống 3 software riêng lẽ là: Revit Architecture 2017, Revit Structure 2017
& Revit MEP 2017.
*. Lịch sử: Tháng 4/2000, công ty du học Revit Technology Corporation cho ra đời
phiên bản Revit 1.0. Liên tục đến tháng 1/2002, phiên bản 4.1 được cho ra đời,
trong công đoạn này người tiêu dùng không được sở hữu mà chỉ được thuê & trả phí
hàng tháng. Thấy được giá trị tiềm tàng, Autodesk đã mua lại để lớn mạnh, đến năm
2004 đổi tên lại thành Revit Building để phục vụ thiết kế, năm 2005 cho ra đời
Revit Structure cho cấu tạo, năm 2006 cho ra đời Revit MEP phục vụ cho MEP.
Đến năm 2007, Revit Building được đổi tên thành Revit Architecture. Năm 2012,
bên cạnh 3 software riêng lẽ, Autodesk cho ra đời software phối hợp cả 3 phần
mềm trên lại thành Revit 2013.
*. Nền tảng lý luận:
_ Các hình chiếu trực diện góc chỉ là các phần dấu hiệu của một vật thể 3D &
không có thực trong thực tiễn.
_ Mô hình 3D phản ánh trung thực kiểu dáng công trình trong tưởng tượng
của người kiến trúc & đây là nền tảng đáng tin cậy cho việc sản sinh (chứ không tạo
lập) các thông tin 2D.
Như thế, các hình chiếu trực diện góc chỉ là kết quả của việc nhìn hình 3D
từ các hướng nhìn đặc biệt chính vì như vậy luôn bị ràng buộc với nhau bởi mô hình 3D.
*. Khả năng của Revit:

_ Thiết kế: Revit phân phối rất là nhiều dụng cụ để kiến trúc, tạo lập thông tin…
cho toàn bộ các thành phần thiết yếu trong một công trình theo yêu cầu của 3 bộ
môn: thiết kế, cấu tạo & MEP. Nhằm xây dựng một công trình ảo hoàn chỉnh như
nó sẽ hiện ra trong thực tiễn.
_ Visualise: Revit phân phối hơi nhiều dụng cụ để trình bày kiến trúc, trình
bày thông tin. Giúp cho việc giao trả & khai thác thông tin thuận tiên & chính
xác.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |2

_ Simulate: (mô phỏng, bắt chiếc, dựa vào) Revit phân phối một số dụng cụ
để mô phỏng điều kiện làm việc của kiến trúc trong thực tiễn ngay trong chính bản
thân software. Tuy nhiên, một số dụng cụ khác sẽ là phương tiện để tạo lập ra
những thông tin đầu vào cho các software mô phỏng khác.
_ Document: Revit tạo rất là nhiều điều kiện thuận tiện để tạo lập một hồ sơ
kiến trúc cho bất kỳ công đoạn nào mà quy trình kiến trúc yêu cầu: từ kiến trúc sơ phác,
kiến trúc nền tảng, kiến trúc kỹ thuật, kiến trúc thi công.
_ Build: Revit tạo cơ hội để người dùng có thể bổ xung & bố trí
một Thiết kế Model thành thông tin đầu vào cho software Navisworks hoạt động.
(Navisworks là software giúp làm chủ dự án trong tiến trình thi công với
các khả năng rõ ràng và cụ thể như: Phát hiện va chạm để bảo đảm tính hợp nhất của các
thành phần trong công trình. Làm chủ tiến độ thi công – Timeline. Nghiên cứu cụ thể
khối lượng thi công – Qualtity. Biểu diễn để truyền đạt thông tin.).
1.1.2.
BIM

_ β.Ι.ʍ là chữ viết tắt của Building Information Model. Gồm có 2 phần:
+ Building Model: mô hình 3D của một dự án công trình được thiết
lập ảo trong laptop.
+ Information: thông tin.
_ β.Ι.ʍ – Building Information Model có ý nghĩa là: mô hình dạng 3D của
một hay nhiều dự án công trình được tạo lập ảo bằng máy tính mà bất kì một
thành phần nào tạo lập nên mô hình đó đều có gán thông tin của chuyên nghề xây
dựng & sự gán đặt này có thể thực hiện bất kì bao giờ. Hiện tại, β.Ι.ʍ được hiểu
rộng hơn khái niệm trên rất là nhiều.
_ Mong muốn có một β.Ι.ʍ – Building Information Model, cần phải thực hiện
động tác β.Ι.ʍ – Building Information Modeling, động tác này được ngầm hiểu
một cách thô sơ như là Thiết kế trong laptop.
_ Không những thế β.Ι.ʍ còn được hiểu là Building Information Management:
Làm chủ một dự án công trình xuyên suốt 4 công đoạn: Lập dự án, kiến trúc, thi
công & vận hành, trong đó công đoạn vận hành là công đoạn dài nhất & khó làm chủ
nhất, nên việc làm chủ thông tin là một mục đích đặc biệt quan trọng. Điều đó đòi
hỏi khi Modeling – công đoạn trước tiên để tạo lập thông tin – việc làm chủ cần phải
thực hiện nghiêm túc & thận trọng. Như thế, β.Ι.ʍ bền chặt với cả vòng đời của một
dự án.
_ Bên cạnh ý nghĩa của β.Ι.ʍ, có thể xem việc Modeling một công trình
bằng máy tính như là thi công ảo công trình đó bằng máy tính trước khi thi công thật
ở hiện trường.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |3

_ Bảng tổng hợp các đất nước thực hiện β.Ι.ʍ cho đến thời điểm 2013:

Trong danh mục trên, một số đất nước như: Singapore, Liên minh Anh… đã
mang β.Ι.ʍ vào hệ thống pháp luật để khởi đầu ứng dụng vào năm 2016.
_ Khái niệm về BIM năm 2016 của thầy Nguyễn Phước Thiện: BIM là một
thuật ngữ miêu tả cách làm việc mới trong nghề công nghiệp xây dựng thích hợp
với dụng cụ lao động của kỹ nguyên số để có những sản phẩm cân xứng với
đà tiến bộ của loài người.
1.1.3. Quy trình Ι.Ρ.?
_ Ι.Ρ.? = Integrated Project Delivery (Integrate: thống nhất. Delivery: sự phân
phối, sự bộc bạch…). Từ sáng kiến của Lean Production (hãng Toyota), mô hình Ι.Ρ.?
được sử dụng nhằm chuyên sâu hiệu quả sản xuất trong nghề công nghiệp xây dựng.
Mô hình này kế thừa một ưu thế trọng yếu của mô hình ?.β (Thiết kế and
Build): các thành phần có bổ phận trong một dự án xây dựng cần được tham
gia sớm vào tiến trình thực hiện dự án, rõ ràng và cụ thể là chủ thầu thi công cần phải được
gia nhập từ lúc khởi động dự án, việc đó là chẳng thể so với mô hình ?.β.β
(Thiết kế – Bid – Build).
_ Năm 2007, AIA (American Institute Architects) cho ra đời ebook
Integrated Project Delivery: ? Guild, với phần trọng yếu đặc biệt là đặt ra một quy
trình làm việc trong công đoạn kiến trúc & thi công một dự án. Nền tảng lý luận là biểu
đồ “MacLeamy Curve” của Author Patrick Macleamy: Nghiên cứu tác động của
công đoạn kiến trúc so với giá cả sau thời điểm thi công của một dự án. Theo ông,
người kiến trúc luôn mong chờ dự án do mình kiến trúc trở thành một thực thể vật
lý, yếu tố trọng yếu nhất tác động đến mong chờ đó là giá cả của dự án
sau công đoạn thi công, chính vì như vậy người kiến trúc làm sao phải làm chủ được giá cả
để nó không vượt quá chi phí đã đặt ra hoặc tìm nguồn thay chính để bổ xung
sao cho công trình sớm mang vào sử dụng, như thế sẽ không phải đối mặt với một
nguy cơ là đã đầu tư một số vốn rất lớn vào dự án mà vẫn không mang dự án vào khai
thác được để bổ ích nhuận.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |4

_ Mục tiêu quy trình Ι.Ρ.? nhắm tới là:
+ Tạo nên nhiều thời cơ cộng tác hơn cho toàn bộ các thành phần gia nhập dự
án – tuân thủ biểu đồ MacLeamy Curve.
+ Xác nhận bài viết công việc của từng giai đoạn để kết quả của các cơ
hội cộng tác ảnh hưởng đến giá cả dự án sau thời điểm thi công là hợp lý nhất.
_ Các nguyên lý của Ι.Ρ.?: để đạt được các mục tiêu trên, toàn bộ các bên
gia nhập cần cộng tác với nhau dựa vào các nguyên lý sau.
+ Tôn trọng & tín nhiệm lẩn nhau.
+ Lợi nhuận được chia sẽ với nhau một cách tự nhiên.
+ Cải tiến sự cộng tác & ra quyết định.
+ Các bên gia nhập chủ đạo: nhập cuộc càng sớm càng tốt.
+ Mau lẹ xác nhận các mục tiêu của dự án càng sớm càng tốt.
+ Xác lập sách lược thực hiện quy trình một cách đầy đủ.
+ Ứng dụng bí quyết mở cho việc connect thông tin.
+ Các bên gia nhập dự án cần được tổ chức thành một nhóm & có lãnh
đạo.
+ Lựa chọn một công nghệ phù hợp.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |5

*. Một số tóm gọn:
_ BIM là đích đến, Revit là phương tiện, IPD là lộ trình.
_ Bim bền chặt với cả vòng đời của một dự án: từ Kế hoạch (sách lược), đến
Thiết kế (Kiến trúc), Contruction (Thi công) & cuối cùng là Operation (Vận
hành).
_ Biết Revit mà không biết BIM thì giống như dùng Máy tính xách tay để đóng đinh.
_ Mong muốn đi nhanh thì đi một mình mong muốn đi xa phải nhiều người cùng đi.
(Nguồn: Nguyễn Phước Thiện 2016, Khái quát về Revit – β.Ι.ʍ – Ι.Ρ.?).
_ Sử dụng Revit mà không biết tạo Family thì giống như một cậu ấm nhà
giàu không biết làm nên tiền. (Thong2016)
1.2. Setup file mới trong Revit 2017.
_ Chọn biểu tượng Revit 2017, double click để chạy software.
_ Chọn projects/new/browse: DefaultMetric. Ok. Đây là file đã được định
dạng sẵn của chương trình, so với mổi Công ty du học, mổi cá nhân nên tạo file mẫu
chung nhằm tránh các thao tác lặp lại cho mỗi Project, việc tạo file mẫu sẽ được
chỉ dẫn trong phần sau.
_ Save As / project: Template file (File khuôn mẩu) Rất trọng yếu khi sử
dụng Revit nhằm không bao giờ thay đổi các định dạng mặc định của file gốc.
+ Options… / Maximum backups: (đổi 20 thành 3).
+ Chọn đường dẩn về thư mục cần Save. Ok/
_ Tạo đường dẩn tắt đến thư mục thường sử dụng:
+ Click biểu tượng “R” bên góc trái trên cùng.
+ Chọn Options, màn hình xuất hiện 1 bảng, chọn File Locations, chọn
Places, trong bảng Places nhấn vào dấu cộng màu xanh.
+ Đổi tên New Library 2 thành: tên mong chờ.
+ Nhấn vào nút trắng có 3 dấu “…” trong Library Path: đem về đường
dẩn thiết yếu rồi OK.
+ Thử Open, kéo thanh đứng bên trái của bảng Open, thấy thư mục vừa

Xem Thêm  TẠO CHỈ SỐ (Giao dịch-SQL) - Máy chủ SQL - tạo chỉ mục trên bảng

tạo, nhấp vào & xem kết quả.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |6

1.3.

Làm quen với giao diện Revit 2017.
*. The Ribbon: Dải (ruy băng, dây cương)
_ Tab “Architecture”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn thiết kế
như: tường, cửa…

_ Tab “Structure”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn cấu tạo
như: Dầm, cột…

_ Tab “System”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn MEP.

_ Tab “Insert”: Dùng để mang các file khác bao gồm: Revit, CAD, Image…
vào Project. Có 2 định nghĩa là: Backlinks & Import.
+ Backlinks: file gốc biến đổi, file Backlinks auto biến đổi theo.
+ Import: không bao giờ thay đổi bất cứ file gốc biến đổi thế nào.

_ Tab “Annotate”: Dùng để vẽ các đối tượng 2D như: đo kích cỡ, ghi
chú… liên quan đến toàn bộ các bộ môn: thiết kế, cấu tạo, MEP.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |7

_ Tab “Analyze”:Dùng để nghiên cứu: Trọng tải, năng lượng…

_ Tab “Massing & Site”: Dùng để dựng các Khối khi tìm ý các công trình
có kiểu dáng đặc trưng, vẽ tổng mặt bằng, nhất là các khu đất có kiểu dáng cao
thấp vùng đồi núi.

_ Tab “Collaborate”: Dùng để chia việc cho nhiều người cùng làm một đồ
án trong cùng 1 lúc (2 dụng cụ vô cùng quan trọng là Workset & Sao chép
Monitor). Đây là một điểm mạnh rất lớn của Revit nhằm đẩy nhanh tiến độ kiến trúc.

_ Tab “View”: Dùng để tạo & điều khiển toàn bộ các hình chiếu trong đồ án:
3D, 2D, tổng hợp…
_ Từ Revit 2015, tính năng Lượt xem Templates được tôn tạo mạnh cho cả
thiết kế & cấu tạo. Các phiên bản trước đây, tính năng này áp dụng chủ đạo
cho bộ môn MEP.

_ Tab “Manage”: Dùng để làm chủ & định dạng toàn bộ các đối tượng trong
đồ án: 2D, 3D, các đối tượng có hiển thị, các đối tượng không hiển thị… Từ 2017,
Revit tích phù hợp với software Dynamo để trợ giúp Parametric Thiết kế.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |8

_ Tab “Add-Ins”: Dùng để mang các software áp dụng vào.

_ Tab “Modyfy”: Các lệnh trợ giúp vẽ & hiệu chỉnh cho Project.

*. The Quick Access Toolbar: (thanh dụng cụ truy cập nhanh)
Dùng để truy cập nhanh các lệnh thường dùng, có thể thêm hay bớt các
lệnh khi nhấn vào mũi tên màu đen hướng xuống ở bên góc phải.

*. The Application Danh mục: (trình đơn áp dụng)
Bao gồm các lệnh làm chủ File & software. Cảnh báo nút “Pin” dùng để khóa
các file thường sử dụng, khi mở nhiều file thì file này vẫn còn.

*. The status Bar:(thanh hiện trạng)
Nằm dưới cùng của màn hình, nó hiển thị các tính chất hoặc thao tác đang
thực hiện. “Tab for Alternates” (luân phiên): Nút Tab dùng để chọn các đối tượng
nằm khuất bên dưới các đối tượng khác.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |9

*. The properties: (đặc điểm, tính chất).
Bao gồm rất là nhiều các thông số kỹ thuật có thể bố trí để điều khiển: tỉ lệ bản vẽ,
chính sách hiển thị…Phần này sẽ được hướng dẩn cụ thể trong các bài sau.

*. The project Browser: (trình duyệt dự án)
Đây là dụng cụ làm chủ các hình chiếu: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối
cảnh, render, xuất ra giấy in, tổng hợp, Family… Phần này sẽ được hướng dẩn chi
tiết trong các bài sau.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 10

*. The Lượt xem control Bar: Điều khiển các hiển thị trong Lượt xem như: Tỉ lệ bản
vẽ, Detail Level (cấp độ cụ thể), Visual Type (Kiểu hiển thị)…
*. Bảng lệnh khi Enter chuột phải: Tùy mỗi ngữ cảnh, khi Enter chuột
phải sẽ xuất hiện các bảng lệnh khác nhau. Có 3 phương pháp để ẩn hay hiện các đối tượng
trong Revit: Mắt kính (Ẩn tạm), VG (Ẩn trọn đời, bên cạnh đó còn tồn tại dụng cụ
Override, Halftone & Detail Level), Enter chuột phải & Hide In Lượt xem (Ẩn vĩnh
viễn – Tuyệt đối không sử dụng trong tiến trình dựng hình, chỉ sử dụng khi ra hồ
sơ)

1.4. Định dạng căn bản cho đồ án.
1.4.1.
Snaps: (Cơ chế bắt điểm)
_ Bắt điểm trong Revit mạnh hơn ACAD. Hiệu chỉnh chính sách bắt điểm trong
Tab Manage.
_ Bắt điểm theo bề dài: Length Dimension… khi vẽ một đường thẳng,
đây là các khoảng cách auto software sẽ bắt điểm.
_ Bắt điểm theo góc: Angular Dimension … vẽ góc bắt giống như đường

thẳng.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 11

1.4.2. Project Information: (Thông tin của đồ án)
_ Kích hoạt dụng cụ “Project Information” trong Tab Manage, trên màn hình
xuất hiện bảng Project Properties.

Identity Data: dữ liệu đồng nhất
+ Organization Name: Tên tổ chức.
+ Organization Description: Miêu tả tổ chức
+ Building Name: Tên tòa nhà.
+ tác giả: Author.
Other:
+ Project Issue Date: Ngày cho ra đời đồ án.
+ Project Status: Thực trạng đồ án.
+ Client Name: Tên KH.
+ Project Address: Địa chỉ.
+ Project Name: Tên dự án.
+ Project Number: số dự án.
_ Khai báo các thông tin trên, các thông tin này sẽ được auto update
trong Sheet (Giấy in ảo). Trong tiến trình làm việc, các thông tin này đều có thể
được biến đổi đơn giản.
Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 12

_ Kích hoạt Edit của Ernegy Settings: Đây là các thông tin khai báo để sử
dụng trong tiến trình nghiên cứu năng lượng của tòa nhà. Trong bảng này, chỉ cần
khai báo Location (Địa điểm) bằng cách nhấp vào nút vuông “…”, trong hộp thoại mới,
có 2 cách khai báo: Danh mục Tp có sẵn hoặc bản đồ trên Mạng internet.

_ Bấm vào nút Edit của dòng “Other Options” để khai báo Building Type
(Loại công trình). “Location” & “Building Type” là 2 thông số kỹ thuật có tác động đến
thao tác Render.
1.4.3. Project Units: Khai báo nhà cung cấp, nằm trong Tab Manage.
_ Sau khoảng thời gian chọn Project Units, xuất hiện bảng như hình bên trái. Biến đổi định
dạng của Decimal symbol/digit grouping từ: 123,456,789.00 thành 123.456.789,00
cho phù phù hợp với cách ghi nhà cung cấp của việt nam.
_ Nhấn vào ô Format của Length, xuất hiện bảng như bên phải, test vào ô
vuông của Use digit grouping. Mục Rounding là làm tròn số. Unit symbol là biểu
tượng của nhà cung cấp.
_ Làm tương đương cho: Area & Angle (nhưng Rounding là 1 decimal place:
một số thập phân).

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 13

1.5. Một số dụng cụ khác của Revit:
1.5.1.
Transfer Project Standards:
_ Chép các định dạng có sẵn từ một đồ án đang mở đến đồ án đang thực
hiện.

1.5.2. Purge Unused
_ Thu dọn các đối tượng không sử dụng, dụng cụ không nên sử dụng khi bắt
đầu dựng hình vì sẽ mất toàn bộ các định dạng sẵn chưa sử dụng, chỉ nên sử dụng khi
máy bị quá tải hoặc các Family quá rối. Thông thường, chỉ sử dụng khi giải quyết
phần dựng hình & khởi đầu ra hồ sơ nhằm giảm dung tích File. Không những thế còn một
cách giảm dung tích File là Save As.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 14

1.5.3. Mirror Project: (Trong mục Position của Tab Manage)
_ Lật địa điểm của đồ án chung quanh một trục được chọn. Khi Mirror, phần tử
mô hình, toàn bộ các hướng nhìn & chú thích đều mirror. Áp dụng: khi chủ nhà thay
đổi địa điểm hành lang hay bậc thang. Dụng cụ này, phía bắc không bao giờ thay đổi.

1.5.4. Rotate True North: (Trong mục Position của Tab Manage)
_ Quay toàn thể công trình & phía bắc về phía bắc của khu đất trên thực
tế. Áp dụng: khi cần Render để lấy bóng đổ thực tiễn hoặc quay đúng hướng thực tiễn
của Projec trong mặt bằng tổng thể. Chú thích: quy ước vẽ kiến trúc là phía bắc luôn
ở trên đỉnh của màn hình.

_ Trong “Properties”, đổi “Orientation” thành “True North” như hình dưới
trái. Kích hoạt dụng cụ Rotate True North & quay một góc 45 độ như hình dưới
phải. Khi cần dựng hình & ra hồ sơ chỉ cần đổi “Orientation” thành “Project
North”.

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 15

1.6.

Các thao tác căn bản thường gặp.
_ Địa điểm lấy lại các thanh dụng cụ khi lỡ tay tắt đi: User Interface trong Tab
Lượt xem như hình dưới trái. (Note cách gắn dính Tab “Project Browser” &
“Properties” vào giao diện). Lệnh tắt: để con trỏ ngay dụng cụ, hiện ra tên công
cụ & lệnh tắt trong ngoặc như hình dưới giữa. Địa điểm căn chỉnh lệnh tắt như hình
dưới phải.

1.7.

Thực hành tạo lập một đồ án dễ dàng.
_ Bước 1:

_ Bước 2:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 16

_ Bước 3:

_ Bước 4:

_ Bước 5:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 17

_ Bước 6:

_ Bước 7:

_ Bước 8:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 18

_ Bước 9:

_ Bước 10:

_ Bước 11:

_ Bước 12:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 19

_ Bước 13:

_ Bước 14:

_ Bước 15:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 20

_ Bước 16:

_ Bước 17:

_ Bước 18:

_ Bước 19:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 21

_ Bước 20:

_ Bước 21:

_ Bước 22:

_ Bước 23:

Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Ρ α ɢ e | 22

_ Bước 24:

_ Bước 25:

_ Bước 26: Đem các thành phần bản vẽ vào giấy in như hình dưới.

(Hết chương 1)
Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |1

Xem Thêm  Tìm một chuỗi trong một chuỗi trong SQL Server - SQLServerCentral - tìm kiếm một chuỗi trong sql

Chương 2:
ĐƯA RANH ĐẤT TRONG THỰC TẾ VÀO ĐỒ ÁN
2.1.

Trường hợp có file CAD:
_ Vẽ lại đường Poliline (lệnh PL) theo ranh đất. Cảnh báo kiểm soát tỉ lệ, sau đó
Erase All, nhấn Shift để bỏ chọn đường ranh. Chuyển đường ranh về Layer 0, dùng
lệnh Purse (PU) để thu dọn toàn thể rác không sử dụng cho file nhẹ đi. Mở
Properties, kiểm soát cao độ đường ranh, vì một số file thực trạng phòng ban thống kê
hay nhập cao độ vào, nếu cao độ không phải bằng 0 thì chỉnh lại bằng 0. Trong
Revit, cao độ rất trọng yếu.
*. Chuẩn bị File CAD & File Ảnh bằng cách xuất từ Revit.
_ Bước 1:

_ Bước 2:

Bài giảng REVIT (Chương 2)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |2

_ Bước 3:
Diện tích của hình đó là 208,906 m².

_ Bước 4:

_ Bước 5:

Bài giảng REVIT (Chương 2)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

Page |3

*. Import CAD:
_ Bấm vào tab: Insert / Import CAD

_ Chọn file cần Insert, bố trí các thông số kỹ thuật giống hình bên dưới: Colors
(Black and White), Import unit (milimeter), Positioning (Tự động-Center to Center).
Test vào ô: Current lượt xem only, khi đó thông số kỹ thuật “Place at” chẳng thể bố trí
được.

_ Kết quả:

_ Di chuyển ranh đất đến địa điểm mong chờ:
+ Nhấp & giữ chột trái vào ranh & di chuyển. Đây là cách di chuyển
tương đối, không cần bắt điểm.
+ Dùng lệnh Move (MV) để di chuyển: bắt điểm đúng đắn. Cảnh báo: trong
Revit, chọn đối tượng trước rồi chọn lệnh sau, trong trường hợp đánh
lệnh tắt: chọn đối tượng – đánh lệnh tắt là thực hiện ngay không sử dụng phím
Enter.

Bài giảng REVIT (Chương 2)

Ths.Kts. Trần Trí Thông

_ Thiết kế: Revit phân phối rất là nhiều dụng cụ để kiến trúc, tạo lập thông tin…cho toàn bộ các thành phần thiết yếu trong một công trình theo yêu cầu của 3 bộmôn: thiết kế, cấu tạo & MEP. Nhằm xây dựng một công trình ảo hoàn chỉnh nhưnó sẽ hiện ra trong thực tiễn._ Visualise: Revit phân phối hơi nhiều dụng cụ để trình bày kiến trúc, trìnhbày thông tin. Giúp cho việc giao trả & khai thác thông tin thuận tiên & chínhxác.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |2_ Simulate: (mô phỏng, bắt chiếc, dựa vào) Revit phân phối một số công cụđể mô phỏng điều kiện làm việc của kiến trúc trong thực tiễn ngay trong chính bảnthân software. Tuy nhiên, một số dụng cụ khác sẽ là phương tiện để tạo lập ranhững thông tin đầu vào cho các software mô phỏng khác._ Document: Revit tạo rất là nhiều điều kiện thuận tiện để tạo lập một hồ sơthiết kế cho bất kỳ công đoạn nào mà quy trình kiến trúc yêu cầu: từ kiến trúc sơ phác,kiến trúc nền tảng, kiến trúc kỹ thuật, kiến trúc thi công._ Build: Revit tạo cơ hội để người dùng có thể bổ xung & điều chỉnhmột Thiết kế Model thành thông tin đầu vào cho software Navisworks hoạt động.(Navisworks là software giúp làm chủ dự án trong tiến trình thi công vớicác khả năng rõ ràng và cụ thể như: Phát hiện va chạm để bảo đảm tính hợp nhất của cácthành phần trong công trình. Làm chủ tiến độ thi công – Timeline. Nghiên cứu chi tiếtkhối lượng thi công – Qualtity. Biểu diễn để truyền đạt thông tin.).1.1.2.BIM_ β.Ι.ʍ là chữ viết tắt của Building Information Model. Gồm có 2 phần:+ Building Model: mô hình 3D của một dự án công trình được thiếtlập ảo trong laptop.+ Information: thông tin._ β.Ι.ʍ – Building Information Model có ý nghĩa là: mô hình dạng 3D củamột hay nhiều dự án công trình được tạo lập ảo bằng máy tính mà bất kì mộtthành phần nào tạo lập nên mô hình đó đều có gán thông tin của chuyên nghề xâydựng & sự gán đặt này có thể thực hiện bất kì bao giờ. Hiện tại, β.Ι.ʍ được hiểurộng hơn khái niệm trên rất là nhiều._ Mong muốn có một β.Ι.ʍ – Building Information Model, cần phải thực hiệnđộng tác β.Ι.ʍ – Building Information Modeling, động tác này được ngầm hiểumột cách thô sơ như là Thiết kế trong laptop._ Không những thế β.Ι.ʍ còn được hiểu là Building Information Management:Làm chủ một dự án công trình xuyên suốt 4 công đoạn: Lập dự án, kiến trúc, thicông & vận hành, trong đó công đoạn vận hành là công đoạn dài nhất & khó quản lýnhất, nên việc làm chủ thông tin là một mục đích đặc biệt quan trọng. Điều đó đòihỏi khi Modeling – công đoạn trước tiên để tạo lập thông tin – việc làm chủ cần phảithực hiện nghiêm túc & thận trọng. Như thế, β.Ι.ʍ bền chặt với cả vòng đời của mộtdự án._ Bên cạnh ý nghĩa của β.Ι.ʍ, có thể xem việc Modeling một công trìnhtrên laptop như là thi công ảo công trình đó bằng máy tính trước khi thi công thậtở hiện trường.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |3_ Bảng tổng hợp các đất nước thực hiện β.Ι.ʍ cho đến thời điểm 2013:Trong danh mục trên, một số đất nước như: Singapore, Liên minh Anh… đãđưa β.Ι.ʍ vào hệ thống pháp luật để khởi đầu ứng dụng vào năm 2016._ Khái niệm về BIM năm 2016 của thầy Nguyễn Phước Thiện: BIM là mộtthuật ngữ miêu tả cách làm việc mới trong nghề công nghiệp xây dựng phù hợpvới dụng cụ lao động của kỹ nguyên số để có những sản phẩm cân xứng vớiđà tiến bộ của loài người.1.1.3. Quy trình Ι.Ρ.D_ Ι.Ρ.? = Integrated Project Delivery (Integrate: thống nhất. Delivery: sự phânphối, sự bộc bạch…). Từ sáng kiến của Lean Production (hãng Toyota), mô hình Ι.Ρ.Dđược sử dụng nhằm chuyên sâu hiệu quả sản xuất trong nghề công nghiệp xây dựng.Mô hình này kế thừa một ưu thế trọng yếu của mô hình ?.β (Thiết kế andBuild): các thành phần có bổ phận trong một dự án xây dựng cần được thamgia sớm vào tiến trình thực hiện dự án, rõ ràng và cụ thể là chủ thầu thi công cần phải đượctham gia từ lúc khởi động dự án, việc đó là chẳng thể so với mô hình ?.β.β(Thiết kế – Bid – Build)._ Năm 2007, AIA (American Institute Architects) cho ra đời tài liệuIntegrated Project Delivery: ? Guild, với phần trọng yếu đặc biệt là đặt ra một quytrình làm việc trong công đoạn kiến trúc & thi công một dự án. Nền tảng lý luận là biểuđồ “MacLeamy Curve” của Author Patrick Macleamy: Nghiên cứu tác động củagiai đoạn kiến trúc so với giá cả sau thời điểm thi công của một dự án. Theo ông,người kiến trúc luôn mong chờ dự án do mình kiến trúc trở thành một thực thể vậtlý, yếu tố trọng yếu nhất tác động đến mong chờ đó là giá cả của dự ánsau công đoạn thi công, chính vì như vậy người kiến trúc làm sao phải làm chủ được giá thànhđể nó không vượt quá chi phí đã đặt ra hoặc tìm nguồn thay chính để bổ xungsao cho công trình sớm mang vào sử dụng, như thế sẽ không phải đối mặt với mộtrủi ro là đã đầu tư một số vốn rất lớn vào dự án mà vẫn không mang dự án vào khaithác được để bổ ích nhuận.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |4_ Mục tiêu quy trình Ι.Ρ.? nhắm tới là:+ Tạo nên nhiều thời cơ cộng tác hơn cho toàn bộ các thành phần gia nhập dựán – tuân thủ biểu đồ MacLeamy Curve.+ Xác nhận bài viết công việc của từng giai đoạn để kết quả của các cơhội cộng tác ảnh hưởng đến giá cả dự án sau thời điểm thi công là hợp lý nhất._ Các nguyên lý của Ι.Ρ.?: để đạt được các mục tiêu trên, toàn bộ các bêntham gia cần cộng tác với nhau dựa vào các nguyên lý sau.+ Tôn trọng & tín nhiệm lẩn nhau.+ Lợi nhuận được chia sẽ với nhau một cách tự nhiên.+ Cải tiến sự cộng tác & ra quyết định.+ Các bên gia nhập chủ đạo: nhập cuộc càng sớm càng tốt.+ Mau lẹ xác nhận các mục tiêu của dự án càng sớm càng tốt.+ Xác lập sách lược thực hiện quy trình một cách đầy đủ.+ Ứng dụng bí quyết mở cho việc connect thông tin.+ Các bên gia nhập dự án cần được tổ chức thành một nhóm & có lãnhđạo.+ Lựa chọn một công nghệ phù hợp.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |5*. Một số tóm gọn:_ BIM là đích đến, Revit là phương tiện, IPD là lộ trình._ Bim bền chặt với cả vòng đời của một dự án: từ Kế hoạch (sách lược), đếnDesign (Kiến trúc), Contruction (Thi công) & cuối cùng là Operation (Vậnhành)._ Biết Revit mà không biết BIM thì giống như dùng Máy tính xách tay để đóng đinh._ Mong muốn đi nhanh thì đi một mình mong muốn đi xa phải nhiều người cùng đi.(Nguồn: Nguyễn Phước Thiện 2016, Khái quát về Revit – β.Ι.ʍ – Ι.Ρ.?)._ Sử dụng Revit mà không biết tạo Family thì giống như một cậu ấm nhàgiàu không biết làm nên tiền. (Thong2016)1.2. Setup file mới trong Revit 2017._ Chọn biểu tượng Revit 2017, double click để chạy software._ Chọn projects/new/browse: DefaultMetric. Ok. Đây là file đã được địnhdạng sẵn của chương trình, so với mổi Công ty du học, mổi cá nhân nên tạo file mẫuchung nhằm tránh các thao tác lặp lại cho mỗi Project, việc tạo file mẫu sẽ đượchướng dẫn trong phần sau._ Save As / project: Template file (File khuôn mẩu) Rất trọng yếu khi sửdụng Revit nhằm không bao giờ thay đổi các định dạng mặc định của file gốc.+ Options… / Maximum backups: (đổi 20 thành 3).+ Chọn đường dẩn về thư mục cần Save. Ok/_ Tạo đường dẩn tắt đến thư mục thường sử dụng:+ Click biểu tượng “R” bên góc trái trên cùng.+ Chọn Options, màn hình xuất hiện 1 bảng, chọn File Locations, chọnPlaces, trong bảng Places nhấn vào dấu cộng màu xanh.+ Đổi tên New Library 2 thành: tên mong chờ.+ Nhấn vào nút trắng có 3 dấu “…” trong Library Path: đem về đườngdẩn thiết yếu rồi OK.+ Thử Open, kéo thanh đứng bên trái của bảng Open, thấy thư mục vừatạo, nhấp vào & xem kết quả.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |61.3.Làm quen với giao diện Revit 2017.*. The Ribbon: Dải (ruy băng, dây cương)_ Tab “Architecture”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn kiến trúcnhư: tường, cửa…_ Tab “Structure”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn kết cấunhư: Dầm, cột…_ Tab “System”: Dùng để vẽ các đối tượng 3D của bộ môn MEP._ Tab “Insert”: Dùng để mang các file khác bao gồm: Revit, CAD, Image…vào Project. Có 2 định nghĩa là: Backlinks & Import.+ Backlinks: file gốc biến đổi, file Backlinks auto biến đổi theo.+ Import: không bao giờ thay đổi bất cứ file gốc biến đổi thế nào._ Tab “Annotate”: Dùng để vẽ các đối tượng 2D như: đo kích cỡ, ghichú… liên quan đến toàn bộ các bộ môn: thiết kế, cấu tạo, MEP.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |7_ Tab “Analyze”:Dùng để nghiên cứu: Trọng tải, năng lượng…_ Tab “Massing & Site”: Dùng để dựng các Khối khi tìm ý các công trìnhcó kiểu dáng đặc trưng, vẽ tổng mặt bằng, nhất là các khu đất có kiểu dáng caothấp vùng đồi núi._ Tab “Collaborate”: Dùng để chia việc cho nhiều người cùng làm một đồán trong cùng 1 lúc (2 dụng cụ vô cùng quan trọng là Workset & CopyMonitor). Đây là một điểm mạnh rất lớn của Revit nhằm đẩy nhanh tiến độ kiến trúc._ Tab “View”: Dùng để tạo & điều khiển toàn bộ các hình chiếu trong đồ án:3D, 2D, tổng hợp…_ Từ Revit 2015, tính năng Lượt xem Templates được tôn tạo mạnh cho cảkiến trúc & cấu tạo. Các phiên bản trước đây, tính năng này áp dụng chủ yếucho bộ môn MEP._ Tab “Manage”: Dùng để làm chủ & định dạng toàn bộ các đối tượng trongđồ án: 2D, 3D, các đối tượng có hiển thị, các đối tượng không hiển thị… Từ 2017,Revit tích phù hợp với software Dynamo để trợ giúp Parametric Thiết kế.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |8_ Tab “Add-Ins”: Dùng để mang các software áp dụng vào._ Tab “Modyfy”: Các lệnh trợ giúp vẽ & hiệu chỉnh cho Project.*. The Quick Access Toolbar: (thanh dụng cụ truy cập nhanh)Dùng để truy cập nhanh các lệnh thường dùng, có thể thêm hay bớt cáclệnh khi nhấn vào mũi tên màu đen hướng xuống ở bên góc phải.*. The Application Danh mục: (trình đơn áp dụng)Bao gồm các lệnh làm chủ File & software. Cảnh báo nút “Pin” dùng để khóacác file thường sử dụng, khi mở nhiều file thì file này vẫn còn.*. The status Bar:(thanh hiện trạng)Nằm dưới cùng của màn hình, nó hiển thị các tính chất hoặc thao tác đangthực hiện. “Tab for Alternates” (luân phiên): Nút Tab dùng để chọn các đối tượngnằm khuất bên dưới các đối tượng khác.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |9*. The properties: (đặc điểm, tính chất).Bao gồm rất là nhiều các thông số kỹ thuật có thể bố trí để điều khiển: tỉ lệ bản vẽ,chính sách hiển thị…Phần này sẽ được hướng dẩn cụ thể trong các bài sau.*. The project Browser: (trình duyệt dự án)Đây là dụng cụ làm chủ các hình chiếu: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phốicảnh, render, xuất ra giấy in, tổng hợp, Family… Phần này sẽ được hướng dẩn chitiết trong các bài sau.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 10*. The Lượt xem control Bar: Điều khiển các hiển thị trong Lượt xem như: Tỉ lệ bảnvẽ, Detail Level (cấp độ cụ thể), Visual Type (Kiểu hiển thị)…*. Bảng lệnh khi Enter chuột phải: Tùy mỗi ngữ cảnh, khi Enter chuộtphải sẽ xuất hiện các bảng lệnh khác nhau. Có 3 phương pháp để ẩn hay hiện các đối tượngtrong Revit: Mắt kính (Ẩn tạm), VG (Ẩn trọn đời, bên cạnh đó còn tồn tại công cụOverride, Halftone & Detail Level), Enter chuột phải & Hide In Lượt xem (Ẩn vĩnhviễn – Tuyệt đối không sử dụng trong tiến trình dựng hình, chỉ sử dụng khi ra hồsơ)1.4. Định dạng căn bản cho đồ án.1.4.1.Snaps: (Cơ chế bắt điểm)_ Bắt điểm trong Revit mạnh hơn ACAD. Hiệu chỉnh chính sách bắt điểm trongTab Manage._ Bắt điểm theo bề dài: Length Dimension… khi vẽ một đường thẳng,đây là các khoảng cách auto software sẽ bắt điểm._ Bắt điểm theo góc: Angular Dimension … vẽ góc bắt giống như đườngthẳng.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 111.4.2. Project Information: (Thông tin của đồ án)_ Kích hoạt dụng cụ “Project Information” trong Tab Manage, trên màn hìnhhiện ra bảng Project Properties.Identity Data: dữ liệu đồng nhất+ Organization Name: Tên tổ chức.+ Organization Description: Miêu tả tổ chức+ Building Name: Tên tòa nhà.+ tác giả: Author.Other:+ Project Issue Date: Ngày cho ra đời đồ án.+ Project Status: Thực trạng đồ án.+ Client Name: Tên KH.+ Project Address: Địa chỉ.+ Project Name: Tên dự án.+ Project Number: số dự án._ Khai báo các thông tin trên, các thông tin này sẽ được auto cập nhậttrong Sheet (Giấy in ảo). Trong tiến trình làm việc, các thông tin này đều có thểđược biến đổi đơn giản.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 12_ Kích hoạt Edit của Ernegy Settings: Đây là các thông tin khai báo để sửdụng trong tiến trình nghiên cứu năng lượng của tòa nhà. Trong bảng này, chỉ cầnkhai báo Location (Địa điểm) bằng cách nhấp vào nút vuông “…”, trong hộp thoại mới,có 2 cách khai báo: Danh mục Tp có sẵn hoặc bản đồ trên Mạng internet._ Bấm vào nút Edit của dòng “Other Options” để khai báo Building Type(Loại công trình). “Location” & “Building Type” là 2 thông số kỹ thuật có tác động đếnthao tác Render.1.4.3. Project Units: Khai báo nhà cung cấp, nằm trong Tab Manage._ Sau khoảng thời gian chọn Project Units, xuất hiện bảng như hình bên trái. Biến đổi địnhdạng của Decimal symbol/digit grouping từ: 123,456,789.00 thành 123.456.789,00cho phù phù hợp với cách ghi nhà cung cấp của việt nam._ Nhấn vào ô Format của Length, xuất hiện bảng như bên phải, test vào ôvuông của Use digit grouping. Mục Rounding là làm tròn số. Unit symbol là biểutượng của nhà cung cấp._ Làm tương đương cho: Area & Angle (nhưng Rounding là 1 decimal place:một số thập phân).Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 131.5. Một số dụng cụ khác của Revit:1.5.1.Transfer Project Standards:_ Chép các định dạng có sẵn từ một đồ án đang mở đến đồ án đang thựchiện.1.5.2. Purge Unused_ Thu dọn các đối tượng không sử dụng, dụng cụ không nên sử dụng khi bắtđầu dựng hình vì sẽ mất toàn bộ các định dạng sẵn chưa sử dụng, chỉ nên sử dụng khimáy bị quá tải hoặc các Family quá rối. Thông thường, chỉ sử dụng khi hoàn thànhphần dựng hình & khởi đầu ra hồ sơ nhằm giảm dung tích File. Không những thế còn mộtcách giảm dung tích File là Save As.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 141.5.3. Mirror Project: (Trong mục Position của Tab Manage)_ Lật địa điểm của đồ án chung quanh một trục được chọn. Khi Mirror, phần tửmô hình, toàn bộ các hướng nhìn & chú thích đều mirror. Áp dụng: khi chủ nhà thayđổi địa điểm hành lang hay bậc thang. Dụng cụ này, phía bắc không bao giờ thay đổi.1.5.4. Rotate True North: (Trong mục Position của Tab Manage)_ Quay toàn thể công trình & phía bắc về phía bắc của khu đất trên thựctế. Áp dụng: khi cần Render để lấy bóng đổ thực tiễn hoặc quay đúng hướng thực tếcủa Projec trong mặt bằng tổng thể. Chú thích: quy ước vẽ kiến trúc là phía bắc luônở trên đỉnh của màn hình._ Trong “Properties”, đổi “Orientation” thành “True North” như hình dướitrái. Kích hoạt dụng cụ Rotate True North & quay một góc 45 độ như hình dướiphải. Khi cần dựng hình & ra hồ sơ chỉ cần đổi “Orientation” thành “ProjectNorth”.Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 151.6.Các thao tác căn bản thường gặp._ Địa điểm lấy lại các thanh dụng cụ khi lỡ tay tắt đi: User Interface trong TabView như hình dưới trái. (Note cách gắn dính Tab “Project Browser” &“Properties” vào giao diện). Lệnh tắt: để con trỏ ngay dụng cụ, hiện ra tên côngcụ & lệnh tắt trong ngoặc như hình dưới giữa. Địa điểm căn chỉnh lệnh tắt như hìnhdưới phải.1.7.Thực hành tạo lập một đồ án dễ dàng._ Bước 1:_ Bước 2:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 16_ Bước 3:_ Bước 4:_ Bước 5:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 17_ Bước 6:_ Bước 7:_ Bước 8:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 18_ Bước 9:_ Bước 10:_ Bước 11:_ Bước 12:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 19_ Bước 13:_ Bước 14:_ Bước 15:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 20_ Bước 16:_ Bước 17:_ Bước 18:_ Bước 19:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 21_ Bước 20:_ Bước 21:_ Bước 22:_ Bước 23:Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngP α ɢ e | 22_ Bước 24:_ Bước 25:_ Bước 26: Đem các thành phần bản vẽ vào giấy in như hình dưới.(Hết chương 1)Giáo án Revit 2017_ Căn bản (chương 1)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |1Chương 2:ĐƯA RANH ĐẤT TRONG THỰC TẾ VÀO ĐỒ ÁN2.1.Trường hợp có file CAD:_ Vẽ lại đường Poliline (lệnh PL) theo ranh đất. Cảnh báo kiểm soát tỉ lệ, sau đóErase All, nhấn Shift để bỏ chọn đường ranh. Chuyển đường ranh về Layer 0, dùnglệnh Purse (PU) để thu dọn toàn thể rác không sử dụng cho file nhẹ đi. MởProperties, kiểm soát cao độ đường ranh, vì một số file thực trạng phòng ban đo đạchay nhập cao độ vào, nếu cao độ không phải bằng 0 thì chỉnh lại bằng 0. TrongRevit, cao độ rất trọng yếu.*. Chuẩn bị File CAD & File Ảnh bằng cách xuất từ Revit._ Bước 1:_ Bước 2:Bài giảng REVIT (Chương 2)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |2_ Bước 3:Diện tích của hình đó là 208,906 m²._ Bước 4:_ Bước 5:Bài giảng REVIT (Chương 2)Ths.Kts. Trần Trí ThôngPage |3*. Import CAD:_ Bấm vào tab: Insert / Import CAD_ Chọn file cần Insert, bố trí các thông số kỹ thuật giống hình bên dưới: Colors(Black and White), Import unit (milimeter), Positioning (Tự động-Center to Center).Test vào ô: Current lượt xem only, khi đó thông số kỹ thuật “Place at” chẳng thể điều chỉnhđược._ Kết quả:_ Di chuyển ranh đất đến địa điểm mong chờ:+ Nhấp & giữ chột trái vào ranh & di chuyển. Đây là cách di chuyểntương đối, không cần bắt điểm.+ Dùng lệnh Move (MV) để di chuyển: bắt điểm đúng đắn. Cảnh báo: trongRevit, chọn đối tượng trước rồi chọn lệnh sau, trong trường hợp đánhlệnh tắt: chọn đối tượng – đánh lệnh tắt là thực hiện ngay không sử dụng phímEnter.Bài giảng REVIT (Chương 2)Ths.Kts. Trần Trí Thông

Xem Thêm  Ba cách để đảo ngược một chuỗi trong JavaScript - chức năng đảo ngược trong javascript

Viết một bình luận