Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : phân tích cú pháp số nguyên trong javascript

Dưới đây là ví dụ về hàm parseInt () .

 • Ví dụ:

  < p class = "ring-load" id = "run-code-loader">

  & lt; script & gt;

  var v1 = parseInt ( " 3.14 " );

  document.write ( 'Sử dụng parseInt ("3.14") ='

  + v1 + " & lt; br & gt; " );

  & lt; / script & gt;

   
   
 • Đầu ra:
   Sử dụng parseInt ("3.14") = 3 

parseInt () hàm được sử dụng để chấp nhận chuỗi, tham số cơ số và chuyển đổi nó thành một số nguyên. số trong chuỗi phải được phân tích cú pháp từ số thập lục phân thành số thập phân. Nếu chuỗi không chứa giá trị số thì nó trả về NaN, không phải là số.

Cú pháp:

 parseInt (Giá trị, cơ số) 

Tham số: Hàm này chấp nhận hai tham số như đã đề cập ở trên và được mô tả bên dưới:

 • Giá trị: Tham số này chứa một chuỗi được chuyển đổi thành số nguyên.
 • cơ số: Tham số này đại diện cho cơ số hoặc cơ số sẽ được sử dụng và nó là tùy chọn.

  Giá trị trả về: Nó trả về một số và nếu ký tự đầu tiên không thể chuyển đổi thành một số thì hàm trả về NaN. Nó thực sự trả về một số được phân tích cú pháp cho đến thời điểm mà nó gặp một ký tự không phải là số trong cơ số (cơ số) được chỉ định.

  Các ví dụ dưới đây minh họa hàm parseInt () trong JavaScript:

  • Ví dụ 1: n chứa 2018 là '@' không phải là Số và quá trình phân tích cú pháp dừng lại tại điểm đó, các ký tự khác bị bỏ qua.
    Input: var n = parseInt ( "2018 @ geeksforgeeks");
   Đầu ra: n = 2018 
  • Ví dụ 2:
    Đầu vào: var a = parseInt ("1000");
   Đầu ra: a = 1000 (Số) 

  Các mã ví dụ khác cho hàm trên như sau:

  Chương trình 1: >


  & lt;! DOCTYPE html & gt;

  & lt; html & gt;

  & lt; body & gt;

  & lt; script & gt;

  a = parseInt ( "100" );

  < p class = "line number7 index6 alt2"> document.write ( 'parseInt ("100") =' < code class = "trơn"> +

  a + "& lt; br & gt;" );

  b = parseInt ( "2018 @ geeksforgeeks" );

  document.write ( 'parseInt (" 2018 @ geeksforgeeks ") = ' +

  b + "& lt; br & gt;" );

  c = parseInt ( "geeksforge eks @ 2018 " );

  document.write ( 'parseInt ("geeksforgeeks @ 2018") =' +

  c + " & lt; br & gt; " );

  d = parseInt ( "3,14" ) ;

  document.write ( < code class = "string"> 'parseInt ("3.14") =' + d + "& lt; br & gt;" ); < / p>

  e = parseInt ( < code class = "string"> "21 7 2018" );

  document.write ( 'parseInt (" 21 7 2018 ") =' +

  e + "& lt; br & gt;" );

  < code class = "undefined space">

  & lt; / script & gt;

  < code class = "trơn"> & lt; / body & gt;

  & lt; / html & gt;

   
   

  Đầu ra:

   parseInt ("100") = 100
  parseInt ("2018 @ geeksforgeeks") = 2018
  parseInt ("geeksforgeeks @ 2018") = NaN
  parseInt ("3,14") = 3
  parseInt ("21 7 2018") = 21 

  Chương trình 2: Nếu cơ số không được đề cập trong hàm parseInt () và bắt đầu chuỗi chứa “0x” so với nó được coi là giá trị thập lục phân. Theo mặc định, cơ số là 10 (thập phân). Lưu ý rằng trong dòng 11 có '8' là một ký tự không được xác định trong hệ thống chữ số cơ số 8, do đó nó trả về NaN.

  & lt;! DOCTYPE html & gt;

  & lt; html & gt;

  & lt; body & gt;

  & lt; script & gt;

  < code class = "undefined space">

  a = parseInt ( " 100 " , 10);

  document.write ( 'parseInt ("100", 10) =' +

  a + "& lt; br & gt;" );

  b = parseInt ( " 8 " , 8);

  document.write ( 'parseInt (" 8 ", 8) = ' +

  < code class = "trơn"> b + "& lt; br & gt;" );

  < code class = "trơn"> c = parseInt ( "15" , 8);

  document.write ( 'parseInt ("15", 8) = ' +

  c + "& lt; br & gt;" );

  d = parseInt ( " 16 " < code class = "trơn">, 16);

  document.write ( 'parseInt ("16", 16) =' +

  < p class = "line number24 index23 alt1"> d + "& lt; br & gt; " );

  < / code>

  e = parseInt ( "100" );

  tài liệu. ghi ( 'parseInt ("100") =' +

  e + " & lt; br & gt; " );

  f = parseInt ( "0x16" );

  document.write ( 'parseInt ("0x16 ") = ' +

  f + "& lt ; br & gt; " );

  & lt; / script & gt;

  < p class = "line number38 index37 alt1">

  & lt; / body & gt;

  & lt; / html & gt;

   
   

  Đầu ra:

   parseInt ("100", 10) = 100
  parseInt ("8", 8) = NaN
  parseInt ("15", 8) = 13
  parseInt ("16", 16) = 22
  parseInt ("100") = 100
  parseInt ("0x16") = 22 

  Các trình duyệt được hỗ trợ:

  • Google Chrome 1 trở lên
  • Edge 12 và ở trên
  • Firefox 1 trở lên
  • Internet Explorer 3 trở lên
  • Safari 1 trở lên
  • Opera 3 trở lên

  Ghi chú cá nhân của tôi


 • Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề phân tích cú pháp số nguyên trong javascript

  Javascript Execution Context, Lexical Environment và Syntax Parser | Justin Nguyen

  • Tác giả: Justin Nguyen
  • Ngày đăng: 2021-08-16
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1593 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chào mừng các bạn đến với series video Học Javascript Qua Khái Niệm về Javascript Execution Context, Lexical Environment và Syntax Parser, Hoisting.

   Nội dung trong video:
   🟢 2:40 Syntax parser là gì?
   🟢 4:09 Lexical environment hay lexical scope là gì?
   🟢 6:01 Execution context là gì? Global Object là gì? this trong javascript là gì?
   🟢 12:15 Giai đoạn Hoisting và Run trong Execution Context

   ♥️ Xem toàn bộ series Học Javascript Qua Khái Niệm: https://www.youtube.com/watch?v=61rUGyUiw8U&list=PL80CNtS5d8_ytV3Jq5RSH3luyT3qGd0GY

   ♥️ Xem toàn bộ series Học Javascript Qua Ví Dụ: https://www.youtube.com/watch?v=QXwotZn5WrY&list=PL80CNtS5d8_yEuis6Cc4xTnNB4ePE5obx

   ♥️ Xem thêm ví dụ khai báo biến trong javascript: https://youtu.be/-lgu_fcmsug

   Hãy bấm like, chia sẻ nếu bạn thích video này nhé, đăng ký kênh để theo dõi những series video tiếp theo.

   Từ mới Tiếng anh trong video, xem thêm video để hiểu ý nghĩa nhé:
   ⭐ Syntax parser
   ⭐ Lexical environment
   ⭐ Execution Context
   ⭐ Hoisting

   Plugin được sử dụng để chạy JS trong Visual Studio Code: Code Runner

   Website: https://appsindie.com/
   Twitter: https://twitter.com/apps_indie
   Facebook: https://www.facebook.com/AppsIndie
   Github: https://github.com/justindannguyen

   © Copyright 2021 by Justin Nguyen, AppsIndie.com

  VLSP :: Phân tích cú pháp

  • Tác giả: vlsp.hpda.vn
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3979 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân tích cú pháp câu tiếng Việt.

  Số và các hàm xử lý số trong javascript

  • Tác giả: toidicode.com
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1847 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong javascript rồi. Bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một thứ cũng không thể thiếu trong các trang web, đó là các con số và các hàm xử lý số trong javascript.

  Phân tích cú pháp, xác thực, thao tác và hiển thị ngày và giờ trong JavaScript với Day.js

  • Tác giả: ww.galaxyz.net
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7443 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  Số trong Javascript

  • Tác giả: hanoiict.edu.vn
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8376 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài hướng dẫn tự học lập trình Javascript này, bạn sẽ được tìm hiểu làm thế nào để sử dụng số (Number) trong Javascript.

  Đọc bằng khóa và phân tích cú pháp dưới dạng JSON trong JavaScript

  • Tác giả: vn.wsxdn.com
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8898 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  Cách sử dụng hoãn phân tích cú pháp JavaScript để tăng cường trang web của bạn

  • Tác giả: codewatchers.com
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3064 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tốc độ trang là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trang web của bạn. Bất kể trang web của bạn phải cung cấp bao nhiêu, không ai thích đợi vài phút trước khi trang web của bạn tải. Đồng t...

  Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

  Xem Thêm  NHẬN Vs. BÀI ĐĂNG: Sự khác biệt chính giữa các phương thức HTTP - api get vs post

  By ads_php