Hàm randint () trong Python với python, hướng dẫn, tkinter, nút, tổng quan, mục nhập, nút kiểm tra, canvas, khung, thiết lập môi trường, chương trình python đầu tiên, toán tử, v.v.

Bạn đang xem: rand int function python

tiếp theo →
← trước

Hàm randint () trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm “randint ()” trong Python.

“randint ()” là một hàm tích hợp của mô-đun ngẫu nhiên trong Python. Mô-đun ngẫu nhiên được sử dụng để truy cập vào các chức năng khác nhau như tạo số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm randint ().

Đầu tiên, chúng ta phải nhập mô-đun ngẫu nhiên trong Python để sử dụng hàm randint (). Hàm này về cơ bản được sử dụng để tạo ngẫu nhiên giả.

Cú pháp:

Thông số:

(start_range, end_range): Cả hai tham số phải là giá trị kiểu số nguyên.

Thông số:

Nó sẽ trả về số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [start_range, end_range], bao gồm cả số bắt đầu và số kết thúc.

Lỗi và Ngoại lệ:

ValueError: Trả về ValueError khi người dùng chuyển dấu phẩy động dưới dạng tham số.

TypeError: Trả về TypeError khi người dùng chuyển bất kỳ thứ gì khác ngoài giá trị số nguyên làm tham số.

Ví dụ 1:

Để nhận số ngẫu nhiên trong phạm vi đã cho gồm hai số dương, hai số âm và một số dương và một số âm.

Đầu ra:

1 #

 Bất kỳ số ngẫu nhiên nào từ 55 đến 75 là 74
Bất kỳ số ngẫu nhiên nào trong khoảng từ -40 đến -20 là -40
Số ngẫu nhiên bất kỳ giữa -20 và 20 là -12

2 #

 Bất kỳ số ngẫu nhiên nào từ 55 đến 75 là 74
Số ngẫu nhiên bất kỳ trong khoảng từ -40 đến -20 là -29
Số ngẫu nhiên bất kỳ giữa -20 và 20 là -2

Ví dụ 2:

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy cách người dùng có thể nhận được ValueError trong chương trình Python khi sử dụng hàm randint ().

Xem Thêm  Cách chọn phần tử tiếp theo trong CSS - css chọn phần tử tiếp theo với lớp

Đầu ra:

 ----------------------------------------------- ----------------------------
ValueError Traceback (lần gọi gần đây nhất)
 Trong
   4 # Nếu người dùng chuyển bất kỳ giá trị dấu phẩy động nào làm tham số trong hàm randint ().
   5
---- & gt; 6 random_1 = rnd.randint (2.543, 12.786)
   7 bản in (ngẫu nhiên_1)

c: \ users \ User Name \ appdata \ local \ Programs \ python \ python39 \ lib \ random.py trong randint (self, a, b)
  336 "" "
  337
- & gt; 338 return self.randrange (a, b + 1)
  339
  340

c: \ users \ user name \ appdata \ local \ Programs \ python \ python39 \ lib \ random.py trong randrange (tự, bắt đầu, dừng, bước)
  300 istart = int (start)
  301 if istart! = Start:
- & gt; 302 raise ValueError ("đối số không phải số nguyên 1 cho randrange ()")
  303 nếu điểm dừng là Không có:
  304 nếu istart & gt; 0:

ValueError: đối số không phải số nguyên 1 cho randrange ()

Ví dụ 3:

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem cách người dùng có thể lấy TypeError trong Python khi sử dụng hàm randint ().

Đầu ra:

 ----------------------------------------------- ----------------------------
TypeError Traceback (cuộc gọi gần đây nhất)
 Trong
   4 # Nếu người dùng chuyển bất kỳ giá trị chuỗi hoặc ký tự nào làm tham số trong hàm randint ()
   5
---- & gt; 6 random_2 = rnd.randint ('Chuỗi', 'Ký tự')
   7 bản in (ngẫu nhiên_2)

c: \ users \ user name \ appdata \ local \ Programs \ python \ python39 \ lib \ random.py trong randint (self, a, b)
  336 "" "
  337
- & gt; 338 return self.randrange (a, b + 1)
  339
  340

TypeError: chỉ có thể nối str (không phải "int") với str

Ứng dụng:

Người dùng có thể sử dụng hàm randint () để mô phỏng trò chơi rút thăm may mắn.

Giả sử chúng tôi đã tham gia một trò chơi rút thăm may mắn, chẳng hạn như “Trò chơi đánh bạc”. Người chơi sẽ có ba cơ hội để đoán số từ 1 đến 36. Nếu đoán đúng số, chúng tôi sẽ thắng, nếu không, chúng tôi sẽ thua trò chơi.

Xem Thêm  Một số mẫu laptop gaming mỏng nhẹ 2020

Ví dụ: mã cho ứng dụng

Đầu ra:

1 #

 Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 3
Bạn đã đoán sai số !!
Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 2
Bạn đã đoán sai số !!
Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 34
Bạn đã đoán sai số !!
Xin lỗi, bạn đã quên trò chơi!

2 #

 Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 14
Bạn đã đoán sai số !!
Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 12
Bạn đã đoán sai số !!
Vui lòng chọn số của bạn để tham gia trò chơi rút thăm may mắn
 3
Chúc mừng bạn !! Bạn đã giành chiến thắng trong trò chơi.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã thảo luận về hàm randint () của mô-đun ngẫu nhiên của Python. Chúng tôi đã chỉ ra các loại lỗi mà người dùng có thể mắc phải khi sử dụng hàm randint (). Chúng tôi cũng đã thảo luận về cách sử dụng hàm randint () để tạo ứng dụng trò chơi rút thăm may mắn.

Chủ đề tiếp theo

Hình ảnh hóa tệp Tiff bằng Matplotlib và GDAL trong Python

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề hàm rand int hàm python

random numbers in python

 • Tác giả: computingmrh
 • Ngày đăng: 2013-01-06
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3800 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This tutorial looks at how you can use random numbers and introduces the concept of modules.

  You can find more out about random by looking at http://prog.pwnict.co.uk/learning-python/random-numbers/

Python: random trong Python

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7455 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Muốn tạo số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (0,1) thì ta dùng hàm random(). Ví dụ: print(random()) Muốn tạo một số nguyên ngẫu nhiên có n chữ số ta có thể là

Các Mô-đun Toán học trong Python: Random

 • Tác giả: code.tutsplus.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2095 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự ngẫu nhiên luôn xảy ra ở xung quanh chúng ta. Khi bạn tung một đồng xu hoặc một con súc sắc, bạn không bao giờ có thể chắc chắn về kết quả cuối cùng. Tính bất định này có nhiều ứng dụng như…

RAND (Hàm RAND)

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4419 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên được phân bố đều, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Một số thực ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9818 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tạo số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng module random trong Python, tạo ra số nguyên random hoặc số thực random trong Python bằng hàm random và randint

Python Random randint() Method

 • Tác giả: www.w3schools.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6357 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm int() trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4656 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng hàm int() trong python. Bạn sẽ học được cách Chuyển từ string sang int trong Python bằng hàm int() sau bài học này.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  JavaScript Nhận phần tử theo lớp - tài liệu lấy phần tử theo lớp

By ads_php