Hàm utf8_encode () trong PHP – chuỗi php thành utf8

Bạn đang xem : chuỗi php thành utf8

PHP

utf8_encode ()

Hàm

❮ Tham chiếu trình phân tích cú pháp XML PHP

Ví dụ

Mã hóa chuỗi ISO-8859-1 thành UTF-8:

& lt;? php
$ text = “\ xE0”;
echo utf8_encode ($ text);
? & gt;

Hãy tự mình thử »

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm utf8_encode () mã hóa chuỗi ISO-8859-1 thành UTF-8.

Unicode là một tiêu chuẩn chung và đã được phát triển để mô tả tất cả
các ký tự có thể có của tất cả các ngôn ngữ cộng với rất nhiều ký hiệu với một
số cho mỗi ký tự / ký hiệu.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể chuyển một ký tự Unicode sang một ký tự khác
máy tính đáng tin cậy. UTF-8 đã được phát triển để chuyển một ký tự Unicode từ
máy tính này sang máy tính khác.

Cú pháp

utf8_encode (string)

Giá trị tham số

Tham số
Sự mô tả

sợi dây
Yêu cầu. Chỉ định chuỗi ISO-8859-1 để mã hóa

Chi tiết kỹ thuật

Giá trị trả lại:
Chuỗi mã hóa thành công. FALSE về thất bại

Phiên bản PHP:
4.0+

❮ Tham chiếu trình phân tích cú pháp XML PHP


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chuỗi php thành utf8

Vurnerbility on html/PHP UTF-8 Unicode Charset system.

 • Tác giả: Edward Stone
 • Ngày đăng: 2015-12-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8535 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vurnerbility on html/PHP UTF-8 Unicode Charset system.

PHP: Chuyển đổi bất kỳ chuỗi nào thành UTF-8 mà không cần biết bộ ký tự gốc hoặc ít nhất là thử

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8469 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Những gì bạn đang yêu cầu là vô cùng khó khăn. Nếu có thể, bắt người…

Sử dụng mã hóa UTF-8 với PHP và MySQL

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3121 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với một lập trình viên PHP hay MySQL, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng và thoải mái khi làm việc với dữ liệu chỉ gồm các ký tự tiếng Anh. Cho đến khi bạn vướng vào sự rắc rối của mã hóa UTF-8 trong xử lý…

Hướng dẫn sử dụng chuỗi và nối chuỗi (strings) trong PHP

 • Tác giả: trinhcongtri.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2448 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng chuỗi ✅ nối chuỗi (strings) trong PHP ✅ nắm rõ quy tắc về chuỗi và sử dụng chuỗi, nối chuỗi trong PHP đơn giản và chính xác nhất

[Encode/Decode] Mã hóa chuỗi unicode trong PHP

 • Tác giả: ontopwiki.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2220 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Viết hoa chuỗi ký tự

 • Tác giả: webvn.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2857 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi tiết về cách sử dụng và ví dụ về hàm strtoupper.

PHP: utf8_encode

 • Tác giả: www.php.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6311 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Hình ảnh tiêu đề CSS: Hướng dẫn thêm và tạo kiểu cho hình ảnh tiêu đề - tiêu đề với html hình ảnh