Cần phải chuyển hóa giữa hệ thống thập lục phân và hệ số thập phân? Chỉ cần nhập một số lục giác hoặc số thập phân và khởi đầu chuyển hóa miễn phí. ⭐ ️

Bạn đang xem: thap phan sang thap luc phan

Tất cả chúng ta hãy lấy 1B7E làm số thập lục phân và chuyển hóa nó thành một số thập phân bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đánh dấu chỉ số cho mỗi chữ số trong số thập lục phân. Chỉ số chỉ đơn giản là vị trí của chữ số trong số đếm từ phải sang trái.

begin{array}¢
hline
text{Thập lục phân } & text{1} & text{Ɓ} & text{7} & text{E}
hline
text{Mục lục } & text{3} & text{2} & text{1} & text{0}
hline
end{array}

begin{array}¢ hline text{Thập lục phân } & text{1} & text{Ɓ} & text{7} & text{E} hline text{Mục lục } & text{3} & text{2} & text{1} & text{0} hline end{array}

Bước 2: Thay thế các chữ số bằng các giá trị tương tự thập phân theo ánh xạ đã cho:

begin{array}¢
hline
text{Hex code} & text{𝓐} & text{Ɓ} & text{₵} & text{𝓓} & text{E} & text{₣}
hline
text{Remainder} & text{10} & text{11} & text{12} & text{13} & text{14} & text{15}
hline
end{array}

begin{array}¢ hline text{Hex code} & text{𝓐} & text{Ɓ} & text{₵} & text{𝓓} & text{E} & text{₣} hline text{Remainder} & text{10} & text{11} & text{12} & text{13} & text{14} & text{15} hline end{array}

So với ví dụ đã cho, kết quả có thể được viết ra như:

begin{array}¢
hline
text{Giá trị thập lục phân theo số thập phân } & text{1} & text{11} & text{7} & text{14}
hline
text{Mục lục } & text{3} & text{2} & text{1} & text{0}
hline
end{array}

begin{array}¢ hline text{Giá trị thập lục phân theo số thập phân } & text{1} & text{11} & text{7} & text{14} hline text{Mục lục } & text{3} & text{2} & text{1} & text{0} hline end{array}

Bước 3: Hiện tại nhân mỗi chữ số của số thập lục phân với 16 chữ số được nâng lên thành sức mạnh của chỉ số tương ứng của chúng để có được giá trị vị trí theo số thập phân.

Chuyển hóa vị trí của E: $$E Rightarrow 14 times 16^0 = 14$$
Chuyển hóa vị trí của 7: $$ 7 Rightarrow 7 times 16^1 = 112$$
Chuyển hóa vị trí của Ɓ: $$ Ɓ Rightarrow 11 times 16^2 = 2816$$
Chuyển hóa vị trí của 1: $$ 1 Rightarrow 1 times 16^3 = 4096$$

Xem Thêm  Nơi Bán Dao Nhật Hàng Bãi Nội Địa, Một Số Dòng Dao Nhật Bãi 24 - nơi bán dao nhật hàng bãi

Bước 4: Hiện tại thêm toàn bộ các giá trị vị trí để có được số thập phân tương tự.

$$ DEC = 4096 + 2816 + 112 + 14 = 7038 $$

Hệ thống số thập phân và số thập phân so sánh:

Một hệ thống số là một tập hợp các ký hiệu rõ ràng và cụ thể được đặt mua mô tả số lượng; Bạn có thể đã nghe nói về các hệ thống số nhị phân, thập phân và thập lục phân đã rồi.

Radix của một hệ thống số

Có thể đại diện cho bất kỳ số lượng nào trong toàn bộ các hệ thống số; Sự khác biệt duy nhất giữa các hệ thống số này là radix hoặc số chữ số. Tổng số chữ số tách biệt trong một hệ thống số được gọi là radix hoặc nền tảng của hệ thống số đó.

Hệ thống số thập phân:

Hệ thống số thập phân là hệ thống số có radix (nền tảng) bằng 10. Trong bất kỳ hệ thống số nào, có hai điều: giá trị mặt và giá trị vị trí. Hãy xem xét một số ngẫu nhiên như 245. Tất cả chúng ta có thể viết số này ở dạng có trọng số như:

$$245 = (2 Ҳ 100) + (4 Ҳ 10) + (5 Ҳ 1)$$

Trong ví dụ trên, chúng tôi nhân giá trị mặt 2 với trọng lượng của vị trí của nó, là 100 trước nhất và lặp lại quy trình cho toàn bộ các vị trí khác.

Hệ thống số thập lục phân:

Như tên cho thấy, hệ thống số này sử dụng hệ thống nền tảng 16. Trong hệ thống số này, tất cả chúng ta có 16 chữ số tách biệt, là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, α, ɓ, ¢, {d}, e và ƒ. Hệ thống số này là ưa thích cho hầu như các lưu trữ và lập trình PC vì nó là sự thích hợp hoàn hảo giữa các hệ thống số thập phân và số nhị phân.

Vì sao một số hệ thống số thông dụng hơn các hệ thống khác?

Một thắc mắc thông dụng có thể phát sinh: Nếu tất cả chúng ta có thể xây dựng một hệ thống số trên bất kỳ nền tảng nào, vì sao tất cả chúng ta lại sử dụng nhị phân, thập phân và thập lục phân nhất, và vì sao không có bất kỳ hệ thống số nào khác?

Xem Thêm  Cách sử dụng Connectify Hotspot - cách sử dụng connectify hotspot 2017

Những nguyên nhân có tính chất thực tiễn và lịch sử: tất cả chúng ta có thể thấy rằng hệ thống số thập phân có nền tảng 10, đúng đắn là số lượng ngón tay của tất cả chúng ta. Thực tiễn này giải thích vì sao hệ thống số thập phân đã được thông dụng trong một thời gian dài như vậy.

Sự thông dụng của hệ thống nhị phân đã đột nhiên tăng trưởng với tuổi của PC chỉ có thể hoạt động trên các chữ số nhị phân; Nhược điểm của hệ thống nhị phân là độ dài của số nhị phân vì nền tảng chỉ bao gồm hai số.

Hệ thống thập lục phân là link hoàn hảo giữa nhị phân và hệ số thập phân: các bit tối thiểu trong hệ thống nhị phân thiết yếu để biểu thị số thập phân 10 là 4:

$$1010$$

Tuy nhiên, với 4 bit, có thể biểu thị 16 biểu tượng hoặc chữ số khác nhau: số nhị phân 1111 tương ứng với 16 trong hệ thống thập phân. Và đây là cách mà thập lục phân đã đi vào bức tranh. Khi sử dụng 4 bit để chỉ biểu thị 10 chữ số, chúng tôi sáu chữ số sót lại. Sử dụng các số thập lục phân, tất cả chúng ta có thể đại diện cho số lượng to hơn với ít bit hơn và không có sự lãng phí bộ nhớ lưu trữ.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thap phan sang thap luc phan

CHUYỂN ĐỔI NHỊ PHÂN SANG THẬP LỤC PHÂN VÀ NGƯỢC LẠI

alt

 • Tác giả: TStudy TSD
 • Ngày đăng: 2020-03-18
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6192 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng tôi phân phối:
  Tập tin xác minh nội dung Chuyển hóa hệ Thập Lục Phân sang hệ Nhị Phân và trái lại.
  Link tải về: Đang update!

  Tham khảo thêm:
  + Chuyển hóa Nhị phân sang Thập phân và trái lại:
  https://youtu.be/0OoFOUxyyPE
  + Chuyển hóa Nhị phân sang Bát phân và trái lại:
  https://youtu.be/GdSYtruzlH4

  CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN!

Chuyển hóa Chữ số, Thập lục phân

 • Tác giả: www.convertworld.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5760 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng dụng cụ này đơn giản để nhanh chóng chuyển hóa Thập lục phân thành một nhà cung cấp của Chữ số

Chuyển hóa thập phân thành thập lục phân

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2776 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách Đổi Số Thập Phân Ra Phân Số, Công Cụ Tính Số Thập Phân Sang Phân Số

 • Tác giả: pgdtxhoangmai.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5369 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân số và số thập phân là loại số thân thuộc trong toàn bộ các bài toán đại số và hình học, Mỗi loại sẽ có ưu thế và phương pháp tính khác nhau

Chuyển hóa từ thập phân sang thập lục phân

 • Tác giả: tintuctuyensinh.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1394 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong chuyển hóa từ thập phân sang thập lục phân , tất cả chúng ta học cách chuyển một số thập phân thành hệ thống số thập lục phân tương tự của nó hoặc tất cả chúng ta

Chuyển hóa thập phân thành thập lục phân trong ₵#

 • Tác giả: vietjack.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5138 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuyển hóa thập phân thành thập lục phân trong ₵# | 200 bài tập ₵# có giải hay nhất tại VietJack – Tuyển tập bài tập ₵ sharp có giải từ cơ bản tới nâng cao khởi đầu với Cú pháp cơ bản, Kiểu dữ liệu, Cấu trúc chương trình, Chuyển hóa kiểu, Biến, Hằng số, Toán tử, Điều khiển luồng, Vòng lặp, Phương thức, Mảng, Chuỗi, Lớp, Array, String, Struct, Enum, File Ι/Σ, Class, Tính bao đóng, Tính kế thừa, Tính đa hình, Interface, Nạp chồng toán tử, Namespace, Tính chất, Sự kiện, Xử lý ngoại lệ, Operator Overloading, Reflection, Attribute, Property, Indexer, Delegate, Sự kiện, Collection, Generic, Chỉ thị tiền xử lý, Multithreading, Regular Expression, và Exception Handling.

Đổi số Thập phân ra số Nhị phân, Thập lục phân, Bát phân và trái lại

 • Tác giả: learnit2016blog.wordpress.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8965 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tiễn, loài người tất cả chúng ta quen với các số biểu diển bằng hệ thập phân, nhưng trên PC thì người ta dùng hệ số Nhị phân với 2 giá trị có hoặc không tương ứng của 0 hoặc 1 để biểu diển cho toàn bộ các dữ liệu. Các số Thập lục…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Tuổi Xông Đất 2022 - Chọn tuổi xông nhà năm 2022 hợp mệnh gia chủ - tuổi sửu năm 2021 sao gì

By ads_php