Học CSS: Các câu hỏi phỏng vấn cho người học CSS cơ bản và nâng cao

Để một công ty du học thành công cần có nhiều Chuyên Viên từ các ngành nghề chuyên môn khác nhau. Lập trình viên, nhà kiến trúc, nhà văn, Chuyên Viên quảng cáo… Với thị trường việc làm hiện này, có thể nhận biết rằng các nhà biên soạn và nhà kiến trúc CSS (Cascading Style Sheets) đang ngày càng trở nên thiết yếu hơn. Với sự tăng trưởng nhu cầu này, cũng có không ít những cuộc phỏng vấn việc làm dành cho những người học CSS. Này là nguyên nhân vì sao lúc này tất cả chúng ta sẽ bàn về một số câu hỏi phỏng vấn CSS thông dụng nhất..

Tôi sẽ phân phối các chẳng hạn về các câu hỏi có thể học để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc của các bạn. Đây cũng là một trong những yếu tố chính mà nhà tuyển nhân viên hỏi trong các cuộc phỏng vấn dành cho người học CSS cơ bản đến nâng cao.

Những điều chủ chốt của CSS

Phần trước hết này sẽ chủ đạo là một số câu hỏi cơ bản và tổng quát liên quan đến CSS. Đây sẽ là những loại câu hỏi mà nhà tuyển nhân viên sẽ hỏi khi khởi đầu cuộc phỏng vấn xin việc. Chúng được hỏi với mục đích xem việc học CSS của các bạn như vậy nào, hiểu được CSS là gì không. Hiện tại, tất cả chúng ta hãy cùng đến ngay với câu hỏi trước hết.

Câu hỏi 1: CSS là gì?

Cascading Style Sheets (thường được gọi dễ dàng là ) là từ ngữ được sử dụng để giải thích và miêu tả phương pháp những cái được viết bằng từ ngữ đánh dấu (như HTML) nên được hiển thị.

Nói một cách dễ dàng, CSS được sử dụng để , ví dụ như hình ảnh, phông chữ, ảnh nền, ?.?.

Khi kể đến các câu hỏi phỏng vấn CSS cơ bản như thế, các nhà tuyển nhân viên thường tìm kiếm những người có thể giải thích bằng ngôn ngữ của chính họ chứ không phải là đọc thuộc lòng như robot. Này là nguyên nhân vì sao chúng ta nên phấn đấu học CSS từ các khái niệm dễ dàng nhất!

Câu hỏi 2: Sự độc đáo giữa CSS và HTML là gì?

Bạn sẽ kinh ngạc khi có nhiều người học CSS mà lại không biết sự độc đáo giữa hai từ ngữ này.

Sự độc đáo thực tiễn khá dễ dàng: HTML (HyperText Markup Language) được sử dụng để viết và tạo bài viết trên website, trong lúc CSS được sử dụng cho phần kiến trúc – bao gồm kiến trúc nền, phông chữ, hình ảnh, ?.?.

Bạn có biết?

Bạn đã lúc nào phân vân nền móng học online nào tốt nhất cho sự nghiệp của các bạn chưa?

Xem & so sánh TOP3 nền móng học online cạnh nhau

Câu hỏi 3: Những ưu thế của việc sử dụng CSS là gì?

Những ưu thế thông dụng nhất của việc sử dụng CSS là:

 • Tính nhất quán toàn diện
 • Đường truyền
 • Định dạng lại trang
 • Khả năng tiếp cận
 • Bài viết riêng biệt với phần trình bày

Câu hỏi 4: Làm sao để ứng dụng các kiểu CSS trên một website?

Tổng cộng có ba cách nên biết trong các câu hỏi phỏng vấn CSS có thể ứng dụng các kiểu bằng cách dùng CSS.

Nhúng CSS vào HTML thông qua các thẻ backlink là một phương thức sử dụng nhiều nhất – bạn chỉ cần tải một file CSS (với tính chất của nó) vào một trong những file bạn đang làm việc trên đó. Điều này rất thuận lợi vì sẽ sử dụng lại các tệp giống nhau nhiều lần.

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ style tính chất nếu chỉ mong muốn biến đổi một thành phần duy nhất (sẽ sử dụng tính chất trong cùng dòng với phần tử) hoặc bạn có thể chỉ cần sử dụng thẻ style ở trên cùng của tệp HTML, nơi thẻ head được đặt.

Câu 5: Có bao nhiêu loại CSS?

Khi học CSS, tổng cộng, hiện có năm loại CSS: CSS1 , CSS2 , CSS2.1 , CSS3CSS4 .

Bạn rất có thể thu được rất là nhiều câu hỏi phỏng vấn để kiểm soát về việc học CSS3, vì CSS3 là một trong những phiên bản được sử dụng thông dụng nhất.

Câu hỏi 6: CSS ‘framework’ là gì?

Trong CSS, các khung framework dễ dàng là trước có thể được sử dụng trong kiến trúc các website yêu cầu một số kiến trúc CSS mặc định, thông dụng hơn.

Câu hỏi 7: ‘element targeting’ là gì?

Đây là một câu hỏi phỏng vấn CSS khá điển hình có thể sẽ thu được trong cuộc phỏng vấn xin việc – ít đặc biệt là vào lúc khởi đầu. Yêu cầu giải thích các yếu tố rõ ràng và cụ thể khẳng định từ một chương trình hoặc từ ngữ lập trình là một thông lệ thông dụng của các nhà tuyển nhân viên trên toàn thế giới.

Xem Thêm  Thẻ Span Html Là Gì

Element targeting (phần tử được chọn) là khi chỉ định một số yếu tố khẳng định mà bạn mong muốn tạo kiểu hoặc biến đổi theo bất kỳ cách nào khác. Tổng cộng, có ba phương pháp để làm điều này – tagging (gắn thẻ), class (lớp) hoặc bằng ID (identification) của phần tử mà bạn đã chỉ định trong HTML.

Câu hỏi 8: Làm sao để chỉ định màu trong CSS?

Khi học về CSS, bạn sẽ hiểu rằng là có hai cách chỉ định màu – RGB (red-đỏ, green-xanh lá, và blue-xanh lam) và hexadecimal color (mã màu thập lục phân).

RGB (red, green, and blue) là viết tắt của , và . Sự phối hợp khác nhau của các màu này (tùy thuộc vào vào tỷ lệ % của mỗi màu được sử dụng) có thể tạo thành nhiều màu sắc khác nhau.

hexadecimal color (mã màu thập lục phân) là một mã đại diện cho . Các mã này được tạo ra từ sáu chữ cái và số khác nhau (mỗi sự phối hợp đại diện cho một màu khác nhau).

Câu hỏi 9: ‘pseudo-elements’ là gì?

Không được lẫn các thuật ngữ của các câu hỏi phỏng vấn hay cả trong lúc học CSS sau đây. Nếu một đoạn văn bản là phần tử của các bạn, nhưng bạn chỉ mong muốn tạo kiểu chữ cái trước hết của đoạn đó, sẽ phải sử dụng pseudo-element (phần tử giả) để làm điều này. Các phần tử này được sử dụng bằng cách đặt dấu hai chấm trước phần tử chính mà bạn mong muốn tạo kiểu.

Câu hỏi 10:  ‘pseudo-classes’ là gì?

Pseudo-classes hoạt động hầu hết giống hệt như pseudo-elements nhưng điểm nổi bật chính là chúng biến đổi sự hiện ra của một phần tử khi nó ở tình trạng rõ ràng và cụ thể.

Khi học CSS, bạn có biết khi đặt con trỏ chuột lên một nút nào đó trên màn hình, nút đó được tô sáng hoặc tạo kiểu theo cách nào hay không? Này là một chẳng hạn về một phần tử đã được biến đổi với pseudo-class.

Câu hỏi 11: Làm sao để tích hợp CSS vào một website?

Đây là chẳng hạn cuối cùng về các câu hỏi phỏng vấn CSS cơ bản, có ba cách có thể làm được điều này – sự tích hợp inline, embedded imported.

Phương thức inline tích hợp được sử dụng để chèn một style sheet CSS vào một ebook HTML. Embedded cho phép chèn các kiểu duy nhất vào một ebook, trong lúc imported cho phép thực hiện biến đổi trên nhiều ebook.

Câu hỏi 12: Vận dụng các loại phương tiện CSS cho phép.

Sự kiến trúc và tùy chỉnh các ebook được hiển thị bởi phương tiện truyền thông. Bằng cách ứng dụng kiểm tra phương tiện trên các trang định dạng external, chúng có thể được truy xuất và sử dụng bằng cách tải từ mạng.

Câu hỏi 13: Liệt kê những ưu thế và khuyết điểm của External Style Sheets?

Hiểu rằng cả những ưu thế và khuyết điểm của từ ngữ lập trình trong các câu hỏi phỏng vấn CSS là rất trọng yếu so với một người học CSS. Điều đó cho thấy bạn có kiến ​​thức nâng cao khi học CSS. Những ưu thế là:

 • Nhiều phần tử HTML có nhiều ebook chứa các lớp.
 • Một tệp có thể được sử dụng để kiểm tra nhiều ebook có các kiểu khác nhau.
 • Các công thức như bộ chọn và nhóm có thể được sử dụng để nhóm các kiểu trong các trường hợp hỗn hợp.

Những khuyết điểm:

 • Cần phải tải thêm vào các ebook trọng yếu có thông tin định dạng.
 • Nó không thực tiễn cho các khái niệm định dạng nhỏ.
 • Để hiển thị ebook, trang định dạng bên ngoài phải được tải.

Câu hỏi 14: Hãy miêu tả ‘ruleset’ là gì

Các bộ chọn có thể được gắn vào các bộ chọn khác để được xác nhận bởi ruleset (bộ nguyên tắc). Có hai phần này là: Selector (Bộ chọn) và Declaration (Khai báo).

Câu hỏi 15: ‘contextual selector’ là gì?

Này là Selector (bộ chọn) được sử dụng để chọn các lần hiện ra đặc biệt của một phần tử. Không gian ngăn cách các Bộ chọn riêng rẽ và chỉ phần tử cuối cùng của mẫu được giải quyết trong loại Bộ chọn này.

Câu hỏi nâng cao về CSS

Không nên để từ “nâng cao” làm bạn lo ngại hoang mang lo lắng. Câu hỏi phỏng vấn CSS nâng cao dễ dàng có nghĩa là nhà tuyển nhân viên trông chờ câu giải đáp và giải thích cụ thể hơn cho câu hỏi của họ. Bằng cách đó, họ sẽ nhận xét được bạn hiểu rằng bao nhiêu khi học CSS.

Xem Thêm  Làm cách nào để lặp qua một mảng chuỗi trong Python? - Python lặp qua mảng

Câu hỏi 1: Giải thích định nghĩa ‘specificity’.

Bản thân định nghĩa dễ dàng có nghĩa là các nguyên tắc CSS khẳng định thay thế (ghi đè) các nguyên tắc khác bằng cách rõ ràng và cụ thể hơn. Đây là một định nghĩa khó vì có thể gây ra một số vấn đề sau này – sử dụng quá nhiều loại nguyên tắc có tính đặc thù cao có thể gây khổ cực khi thấy cần biến đổi điều gì đó sau khoảng thời gian giải quyết công việc.

ba cấp độ của specificity (độ đặc thù) cần biết trong các câu hỏi phỏng vấn CSS – type (loại), class (lớp) và ID (identification). Bộ chọn type có độ đặc thù thấp nhất, trong lúc ID loại là cao nhất.

Câu hỏi 2: Giải thích phông chữ ‘web-safe’ và ‘fallback’.

Khi phấn đấu chọn phông chữ cho website của mình, chúng ta nên nhớ rằng không phải mọi trình duyệt website đều có thể nhận diện được toàn bộ các loại phông chữ khác nhau – đây là nơi phông chữ web-safe được lựa chọn sử dụng. Những phông chữ này được sử dụng thông dụng và tốt nhất. những loại được nghe đến như , hoặc . Nếu vì một nguyên nhân nào đó, trình duyệt website của các bạn không nhận biết các phông chữ này (mặc dầu không phải vậy) thì đã có các phông chữ fallback – đây là các phông chữ mà trình duyệt sẽ auto chọn.

Các loại phông chữ có thể là một trong số câu hỏi phỏng vấn CSS thông dụng hơn, vì thế hãy ghi nhớ chúng thật tốt.

Câu hỏi 3: ‘file splitting’ là gì?

File splitting (Chia tách tệp) cho phép chia các tệp lớn thành các tệp bé hơn có mục đích giúp chương trình chạy mau hơn và mượt mà hơn. Để có thể phân tách các tệp, bạn sẽ cần một CSS.

Các tập tin có thể được chia theo bất kỳ cách nào bạn mong muốn, nhưng nên giữ ngăn nắp và phân tách có logic. Điều này sẽ giúp làm chủ website mau hơn mà không cần phải chờ các tải các trang định dạng thừa.

Câu hỏi 4: ‘opacity’ là gì?

Trong số toàn bộ các câu hỏi và câu giải đáp phỏng vấn CSS mà bạn có thể nghĩ ra thì đây có lẽ là câu hỏi dễ nhất – opacity (độ mờ) trong CSS là .

Người phỏng vấn có thể yêu cầu bạn trình bày cách định cấu hình độ mờ bằng CSS. Đây là một chẳng hạn về cách làm điều đó:

 

Câu hỏi 5: Khái niệm ‘rule set’ là gì?

Điều trọng yếu cần biết trong các câu hỏi phỏng vấn CSS này là rule sets.  Những bộ nguyên tắc (rule sets) được tạo từ các khối khai báo tuân theo các bộ chọn rõ ràng và cụ thể. Các bộ nguyên tắc này cho máy chủ biết một ebook khẳng định có cách thức như vậy nào.

Câu hỏi 6: Khái niệm ‘universal selector’ và nêu chẳng hạn.

Universal selectors là những bộ chọn cho phép chọn toàn bộ các tệp có cùng tên (bất kì này là loại phần tử nào) thay vì chọn ra các tệp được nhập rõ ràng và cụ thể.

Một chẳng hạn về bộ chọn universal là:

Câu hỏi 7: Có vấn đề gì khi cả ‘class’ và ‘ID’ được chọn?

Một bộ chọn class sẽ chọn toàn thể một khối thông tin, trong lúc bộ chọn ID cho phép chọn một yếu tố rõ ràng và cụ thể mà sở hữu một loại đơn nhất của một số ID.

Https://phptravels.vn/ đã đề cập đến các class và ID sớm hơn một tí, nhưng đây thực sự là một trong những câu hỏi phỏng vấn CSS có tầm trọng yếu hơn. Hiểu rằng sự độc đáo và các chức năng khác nhau giữa các lớp, loại và ID có thể là bước đột phá trong bất kỳ cuộc phỏng vấn việc làm CSS nào.

Câu hỏi 8: ‘float’ trong CSS là gì?

Các float cho phép di chuyển hình ảnh chen vào trong ebook HTML mà không thực sự phá vỡ văn bản. Giống như trong Google Docs, văn bản có thể bao quanh hình ảnh.

Câu hỏi 9: ‘Z index’ là gì?

Một Ż index trong CSS nhấn mạnh bất kỳ những phòng ban được chồng chéo giữa tập tạo kiểu CSS và các ebook HTML thực tiễn. Vì sự chồng chéo là một vấn đề thông dụng khi tạo kiểu và bố trí hình ảnh trong CSS nên điều này thực sự khá hữu hiệu.

Ưu thế

 • Phong phú nhiều khóa học
 • Dễ điều hướng
 • Không có vấn đề kỹ thuật

Chức năng chính

 • Phong phú nhiều khóa học
 • Chế độ hoàn tiền trong 30 ngày
 • Chứng chỉ giải quyết Free
Xem Thêm  Các cách khác nhau để ẩn các phần tử bằng cách sử dụng CSS - cách ẩn phần tử bằng css

Xem toàn bộ phiếu giảm giá của nền móng học online tốt nhất Ưu thế

 • Kiến trúc dễ dàng (không có thông tin không thiết yếu)
 • Khóa học chất lượng cao (ngay cả khóa Free)
 • Phong phú chức năng

Chức năng chính

 • Chương trình nanodegree
 • Phù phù hợp với công ty
 • Chứng chỉ giải quyết trả phí

Xem toàn bộ phiếu giảm giá của nền móng học online tốt nhất Ưu thế

 • Dễ sử dụng
 • Phân phối bài viết chất lượng
 • Sáng tỏ giá thành

Chức năng chính

 • Chứng chỉ Free sau giải quyết
 • Chăm chú vào các tuyệt kỹ khoa học dữ liệu
 • Thời gian học tập linh động

Xem toàn bộ phiếu giảm giá của nền móng học online tốt nhất

Câu 10: Vì sao sử dụng import trên đầu tập tin?

import được sử dụng thông dụng nhất ở đầu tập tin vì việc ghi đè các bộ nguyên tắc đã tồn tại là một nỗi lo lớn. Bằng cách đặt import lên vị trí đầu tiên sẽ thường tránh được vấn đề này.

Khuyến cáo cho cuộc phỏng vấn

Như thế, http://phptravels.vn/ đã nói về một số câu hỏi CSS thông dụng hơn mà nhà tuyển nhân viên mong muốn đưa ra cho ứng viên của họ. Có rất rất là nhiều câu hỏi phỏng vấn khác mà chúng ta nên biết khi học CSS nhưng ở nội dung này, http://phptravels.vn/ chỉ đề cập đến một vài câu hỏi chính.

Bạn có được thông tin hữu hiệu phía trên. Vậy kế tiếp sẽ là gì? Kế tiếp tôi sẽ có một vài khuyến cáo mà bạn có thể sử dụng.

Trong lúc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, hãy viết ra toàn bộ thông tin trên giấy nhớ hoặc một tờ giấy nào đó. Bạn có thể tự kiểm soát bằng cách viết câu giải đáp ở phía bên kia, viết xuống sẽ giúp bạn nhớ chúng tốt hơn.

Đừng dành quá nhiều thời gian để làm về CSS. Nghe có lẽ không đúng, nhưng tin tôi đi – khi cuộc phỏng vấn sắp diễn ra, bạn sẽ càng mong muốn làm và làm nhiều nhất có thể, điều này sẽ làm bạn càng rối hơn và cảm tưởng như không biết gì cả.

Vào ngày diễn ra phỏng vấn, chỉ cần nhớ một điều – nhà tuyển nhân viên mong muốn không mong muốn thấy bạn như một con rô bốt chỉ học CSS theo kiểu học vẹt mà họ mong muốn thấy bạn là một người học CSS thực sự. Hãy trổ tài những gì bạn có, nhưng hãy nhớ là chính mình – đó có thể là yếu tố cuối chinh phục họ.

Sau buổi phỏng vấn, hãy nhẫn nại. Tôi biết khoảng thời gian chờ đợi cuộc gọi nhắc nhở kết quả là dài bất tận và bạn rất mong muốn biết liệu mình có được chọn vào địa điểm đó hay không, nhưng không nên gọi cho họ quá nhiều để hỏi về kết quả.

Tổng kết

Cùng với HTML, CSS là một trong những dụng cụ trọng yếu nhất để lớn mạnh website. Các Chuyên Viên CSS điêu luyện là ngày càng trở nên thiết yếu. Nó thực sự đã biến thành một ngành nghề đáng để theo đuổi nâng cao. Với sự thông dụng và nhu cầu như thế, không có gì lạ khi ngày càng có nhiều người học CSS, học CSS3 hay học CSS cơ bản đến nâng cao và điều đó cũng đồng nghĩa với việc hiện ra càng nhiều câu hỏi phỏng vấn CSS.

Vì CSS rất trọng yếu so với việc tạo thành các website khác nhau, nên các nhà tuyển nhân viên thường tìm kiếm những người tương đối điêu luyện trong đề tài này và có tối thiểu một số kinh nghiệm trước đây. Ngoài ra, nếu bạn chưa từng làm việc trong bất kỳ ngành nghề tương đương nào trước đó, đừng căng não về điều đó – nhiều công ty du học sẵn sàng huấn luyện những người mà họ thuê. Các công ty du học này quan tâm nhiều hơn đến thái độ và trí não sẵn cho công việc – này là nguyên nhân vì sao tôi bảo rằng chúng ta nên là chính mình. Bạn có thể lấy toàn bộ thông tin thiết yếu như CSS3 để phục vụ cho việc học CSS3 hay học CSS cơ bản từ Khám phá nền móng của BitDegree !

Để lại comment chân thực của các bạn

Hãy để lại quan điểm xác thực của các bạn & giúp hàng nghìn người chọn được nền móng học online tốt nhất. Toàn bộ comment, dù tích cực hay tiêu cực, đều được đồng ý miễn là chúng trung thực. Https://phptravels.vn/ không công khai comment thiên vị hoặc thư rác. Vì thế, nếu bạn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm hoặc đặt ra khuyến cáo – phần này dành cho bạn!

Viết một bình luận