Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Khóa Học jQuery Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao là cách mau chóng để ứng dụng những chức năng tối ưu của nó vào công việc. Biết cách tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery.

Khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Sử dụng dụng cụ Chrome Developer Tool trong kiến trúc website hiện đại
✔️ Thao tác với thư viện jQuery, juQuery ui, Tweenmax
✔️ Tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery
✔️ Nâng cao khả năng tự đọc hiểu các ebook tự lập trình jQuery
✔️ Tăng khả năng tương tác với người dùng
✔️ Tạo hiệu ứng động cho những biến đổi của bài viết, ebook
✔️ Lấy thông tin từ server mà không cần tải lại website
✔️ Có khả năng canh chỉnh giao diện của một Webside bất kể

– Giảm giá 40% Unica.

Với sự tiến triển mau chóng của Mạng internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay cách thức của một website. Nếu như trước đó, quy chuẩn đẹp của một website là chỉ cần phải có banner, bài viết & một ít dưới cùng của trang dễ dàng. Nhưng theo thời gian, thị hiếu đọc giả cũng biến đổi, một website cần có banner ưa nhìn, bài viết lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể lôi kéo được đọc giả dài lâu.

Chính vì như vậy, các website developers, website designers thiết yếu phải nâng cao trình độ chuyên môn. & một trong những dụng cụ thiết yếu đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, dụng cụ giúp tạo nên các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với đọc giả một cách mau chóng & đơn giản hơn đối với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn mong muốn khám phá & ứng dụng những chức năng tối ưu của jQuery nhưng không biết khởi đầu từ đâu & thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao” sinh ra giúp các bạn có thể canh chỉnh giao diện của một trang web bất kể; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho bài viết; có khả năng tự đọc hiểu các ebook tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, bằng cách học qua thử nghiệm, các chỉ dẫn tự làm, & qua các bài tập thực hành chăm chú vào nâng cao, Giáo viên Nguyễn Đức Việt sẽ giúp bạn:

Sử dụng điêu luyện jQuery.
Có thể làm lại được chủ yếu các hiệu ứng gặp được trên mạng.
Có khả năng lập trình & quản trị hiệu ứng cho các trang Website phục vụ nhu cầu tiêu khiển, kinh doanh, khởi nghiệp.
Đọc & hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.
Các kĩ năng test lỗi, tìm & fix lỗi lập trình jQuery.

Giáo trình khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Phần 1: Khái quát về jQuery

Bài 1: Giới thiệu jQuery

Phần 2: Thiết lập & chạy File jQuery

Bài 2: Giới thiệu & seting Sublime text & Plugin emmet
Bài 3: Thiết lập Plugin khác & cách dùng
Bài 4: Thiết lập jQuery & chẳng hạn trước hết với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần trọng yếu của jQuery

Xem Thêm  Chương trình Java để ghi vào tệp - viết trong một tệp trong java

Bài 5: 3 Phần trọng yếu của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua chẳng hạn

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

Bài 6: Giới thiệu project & tạo file ban đầu
Bài 7: Giải quyết phần html & css
Bài 8: Giải quyết phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() & các hàm giải quyết class
Bài 9: Kết luận học thức học từ Bài 1

Phần 5: Project 2 One Page trang web

Bài 10: Giới thiệu project & thiên hướng website one page
Bài 11: One page trang web phần html
Bài 12: One page trang web phần css
Bài 13: One page trang web phần jquery: hàm chuyển động body
Bài 14: One page trang web phần jquery: giới thiệu hàm offset
Bài 15: Hướng dẫnBài vận dụng & kết luận học thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh & phối hợp hàm animate, offset, click, addClass, đã học

Bài 16: Giới thiệu project 3 & các học thức vận dụng
Bài 17: Quy trình làmBài hiệu ứng & thiết lập ban đầu
Bài 18: Viết mã Html
Bài 19: Viết mã Css
Bài 20: Viết mã jquery: phần giải quyết cho nút
Bài 21: Viết mã jquery: phần giải quyết hiệu ứng phóng to ảnh
Bài 22: Viết mã jquery: phần giải quyết thống kê
Bài 23: Kết luận học thức đã học trong project 3

Phần 7: Giới thiệu các tính chất css3 nâng cao cho hiệu ứng

Bài 24: Giới thiệu các học thức sẽ học trong phần 7
Bài 25: Giới thiệu các tính chất cơ bản của css3
Bài 26: Giới thiệu dòng tính chất transform & transition

Phần 8: Vận dụng transition làm hiệu ứng

Bài 27: Viết mã Html
Bài 28: Viết mã Css & hiệu ứng
Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load bài viết
Bài 30: Viết mã Html
Bài 31: Viết mã Css
Bài 32: Phần css hiệu ứng
Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax phối hợp jquery cho hiệu ứng load thêm
Bài 34: Giới thiệu tính chất transition delay cho các vận dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation

Bài 35: Giới thiệu animation
Bài 36: Sử dụng animation
Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 1 html
Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 2 css
Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 3 Chuyển động
Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 1 html
Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 2 css
Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của trang web – phần 3 Chuyển động
Bài 43: Kết luận

Phần 10: Sử dụng jquery kết phù hợp với css3

Bài 44: Giới thiệu học thức & cách phối hợp jquery & css3
Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html
Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css
Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery
Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Tính chất tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky
Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Tính chất perspective, rotateY(), tâm quay
Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Tính chất translateZ() phối hợp animation nhiều keyframes
Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery & các hiệu ứng
Bài 53: Project 7: Push danh sách sử dụng jquery – phần 1 html & css
Bài 54: Project 7: Push danh sách sử dụng jquery – phần 2 html
Bài 55: Project 7: Push danh sách sử dụng jquery – phần 3 Chỉ dẫn các Bài vận dụng khác

Xem Thêm  Làm mới trang bằng JavaScript hoặc HTML - cách làm mới trang js

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang

Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang & học thức cần vận dụng
Bài 57: Hiệu ứng – Phần 1 html
Bài 58: Hiệu ứng – Phần 2 css
Bài 59: Hiệu ứng – Phần 3 Phần jquery giải quyết cho nút next phần 1
Bài 60: Hiệu ứng – Phần 4 Phần jquery giải quyết cho nút next phần 2
Bài 61: Hiệu ứng – Phần 5: Phần jquery giải quyết cho nút next phần 3
Bài 62: Hiệu ứng – Phần 6: Phần jquery giải quyết cho nút prev
Bài 63: Hiệu ứng – Phần 7: Phần jquery giải quyết cho nút chuyển slide
Bài 64: Hiệu ứng – Phần 8: Phần jquery giải quyết thời gian & hoàn thành hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’
Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: chỉ dẫn các hiệu ứng khác & kết luận

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

Bài 68: Giới thiệu các học thức sử dụng
Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll biến đổi header – phần 1 – html
Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll biến đổi header – phần 2 – css
Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll biến đổi header – phần 3 – jquery
Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll biến đổi header – phần 4 – hướng dẫnBài tập vận dụng
Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll biến đổi header – phần 5 – nghiên cứu hiệu ứng scroll jquery trong website thực tiễn
Bài 74: Project 9: Giới thiệuBài & học thức sử dụng: scroll, wow js, animate css
Bài 75: Project 9: Khởi đầu giải quyết html & css
Bài 76: Project 9: Giải quyết hiệu ứng jquery
Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện phối hợp jquery
Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js phối hợp jquery phần 1 html + css
Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js phối hợp jquery phần 2 jquery
Bài 80: Bài tập cuối chương vận dụng hàm scroll jquery đã học
Bài 81: Kết luận phần scroll jquery

Phần 14: Hiệu ứng xếp đặt & hiệu ứng filter

Bài 82: Giới thiệu các học thức & project 10
Bài 83: Hiệu ứng xếp đặt sử dụng thư viện isotope phối hợp jquery
Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html
Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery
Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách phối hợp jquery & isotope
Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch
Bài 88: Kết luận hiệu ứng filter & xếp đặt

Xem Thêm  Biểu mẫu JavaScript - dạng html với js

Phần 15: Hiệu ứng phối hợp bootstrap & jquery

Bài 89: Giới thiệu học thức
Bài 90: Thiết lập cơ bản bootstrap & plugin
Bài 91: Hiệu ứng popover
Bài 92: Hiệu ứng tooltip
Bài 93: Hiệu ứng tab
Bài 94: Hiệu ứng modal
Bài 95: Hiệu ứng carousel
Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html
Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll & animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap phối hợp jquery

Bài 98: Giới thiệu học thức
Bài 99: Giới thiệu & chẳng hạn về tweenmax – phần 1
Bài 100: Giới thiệu & chẳng hạn về tweenmax – phần 2
Bài 101: Vận dụng tweenmax phối hợp jquery
Bài 102: Giới thiệu TimelineMax
Bài 103: Giới thiệuBài rèn luyện tập học thức thống kê
Bài 104: Chỉ dẫn kĩ năng viết hiệu ứng loading của trang web
Bài 105: Chỉ dẫn kĩ năng viết hiệu ứng loading của trang web (Tiếp)

Phần 17: Kết luận khóa học

Bài 106: Kết luận học thức
Bài 107: Chỉ dẫn viết hiệu ứng

Bạn được học Free các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu jQuery
Bài 2: Giới thiệu & seting Sublime text & Plugin emmet
Bài 3: Thiết lập Plugin khác & cách dùng
Bài 4: Thiết lập jQuery & chẳng hạn trước hết với jQuery

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Đức Việt – Giáo viên Kiến trúc website

Giáo viên Kiến trúc website tại FPT – Arena
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ PM.

Giáo viên Kiến trúc website tại FPT – Arena. Nguyễn Đức Việt

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy & làm việc trong ngành nghề kiến trúc website, anh đã huấn luyện hàng nghìn học sinh đã tốt nghiệp & làm việc trong ngành nghề kiến trúc, nhất là kiến trúc website chuyên nghiệp.

Gia nhập rất là nhiều dự án website cho FPT & các dự án về kiến trúc website dựa vào ngôn từ lập trình mã nguồn mở.

Giảm giá khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Lúc này mình đã chèn coupon vào các đường backlink bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao”. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp đường backlink bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 750.000đ, sau khoảng thời gian vận dụng coupon chỉ còn 450,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn cách thức thanh toán online.
Chỉ với 450,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn thể giáo trình Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao của Gv. Nguyễn Đức Việt với 107 bài giảng rồi, bạn sẽ kiểm soát  tuyệt kỹ jQuery  của mình chỉ với “450,000đ và 17 giờ 02 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của các bạn không?
Không những thế bạn còn được học thử Free 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày còn nếu không ưng ý về chất lượng khóa học. Vậy có nguyên nhân gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học hành vui vẻ.

Viết một bình luận