Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 18.04 với Apache

VPS

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Ubuntu 18.04 với Apache

Có nhiều framework PHP khỏe khoắn, nhưng nhiều cái trong số đó, do cấu tạo không đọc được mã nguồn của vận dụng. Điều này có thể là vấn đề nếu bạn mong muốn ghi chép lại ebook code vận dụng.

Laravel với Apache là một bí quyết tuyệt vời! Framework PHP này order & nén mã nguồn hiệu quả. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Laravel với Apache trên Ubuntu 18.04.

Laravel – Framework PHP cho những người yêu thích code

Không có gì bất ngờ khi Laravel là một trong những framework PHP thông dụng nhất. Nó có nhiều chức năng mới lạ biến nó trở thành một trong những lựa chọn được nhìn nhận tốt nhất với các nhà lớn mạnh website.

Nó cũng sở hữu bộ ebook tuyệt vời & mã nguồn được thực hiện tốt, để chuyển thành cú pháp code rất cụ thể. Mau lẹ, hiệu quả & gần gũi với người dùng – đó chính là Laravel.

Dưới đây là cách cài đặt Lavarel Ubuntu. Bản cài đặt này sử dụng phiên bản 18.04, nhưng cũng có thể dùng được với Ubuntu 16.04.

Cách cài đặt Laravel trên Ubuntu

Trước khi tất cả chúng ta khởi đầu, bạn cần SSH vào server VPS của mình. Đây là hướng dẫn hữu dụng có thể giúp bạn thực hiện!

Hãy bắt chước các bước bên dưới, đây là cách cài đặt Laravel đơn giản nhất trên Ubuntu:

1. Cài đặt Apache Website Server

Để Laravel hoạt động, bạn cần Apache. Đây là một trong những nền móng server HTTP thông dụng nhất, do vậy, có khả năng VPS của các bạn đã được cài đặt rồi. May mắn là bạn có thể kiểm soát việc này đơn giản! Khi connect với server bằng SSH, bạn hãy kiểm tra là có một dịch vụ hệ thống Apache ở đó. Để kiểm tra, tất cả chúng ta phải chạy lệnh này.

sudo systemctl status apache2

Như bạn có thể thấy, trên VPS của chúng tôi không có dịch vụ Apache, chính vì như vậy chúng tôi phải cài đặt nó. Để cài đặt, bạn thực hiện lệnh sau.

sudo apt install apache2

Ubuntu theo mặc định sẽ khởi động dịch vụ Apache & khiến nó khởi động trong khi tải hệ thống.

Xem Thêm  Trình biên dịch SQL trực tuyến - người chạy truy vấn sql trực tuyến

Lúc này, nếu bạn dùng firewall, bạn cần seting nguyên tắc trong Firewall để Apache có thể chạy suôn sẻ. Nếu bạn chưa cài đặt firewall, vui lòng bỏ qua ở giai đoạn này.

sudo ufw allow “Apache Full”

Sau đó, tất cả chúng ta có thể kiểm soát lại hiện trạng dịch vụ Apache.

sudo systemctl status apache2

output kết quả kiểm tra trạng thái Apache server trên Ubuntu

Cuối cùng, mở trình duyệt website & tất cả chúng ta sẽ đi đến địa chỉ IP của server hoặc tên miền name của nó.

Nếu bạn thấy màn hình này, nghĩa là Apache đang hoạt động.

màn hình mặc định của Apache trên trình duyệt

2. Cài đặt PHP

Bước kế tiếp là cài đặt PHP. May mắn là PHP 7 được mặc định trong respiratory chính thức của Ubuntu, giúp cho việc cài đặt được đơn giản. Bạn cần cài đặt ngôn từ & một số mô-đun bổ sung. Để làm được, thực hiện lệnh sau:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-cli php-zip php-bcmath php-tokenizer php-json php-pear

Nếu lệnh sau tạo nên đầu ra, cho biết một số package không được tìm ra, chỉ cần update Ubuntu của các bạn bằng cách chạy lệnh sau & chạy lại package trước đây:

apt-get cập nhật

Lúc này, tất cả chúng ta có thể kiểm soát xem PHP có hoạt động chuẩn xác không. Để kiểm soát, tất cả chúng ta cần tạo file trong root folder của Apache. Hãy call check.php. Chạy lệnh sau:

sudo nano /var/www/html/check.php

& call đến phpinfo function.

<?php

phpinfo();

?>

Tất cả chúng ta phải lưu & đóng nó lại. Để lưu, nhấn CTRL + Σ & để thoát, nhấn CTRL + Ҳ. Sau đó, mở trình duyệt website & truy cập http://Your-serverIP/test.php.

Nếu bạn thấy màn hình này, bạn có thể chắc cú là PHP hoạt động bình bình.

màn hình thông tin PHP trên trình duyệt

3. Tải xuống & cài đặt Database Manager 

Nếu bạn định lớn mạnh dự án bằng cách dùng Laravel trong Ubuntu 18.04, thì bạn cần phải cài đặt database manager. Laravel phụ trợ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite & server SQL. Tất cả chúng ta có thể cài đặt & cấu hình cái nào mà tất cả chúng ta mong muốn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt MariaDB.

sudo apt install mariadb-server

Sau đó, bạn có thể đặt mật khẩu cho root. Để đặt, bạn cần sử dụng script mysql_secure_installation. Hãy nhớ rằng ở giai đoạn này là tùy bạn chọn, nhưng vẫn được khuyến nghị thực hiện vì nguyên nhân bảo mật.

sudo mysql_secure_installation

Sau khoảng thời gian xác nhận mật khẩu cho root, tất cả chúng ta sẽ được hỏi một số thắc mắc về cấu hình MariaDB. Các câu giải đáp chúng ta nên nhập nằm bên cạnh các dòng code:

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] и

Remove check database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

cấu hình Maria DB trên ubuntu

Xin chúc mừng, MariaDB đã được cài đặt thành công.

Xem Thêm  Kéo và thả HTML - chức năng kéo và thả

4. Cài đặt Composer

Composer là trình làm chủ lệ thuộc vào PHP, tạo cơ hội cho việc tải xuống các thư viện PHP trong các dự án. Composer vừa hoạt động tuyệt vời, lại vừa giúp cho việc cài đặt Laravel đơn giản hơn nhiều.

Trước tiên, tất cả chúng ta cần tải Composer xuống.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Kế tiếp, tất cả chúng ta phải bảo đảm Composer có thể được sử dụng trên toàn thị trường quốc tế & khiến cho nó có thể thực thi được. Các lệnh sau sẽ tiếp nhận việc đó.

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo chmod +Ҳ /usr/local/bin/composer

5. Cài đặt Laravel trên Ubuntu bằng Composer

Với composer đã được cài đặt, hiện giờ tất cả chúng ta có thể cài đặt Laravel. Để cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel [project_name]

Hẳn nhiên, bạn phải thay thế [project_name] bằng tên vận dụng của các bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi đặt project làm chẳng hạn.

Sử dụng Laravel để lớn mạnh nội bộ

Để lớn mạnh các vận dụng nội bộ (trên local), tất cả chúng ta có thể sử dụng PHP & chỉ định hosting & port của server. Để thực hiện việc này, hãy bắt chước các lệnh & thay thế [IP] bằng IP server của các bạn & [port] bằng port bạn mong muốn sử dụng.

cd example

php artisan serve --host=[IP] --port=[port]

Kế tiếp, mở trình duyệt website của các bạn & đi đến địa chỉ IP của server hoặc tên miền name & port được chỉ định. Địa chỉ sẽ trông giống như địa chỉ được hiển thị ở đầu ra ở trên. Nếu bạn thấy màn hình bên dưới trong trình duyệt của mình, nghĩa là bạn đã sẵn sàng khởi đầu làm việc với Laravel.

màn hình mặc định Laravel trên trình duyệt

Sử dụng Laravel để triển khai vận dụng

Trái lại, nếu tất cả chúng ta định sử dụng VPS làm server của vận dụng Laravel, thì tất cả chúng ta phải thực hiện một số bố trí để tránh sự cố.

Trước tiên, tất cả chúng ta cần di chuyển thư mục dự án đã tạo trước đây vào thư mục gốc của Apache. Hãy nhớ rằng, trong trường hợp của chúng tôi, tên thư mục là Example. Học theo lệnh sau:

sudo mv example /var/www/html/

Sau đó, đặt các quyền thiết yếu để bảo đảm dự án chạy suôn sẻ:

sudo chgrp -Ŕ www-data /var/www/html/example/

sudo chmod -Ŕ 775 /var/www/html/example/storage

Việc tạo virtual hosting mới cho dự án là thiết yếu. Bạn có thể thực hiện đơn giản bằng các lệnh dưới đây:

cd /etc/apache2/sites-available

sudo nano laravel_project.conf

Thêm vào đây để tạo Virtual Hosting mới. Hãy nhớ thay thedomain.com bằng địa chỉ IP server của các bạn.

<VirtualHost *:80vàgt;
   ServerName thedomain.com
   ServerAdmin webmaster@thedomain.com
   DocumentRoot /var/www/html/example/public

   <Directory /var/www/html/examplevàgt;
       AllowOverride All
   </Directoryvàgt;
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHostvàgt;

Lưu file & đóng lại.

Xem Thêm  Làm thế nào để lấy đầu vào từ người dùng trong Java? - cách lấy đầu vào trong java

Sau đó, vô hiệu hóa file cấu hình mặc định của Virtual Hosting trong Apache bằng lệnh sau:

sudo a2dissite 000-default.conf

Sau đó, kích hoạt virtual hosting mới:

sudo a2ensite laravel_project

Kích hoạt module đã viết lại Apache & cuối cùng là khởi động lại dịch vụ Apache:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Lúc này, mở trình duyệt website & đi đến máy chủ IP & voila. Nếu bạn thu được cùng một landing screen Laravel mà bạn đã thấy ở lần trước thì bạn đã sẵn sàng khởi đầu làm việc.

Giờ thì tất cả chúng ta đã có thể làm việc với framework PHP tuyệt vời này rồi.

Gỡ cài đặt Laravel & Composer

Để gỡ cài đặt Laravel, chúng tôi chỉ cần xóa thư mục của dự án đã tạo. Với trường hợp của Composer, thực hiện lệnh sau là đủ:

sudo rm /usr/local/bin/composer

Vậy là xong. Laravel đã bị xóa khỏi VPS của các bạn.

Lời kết

Để lớn mạnh vận dụng website có chất lượng, bạn cần framework PHP giàu chức năng. Laravel là một trong số đó. Tại đây bạn đã học được cách cài đặt nó trên laptop hoặc server với Ubuntu 18.04.

Hãy nhớ rằng, đọc qua ebook chính thức là điều tỉnh táo, nếu bạn mong muốn biết thêm thông tin hoặc mong muốn xem thêm về dự án. Chúc bạn cài đặt Laravel không gặp lỗi & lập trình thành công!

Author

Hai ₲.

Hải ₲. là Chuyên Viên làm chủ, vận hành các dịch vụ trang web. Anh có dày dặn kinh nghiệm về VPS, Host, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress & đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch & tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.

Viết một bình luận