Hướng dẫn nhiệm vụ (quest) 4 trong game Mu Online

Nhiệm Vụ Nâng Cấp Class 4 Mu Online   
 

GIỚI THIỆU CHUNG

Những người hùng của MU, người kế thừa ý chí của linh mục Ánh sáng, Devin, đã bảo vệ thành công Crywolf khỏi Balgas & được tái sinh thành những người hùng được chúc phúc bvị thần linh thiêng Lugard. Bên cạnh đó, sức mạnh của họ không đủ để hạ gục những con quái thú mới & khôi phục trật tự trong MU.

Linh mục, Devin, cảm thấy cần phải thống nhất các người hùng được phù trợ làm một chính vì thế anh ta đã tìm kiếm sức mạnh & khả năng từ một trong 12 linh mục của Hiệp sĩ bảo vệ của Light & Lugard, ‘Sent’, & yêu cầu cô kiểm soát khả năng về những người hùng của Mu một lần nữa & truyền sức mạnh của cô cho những người đủ tiêu chí.

‘Sent’, một trong 12 linh mục của Ánh sáng, đã đồng ý yêu cầu bi quan của Devin & đến ‘Lorencia’ để gặp các hiệp sĩ.

[NPC Sent]

Một nữ hiệp sĩ với dáng người điệu đà. Một trong 12 linh mục của Ánh sáng & hiệp sĩ hộ mệnh phục vụ vị thần linh thiêng Lugard. Cô là người thích phiêu lưu & thực hiện nhiệm vụ của hiệp sĩ bảo vệ Lugard ở nhiều nơi nhưng hiện tại cô ấy tìm kiếm các người hùng với sự phù trợ của Lugard để kiểm soát khả năng của họ & truyền sức mạnh & tuyệt kỹ của mình cho những người được chọn theo yêu cầu của ‘Linh mục Devin’.

Cô tự vũ trang cho mình một thanh kiếm vĩ đại & một bộ giáp thánh, cả hai đều tỏa sáng đặc sắc, & thể xác cô được bảo vệ bởi  Vùng Gió dưới ân sủng của Lugard.

♦ Vận dụng cho toàn bộ các chủng tộc:

Chủng tộc

Xem Thêm  Tải lên hình ảnh bằng PHP: Giải thích từng bước [Đã cập nhật] - làm thế nào để tải lên hình ảnh trong php với ví dụ

Điều Kiện

Chuyển cấp Class 4

Phiên bản

Dark Wizard 
Lv 800
Soul Wizard
Season 12

Dark Knight
Lv 800
Dragon Knight
Season 12

Elf
Lv 800
Noble Elf
Season 12

Summoner
Lv 800
Dimension Summoner
Season 12

Magic Gladiator
Lv 800
Magic Knight
Season 12

Dark Lord
Lv 800
Empire Lord
Season 12

Rage Fighter
Lv 800
Fist Blazer
Season 12

Grow Lancer
Lv 800
Shining Lancer
Season 12

Rune Wizard
Lv 800
Majestic Rune Wizard
Season 14

 

1. Cách thực hiện nhiệm vụ cấp 4

1.1 Trò chuyện NPC Sent (131.147) ở Lorencia để vào Khu vực tập hợp đủ điều kiện:

1.2 Khu vực đủ điều kiện – Chuẩn bị nhiệm vụ, trước khi tiếp tục đến Khu vực thí nghiệm:

  • Area Khu vực đủ điều kiện là nơi người chơi chuẩn bị trước khi thực hiện nhiệm vụ.
  • Trong Khu vực Đủ điều kiện, người chơi có thể thành lập một nhóm.
  • Nếu một trong các member trong nhóm trò chuyện với Đã gửi & chọn vào Khu vực kiểm soát, toàn bộ các member trong nhóm sẽ tiến tới Khu vực kiểm soát.
  • Chỉ những nhân vật có cấp 750 trở lên mới có thể vào Khu vực kiểm soát.
  • Nhân vật dưới cấp 800 vẫn có thể vào Khu vực thí nghiệm & bổ trợ những người khác giải quyết nhiệm vụ.

1.3 Khu vực thí nghiệm – Giải quyết nhiệm vụ

  • Quest Nhiệm vụ cải tiến Class 4 có thể được thực hiện trong Khu vực thí nghiệm.
  • Quest Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong nhiều công đoạn dựa vào nhân vật đã thu được nhiệm vụ từ Sent.
  • Quest Nhiệm vụ được tạo nên từ 3 công đoạn & giải quyết công đoạn cuối sẽ giải quyết Nhiệm vụ cải tiến lớp 4.
  • Nếu quá trình bị gián đoạn bằng cách bỏ chơi & quay lại thị xã, các công đoạn giải quyết sẽ được lưu giữ & người chơi có thể vào Khu vực thí nghiệm một lần nữa & tiếp tục nhiệm vụ.
  • Quest Nhiệm vụ cải tiến lớp 4 được tạo nên từ ba công đoạn: Công đoạn 1 -> Công đoạn 2 -> Công đoạn 3.
Xem Thêm  Stroustrup: C++ Style and Technique FAQ - operator là gì

► Chẳng hạn về việc quá trình nhiệm vụ
(*4*)

Member 1
Member 2
Member 3
Member 4
Member 5

Lần đầu
Lần đầu
Đã hoàn tất Công đoạn 1
Đã hoàn tất Công đoạn 1
Đã hoàn tất Công đoạn 2

 

α) Nếu đây là lần trước nhất thực hiện nhiệm vụ cho ‘Member 1’, công đoạn 1 của nhiệm vụ nên được thực hiện & khi giải quyết, ‘Member 1’ & ‘Member 2’ sẽ đạt được hiện trạng của công đoạn 1 giải quyết. Các member khác sẽ không được thừa nhận để giải quyết nhiệm vụ.

ɓ) Nếu ‘Member 3’ thu được nhiệm vụ trong khi giữ hiện trạng giải quyết công đoạn 1, công đoạn 2 của nhiệm vụ sẽ được diễn ra & khi giải quyết, ‘Member 3’ & ‘Member 4’ sẽ đạt được hiện trạng công đoạn 2 giải quyết. Các member khác sẽ không được thừa nhận để giải quyết nhiệm vụ.

ͼ) Nếu ‘Member 5’ thu được nhiệm vụ trong khi giữ hiện trạng giải quyết công đoạn 2, công đoạn 3 của nhiệm vụ sẽ được diễn ra & khi giải quyết, ‘Member 5’ sẽ đạt được hiện trạng giải quyết công đoạn 3. Các member khác sẽ không được thừa nhận để giải quyết nhiệm vụ.

 

2. Nhiệm vụ cải tiến lớp 4 – Miêu tả công đoạn

► Chi Tiết

2.1: Kiểm soát đủ điều kiện

 Quest Nhiệm vụ này được kiến trúc để kiểm soát xem người chơi trong lần thử trước nhất của họ cho Nhiệm vụ cải tiến Class 4 có thỏa mãn các điều kiện để cải tiến hay không.

Khi đạt mốc Lv 800 hãy đến gặp NPC Sent (131,149 ở Lorencia để nhận nhiệm vụ 4 trong Mu Online

Xem Thêm  PHP Json_encode: Tuần tự hóa các đối tượng PHP thành JSON - đối tượng php thành json

2.2 Công đoạn cải tiến Class 4: Cuộc chiến mới (1)

 Đây là nhiệm vụ mà Sent kiểm soát tuyệt kỹ săn bắn & sinh tồn của người chơi trước nhiều quái thú. Người chơi sẽ phải hạ gục 5 chiến binh Deep Dungeon Skeleton, 5 Deep Dungeon Cyclops & 5 Deep Dungeon Ghost Monsters trong khi sống sót sau cuộc chiến trong 1 phút.
Chú ý: Nếu người chơi chẳng thể săn 5 con quái thú trong 1 phút, bạn có thể làm lại. Trong trường hợp này, số lần hủy diệt từ phiên trước được lưu trữ để người chơi chỉ cần hạ gục quái thú để giải quyết số lượng còn thiếu.

Sau khoảng thời gian đồng ý thử thách bạn sẽ được chuyển đến khi vực làm nhiệm vụ

 

3) Công đoạn cải tiến Class 4 Công đoạn 3: Cuộc chiến mới (2)

 Là công đoạn cuối cùng của dòng nhiệm vụ, người chơi phải đương đầu với Sent một lần nữa & không giống như trong Bài kiểm soát đủ điều kiện, Sent sẽ sử dụng các tuyệt kỹ bổ sung & tăng tần suất sử dụng các tuyệt kỹ.
Người chơi phải khuất phục Sent bằng cách giảm HP của cô ấy xuống 0.
 

 Khi HP của Sent đạt 0, người chơi có thể trò chuyện với NPC Sent để giải quyết nhiệm vụ.

Phần thưởng giải quyết Trận Chiến 2

Điểm
50 Điểm

Vật Phẩm
Scroll of Grey Oblivion

Cá nhân
Giải quyết nhiệm vụ cấp 4 nhân vật có thể nang các trang bị lv 800, Cánh lv4…

Nhấn “Ctrl + A” để mở bản Master mới

Scroll of Grey Oblivion được phân phối thông qua Gremory Case & được lưu trữ trong đó trong 7 ngày.

 

3. Nhân vật Class 4

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp: Hướng dẫn nhiệm vụ Tiên Nữ (Shadow Phantom Soldier) trong Mu Online

Viết một bình luận