PHẦN 1: TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách: – Tạo một bản trình bày bằng PowerPoint. – Thêm slide mới vào bản trình bày. – Chèn hình ảnh vào slide. – Định dạng văn bản. – Định dạng hình ảnh. – Xem lại một bản trình bày sau

Bạn đang xem: hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003

Bạn đang xem

20 trang mẫu

của tài liệu , để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
POWERPOINT 2003 
Mục lục 
PHẦN 1: ......................................................................................................................................... 3 
TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY .................................................................................................... 3 
Ι. Tạo một bản trình bày ......................................................................................................... 3 
II. Cách tạo nội dung 1 slide.................................................................................................... 5 
III. Lưu một bản trình bày..................................................................................................... 8 
IV. Thêm slide mới ............................................................................................................. 11 
𝒱. Chèn hình ảnh vào bản trình bày ...................................................................................... 19 
VI. Định dạng văn bản ........................................................................................................ 24 
VII. Định dạng hình ảnh....................................................................................................... 30 
VIII. Xem lại bản trình bày.................................................................................................... 37 
PHẦN 2: ....................................................................................................................................... 42 
CHỈNH SỬA CÁC BẢN TRÌNH BÀY ..................................................................................... 42 
Ι. Chèn bảng và biểu đồ........................................................................................................ 42 
II. Sử dụng mẫu thiết kế ........................................................................................................ 54 
III. Sử dụng slide chuyên nghiệp ........................................................................................ 58 
IV. Sắp xếp lại các slide...................................................................................................... 66 
PHẦN 3: ....................................................................................................................................... 69 
LÀM VIỆC VỚI CÁC HÌNH ĐỘNG ....................................................................................... 69 
Ι. Làm văn bản chuyển động ................................................................................................ 69 
II. Làm ảnh chuyển động....................................................................................................... 73 
III. Tạo slide chuyển động .................................................................................................. 80 
PHẦN 4: ....................................................................................................................................... 83 
CHUẨN BỊ MỘT BẢN TRÌNH BÀY SỐNG ĐỘNG.............................................................. 83 
Ι. Thêm các ghi chú .............................................................................................................. 83 
II. Tạo các bản tin .................................................................................................................. 86 
PHẦN 1: 
TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY 
Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách: 
- Tạo một bản trình bày bằng PowerPoint. 
- Thêm slide mới vào bản trình bày. 
- Chèn hình ảnh vào slide. 
- Định dạng văn bản. 
- Định dạng hình ảnh. 
- Xem lại một bản trình bày sau khoảng thời gian đã hòan tất. 
Ι. Tạo một bản trình bày 
1. Trên thanh Taskbar, nhắp nút 
2. Xuất hiện một thực đơn để chọn, nhắp chuột vào All Programs, Microsoft Office, sau 
đó chọn Microsoft PowerPoint 2003. 
 Giao diện của Power Point như sau: 
II. Cách tạo nội dung 1 slide 
1. Trên một slide trống, nhắp chuột vào dòng chữ: “Click to add title” 
Con trỏ chụôt nhấp nháy xuất hiện: 
2. Gõ vào dòng chữ: “Let’s go to the Movies!” 
3. Sau đó nhắp vào dòng chữ “Click to add subtitle” 
4. Gõ vào “Lights! Camera! Action” 
 Nhắp vào khoảng trống bên ngoài để bỏ chọn nó. 
 Slide sẽ trông như vậy này: 
III. Lưu một bản trình bày 
1. Trên thanh dụng cụ, nhắp chuột vào biểu tượng 
 Lưu ý: Một vài biểu tượng có thể không xuất hiện trên thanh dụng cụ, do đó để có 
thể xem toàn bộ các biểu tượng thì phải nhắp vào mũi tên bên phải của thanh dụng cụ, rồi 
chọn “Show buttons on two rows”. 
2. Trong cửa sổ Save As, nhắp vào biểu tượng để tạo một thư mục mới 
3. Khi cửa sổ New Folder xuất hiện thì gõ “PowerPoint Practice Files” vào hộp 
Name. 
4. Nhắp nút 
 Thư mục PowerPoint Practice Files sẽ xuất hiện trong hộp Save in 
5. Trong hộp File Name, gõ vào “Movies” 
 Sau đó nhắp nút 
 Tên của bản trình bày “Movies” sẽ xuất hiện trên thanh tiêu đề nằm ở trên cùng 
của cửa sổ PowerPoint 
IV. Thêm slide mới 
1. Trên thanh dụng cụ, nhắp vào biểu tựơng2. Trong ô Getting Started, nhắp vào mũi tên sổ xuống để mở thực đơn con. 
3. Khi thực đơn xuất hiện, nhắp chuột vào Slide Layout 
 Ô Slide Layout sẽ xuất hiện 
4. Trong ô Slide Layout, kéo thanh cuộn xuống trong vùng Others Layout 
5. Ngừng chuột tại biểu tượng 
 Lưu ý: Một hộp có chữ Title, Text and Clip Art sẽ xuất hiện 
6. Nhắp chuột vào biểu tượng 
 Khi một slide mới xuất hiện, nhắp chụôt vào chữ Click to add title và gõ Types 
of Movies 
7. Sau đó nhắp vào dòng chữ Click to add text và gõ Comedies 
8. Nhấn phím Enter trên keyboard của các bạn 
Slide sẽ trông như vậy này: 
9. Gõ Drama ở mục thứ 2 
10. Nhấn Enter 
11. Gõ Action ở mục thứ 3 
12. Nhấn Enter và gõ Animation ở mục thứ 4 
Slide sẽ trông như vậy này 
13. Nhắp biểu tượng 
14. Thu nhỏ cửa sổ PowerPoint 
𝒱. Chèn hình ảnh vào bản trình bày 
LƯU HÌNH ẢNH TỪ TRANG WEB 
1. Mở trình duyệt website, vào trang 
2. Nhắp chuột phải vào projector.jpg 
3. Khi thực đơn xuất hiện thì nhắp chụôt vào Save picture As 
4. Khi cửa sổ Save Picture mở ra, tìm đến thư mục My pictures trong thư mục My 
documents. 
5. Nhắp nút 
6. Sử dụng trình duyệt Website, sao chép ảnh piano.jpg ở địa chỉ 
 vào thư mục My pictures trong máy 
tính của các bạn. 
7. Sao chép các hình sót lại trên địa chỉ này vào thư mục My pictures 
8. Sau khoảng thời gian toàn bộ các hình đã được sao chép, đóng trình duyệt Website lại. 
Nếu hình ảnh đã có sẵn trong máy, các bạn có thể bỏ qua 8 bước trên. 
THÊM ẢNH VÀO VÙNG TỔ CHỨC ẢNH 
1. Mở cửa sổ PowerPoint 
2. Nhắp đúp chuột vào biểu tượng Double-click to add clip art 
3. Cửa sổ Select Picture sẽ xuất hiện, nhắp chuột vào nút 
4. Khi cửa sổ Add clips to Organizer xuất hiện, tìm ảnh calendar.gif, rồi nhắp vào 
nó 
5. Giữ phím Ctrl và nhắp chụôt vào 
Cat.gif 
Dinosaur.gif 
Film.gif 
Piano2.gif 
Piano.gif 
Piano.jpg 
Projector.jpg 
Nhắp vào nút 
Toàn bộ các hình tượng (clip art) sẽ được mang vào thư viện ảnh. 
THÊM HÌNH MẪU VÀO SLIDE 
1. Trong hộp Search, gõ vào projector 
Sau đó, nhắp nút 
2. Nhắp đúp chụôt vào projector.jpg 
3. Trên thanh dụng cụ, nhắp chụôt vào biểu tượng 
Slide sẽ trông như vậy này 
VI. Định dạng văn bản 
1. Nhắp chuột vào danh sách các mục văn bản 
2. Kéo chụôt trên các từ trong danh sách để tô sáng chúng 
3. Trên thanh dụng cụ nhắp vào biểu tượng hai lần. 
 Văn bản sẽ to hơn 
4. Nhắp vào khoảng trắng để bỏ chọn văn bản 
5. Nhắp đúp chuột vào từ Comedies để tô sáng 
6. Nhắp vào biểu tượng 
7. Nhắp chuột vào mũi tên sổ xuống bên cạnh hộp Font Size 
8. Khi trình đơn xuất hiện, nhắp vào 40 
9. Nhắp chuột vào mũi tên sổ xuống bên cạnh hộp Font 
10. Khi trình đơn xuất hiện, kéo thanh cuộn xuống dưới tìm Impact, rồi nhắp vào nó. 
11. Đảm nói rằng từ Comedies vẫn còn được chọn, nhắp vào biểu tượng 
12. Kéo chụôt trên các từ Dramas, Action và Animations 
 Điều này sẽ sao chép định dạng từ Comedies cho các từ khác 
Slide sẽ trông như vậy này 
13. Nhắp vào khoảng trắng để bỏ chọn nó 
VII. Định dạng hình ảnh 
QUAY ẢNH 
1. Nhắp vào ảnh projector 
2. Đặt chụôt trên ô điều khiển khích thước màu xanh phía trên ảnh, con trỏ chụôt sẽ 
chuyển sang hình tròn xoay: 
3. Nhắp và kéo chuột để xoay ảnh 
 Ảnh sẽ trông như vậy này: 
4. Xoay ảnh lại theo đúng hướng của nó 
CẮT ẢNH 
1. Trong thanh dụng cụ Picture, nhắp vào biểu tượng 
2. Nhắp chuột vào đường viền bên dưới vào kéo chụôt lên phân nửa ảnh 
3. Làm trái lại để khôi phục lại toàn thể hình 
4. Nhắp vào biểu tượng 
ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC 
1. Nhắp chụôt vào ảnh 
2. Trong thanh dụng cụ Picture, nhắp vào biểu tượng để bỏ chọn nó 
3. Di chuyển chụôt tới ô điều chỉnh kích thước ở góc 
Con trỏ chuột sẽ đổi thành hình mũi tên 2 đầu: 
4. Kéo chuột ra ngòai sao cho ảnh mở rộng 
 Lưu ý: Sử dụng ô xử lý kích thước ở góc sẽ bảo tòan tỉ lệ của ảnh. Còn xử lý ở bên 
cạnh hoặc ở trên sẽ kéo dãn hoặc co ảnh khi chuột di chuyển. 
DI CHUYỂN 
1. Di chuyển con trỏ tới phần trung tâm của ảnh, nó sẽ chuyển thành hình mũi tên 4 
đầu 
2. Kéo ảnh để cho nó bằng với các dòng chữ ở bên trái 
 Slide sẽ trông như vậy này: 
3. Nhắp vào biểu tượng để lưu lại bản trình bày 
VIII. Xem lại bản trình bày 
1. Nhắp chuột vào khung Slides phía bên trái 
2. Nhắp vào biểu tượng 
Slide trước nhất sẽ xuất hiện trên toàn thể màn hình 
3. Nhắp vào chuột, slide tiếp theo sẽ xuất hiện 
4. Nhắp tiếp chuột sẽ đến slide cuối cùng 
5. Nhắp chuột tiếp theo, Power Point sẽ về màn hình ban đầu (Normal View) 
 Bạn cũng có thể bấm phím ESC để trở về. 
Nhắp vào biểu tượng trên cửa sổ Power Point 
PHẦN 2: 
CHỈNH SỬA CÁC BẢN TRÌNH BÀY 
Trong phần này tất cả chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Chèn các bảng và biểu đồ 
- Sử dụng các mẫu thiết kế 
- Sử dụng các slide chuyên nghiệp 
- Sắp xếp lại các slide 
Ι. Chèn bảng và biểu đồ 
CHÈN BẢNG 
1. Khởi động PowerPoint 
2. Trên thanh trình đơn (thực đơn) chọn File, rồi chọn Open 
3. Trong cửa sổ Open, tìm thư mục PowerPoint Pratice Files, sau đó nhắp đúp 
chuột vào Movies 
4. Nhắp chuột vào slide thứ hai trong khung Slides 
5. Trên thanh dụng cụ, nhắp vàobiểu tượng 
6. Trong ô Slide Layout, nhắp vào Title and Content layout 
7. Trong hộp tiêu đề, gõ vào Famous Examples 
8. Trong hộp nội dung, nhắp vào biểu tượng 
9. Khi cửa sổ Insert Table xuất hiện, gõ số 4 trong hộp Number of columns 
10. Gõ số 2 trong hộp Number of rows 
11. Nhắp nút 
12. Nhắp vào ô phía trên bên trái của bảng gõ Comedy 
13. Nhấn phím TAB trên keyboard và gõ Drama 
14. Điền toàn bộ các ô sót lại theo bảng sau 
15. Trên thanh dụng cụ nhắp vào biểu tượng để lưu bản trình bày 
Slide sẽ trông như vậy này: 
CHÈN BIỂU ĐỒ 
1. Nhắp vào biểu tượng 
2. Trong khung Layout, nhắp vào biểu tượng dưới phần Other Layouts 
3. Trong hộp tiêu đề gõ Favorite Movies Survey 
4. Nhắp đúp chuột vào phần chứa biểu đồ 
 Cửa sổ Movies – Datasheet sẽ xuất hiện 
5. Nhắp chuột vào ô bên trái phía trên để chọn toàn bộ các ô 
6. Nhấn phím delete trên keyboard để xóa nội dung của nó và điền thông tin cho 
datasheet như sau: 
7. Đóng cửa sổ Movies – Datasheet 
8. Trên thanh trình đơn, chọn Chart, sau đó chọn Chart Type 
9. Khi cửa sổ Chart Type xuất hiện, nhắp vào Column trong danh sách Chart Type 
10. Trong danh sách Chart sub-type, chọn một lọai 
11. Sau đó nhắp nút OK 
Slide sẽ trông như vậy này: 
Để có thể xem được toàn bộ các thông tin, phải nhắp đúp chuột và kéo dãn biểu đồ 
bằng cách sử dụng ô điều khiển bên phải 
12. Trên thanh dụng cụ, nhắp vào biểu tượng 
13. Trong slide, nhắp chụôt vào hộp văn bản 
14. Trên thanh dụng cụ, nhắp chuột vài biểu tượng để bỏ chọn nó. 
15. Gõ Which types of movies do men and women prefer? 
16. Nhắp chuột ra ngoài ô văn bản để bỏ chọn nó 
17. Nhắp chụôt vào biểu tượng , slide của các bạn sẽ trông như vậy này: 
 Để canh lề văn bản, nhắp chụôt vào View, sau đó nhắp chụôt vào Ruler trên thanh 
trình đơn. 
II. Sử dụng mẫu thiết kế 
1. Trên thanh dụng cụ, nhắp chụôt vào biểu tượng 
2. Khi ô Slide Thiết kế xuất hiện, kéo thanh cuộn xuống biểu tượng Fading Grid và 
nhắp vào nó. 
3. Trong ô cửa sổ Slide Thiết kế, chọn Color Schemes 
4. Bên dưới phần Apply α color scheme, nhắp chụôt vào các tùy chọn khác nhau. 
Màu sắc trong slide sẽ thay đổi 
5. Nhắp chụôt vào biểu tượng có màu xanh 
6. Trên thanh dụng cụ, nhắp chụôt vào biểu tượng 
7. Trong ô cửa sổ Slides, nhắp vào slide trước nhất. 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhấn phím Enter trên keyboard 3 lần 
10. Nhấm phím BackSpace trên keyboard 3 lần để xem slide theo chiều trái lại. 
Mỗi slide trong bản trình bày có dạng Fading Grid 
11. Bấm phím ESC trên keyboard để trở về khung nhìn ban đầu. 
III. Sử dụng slide chuyên nghiệp 
1. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide trước nhất 
2. Trên thanh trình đơn, chọn View/Master/Slide Master. 
3. Tô sáng dòng chữ Click to edit Master title style 
4. Nhắp chụôt vào biểu tượng . 
5. Nhắp chụôt vào hộp Footer Area 
6. Tô sáng và gõ vào tên của các bạn 
7. Nhắp chụôt vào khoảng trắng trên slide để bỏ chọn vùng Footer Area 
CHÈN HÌNH ẢNH VÀO SLIDE 
1. Khi đang mở slide, nhắp chụôt vào Insert/Picture/Clip Art 
2. Trong hộp Search for gõ film 
3. Sau đó nhắp nút 
4. Nhắp đúp chuột vào hình ảnh film 
Nó sẽ được chèn vào slide 
5. Điều chỉnh lại kích thước ảnh cho thích hợp 
6. Kéo ảnh đến góc dưới của slide 
7. Trong thanh dụng cụ Slide Master View, nhắp vào Close Master View. 
Màn hình sẽ trở về khung nhìn bình thường 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhắp chụôt vào biểu tượng và xem lại bản trình bày 
10. Nhấn phím ESC để trở về khung nhìn ban đầu. 
IV. Sắp xếp lại các slide 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
2. Chọn slide thứ 3 
3. Kéo slide sang bên trái cho đến khi gặp đường thẳng đứng giữa slide thứ nhất và 
slide thứ hai. 
4. Nhả chuột ra 
Các slide sẽ được sắp lại theo thứ tự sau: 
5. Nhắp chụôt vào slide trước nhất 
6. Nhắp chụôt vào biểu tượng để xem lại bản trình bày 
7. Nhắp vào biểu tượng để lưu lại bản trình bày 
 PHẦN 3: 
LÀM VIỆC VỚI CÁC HÌNH ĐỘNG 
Trong phần này tất cả chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Làm văn bản chuyển động 
- Làm ảnh chuyển động 
- Tạo sự chuyển động cho các slide 
Ι. Làm văn bản chuyển động 
1. Trong bản trình bày Movies vừa tạo, đảm nói rằng biểu tượng đang được 
chọn. 
2. Mở slide thứ 3 
3. Tô sáng đoạn văn bản, sau đó nhắp phải lên nó. 
4. Khi trình đơn xuất hiện, chọn Custom Animation. 
5. Khi ô cửa sổ Custom Animation xuất hiện, nhắp chụôt vào nút . 
6. Khi danh sách sổ xuống xuất hiện, chọn Entrance, rồi chọn Fly in 
7. Trong danh sách sổ xuống của Speed, chọn Medium 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhắp chụôt vào biểu tượng hoặc nút 
10. Nhấn phím Enter trên keyboard 
Văn bản sẽ chuyển động từ dưới lên 
Nên nhớ là đừng quá lạm dụng các thao tác chuyển động chữ và hình ảnh bởi vì 
nó sẽ làm cho người xem cảm thấy mệt mỏi. Bạn có thể điều chỉnh để phối hợp 
nhiều lọai chuyển động sẽ làm cho bản trình bày sinh động hơn. 
11. Nhấn phím ESC để trở về khung nhìn ban đầu 
II. Làm ảnh chuyển động 
1. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide thứ 2 
2. Trong thanh dụng cụ bên dưới màn hình chọn biểu tượngÔ cửa cửa Insert Clip Art sẽ xuất hiện 
3. Trong hộp Search for, gõ dinosaur 
Sau đó nhắp vào biểu tượng . 
4. Khi ảnh xuất hiện thì nhắp chụôt vào ảnh đó. 
Slide của các bạn sẽ như vậy này: 
5. Nhắp chụôt vào ảnh để chọn nó 
6. Trong thanh dụng cụ Picture, chọn biểu tượng 
7. Nhắp chuột vào hình nền trắng xung quanh ảnh dinosaur 
Nền của ảnh sẽ biến mất. 
8. Kéo ảnh dinosaur xuống góc trái bên dưới màn hình 
9. Nhắp chụôt phải vào ảnh dinosaur, rồi chọn Custom Animation 
10. Trong ô cửa sổ Custom Animation, nhắp chụôt vào nút , rồi chọn 
Motion Paths, Draw Custom Path, và Curve 
11. Nhắp chụôt vào vùng phía dưới bên trái của slide rồi vẽ một đường cong lên phía 
trên bên phải, nhắp chụôt tại mỗi chỗ uốn cong. 
12. Kết thúc đường cong tại góc trên bên phải 
13. Nhắp đúp chuột để kết thúc việc vẽ đường cong 
 Ảnh sẽ tự động di chuyển theo đường cong đã vẽ. 
14. Nhắp chụôt vào mũi tên sổ xuống của Speed, chọn Very Slow 
15. Nhắp chụôt vào biểu tượng để xem lại bản trình bày, sau đó nhấn vào nút của 
chuột, bạn sẽ thấy ảnh dinosaur sẽ chuyển động theo đường mà bạn đã vẽ. 
16. Nhấn phím ESC để trở về 
17. Nhấn biểu tượng để lưu. 
III. Tạo slide chuyển động 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng . 
2. Trên thanh trình đơn chọn Edit/Select all. 
3. Trên thanh dụng cụ, nhắp chụôt vào 
4. Trong ô cửa sổ Slide Transition, chọn Cover Left-Up 
5. Nhắp chụôt vào biểu tượng , sau đó nhắp chụôt liên tục để xem các 
slide chuyển động như vậy nào. 
6. Nhấn phím ESC để trở về. 
7. Lưu bản trình bày. 
III. Tạo slide chuyển động một cách tự động 
1. Trên thanh trình đơn, chọn Edit/Select All 
2. Trong ô cửa sổ Slide Transition, bên dưới phần Advance slide, đánh dấu chọn 
Automatically after 
3. Nhắp chụôt vào mũi tên lên trên cho đến khi hộp hiển thị là 00:05 
4. Xem lại bản trình bày trong khung nhìn Slide Show 
5. Lưu bản trình bày. 
 PHẦN 4: 
CHUẨN BỊ MỘT BẢN TRÌNH BÀY SỐNG ĐỘNG 
Trong phần này tất cả chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Thêm các ghi chú giành cho người trình bày 
- Tạo các bản tin 
- . 
Ι. Thêm các ghi chú 
1. Mở slide Types of Movies trong khung nhìn bình thường. 
2. Bên dưới mỗi slide, nhắp chụôt vào dòng chữ Click to add notes. 
3. Gõ vào Animated movies are often underrated 
4. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide Favorite Movies Survey 
5. Nhắp chụôt vào chữ Click to add notes, rồi gõ như sau: 
6. Trên thanh trình đơn, nhắp chụôt vào View/Notes Page 
Nếu Notes Page không xuất hiện trên thanh trình đơn thì nhắp chuột vào mũi tên bên 
dưới để mở rộng nó 
Các ghi chú này sẽ xuất hiện 
7. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
8. Lưu bản trình bày. 
II. Tạo các bản tin 
1. Trên thanh trình đơn, chọn File/Print 
2. Khi cửa sổ Print xuất hiện, nhắp chụôt vào mũi tên đi xuống dưới ô Print What. 
3. Khi trình đơn xuất hiện, chọn Handouts 
4. Dưới ô Color/grayscale, chọn Pure Black and White 
5. Dưới ô Slides per page chọn số 3 
 Lưu ý: Việc chọn 3 slide trên một trang sẽ tự động tạo ra bản in với các dòng dành 
cho các ghi chú. 
6. Nhắp chụôt vào biểu tượng , bản in trông sẽ như vậy này: 
7. Nhắp chụôt vào nút 
8. Trên thanh trình đơn, chọn View/Header and Footer. 
9. Khi cửa sổ View/Header and Footer xuất hiện, nhắp chụôt vào thẻ Notes and 
handouts nếu thẻ này chưa được chọn 
10. Gõ My practice presentation handouts 
11. Nhắp chụôt vào biểu tượng , để in các bản này nhắp vào biểu tượng 
III. Giúp cho các bản trình bày dễ vận tải 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng để trở về khung nhìn bình thường. 
2. Trên thanh trình đơn, nhắp chụôt vào File/Package for CD 
3. Khi cửa sổ Package for CD xuất hiện, gõ My movies trong hộp Name the CD 
4. Cho CD vào ổ CD của các bạn và nhắp vào nút 
5. Đóng bản trình bày lại. 


Xem Thêm  Top 20 kết quả tìm kiếm apple watch sạc không vào pin mới nhất 2022

Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003

Học PowerPoint 2003 từ cơ bản đến nâng cao

 • Tác giả: Bùi Nhưỡng
 • Ngày đăng: 2014-06-07
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8333 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để tìm hiểu về Tin học, cũng như sử dụng các software như:Video, flash, Karaoke, seting hệ điều hành, PC ảo, ghost, boot, tải software, thiết kế giáo án, office,…Mời bạn ghé thăm: http://giaoanhay.com

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1416 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Powerpoint 2003

 • Tác giả: baigiang.co
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3226 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu chung: PowerPoint 2003 là một chương trình ứng dụng để tạo các bài trình diễn (Presentation) bằng một hoặc nhiều phiên (Slide), chứa nội dung là chữ, biểu đồ, hình ảnh Chương trình này

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Powerpoint 2003

 • Tác giả: thosanlinhhon.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4159 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Powerpoint là 1 trong những ứng dụng không thể thiếu trong tin học văn phòng Microsoft Office, Với tất cả chúng ta từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đi làm chắc hẳn đã tối thiểu một lần sử dụng powerpoint để thuyết trình đồ án hoặc giới thiệu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

 • Tác giả: khotrithucso.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6936 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003 có mã là 546474, file định dạng rar, dung tích file 566 kb.Tài liệu thuộc thể loại: Tài liệu chuyên nghề > Công Nghệ Thông Tin > Căn Bản
Xem Thêm  Công cụ sửa chữa Microsoft .NET Framework sẵn dùng - sửa lỗi khởi tạo khung net error

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003

 • Tác giả: monhoc.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7595 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục lục PHẦN 1: 3 TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY 3 Ι Tạo một bản trình bày 3 II Cách tạo nội dung 1 slide 5 III Lưu một bản trình bày 8 IV Thêm slide mới 11 𝒱 Chèn hình ảnh vào bản t

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

 • Tác giả: tailieusinhvien.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9487 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2003 Mục lục PHẦN 1: 3 TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY 3 Ι. Tạo một bản trình bày 3 II. Cách tạo nội dung 1 slide 5 III. Lưu một bản trình bày 8 IV. Thêm slide mới 11 𝒱. Chèn hình ảnh vào bản trình bày 19 VI. Định dạng văn bản 24 VII. Định dạng н

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php