Hướng dẫn thẻ trong HTML5

Hướng dẫn thẻ <timevàgt; trong HTML5

HTML5 sinh ra đã sử dụng các thẻ element (phần tử) để miêu tả rõ ràng và cụ thể ý nghĩa của nó cho cả trình duyệt & người lập trình hiểu. Đó được gọi là Các yếu tố ngữ nghĩa trong HTML5. Bây giờ hãy cùng Tạp Chí Website khám phá về thẻ < time > trong HTML5.

Thời gian là một định nghĩa bất tận. Loài người, động vật hay cây trồng đều đã trải qua định nghĩa này ngay từ khi hiện ra. 

Trên kiến trúc website cũng như vậy, nhu cầu cũng không khác nhau. Trong môi trường này, tất cả chúng ta cũng phải giao tiếp với người khác ở những thời điểm khẳng định về ngày, giờ…

Trước khi [HTML5] sinh ra, tất cả chúng ta không có một yếu tố ngữ nghĩa nào để đánh dấu thời gian. Trong những năm gần đây, hiện ra một số biện pháp đáng Note đặc biệt là Microformats & MIcrodata, đã nỗ lực cân chỉnh lỗ hổng này cho các trường hợp rõ ràng (chẳng hạn như ngày tháng năm sinh, thời gian xuất bản…).

& khi HTML5 sinh ra thì điều này đã không còn phải lo ngại nữa. Trong nội dung này, Báo chí website sẽ hướng dẫn một số ebook kiến trúc website về thẻ < time > trong HTML5, giúp khắc phục các vấn đề về thời gian.

Các thẻ < time > đã được giới thiệu trong HTML5 vào năm 2009. Sau đó vào năm 2011 thì thẻ < time > bị loại bỏ thay vào này là thẻ < data >. Ngoài ra sau đó thẻ < time > lại được giới thiệu lại & cải tổ các định dạng thời gian mới. Giờ đây, thì thẻ < time > gây hơi nhiều bàn cãi trong cộng đồng kiến trúc & tiến triển website.

Các thẻ < time > diễn tả một ngày hoặc một mốc thời gian trong lịch Gregorian. Đây là một inline element (như < span > & < a >) & closing tag (như < div > & < span >). Khi được sử dụng ở dạng dễ dàng nhất, bài viết của các phần tử sẽ là một chuỗi giá trị ngày/giờ hợp lệ. 

Một chẳng hạn như sau:

Trong đoạn mã trên, xác nhận một ngày rõ ràng là ngày 01 tháng 2 năm 2009. Định dạng được sử dụng trong đoạn code trên là ( yyy-mm-dd ) khá thân thuộc với những ai đã có nhiều thời gian tiến triển trên Linux, nhưng sau này thì có nhiều định dạng khác hợp lệ nữa.

Trong phiên bản trước hết thì yêu cầu cần có ngày chuẩn xác trong định dạng. Chẳng hạn bạn chẳng thể chỉ để “Tháng 11 năm 2014”. Đây là một vấn đề lớn so với các trường hợp ngày chưa được xác nhận chuẩn xác.

May mắn là sau này định dạng không chứa ngày đã được cho phép sử dụng. Bạn có thể miêu tả năm & tháng mà không cần ngày. 

Xem Thêm  Access Key

Tính chất datetime

Các tính chất kỹ thuật cho thẻ < time > cũng được tiêu chí hóa với một tính chất gọi là datetime.

Trong lúc viết ngày định dạng ngày như luận bàn ở trên thì một số đất nước/nền văn hóa sẽ không thích hợp. Chẳng hạn, người Ý viết ngày bằng cách dùng định dạng dd / mm / yy . Do vậy, hiển thị ngày ở các định dạng khác có thể dẫn đến lầm lẫn.

Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách dùng thuốc tính datetime của thẻ < time >. Đây là một tính chất tùy chọn có chứa các thông tin trong định dạng machine readable, cho phép tất cả chúng ta ghi ra các bài viết của nguyên tố theo bất kỳ cách mà tất cả chúng ta mong muốn.

Trong thực tiễn, nếu datetime không được xác nhận, bài viết sẽ tự chuyển hóa là một định dạng date/time hợp lệ, hoặc có thể tự sử dụng theo ý mong muốn của mình. Tất cả chúng ta có thể viết đoạn code như sau:

Hay thậm chí là

Cả hai chẳng hạn trên chứa bài viết ngày mà không phải là machine readable theo các thông số kỹ thuật kỹ thuật, bên cạnh đó chúng cũng được chấp thuận bởi vì sự hiện diện của tính chất datetime, được sử dụng như một định dạng hợp lệ. 

Thoạt nhìn, thì điều này có lẽ kỳ lạ. Ngoài ra bài viết của thẻ < time > đã được kiến trúc để phục vụ loài người, chứ không phải máy móc. Tuy nhiên, thực tiễn này cho phép việc quốc tế hóa ngày giờ. Chẳng hạn

Tính chất pubdate

Tính chất pubdate cho biết rằng đây là ngày thông báo nội dung theo yêu cầu. Chẳng hạn đoạn code bên dưới:

This is the content of a great article.

Article published on September the 5th, 2014

Trong trường hợp này, ngày 05 tháng 09 năm 2014 sẽ là ngày thông báo nội dung này.

Ngoài ra,thật không may thì tính chất pubdate đã được gỡ bỏ từ các spec. Quyết định này tạo nên một vấn đề lớn cho những ai sử dụng ngày thông báo để nhận xét sự tươi mới & mức độ liên quan của một bài báo hay tin tức. Trong lúc tất cả chúng ta vẫn có thể truy cập vào trang & xem ngày xuất bản, thì cũng nên một phương thức chuẩn giành riêng cho máy móc để đọc date. 

Nếu mong muốn sử dụng thay thế pubdate, bạn có thể dùng giản đồ BlogPosting hay datePublished như minh họa bên dưới:

This is the content of a great article.

Article published on 5th September 2014

Hiện giờ tì bạn đã sở hữu một cái nhìn khái quát đầy đủ về thẻ < time >, tất cả chúng ta hãy suy xét một số định dạng cho phép.

Xem Thêm  -attributes-and-apis:the-tr-element-4"">tr element must

Các định dạng bài viết hợp lệ của thẻ < time > khi không sử dụng tính chất datetime như sau:

1/ Tháng

Đây là một chuỗi xác nhận một tháng rõ ràng trong năm ở dạng yyyy-mm. Chẳng hạn

2/ Ngày (Ngày trong tháng)

Đây là một chuỗi xác nhận chuẩn xác ngày trong định dạng yyyy-mmm-dd. Chẳng hạn

3/ Ngày/tháng không có năm

Đây là một chuỗi xác nhận ngày & tháng mà không có thời gian năm ở dạng mm-dd/ Chẳng hạn:

4/ Thời gian

Đây là một chuỗi xác nhận thời gian không có ngày & sử dụng ở định dạng 24 giờ, trong form HH:MM[:SS[.mmm]], trong đó:

– H là viết tắt của hour (giờ)

– M là viết tắt của minute (phút)

– S: là viết tắt của second (giây)

– m là viết tắt của milliseconds (mili giây)

Một chẳng hạn về định dạng này được hiển thị dưới đây:

Hay chẳng hạn khác

5/ Thời gian dự phòng

Định dạng này có mặt trong spec [W3C] nhưng không có trong phiên bản WHATWG. Điều này cần được yêu cầu chuẩn xác thời gian theo định dạng: yyyy-mm-ddTHH:MM[:SS[.mmm]] hoặc yyyy-mm-dd HH:MM[:SS[.mmm]]. Chẳng hạn:

6/ Time Zone Offset

 +01:00 

7/ Ngày/giờ toàn thế giới

Đây là một chuỗi giá trị thông tin thời gian toàn thể bao gồm thời gian & múi giờ. Chẳng hạn:

<16th September 2014 at 18 hours,   20 minutes, and 30 seconds in a   time zone of GMT+1 (like Italy)> 2014-09-16T18:20:30+01:00

8/ Tuần 

Đây là một chuỗi giá trị thông tin thời gian toàn thể bao gồm thời gian & múi giờ. Chẳng hạn:


Đây là một chuỗi xác nhận rõ ràng một tuần trong năm. Chẳng hạn

 2014-W18

9/ Năm

Đây là một chuỗi xác nhận năm rõ ràng. Chẳng hạn

<2014vàgt; this year

10/ Chuỗi khoảng thời hạn

Đây là một chuỗi xác nhận một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian có thể khởi đầu với tiền tố “P” nghĩa là “period”, & sử dụng “D” để đánh dấu ngày. Chẳng hạn:

 four days

Trong trường hợp bạn cần phải tiếp tục xác nhận khoảng thời gian, sau “D” bạn có thể thêm “T” nghĩa là “time” & sử dụng “H” cho “hour”, “M” cho phút & “S” cho giây. Ví dụ:

A duration of four days,   four hours, and three minutes four days 

Định dạng này cho phép bạn chỉ định một hoặc nhiều thành phần thời gian khác nhau.

Giới hạn

Các thông số kỹ thuật kỹ thuật hiện tại có một số giới hạn trong những gì bạn có thân thể định với thẻ < time >. Một trong những giới hạn là bạn chẳng thể nêu ra phạm vi ngày. Chính vì vậy, nếu bạn đang viết bài cho hội nghị kéo dài hơn 1 ngày, ví dụ từ ngày 26 tháng 6 năm 2014 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014, thì bạn phải sử dụng hai thẻ < time >/ Một chẳng hạn như sau:

26-28 June 2014 

1 <time datetime=”2014-06-28″>26vàlt;span class=”hidden”>June 2014vàlt;/spanvàgt;</timevàgt;-<time datetime=”2014-06-28″>28 June 2014vàlt;/timevàgt;

Xem Thêm  for example combobox

Bổ trợ trình duyệt

Thẻ < time > được phụ trợ trong các trình duyệt

– Chrome 33+
– Firefox 2+
– Mạng internet Explorer 9 +
– Opera 22 +
– Safari 7 +

Ngoài ra cũng đừng lo ngại với các trình duyệt cũ hơn. Trong thực tiễn, trong trường hợp phần tử này thiếu phụ trợ chỉ dễ dàng là trình duyệt sẽ hiển thị nó như một phần tử nội tuyến mập mờ.

Tổng kết

Nếu bạn chưa từng sử dụng thẻ < time > trên kiến trúc website của mình, thì Tạp Chí Website mơ ước hướng dẫn này sẽ truyền cảm xúc cho bạn. Nếu bạn đang khởi đầu khám phá HTML5 thì hãy tải ngay 

Đây là một chuỗi xác nhận rõ ràng một tuần trong năm. Ví dụĐây là một chuỗi xác nhận năm rõ ràng. Ví dụĐây là một chuỗi xác nhận một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian có thể khởi đầu với tiền tố “P” nghĩa là “period”, & sử dụng “D” để đánh dấu ngày. Chẳng hạn:Trong trường hợp bạn cần phải tiếp tục xác nhận khoảng thời gian, sau “D” bạn có thể thêm “T” nghĩa là “time” & sử dụng “H” cho “hour”, “M” cho phút & “S” cho giây. Ví dụ:Định dạng này cho phép bạn chỉ định một hoặc nhiều thành phần thời gian khác nhau.Các thông số kỹ thuật kỹ thuật hiện tại có một số giới hạn trong những gì bạn có thân thể định với thẻ < time >. Một trong những giới hạn là bạn chẳng thể nêu ra phạm vi ngày. Chính vì vậy, nếu bạn đang viết bài cho hội nghị kéo dài hơn 1 ngày, ví dụ từ ngày 26 tháng 6 năm 2014 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014, thì bạn phải sử dụng hai thẻ < time >/ Một chẳng hạn như sau:1 26

-28 June 2014Thẻ < time > được phụ trợ trong các trình duyệt- Chrome 33+- Firefox 2+- Mạng internet Explorer 9 +- Opera 22 +- Safari 7 +Ngoài ra cũng đừng lo ngại với các trình duyệt cũ hơn. Trong thực tiễn, trong trường hợp phần tử này thiếu phụ trợ chỉ dễ dàng là trình duyệt sẽ hiển thị nó như một phần tử nội tuyến mập mờ.Nếu bạn chưa từng sử dụng thẻ < time > trên kiến trúc website của mình, thì Tạp Chí Website mơ ước hướng dẫn này sẽ truyền cảm xúc cho bạn. Nếu bạn đang khởi đầu khám phá HTML5 thì hãy tải ngay bộ ebook kiến trúc website HTML5 căn bản để khám phá & thực hành đi nhé. Chúc thành công!

Viết một bình luận