JavaScript – chèn ký tự unicode vào chuỗi – unicode thành chuỗi js

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét cách chèn các ký tự Unicode vào chuỗi trong JavaScript. Có ba cách khác nhau để thực hiện: với Escape char …

Bạn đang xem: unicode thành chuỗi js

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách chèn các ký tự Unicode vào chuỗi trong JavaScript.

Có ba cách khác nhau để thực hiện:

 • với ký tự thoát, ví dụ: \ u03c0 bằng π ,
 • bằng cách dán trực tiếp ký tự vào chuỗi,
 • bằng cách chuyển đổi mã thành một chuỗi.

Giải pháp nhanh chóng:

 // ONLINE-RUNNER: browser;

var text = "π hoặc \ u03c0"; // U + 03C0

console.log (văn bản); // π hoặc π 

Lưu ý: điều quan trọng là phải đặt 4 chữ số sau \ u .

Ví dụ phức tạp hơn

Khoảng trắng được biểu thị bằng 0x20 (trong hệ lục phân) hoặc 32 (trong thập phân). Cần thêm 2 số 0 bổ sung trước mã (ví dụ: \ u0020 ).

 // ONLINE-RUNNER: browser;

var text = "π và \ u03c0 là \ u0020equal"; // U + 03C0 U + 0020

console.log (văn bản); // π và π bằng nhau 

Các ký tự Unicode được chèn được đánh dấu: π \ u03c0 \ u0020 bằng nhau.

Lưu ý: đọc này bài viết để xem thêm các ví dụ.

Tài liệu tham khảo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề unicode thành chuỗi js

Unicode, in friendly terms: ASCII, UTF-8, code points, character encodings, and more

 • Tác giả: Studying With Alex
 • Ngày đăng: 2021-08-31
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3659 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ever been bit by a Unicode bug? Maybe you weren’t treating UTF-8 encoded data correctly, or tried to read it as ASCII? Maybe you mixed up UTF-8 vs UTF-16? Unicode and character encoding might seem like a tricky topic, but let’s break them down and learn about them piece by piece, from ASCII to code points to graphemes to combining character modifiers and more.

  Thumbs up emoji link: https://www.fileformat.info/info/unicode/char/1f44d/index.htm

  00:00 Intro
  00:12 All Data Is Stored As Bits
  00:41 How To Store Characters Using ASCII
  01:38 What About All The Other Languages?
  02:14 Graphemes Map To One Or More Code Points
  03:18 Code Points Map To One Or More Bytes
  03:44 UTF-32 Is Wasteful
  04:43 UTF-8 Is Better
  05:40 Unicode is Western-Language-Centric
  06:41 Mid-Video Recap
  07:52 Live Python Demo
  09:47 Unicode Rules Of Thumb
  10:14 Looking At A Code Point

Punycode trong Node.js

 • Tác giả: websitehcm.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2341 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Punycode trong Node.js w3seo Punycode là một cú pháp mã hóa được sử dụng để chuyển đổi chuỗi ký tự Unicode (UTF-8) thành chuỗi ký tự ASCII

Phương thức stringfromcharcode trong javascript

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5737 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức String.fromCharCode() có chức năng chuyển đổi các giá trị Unicode thành các kí tự.

Unicode: Hai ứng dụng của String.prototype.normalize

 • Tác giả: nordiccoder.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7155 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Phương thức chuỗi JavaScript fromCharCode ()

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4005 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, và nhiều hơn nữa.

How to split Unicode string to characters in JavaScript

 • Tác giả: stackoverflow.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9952 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lấy điểm mã Unicode của ký tự trong chuỗi JavaScript (codePointAt)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5162 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách lấy điểm mã Unicode của ký tự trong chuỗi JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức codePointAt trong JavaScript để lấy điểm mã Unicode (Unicode Code Point) của ký tự trong c

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Mảng Python - python đẩy vào mảng