JavaScript dành cho trong – cho trong javascript đối tượng

Bạn đang xem : cho trong đối tượng javascript

JavaScript dành cho trong

Vòng lặp For In

Câu lệnh JavaScript for in lặp lại các thuộc tính của một Đối tượng:

Cú pháp

for (key in object) {
//

}

Ví dụ

const person = {fname: “John”, lname: “Doe”, age: 25};

let text = “”;
cho (để x trực tiếp) {
text + = người [x];
}

Hãy tự mình thử »

Giải thích ví dụ

 • Vòng lặp for in lặp qua một đối tượng người
 • Mỗi lần lặp lại trả về một khóa (x)
 • Khóa được sử dụng để truy cập vào giá trị của khóa
 • Giá trị của khóa là người [x]

Đối với Trong Mảng

Câu lệnh JavaScript for in cũng có thể lặp lại các thuộc tính của Mảng:

Cú pháp

for (biến trong mảng) {

}

Ví dụ

số const = [45, 4, 9, 16, 25];

let txt = “”;
for (cho x ở dạng số) {
txt + = số [x];
}

Hãy tự mình thử »

Không sử dụng for in trên Mảng nếu thứ tự chỉ mục là quan trọng.

Thứ tự chỉ mục phụ thuộc vào việc triển khai và các giá trị mảng có thể không được truy cập theo thứ tự bạn mong đợi.

Tốt hơn nên sử dụng vòng lặp for , vòng lặp for hoặc Array.forEach () khi thứ tự quan trọng.

Array.forEach ()

Phương thức forEach () gọi một hàm (một hàm gọi lại) một lần cho mỗi phần tử mảng.

Ví dụ

số const = [45, 4, 9, 16, 25];

let txt = “”;
number.forEach (myFunction);

Xem Thêm  Hướng dẫn: Cách căn chỉnh nhiều hình ảnh trong HTML theo chiều ngang - cách căn chỉnh nhiều hình ảnh trong html theo chiều ngang

hàm myFunction (giá trị, chỉ mục, mảng) {

txt + = giá trị;
}

Hãy tự mình thử »

Lưu ý rằng hàm có 3 đối số:

 • Giá trị mặt hàng
 • Chỉ mục mục
 • Bản thân mảng

Ví dụ trên chỉ sử dụng tham số giá trị. Nó có thể được viết lại thành:

Ví dụ

số const = [45, 4, 9, 16, 25];

let txt = “”;
number.forEach (myFunction);

hàm myFunction (giá trị) {

txt + = giá trị;
}

Hãy tự mình thử »


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cho trong javascript đối tượng

Bài 5 – Object trong JavaScript

 • Tác giả: CodersX
 • Ngày đăng: 2018-10-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5162 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 5 – Object trong JavaScript
  Chuỗi bài giảng về JavaScript

  🍣Chia sẻ vì cộng đồng sinh viên Việt Nam
  🍣Các bài giảng: https://coders.tokyo/tuts/
  🍣Blog: https://coders.tokyo/blog/
  🍣Live stream 2 tuần một lần: http://bit.ly/coders-tokyo-fb-event

  Facebook Page: http://fb.com/coders.tokyo
  Youtube Playlist: https://www.youtube.com/c/CodersTokyo
  Website: https://coders.tokyo/
  Instagram: https://www.instagram.com/Coders.Tokyo

  coders tokyo coders_tokyo free_coding_class nodejs express CodersTokyo

Đối tượng trong JavaScript

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2091 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: JavaScript là một Ngôn ngữ chương trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming). Một Ngôn ngữ chương trình có thể được gọi là hướng đối tượng nếu nó cung cấp 4 khả năng cơ bản tới nhà lập trình.

Đối tượng trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3730 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Đối tượng (Object) trong Javascript?

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2855 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như các bạn đã biết, Javascript có 5 kiểu dữ liệu Number, String, Boolean, Undefined và Null và còn 1 kiểu khác nữa đó là Object (kiểu dữ liệu phức hợp). Kiểu Object là kiểu được sử dụng nhiều nhất…

Đối tượng mảng (Array) trong JavaScript

 • Tác giả: hoctoantap.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5274 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dữ liệu dạng mảng (Array) trong JavaScript là kiểu dữ liệu dạng đối tượng, một trong 9 kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập trình Javascript. Bài viết này

Thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6350 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor), và cách để tạo ra một đối tượng giúp ta hiểu rõ cách thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript.

Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript

 • Tác giả: phambinh.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9054 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Bắt đầu với HTML + CSS - tạo kiểu html với css