Tài liệu phát triển Web

Bạn đang xem: mục tiêu sự kiện trong javascript

event.target JavaScript

Tôi. Event.target là gì ?

event.target trả về phần tử DOM đã kích hoạt một sự kiện cụ thể, vì vậy chúng tôi có thể truy xuất bất kỳ thuộc tính / thuộc tính nào có giá trị.

Ví dụ: khi chúng ta console.log (e.target), chúng ta có thể thấy tên lớp của phần tử, kiểu, vị trí của chuột, v.v.

 

nút const

=

tài liệu.

querySelector

(

".btn"

);

nút

.

addEventListener

(

"nhấp"

,

buttonClick

);

chức năng

nhấp chuột

(

e

) {

bảng điều khiển

.

log

(

e

.

target

);

// & lt; button class = "btn" & gt; Nhấp vào tôi & lt; / button & gt;

bảng điều khiển

.

nhật ký

(

e

.

mục tiêu

.

className

);

// btn

bảng điều khiển

.

log

(

e

.

);

// nhấp vào

bảng điều khiển

.

log

(

e

.

offsetY

);

// 16

bảng điều khiển

.

log

(

e

.

ctrlKey

);

// true nếu chúng ta giữ phím Ctrl khi bấm. Chúng ta có thể kiểm tra bằng altKey, shiftKey.

}

Lưu ý : Sự khác biệt giữa clientX, clientY và offsetX, offsetY

 • e.clientX: lấy vị trí trên x -axis khi chúng ta nhấp vào. Nó tính vị trí từ chiều rộng của cửa sổ trình duyệt.
 • e.clientY: Tương tự như clientX nhưng nhận được vị trí trên trục y khi chúng ta nhấp vào.
 • e.offsetX và e.offsetY: lấy vị trí từ phần tử thực tế.

II. event.target.value

Chúng tôi có thể truy cập giá trị của sự kiện bằng event.target.value.

Ví dụ : Chúng tôi có một biểu mẫu và chúng tôi muốn để in ra giá trị mà chúng tôi nhập vào.

 & lt; form class = "myform" & gt;
 & lt; nhãn & gt; Tên: & lt; / label & gt;
 & lt; input type = "text" / & gt;
& lt; / form & gt ;;
& lt; div class = "output" & gt; & lt; / div & gt;
 
 const itemInput = document.querySelector ("input [type = text]");

itemInput.addEventListener ("keydown", myEvent);

function myEvent (e) {
 console.log (e.target.value);
 document.querySelector (". output"). innerText = e.target.value;
}
 

III. Loại sự kiện cho văn bản

Ngoài việc nhấn phím, chúng tôi có các loại sự kiện khác cho văn bản:

 • nhấn phím
 • nhấn phím
 • lấy nét
 • làm mờ
 • cắt
 • dán
 • đầu vào: Sự kiện kích hoạt bất cứ khi nào chúng ta làm bất cứ điều gì với đầu vào
Xem Thêm  Python String rstrip (): Loại bỏ các ký tự theo sau hoặc khoảng trắng - rstrip trong python là gì

>


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mục tiêu sự kiện trong javascript

[JavaScript] Xử lý sự kiện Event Handler

 • Tác giả: Đặng Kim Thi
 • Ngày đăng: 2021-06-06
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4303 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xử lý sự kiện trong JavaScript
  javascript event event handler

Tìm hiểu sự kiện trong javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3341 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mở đầu Khi làm việc với javascript thì chắc hẳn bạn phải làm quen với sự kiện (event). Vậy sự kiện là gì? Và tác dụng của sự kiện là như thế nào?

Sự kiện trong JavaScript

 • Tác giả: itzone.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7124 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The ITZone platform Vietnam is the community for anyone interested in news, training seminars, presentations etc in the IT industry

Sự kiện trong Javascript

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8652 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng bài hướng dẫn tự học Javascript này, bạn sẽ được học cách xử lý các sự kiện trong JavaScript.   Hiểu về Sự kiện và Xử lý sự kiện trong Javascript   Sự kiện là điều xảy ra khi người dùng tương tác với trang web, chẳng hạn như khi người dùng nhấp vào một liên kết hoặc button, nhập văn bản vào textbox hoặc

MỤC TIÊU KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 • Tác giả: www.tochucsukienpro.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7930 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
Xem Thêm  Cách tạo Menu thả xuống HTML [+ Ví dụ] - menu thả xuống dạng html

Các sự kiện (Event) trong Javascript

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6150 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sự kiện trong javascript: Chúng ta có các sự kiện như click – ondbclick – onchange – onmouseover .. xem danh sách sự kiện event trong js tại đây

[Tự học Javascript] Cơ chế Sủi bọt và bắt giữ(Bubbling and capturing) trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7765 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cafedev chia sẻ cho ace về Cơ chế Sủi bọt và nắm bắt(Bubbling and capturing) trong Javascript và cách hoạt động của nó với event trong trình duyệt.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php