Đôi khi bạn có thể cần làm tròn đến 2 chữ số thập phân trong JavaScript. Dưới đây là các bước để làm điều đó.

Bạn đang xem : javascript làm tròn thành hai số thập phân

Đôi khi, bạn có thể muốn làm tròn số thành nhiều nhất là 2 chữ số thập phân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách làm tròn số đến 2 chữ số thập phân bằng JavaScript.

Hãy để chúng tôi xem xét ví dụ sau. Chúng tôi đã xác định một biến trong đó chúng tôi thêm hai số và sau đó chúng tôi in kết quả.

 num = 0,1 + 0,2
console.log (num) // 0,30000000000000004 

Khi bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận thấy rằng số lượng số thập phân trong kết quả lớn bất thường. Đây là một vấn đề JavaScript điển hình trong đó số lượng vị trí trong kết quả nhiều hơn số vị trí trong số ban đầu được sử dụng để tính toán con số.

JavaScript Làm tròn đến 2 Vị trí Thập phân

Một trong những cách phổ biến nhất để làm tròn một số đến một số vị trí cụ thể, chẳng hạn như 2 vị trí là sử dụng hàm Math.toFixed () cho phép bạn chỉ định số chữ số thập phân được giữ lại trong kết quả.

 num = 0,1 + 0,2
 num = num.toFixed (2) 
console.log (num) // 0,30 

Trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng kết quả có chính xác 2 chữ số thập phân.

Cách tiếp cận ở trên hoạt động với hầu hết các số nhưng nó sẽ luôn hiển thị 2 chữ số thập phân trong kết quả, ngay cả khi nó là số nguyên. Đây là một ví dụ.

 num = 0,5 + 0,5
num = num.toFixed (2)
console.log (num) // 1.00 

Nếu bạn không mong muốn kết quả ở trên, thì có một cách khác để làm tròn số sao cho nó hiển thị nhiều nhất 2 chữ số thập phân, sử dụng hàm Math.round (). Trong trường hợp này, về cơ bản chúng ta nhân số với 100 và gọi hàm Math.round () trên kết quả. Hơn nữa, chúng tôi chia cùng một số cho 100. Đây là một ví dụ.

 Math.round (num * 100) / 100 

Dưới đây là một số ví dụ để minh họa cách hoạt động.

 num = 0,5 + 0,5
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1

num = 0,2 + 0,5
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 0,7

num = 0,51 + 0,53
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1.04

num = 0,513 + 0,512
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1.03 

Như bạn có thể thấy, đây là một cách rất đơn giản để làm tròn các số sao cho tối đa nó sẽ hiển thị tối đa 2 chữ số thập phân. Số lượng vị trí thập phân trong đầu ra tự động thay đổi để giảm các số 0 ở cuối.

Xem Thêm  Thẻ HTML ol - Tìm hiểu HTML - thẻ ol trong html

Tương tự, nếu bạn muốn làm tròn đến 3 chữ số thập phân, bạn cần nhân số đó với 1000 rồi gọi hàm Math.round () trên đó rồi chia nó cho 1000.

 num = 0,5 + 0,5
num = Math.round (num * 1000) / 1000
console.log (num) // 1 

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách làm tròn đến 2 chữ số thập phân bằng JavaScript.

Cũng đọc:

Cách tắt Nhấp chuột phải vào Trang Web bằng JavaScript
Cách Tắt / Bật Nhập liệu trong jQuery
Cách chạy 32 -bit App trong Linux 64 bit
Cách thay đổi phần mở rộng tệp của nhiều tệp bằng Python
Cách thay đổi phần mở rộng tệp của nhiều tệp trong Linux


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript làm tròn đến hai số thập phân

Visual Basic – Truncating and Rounding Off Numbers to Decimal Places

 • Tác giả: Passy’s World of ICT
 • Ngày đăng: 2019-01-03
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8400 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial we show you how to reduce the number of Decimal Places on the Result Answers from Mathematical Formulas.

  We look at the generally preferred method of “Rounding Off”, as well as the less common procedure of Number Truncation.

  This is mainly a “Show and Tell” lesson of the situations and program code needed to do effective rounding off of long decimal answers.

  Use the Index Below to skip to various Index points in the video if you need to.

  00:00 Introduction and Overview
  00:25 Review of the Mathematics of Rounding Off
  02:05 Demonstration of finished Visual Basic Program
  03:19 Blood Alcohol Content Rounding Off to 4 decimal places
  06:46 Rounding Off to 2 Decimal Places – Program Code
  10:12 Truncation and how it differs from Rounding Off
  12:11 Using Google and Stack Overflow for Coding Issues
  14:26 Final Summary and Video Outro

  Visual Basic is a great beginner’s programming language which can be used for developing prototype applications which run program code behind screen forms.

  This video will be useful for anyone learning Visual Basic, especially students doing VCE Computing or VCE Software Development high school courses in Australia.

  You can download a Free MS Word Document hard copy of this presentation using the following link:
  https://tinyurl.com/yb53na94

  This Word Document gives you all of the material including the program code, which you can copy and paste from the Word document into your Visual Basic Project.

  We are planning to make a number of Programming Videos that will be a great course for people to learn how to program in Visual Basic and Python.

  Like this Video if you found it useful.

  Check out our Full Programming Course at the following Link:
  http://passyworldofict.com/programming/

  Subscribe to our Channel to get notified of our weekly video updates.

  Enjoy,
  Passy

Kiểu dữ liệu number trong JavaScript

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5804 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có hai kiểu dữ liệu liên quan đến number trong JavaScript là: number thông thường và bigInt. Bài viết này chỉ tập trung vào kiểu number thông thường.

Làm tròn số trong lập trình cho WEB

 • Tác giả: vi.delachieve.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2436 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

rounding

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3207 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Helpex – Trao Đổi & Giúp Đỡ – chia sẻ, hỏi đáp kiến thức các lĩnh vực, gặp gỡ các chuyên gia kế toán, it…

JavaScript: Phương thức làm tròn số toFixed

 • Tác giả: www.daipho.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1843 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức toFixed làm tròn số với độ dài phần thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi thành dạng chuỗi. Lưu ý: nếu số ký tự phần thập phân mong

[Hướng dẫn] Làm tròn số trong Javascript đơn giản nhất [year

 • Tác giả: atpweb.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1406 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: làm tròn số trong javascript là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề làm tròn số trong javascript. Trong bài viết này,atpweb.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn các cách làm tròn số trong javascript mới nhất 2020.

Toán JavaScript, làm tròn đến hai chữ số thập phân

 • Tác giả: vi.gtainspections.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7724 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi có cú pháp JavaScript sau: var giảm giá = Math.round (100 – (price / listprice) * 100); Điều này làm tròn đến số nguyên. Làm cách nào để trả về kết quả có hai chữ số thập phân?

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Học lập trình trực tuyến - game engine là gì

By ads_php