JavaScript Xóa Cookie với hướng dẫn javascript, giới thiệu, lỗi javascript, ứng dụng javascript, vòng lặp, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, javascript if, switch, toán tử, đối tượng, xác thực biểu mẫu, bản đồ, typedarray, v.v.

< span style = "color: # ff0000;"> Bạn đang xem: cách xóa cookie javascript < / font>

tiếp theo →
← trước

Xóa Cookie trong JavaScript

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu các cách khác nhau để đặt và cập nhật cookie trong JavaScript. Ngoài ra, JavaScript cũng cho phép chúng ta xóa cookie. Tại đây, chúng tôi thấy tất cả các cách có thể để xóa cookie.

Các cách khác nhau để xóa Cookie

Đây là những cách sau để xóa cookie:

 • Có thể xóa cookie bằng cách sử dụng thuộc tính expire.
 • Bạn cũng có thể xóa cookie bằng cách sử dụng thuộc tính max-age.
 • Chúng tôi có thể xóa cookie một cách rõ ràng bằng cách sử dụng trình duyệt web.

Ví dụ để xóa Cookie

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng thuộc tính hết hạn để xóa cookie bằng cách cung cấp ngày hết hạn (tức là bất kỳ ngày nào trong quá khứ) cho nó.

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng thuộc tính max-age để xóa cookie bằng cách cung cấp số 0 hoặc số âm (đại diện cho số giây) cho nó.

Ví dụ 3

Hãy xem một ví dụ để đặt, lấy và xóa nhiều cookie.

Xem Thêm  CAST và CHUYỂN ĐỔI (Transact-SQL) - SQL Server - truyền chuỗi thành int sql

Ví dụ 4

Hãy xem một ví dụ để xóa cookie một cách rõ ràng.

Sau khi nhấp vào Đặt cookie một lần, bất cứ khi nào chúng tôi nhấp vào Lấy cookie , khóa và giá trị cookie sẽ được hiển thị trên màn hình.

JavaScript Xóa cookie

Để xóa cookie một cách rõ ràng, hãy làm theo các bước sau:

 • Mở Mozilla Firefox.
 • Nhấp vào Mở menu – Thư viện – Lịch sử – Xóa Lịch sử Gần đây – Chi tiết .

JavaScript Xóa cookie

 • Tại đây, chúng tôi có thể thấy hộp kiểm Cookie đã được đánh dấu. Bây giờ, hãy nhấp vào Xóa ngay bây giờ để xóa cookie một cách rõ ràng.

Bây giờ, khi nhấp vào Tải cookie , hộp thoại bên dưới sẽ xuất hiện.

JavaScript Xóa cookie

Tại đây, chúng tôi có thể thấy rằng các cookie đã bị xóa.

Chủ đề tiếp theo

Sự kiện JavaScript

← trước
tiếp theo →


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách xóa javascript cookie

Cookie, Session

alt

 • Tác giả: Code Vui Chấm Com
 • Ngày đăng: 2021-10-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5872 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giúp hiểu được cookie, session là gì.
  Phân biệt cookie , session.
  Giúp nắm được cách thao tác với cookie, session

Xóa tất cả cookie bằng JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7162 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] function deleteAllCookies() { var cookies = document.cookie.split(“;”); for (var i = 0; i < cookies.length; i++)…

Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript

 • Tác giả: www.sitecuatui.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5072 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript là hai phương pháp tối ưu hóa để tăng tốc trang web, đây cũng là hai yếu tố quan trọng trong Google Pagespeed.
Xem Thêm  - HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản - đánh dấu kiểm đầu vào html

Cookies là gì? Có tác dụng gì? Cách xóa và bật quản lý Cookies

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3078 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cookies là một file tạm được tự động tạo ra trong máy tính, mỗi khi người dùng truy cập một trang web nào đó, nó sẽ lưu những thông tin liên quan đến cá nhân như tài khoản đăng nhập để sử dụng cho lần sau. Vậy Cookies hiểu rõ hơn là gì? Có tác dụng gì trong trình duyệt?

JavaScript: Cookie

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1292 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Máy chủ của ta gửi một số dữ liệu tới trình duyệt của khách truy cập dưới dạng cookie. Nếu trình duyệt chấp nhận cookie thì nó được lưu dưới dạng bản ghi v

Cookie trong JavaScript

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8770 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cookie được phát minh để giải quyết vấn đề “cách ghi nhớ thông tin về người dùng”. Bài này hướng dẫn bạn tạo Cookie trong JavaScript, update và delete

Xóa cookie trong Microsoft Edge.

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8646 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu cách xóa cookie trong Microsoft Edge. Xóa tất cả cookie, cookie khỏi một trang web cụ thể hoặc mỗi lần bạn đóng trình duyệt.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php