jQuery Thêm phần tử – thêm phần tử vào jquery dom

Bạn đang xem : thêm phần tử vào dom jquery

jQuery –

Thêm phần tử

Với jQuery, dễ dàng thêm các phần tử / nội dung mới.

Thêm nội dung HTML mới

Chúng ta sẽ xem xét bốn phương thức jQuery được sử dụng để thêm nội dung mới:

 • append () – Chèn nội dung vào cuối các phần tử đã chọn
 • prepend () – Chèn nội dung vào đầu các phần tử đã chọn
 • after () – Chèn nội dung sau các phần tử đã chọn
 • before () – Chèn nội dung trước các phần tử đã chọn

Phương thức jQuery append ()

Phương thức jQuery append () chèn nội dung VÀO CUỐI các phần tử HTML đã chọn.

Ví dụ

$ (“p”). append (“Một số văn bản được nối thêm.”);

Hãy tự mình thử »

Phương thức jQuery prepend ()

Phương thức jQuery prepend () chèn nội dung BẮT ĐẦU của các phần tử HTML đã chọn.

Ví dụ

$ (“p”). prepend (“Một số văn bản viết trước.”);

Hãy tự mình thử »

Thêm một số phần tử mới với append () và prepend ()

Trong cả hai ví dụ trên, chúng tôi chỉ chèn một số văn bản / HTML vào
đầu / cuối của các phần tử HTML đã chọn.

Tuy nhiên, cả hai phương thức append () prepend () đều có thể có vô số phương thức mới
các phần tử dưới dạng tham số. Các phần tử mới có thể được tạo bằng văn bản / HTML (như
chúng tôi đã thực hiện trong các ví dụ trên), với jQuery hoặc với
Mã JavaScript và các phần tử DOM.

Trong ví dụ sau, chúng tôi tạo một số phần tử mới. Các yếu tố là
được tạo bằng văn bản / HTML, jQuery và JavaScript / DOM. Sau đó, chúng tôi nối cái mới
các phần tử của văn bản bằng phương thức append () (điều này sẽ hoạt động đối với
prepend () cũng vậy):

Xem Thêm  Cách khai báo và khởi tạo một mảng trong Java - java khai báo mảng số nguyên

Ví dụ

function appendText ()
{
var txt1 = “& lt; p & gt; Văn bản. & lt; / p & gt;”;
// Tạo phần tử bằng HTML
var txt2 = $ (“& lt; p & gt; & lt; / p & gt;”). text (“Văn bản.”); // Tạo bằng jQuery
var txt3 = document.createElement (“p”); // Tạo bằng DOM
txt3.innerHTML = “Văn bản.”;

$ (“body”). append (txt1, txt2, txt3); // Nối các phần tử mới
}

Hãy tự mình thử »

Phương thức jQuery after () và before ()

Phương thức jQuery after () sẽ chèn nội dung SAU các phần tử HTML đã chọn.

Phương thức jQuery before () chèn nội dung TRƯỚC các phần tử HTML đã chọn.

Ví dụ

$ (“img”). after (“Một số văn bản sau”);

$ (“img”). before (“Một số văn bản trước”);

Hãy tự mình thử »

Thêm một số phần tử mới với sau () và trước ()

Ngoài ra, cả hai phương thức after () before () đều có thể có vô số phương thức mới
các phần tử dưới dạng tham số. Các phần tử mới có thể được tạo bằng văn bản / HTML (như
chúng tôi đã thực hiện trong ví dụ trên), với jQuery hoặc với
Mã JavaScript và các phần tử DOM.

Trong ví dụ sau, chúng tôi tạo một số phần tử mới. Các yếu tố là
được tạo bằng văn bản / HTML, jQuery và JavaScript / DOM. Sau đó, chúng tôi chèn cái mới
các phần tử của văn bản bằng phương thức after () (điều này sẽ hoạt động đối với
before () too):

Ví dụ

hàm afterText ()
{
var txt1 = “& lt; b & gt; I & lt; / b & gt;”;
// Tạo phần tử bằng HTML
var txt2 = $ (“& lt; i & gt; & lt; / i & gt;”). text (“love”); // Tạo bằng jQuery
var txt3 = document.createElement (“b”); // Tạo bằng DOM
txt3.innerHTML = “jQuery!”;
$ (“img”). after (txt1, txt2, txt3);
// Chèn các phần tử mới sau & lt; img & gt;
}

Xem Thêm  Cách căn chỉnh các hình ảnh song song bằng cách sử dụng HTML - cách sắp xếp các hình ảnh cạnh nhau trong html

Hãy tự mình thử »

Bài tập jQuery

Tự kiểm tra bằng các bài tập

Bài tập:

Sử dụng phương thức jQuery để chèn dòng chữ “CÓ!” ở cuối & lt; p & gt; phần tử.

$ ("p"). ("CÓ!");

Bắt đầu bài tập

Tham chiếu HTML jQuery

Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các phương thức jQuery HTML, vui lòng truy cập
Tham chiếu HTML / CSS jQuery .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thêm phần tử vào jquery dom

jQuery Crash Course [3] – DOM Manipulation

 • Tác giả: Traversy Media
 • Ngày đăng: 2016-09-18
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4381 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video Ill show you how to add, remove and change things in the DOM using jQuery. We will look at methods like append, prepend, html, and text

  My 10 Project jQuery/JS Course – https://www.eduonix.com/affiliates/id/16-10039

  Project Files – https://github.com/bradtraversy/jquery_crash_course

Thao tác DOM trong jQuery

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1438 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thao tác DOM trong jQuery – Học jQuery cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản về jQuery Selector, Bộ chọn, thuộc tính, Attribute, CSS, Thao tác DOM, Truy cập DOM, AJAX trong jQuery, hiệu ứng, sự kiện trong jQuery, Drag và Drop, Effect, Event Handler, UI, Plug-ins và các tiện ích khác trong jQuery.

Thêm / Xóa phần tử thông qua JS DOM

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1534 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng dẫn tự học JavaScript này, bạn sẽ tìm hiểu cách thao tác thêm / Xóa các phần tử trong JavaScript. (Hay còn gọi là thao tác với DOM)

Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript – Bài tập Javascript

 • Tác giả: code24h.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4116 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này ta sẽ làm bài tập thêm thẻ HTML bằng Javascript, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng một số hàm và đối tượng thao tác với HTML DOM.

  Thao tác chèn / thêm phần tử HTML được sử dụng rất nhiều khi làm việc với Javascript, nó giúp tao ra những trang DHTML (Dinamic HTML) trông

HTML DOM và duyệt qua DOM theo phương thức eq () và find () trong jQuery

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7994 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu jQuery là một thư viện JavaScript. Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn nhiều. Trong bài đăng này, tôi muốn giới thiệu HTML…

Thêm thẻ HTML bằng jQuery

 • Tác giả: quachquynh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3585 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thao tác DOM trong jQuery

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8814 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Math.ceil () - JavaScript - cách sử dụng math.ceil