Khóa chính là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL

Thắc mắc của rất là nhiều bạn được đề ra trong những ngày gần đây đó chính là khóa chính là gì? Làm cách nào để phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong DataBase laptop?

1. Khóa chính –  yếu tố cần thiết so với DataBase

1.1. Định nghĩa khóa chính là gì?

Khóa chính là gì? Đây là thắc mắc thu được hơi nhiều sự quan tâm gần đây vì chắc hẳn rất là nhiều người khi tiếp cận tới máy chính và mong muốn xử lí các DataBase – database chưa biết rõ về định nghĩa này. 

Định nghĩa khóa chính là gì?

Khóa chính là định nghĩa được sử dụng cốt yếu trong các ngành nghề liên quan tới nghề CNTT, toán tin, khoa học dữ liệu thuộc DataBase (cơ sở dữ liệu). Thuật ngữ này trong tiếng Anh được dịch là Primary Key, chắc hẳn nhiều bạn sử dụng laptop mà mong muốn khóa dữ liệu lại đã từng thấy ký hiệu này đi kèm với chiếc chìa khóa rồi đúng không nào? Như thế, định nghĩa này có thể được khái niệm theo một số các quan điểm như sau là:

– Khóa chính hay khóa ràng buộc chính được dùng để định danh mỗi một record trong bảng (table) duy nhất của DataBase hay cơ sở dữ liệu

– Khóa chính không những thế còn được sử dụng để cài đặt các mối quan hệ (1-n) hoặc có thể gọi là ràng buộc tham chiếu giữa hai bảng (table) với nhau trong DataBase

Một số Note đề ra cho các DataBase mà có sử dụng tới khóa chính đó chính là:

– Dữ liệu của mỗi một miền (field) khóa chính cần phải có tính duy nhất và không được chứa các giá trị Null

– Mỗi một bảng chỉ nên có một khóa chính hay chỉ được cài đặt một Primary Key duy nhất và khóa chính có thể được tạo nên từ nhiều field khác nhau của một bảng

– Khóa chính không được phép là các miền  (field) rỗng, không chứa các DataBase gì hết

– Các khóa chính khi được cài đặt cần phải có mối quan hệ có định dạng giống nhau về một số các đặc tính như các loại dữ liệu, kích cỡ,.. và khác nhau về chuyên mục. Đây là Note bắt buộc so với các khóa chính

– Khóa chính được quy định bởi người cài đặt trong hệ DataBase hay cơ sở dữ liệu

1.2. Tính năng của khóa chính

Tính năng cốt yếu của các khóa chính đó chính là chứa các giá trị duy nhất hay DataBase duy nhất được lưu thông xuyên suốt ở nhiều bảng với nhau. Như tất cả chúng ta vẫn biết khóa chính được gọi là các trường hoặc tập hợp các trường chứa các giá trị dữ liệu trên nhiều bảng. Người cài đặt khóa chính có thể sử dụng giá trị của khóa chính để tham chiếu tới toàn thể các giá trị trên các bản ghi vì nó được hợp nhất trên một mối quan hệ định dạng. Do vậy, mỗi bản ghi lại có một giá trị khác nhau.

Xem Thêm  Cách tính toán sự khác biệt giữa hai ngày giờ trong T-SQL - sql chênh lệch giữa hai thời điểm

Tính năng của khóa chính

 

Cảnh báo cho người mới dùng đó chính là khóa chính chỉ được cài đặt duy nhất trên mỗi bảng và có nhiều bảng ẩn chứa duy nhất một khóa chính. Nhiều vận dụng yêu cầu người tiêu dùng laptop phải cài đặt khóa chính nhưng Access thì lại khác, Access sẽ tự chủ động tạo cho bạn khóa chính để người dùng không bị bỡ ngỡ.

1.3. Phạm vi ứng dụng cốt yếu khóa chính trong đời sống

Phạm vi cốt yếu ứng dụng các khóa chính trong đời sống giờ đây đó chính là tin học mà đặc biệt là ngành nghề sử dụng nhiều tới DataBase như tin học văn phòng. Rất là nhiều người mong mỏi tìm cách dùng các khóa chính để có thể lưu thông các giá trị dữ liệu qua nhiều bảng nhằm tạo nên sự link và thuận tiện cho công việc của chính mình.

Phạm vi ứng dụng cốt yếu khóa chính trong đời sống

Không những thế, việc sử dụng và hiểu được định nghĩa, cách sử dụng của khóa chính chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là với người mới sử dụng thì sẽ cần học hỏi nhiều mới có thể hiểu rằng cách áp dụng khóa chính trong ngành nghề tin học và vận dụng trong đời sống hằng ngày.

1.4. Cách cài đặt khóa chính cho người mới dùng

Để có thể tạo khóa chính nhằm phục vụ cho công việc của chính bản thân mình cũng như bạn thân, team và cho công ty du học, các bạn, đặc biệt là những người mới dùng có thể sàng lọc cách cài đặt khóa chính dưới đây:

– Để tạo khóa chính ngay trong khi tạo bảng (table) ta có thể dùng các câu lệnh SQL Create table:

(MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar(20), Ten varchar(8), NgaySinh Date, MaLop varchar(8) NOT NULL, Lienhe varchar(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (MaSV)

– Trong trường hợp khóa chính được cài đặt từ nhiều miền khác nhau và ta cần đặt tạo mối ràng buộc cho các khóa chính thì cần phải dùng câu lệnh sau:

(MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar(20), Ten varchar(8), NgaySinh DATE, MaLop varchar(8) NOT NULL, Lienhe varchar(11) NOT NULL, CONSTRAINT Ma PRIMARY KEY (MaSV, MaLop)

– Để xóa khóa chính ở các bảng (table) tất cả chúng ta cần thực hiện các câu lệnh sau: 

ALTER TABLE HSSV DROP PRIMARY KEY;

Hoặc ALTER TABLE HSSV DROP CONSTRAINT Ma

Các câu lệnh được đặt ra trên đây rất có hữu dụng cho các bạn mới tiếp cận đến việc sử dụng khóa chính trong vận dụng và các ngành nghề liên quan tới tin học!

2. Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL

2.1. Giới thiệu chung về khóa ngoại

Bên cạnh định nghĩa về khóa chính, nhiều bạn sử dụng tin học nhiều thì cũng phải nghe đến cả khóa ngoại nữa. Định nghĩa khóa chính và khóa ngoại là hai định nghĩa song hành và phụ trợ cho nhau trong các DataBase và được sử dụng thông dụng tương tự nhau, bên cạnh đó nhiều người lại chẳng thể phân biệt được hai định nghĩa này với nhau. Nội dung này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về khóa ngoại cũng như giúp các bạn phân biệt được định nghĩa khóa ngoại và khóa chính cũng như cách sử dụng, cách cài đặt và một số các đặc tính cốt yếu khác nhé!

Xem Thêm  Trở thành Functional Programmer - Phần 1 - programmer là gì

Giới thiệu chung về khóa ngoại

Về khóa ngoại, cũng được nghe đến tương tự khóa chính nhưng có một số đặc tính như là:

– Khóa ngoại của một bảng được coi như là con trỏ trỏ tới khóa chính của các bảng (table) khác

– Chẳng hạn: Trong trường hợp MSV của bảng DiemSV được dùng để tạo nên sự ràng buộc khẳng định đến bảng HSSV, thông qua khóa chính là MSV thì MSV của bảng DiemSV được gọi là khóa ngoại của bảng này đó.

– Để xóa khóa ngoại ở các bảng (table) tất cả chúng ta cần thực hiện các câu lệnh sau: ALTER TABLE DiemSV DROP FOREIGN KEY Ma

Đây là câu lệnh cực kỳ thông dụng trong chủ yếu các tình huống biến đổi tên của bảng, của miền (field) hoặc là xóa/thêm các miền khác trong một bảng nào đó. Do vậy, tất cả chúng ta sẽ trở lại câu lệnh này vào các nội dung khác để tìm thấu hiểu hơn nhé!

2.2. Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Để có thể phân biệt được khóa chính và khóa ngoại chính xác nhất, nội dung này sẽ đề cập trên bốn hướng diện liên quan tới sự khác biệt rõ nhất giữa khóa chính và khóa ngoại:

– Khóa chính được xác nhận là loại khóa được cài đặt duy nhất ở mỗi bản ghi trong bảng. Còn khóa ngoại là một trường hay một tập hợp trường trong bảng và lại là khóa chính của một bảng khác.

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

– Khóa chính không chấp thuận chưa các giá trị dữ liệu rỗng. Còn khóa ngoại lại có thể chấp thuận chứa nhiều giá trị dữ liệu rỗng

– Khóa chính theo mặc định của người cài đặt thì chỉ mục đích được nhóm và dữ liệu trong bảng DataBase theo thứ tự của dãy chỉ mục nhóm. Còn khóa ngoại không auto tạo nên một chỉ mục nào cả, nhóm hay không nhóm mà người cài đặt có thể tự tạo một chỉ mục cho khóa ngoại

– Cái hay của khóa ngoại đối với khóa chính đó chính là khóa chính thì chỉ được phép có một hay duy nhất một khóa trên trong một bảng (table) nhưng có thể có nhiều khóa ngoại trong một bảng

Xem Thêm  Hướng dẫn JavaScript cho người mới bắt đầu: Học Javascript từng bước - kiến thức cơ bản về javascript cho người mới bắt đầu

Như thế, để phân biệt được khóa chính và khóa ngoại, các bạn đã nắm vững phần nào nhưng cụ thể rõ ràng và cụ thể nhất để nhìn ra được sự khác nhau của hai loại khóa này rồi phải không nào? Dù rằng khóa chính và khóa ngoại được sử dụng thông dụng và hầu hết là được sử dụng song hành với nhau và đồng hành với nhau một cách mật thiết nhưng không chính vì vậy mà tất cả chúng ta, đặc biệt là những người mới sử dụng hay tiếp cận tới khóa chính, lại có thể lầm lẫn cách cài đặt của hai loại khóa này dẫn theo nhiều rườm rà trong công việc. Sau đây là một số các tóm tắt mà nội dung chúng tôi thu thập và kết luận lại được về khóa chính:

– Toàn bộ tất cả chúng ta chỉ sử dụng cách cài đặt khóa chính trên mà nội dung đề cập tới trong MySQL nói riêng và không chỉ thế tất cả chúng ta có thể sử dụng cả trong SQL Server hay Oracle cũng có các câu lệnh cài đặt, cú pháp tương đương. Không những thế, các bạn có thể sử dụng khóa chính trong vận dụng Access hay một số vận dụng khác của Microsoft cho phép, so với Access thì nó đã tự cài đặt khóa chính giành riêng cho các bạn đang sử dụng rồi

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

– Trong các trường hợp thông thường khi làm việc hay tương tác, thỏa thuận thông tin với nhau qua các vận dụng website thì tất cả chúng ta rất hiếm khi sử dụng tới khóa ngoại mà cốt yếu là sử dụng khóa chính để hợp nhất các hệ thống DataBase. Mặt khác, việc sử dụng khóa ngoại trong các tình huống thông thường và thường ngày sẽ rất chậm, vì vậy tất cả chúng ta hay các nhà kiến trúc hệ thống thông tin như IT sẽ nỗ lực hết sức để kiến trúc được các DataBase làm sao đạt được sự tối ưu nhất có thể nhằm giới hạn tối đa việc sử dụng khóa ngoại cho người dùng. Lúc đó, người dùng chỉ việc sử dụng khóa chính là có thể thành công trong công việc, cùng lúc tiết kiệm được thời gian và ngân sách cho bản thân và công ty.

Trên đây là nội dung về Khóa chính là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL mà trang web chúng tôi phân phối thông tin cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi gắn bó để tham khảo thêm về các vấn đề khác trong cuộc đời nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tín nhiệm trang web của chúng tôi. Chúc các bạn thành công và sớm đạt được các dự kiến trong cuộc đời mà mình đưa ra nhé!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên đề

Viết một bình luận