Bạn đang xem: kiểm tra kết nối mạng lan

Kiểm Tra Kết Nối Mạng Lan-Wan


06/05/2013 17:52

Ngoài việc xây dựng một hệ thống mạng hoạt động ổn định và an toàn, thì việc thường xuyên xác minh và phát hiện lỗi trong mạng trung tâm tư vấn du học hay nhà riêng cũng đều rất trọng yếu.

Một khi có trục trặc trong hệ thống mạng, quá trình phát hiện lỗi kết nối là giai đoạn tiêu tốn nhiều thời gian nhất so với một quản trị mạng chuyên nghiệm lẫn người mới làm quen với hệ thống. Sau đây là một số lệnh và công việc cơ bản tối thiểu mà bạn cần thực hiện khi cần xác minh kết nối cho hệ thống mạng LAN WAN của mình.

IPConfig – xem địa chỉ IP PC

Lệnh này được dùng trong chính sách dòng lệnh, nên bạn có thể gõ thẳng nó vào mục Start – Run. Các thông tin thu được sẽ tùy thuộc vào các tham số mà bạn dùng kèm. Với lệnh ipconfig /all, bạn sẽ thu được các thông tin cụ thể về cấu hình của toàn bộ card mạng có trong PC của mình, bao gồm:địa chỉ IP, Net mask (mặt nạ mạng), Default Gateway (cổng gửi dữ liệu mặc định khi cần gửi thông tin đi ra khỏi mạng LAN) và DNS server (địa chỉ máy chủ phân giải tên miền). Nếu thông tin kết quả thu được ở ở giai đoạn này có vấn đề gì không đúng, bạn phải tiến hành sửa chữa ngay, trước khi thực hiện bất kỳ bước trải nghiệm hay xác minh tiếp theo nào khác.

Một số thông số kỹ thuật khác của lệnh ipconfig thường được dùng để xác minh kết nối từ PC vào hệ thống mạng là /flushdns (làm sạch bộ nhớ lưu trữ đệm bộ phân giải tên miền), /registerdns (đăng ký lại tên miền), /displaydns (hiển thị bộ đệm tên miền đã phân giải được trước đó, /release (hủy bỏ địa chỉ IP mà card mạng đã thu được trước đó), /renew (yêu cầu máy chủ DHCP cấp lại một địa chỉ IP mới)

Ping – xác minh sự phản hồi của một điểm mạng khác

Mạng là sự kết nối và sẻ chia, vì vậy trước khi có thể chia sẻ cho nhau nguồn tài nguyên nào đó, bạn có thể dùng lệnh Ping để xác minh xem việc liên lạc từ PC của mình tới điểm mạng đó có thông suốt hay không. Hai thông báo thường gặp nhất khi bạn sử dụng lệnh Ping là Request timed out (không có tín hiệu phản hồi), và Replay from …..(mất bao nhiêu mi-li giây để thu được phản hồi). Một cách sử dụng khác của lệnh ping là thực hiện lệnh này với địa chỉ IP Loopback (mang giá trị 127.0.0.1) chỉ để xác minh xem giao thức TCP/IPcó hoạt động tốt trên hệ thống PC hiện tại hay không. Người ta cũng thường ping địa chỉ IP Default Gateway để biết chắc rằng PC đang kết nối tốt đến Router ADSL.

Ngoài giá trị thời gian phản hồi, thì một giá trị khác cũng tương đối trọng yếu trong phần kết quả lệnh ping, này là giá trị Time to live (TTL). Các hệ điều hành gán giá trị khởi đầu khi gửi gói tin ICMP trong lệnh ping rất khác nhau, ví dụ như Windows gán TTL = 128, Linux gán giá trị 64, còn Solaris thì dùng đến giá trị 256. Cứ mỗi lần gói tin ICMP đi qua một điểm mạng, giá trị TTL sẽ bị trừ đi 1. Và đến khi TTL=0 mà chưa về đến đích thì gói tin đó sẽ bị hủy, để tránh việc các gói tin bị gửi đi lòng vòng trong hệ thống mạng.

Xem Thêm  DX7 - dx7

Bạn có thể ping một địa chỉ IP, một tên PC (Computer name) hay một tên miền (Tên miền name). Có rất nhiều tham số khác nhau đi kèm với lệnhping, và bạn có thể dùng lệnh ping /? để hiển thị chúng ra cùng với phần giải thích cách sử dụng từng tham số. Một lệnh ping không có tham số thì chỉ thực hiện việc gửi gói tin đi bốn lần, nhưng khi bạn dùng lệnh ping –t thì thao tác ping sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bạn phát lệnh dừng bằng tổ hợp phím Ctrl-₵.

Tracert – dò từng bước đi của gói tin

Được phát triển từ lệnh ping, tracert là một tiện ích hiển thị đường đi của gói tin từ khi nó được gửi đi cho đến từng điểm mạng trên Mạng internet. Ngoài ra, nó cũng cho biết thời gian tiêu tốn để gói tin đi từ điểm mạng này tới điểm mạng khác. Cách làm này giúp bạn hiểu rằng đâu là điểm nghẽn trên đường đi của một gói tin để đơn giản khắc phục, hoặc khiếu nại với nhà sản xuất dịch vụ. Tuy nhiên, do có một số điểm mạng vì nguyên nhân bảo mật sẽ không chấp thuận phản hồi, khi đó phần kết quả sẽ là các dấu * kèm với lỗi Request timed out.

NSLookup – trải nghiệm việc phân giải tên miền

Trường hợp bạn có thể ping hay tracert đến địa chỉ IP của một website, nhưng không tài nào truy cập được vào nội dung website bằng tên miền của nó, mà chỉ thu được thông báo Mạng internet Explorer cannot display the webpage, thì bạn cần phải sử dụng lệnh nslookup để xác minh xem việc phân giải tên miền trên PC có vấn đề gì hay không.

Trong cửa số lệnh bạn gõ lệnh nslookup rồi gõ vào đó tên miền muốn xác minh. Nếu phần cấu hình máy chủ DNS trên PC hoạt động tốt, bạn phải thu được kết quả là một hoặc vài địa chỉ IP tương ứng với tên miền ấy. Trường hợp trái lại, khi bạn nhập vào một tên miền nào đó, ví dụ nhưwww.tenmientimkiem.com, bạn sẽ thu được thông báo lỗi UnKnown can’t find www.tenmientimkiem.com: Query refused.

Khi có lỗi xảy ra khi dùng lệnh nslookup để xác minh, bạn phải xác minh theo một trong các hướng sau:

Bạn gõ sai tên miền: hãy xác minh lại tên miền mà bạn vừa nhập vào để chắc rằng rằng bạn đã gõ đúng từng ký tự một, có thể bạn bị mắc một lỗi chính tả như gõ nhầm tenmientimkiem thành tenmientmkiem, hay bạn nhớ sai phần đuôi .org sang .com ví dụ.

Bạn dùng địa chỉ IP của máy chủ phân giải tên miền bị hạn chế: một số máy chủ phân giải tên miền cho phép dù là ai cũng được quyền sử dụng, nhưng một số khác thì dành riêng cho khách hàng hay nhân viên trong tổ chức, đơn vị của mình mà thôi. Nếu bạn sử dụng nhầm một máy chủ phân giải tên miền như vậy, thì dù thực sự chúng tồn tại trên Mạng internet, bạn vẫn thu được thông báo Default server : UnKnown hay Server : UnKnown, khi bạn dùng lệnh nslookup để xác minh. Cách tốt nhất là bạn dùng đúng địa chỉ IP của máy chủ phân giải tên miền mà nhà sản xuất dịch vụ đã ghi ra cho bạn trong biên bản lắp đặt ADSL, đính kèm hợp đồng, hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Xem Thêm  Zip Code, Mã Vùng, Bưu Chính Postal 63 Tỉnh Thành Việt Nam - 066 là mã vùng ở đâu

Để thay đổi phần địa chỉ IP của máy chủ phân giải tên miền mặc định của hệ thống sang một địa chỉ IP khác để trải nghiệm, bạn dùng từ khóa server bên trong lệnh nslookup.

Một trong các máy chủ DNS của nhà sản xuất dịch vụ bị lỗi: lệnhnslookup vẫn có thể giúp bạn hiểu rằng máy chủ phân giải tên miền nào của nhà sản xuất dịch vụ đang bị “chết”. Thế nhưng tốt nhất là bạn cấu hình để hệ thống xử lý tự động vấn đề này, trong phần cấu hình địa chỉ IP, bạn hãy nhập cả hai địa chỉ cho phần phân giải tên miền là Preferred DNS Server vàAlternate DNS Server. Ví dụ như với người dùng mạng ADSL của nhà sản xuất dịch VDC trong thời điểm hiện tại, thì cần nhập hai địa chỉ là203.162.4.190 và 203.162.4.191.

WhatismyIP – tìm địa chỉ IP kết nối WAN của PC

Các PC trong mạng LAN đều sử dụng một địa chỉ mạng riêng (private), khi đi ra ngoài Mạng internet đều phải sử dụng một địa chỉ mạng WAN bên ngoài (public). Địa chỉ này do nhà sản xuất dịch vụ Mạng internet cấp xuống và là một địa chỉ của Modem Router ADSL. Muốn biết địa chỉ WAN hiện tại mà mạng LAN hay PC của các bạn đang sử dụng, mà không cần truy cập vào Router ADSL, bạn dùng trình duyệt website rồi gõ vào địa chỉ http://whatismyip.com. Con số sau dòng chữ Your IP Address Is chính là địa chỉ IP WAN hiện tại. Mỗi khi bạn khởi động lại Router ADSL, địa chỉ này sẽ thay đổi sang một địa chỉ mới.

Netstat – trạng thái các cổng giao tiếp mạng

Mỗi chương trình khi giao tiếp với bên ngoài luôn mở một hoặc nhiều cổng (port). Để biết hiện tại có các chương trình nào đang gửi nhận thông tin vào hay ra khỏi hệ thống, bạn có thể dùng lệnh netstat. Có hai tham số của lệnhnetstat là –α và –ɓ. Tham số -a hiển thị toàn bộ các cổng đang mở và kết nối của PC hiện tại. Tham số -b cho biết chuẩn xác tên chương trình nào đang mở các cổng đó.

Bạn có thể dùng tiện ích netstat để xem xét xem ứng dụng của mình, như máy chủ website, FTP… đã mở đúng cổng giao tiếp hay chưa, hoặc bạn cũng có thể dùng chương trình này để phát hiện xem có virus hay trojan này đang bí mật mở “cửa sau” (backdoor) để hacker quản lý hay truy cập từ xa vào hệ thống hay không.

Xem Thêm  Top 13 kết quả tìm kiếm tạo mục lục trong google doc mới nhất 2022


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài xác minh kết nối mạng lan

Hướng dẫn xác minh kết nối mạng LAN giữa máy trạm và máy chủ

alt

 • Tác giả: SUPPORT MISA
 • Ngày đăng: 2017-12-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7994 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách Xem Địa Chỉ Ip, Kiểm Tra Ip Trong Mạng Lan, Hướng Dẫn Tìm Địa Chỉ Ip Trong Mạng Lan

 • Tác giả: truemen.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3190 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LANCùng tham khảo những hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN nhé, Trước đó nếu bạn muốn tìm địa chỉ IP của PC khác trong mạng gia đình, đơn vị của các bạn Hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN Cùng tham khảo những hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN nhé

Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Mạng Lan Đơn Giản, Cách Xem Địa Chỉ Ip, Kiểm Tra Ip Của Máy Tính

 • Tác giả: worldlinks.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3678 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Địa chỉ IP (hay địa chỉ giao thức Mạng internet) dùng để nhận dạng PC trong mạng và những thiết bị trong một mạng, Khi các PC truyền thông với nhau trên Mạng internet hay một mạng nội bộ, chúng gửi thông tin cho địa chỉ IP của nhau

Kết nối mạng LAN Win 10 bằng 2 cách

 • Tác giả: i-solution.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2752 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết nối mạng LAN Win 10 bằng 2 cách đơn giản sau của iSolution bạn sẽ không cần phiền đến sự trợ giúp của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Khắc phục tình trạng win 10 không kết nối được mạng LAN.

 • Tác giả: dinhchop.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7158 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang rơi vào tình trạng win 10 không kết nối được mạng LAN gây cản trở cho quá trình làm việc. Nội dung dưới đây chúng tôi sẽ nêu ra cho độc giả nguyên

Cách xem xác minh địa chỉ ip máy in để kết nối máy in qua mạng

 • Tác giả: mucindaitin.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7581 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách xem xác minh địa chỉ ip máy in để kết nối máy in qua mạng Lan hoặc mạng wifi. Kết nối máy in bằng cách xem ip máy in. Sau đó cài máy in cho PC.

Cách khắc phục lỗi không vào được máy khác trong mạng LAN Windows 10

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6275 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn xác minh thiết lập mạng LAN, tắt tường lửa, bật Network discovery và xác minh kết nối giữa hai PC để vào được mạng LAN Windows 10. Click xem ngay!

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php