Tìm hiểu thêm về: Kiểu dữ liệu Boolean (Visual Basic)

Bạn đang xem: < font style = "vertical-align: inherit;"> cách khai báo boolean

Kiểu dữ liệu Boolean (Visual Basic)

Trong bài viết này

Giữ các giá trị chỉ có thể là True hoặc False . Các từ khóa True False tương ứng với hai trạng thái của các biến Boolean .

Nhận xét

Sử dụng Kiểu dữ liệu Boolean (Visual Basic) để chứa các giá trị hai trạng thái như đúng / sai, có / không hoặc bật / tắt.

Giá trị mặc định của Boolean False .

Các giá trị

Boolean không được lưu trữ dưới dạng số và các giá trị được lưu trữ không nhằm mục đích tương đương với số. Bạn không bao giờ được viết mã dựa vào các giá trị số tương đương cho True False . Bất cứ khi nào có thể, bạn nên hạn chế sử dụng các biến Boolean đối với các giá trị logic mà chúng được thiết kế.

Loại Chuyển đổi

Khi Visual Basic chuyển đổi các giá trị kiểu dữ liệu số thành Boolean , 0 trở thành False và tất cả các giá trị khác trở thành True . Khi Visual Basic chuyển đổi các giá trị Boolean thành kiểu số, False trở thành 0 và True trở thành -1.

Khi bạn chuyển đổi giữa các giá trị Boolean và kiểu dữ liệu số, hãy nhớ rằng các phương pháp chuyển đổi .NET Framework không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả giống như các từ khóa chuyển đổi Visual Basic. Điều này là do chuyển đổi Visual Basic giữ lại hành vi tương thích với các phiên bản trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Kiểu Boolean không chuyển đổi chính xác sang kiểu số” trong Gỡ rối loại dữ liệu .

Xem Thêm  Mảng trong Java - cách khai báo mảng trong java

Mẹo Lập trình

 • Số phủ định. Boolean không phải là một loại số và không thể đại diện cho một giá trị âm. Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng Boolean để giữ các giá trị số.

 • Ký tự kiểu. Boolean không có ký tự kiểu chữ hoặc ký tự kiểu định danh.

 • Loại khung. Loại tương ứng trong .NET Framework là cấu trúc System.Boolean .

Ví dụ

Trong ví dụ sau, runningVB là một biến Boolean , biến này lưu trữ cài đặt có / không đơn giản.

 Dim runningVB As Boolean
'Kiểm tra xem chương trình có đang chạy trên công cụ Visual Basic hay không.
Nếu scriptEngine = "VB" Thì
  runningVB = True
Kết thúc nếu
 

Xem thêm


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách khai báo boolean

Using Boolean in Python (Python Tutorial #11)

 • Tác giả: CS Dojo
 • Ngày đăng: 2018-06-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8005 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Using Boolean in Python – let’s go!

  This entire series in a playlist: https://goo.gl/eVauVX

  Also, keep in touch on Facebook: https://www.facebook.com/entercsdojo
  And Twitter: https://twitter.com/ykdojo

Kiến thức về boolean là gì | Sen Tây Hồ

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6147 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Kiểu dữ liệu Boolean trong Pascal, cú pháp và ví dụ minh họa

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5078 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kieu du lieu Boolean trong Pascal, Kiểu dữ liệu Boolean trong Pascal, cú pháp và ví dụ minh họa

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)

 • Tác giả: hoigi.info
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4925 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Boolean Trong JavaScript

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6947 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu `Boolean` trong JavaScript mô tả một trong hai giá trị: `true` (đúng) hoặc `false` (sai).

Boolean Là Gì – Kiểu Dữ Liệu Boolean

 • Tác giả: truonggiathien.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3587 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang xem: Boolean là gì

Làm cách nào để khai báo và sử dụng các biến Boolean trong tập lệnh shell?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9888 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Trả lời sửa đổi (ngày 12 tháng 2 năm 2014) the_world_is_flat=true # …do something interesting… if…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm thế nào để chồng ảnh - cách tạo lớp phủ hình ảnh

By ads_php