Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua tất cả các phương pháp để xóa các phần tử khỏi danh sách trong Python.

Bạn đang xem : cách xóa khỏi danh sách

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tất cả các phương pháp để xóa các phần tử khỏi danh sách bằng Python.

Danh sách Python là cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất được sử dụng trong lập trình hàng ngày. Chúng ta gặp phải những tình huống cần xóa các phần tử khỏi danh sách và trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chính xác điều đó.

1. Xóa các phần tử khỏi danh sách dựa trên các giá trị

Một trong những lý do khiến Python là ngôn ngữ lập trình nổi tiếng là sự hiện diện của nhiều hàm có sẵn. Các hàm có sẵn này rất tiện dụng và do đó làm cho Python rất thuận tiện để viết.

remove () function

Python có một hàm có sẵn, remove () giúp chúng ta xóa các phần tử dựa trên giá trị.

 # Danh sách các số nguyên
lis = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Xóa phần tử có giá trị = 1
lis.remove (1)

# In danh sách
in (lis)

# Xóa phần tử có giá trị = 9
lis.remove (9)

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [3, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
[3, 4, 1, 5, 2, 6, 5]

Những điều quan trọng cần lưu ý ở đây là:

 • Hàm remove () nhận một đối số – giá trị cần xóa.
 • Nếu có nhiều lần xuất hiện của giá trị đã cho, giá trị đầu tiên sẽ bị xóa.
 • Việc xóa một phần tử không để lại khoảng trống ở vị trí đó, nó chỉ dịch chuyển các phần tử sau sang trái .
 • Trong trường hợp không có phần tử như vậy trong danh sách, thì tập lệnh sẽ tạo ra lỗi.

Không có lỗi khi sử dụng hàm remove ()

Có một cách dễ dàng để bỏ qua lỗi trong khi xóa một phần tử trong trường hợp lập trình viên không biết về sự hiện diện của nó trong danh sách. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng cách sử dụng điều kiện if .

 # Danh sách các số nguyên
lis = [1, 4, 2, 6, 1, 9, 10]

# Giá trị được xóa
val = 6

# Kiểm tra xem danh sách có chứa giá trị không
nếu val bằng lis:

# Xóa giá trị khỏi danh sách
lis.remove (val)

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 5]

Trong đoạn mã trên, trước tiên, chúng tôi kiểm tra sự hiện diện của giá trị trong danh sách trước khi xóa.

Xóa tất cả các lần xuất hiện của một giá trị trong danh sách

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, hàm remove () chỉ xóa lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị. Để loại bỏ tất cả các trường hợp của giá trị đã nói, chúng tôi sẽ sử dụng vòng lặp while .

 # Danh sách các số nguyên
lis = [1, 4, 2, 6, 1, 9, 10]

# Giá trị được xóa
val = 1

# Chạy cho đến khi danh sách chứa giá trị
trong khi val trong lis:

# Xóa giá trị khỏi danh sách
lis.remove (val)

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [3, 4, 5, 9, 2, 6, 5]

Phần này tóm tắt việc sử dụng hàm remove () .

2. Xóa các phần tử dựa trên chỉ mục

Có thể có một số cách để xóa các phần tử dựa trên chỉ mục. Chúng ta hãy nhanh chóng xem qua từng cái.

del keyword

del là một công cụ mạnh mẽ trong Python được sử dụng để xóa toàn bộ đối tượng. Nó cũng có thể được sử dụng để xóa các phần tử khỏi một danh sách nhất định.

 # Danh sách các số nguyên
lis = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Đang xóa phần tử ngay từ đầu (chỉ mục = 0)
del lis [0]

# In danh sách
in (lis)

# Đang xóa phần tử khỏi phần tử cuối cùng (chỉ mục = -1)
del lis [-1]

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
[1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]

Một số quan sát rút ra từ tập lệnh trên là:

 • del không phải là một phương thức. Đây là một câu lệnh xóa mục được đặt sau nó.
 • Xóa một phần tử khỏi một chỉ mục cụ thể sẽ chuyển giá trị tiếp theo đến chỉ mục cụ thể đó nếu nó không phải là chỉ mục cuối cùng.
 • Việc cung cấp một chỉ mục nhiều hơn (hoặc bằng) độ dài của danh sách sẽ gây ra lỗi “nằm ngoài phạm vi”.

hàm pop ()

Như tên cho thấy, hàm pop () bật ra một phần tử từ một chỉ mục được chỉ định.

 # List của số nguyên
lis = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Xóa phần tử thứ tư (index = 3)
lis.pop (3)

# In danh sách
in (lis)

# Xóa phần tử cuối cùng thứ hai (chỉ mục = -2)
lis.pop (-2)

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [3, 1, 4, 5, 9, 2, 6, 5]
[3, 1, 4, 5, 9, 2, 5]

Những gì chúng tôi học được về phương thức pop () ở đây là:

 • Nó sử dụng một đối số duy nhất – chỉ mục của danh sách
 • Nó xóa phần tử khỏi danh sách dựa trên chỉ số đã cho. Các phần tử sau chuyển sang bên trái.
 • Nó hỗ trợ lập chỉ mục ngược.
 • Nó sẽ gây ra lỗi “nằm ngoài phạm vi” nếu chỉ mục không có trong danh sách.

Chúng tôi có một bài viết hoàn chỉnh về việc sử dụng phương thức pop () . < / p>

3. Xóa phạm vi phần tử khỏi danh sách

Python có điều khoản xóa phạm vi phần tử khỏi danh sách. Điều này có thể được thực hiện bằng câu lệnh del .

 # Danh sách các số nguyên
lis = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Xóa phần tử thứ nhất và thứ hai
del lis [0: 2]

# In danh sách
in (lis)

# Xóa hai phần tử cuối cùng
del lis [-2:]

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 [4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
[4, 1, 5, 9, 2]

Hãy để chúng tôi cố gắng hiểu quy trình:

 • Để xóa nhiều phần tử khỏi danh sách theo một trình tự, chúng tôi cần cung cấp một loạt các phần tử cho del Câu lệnh .
 • Một dải các phần tử lấy chỉ mục bắt đầu và / hoặc chỉ mục kết thúc, được phân tách bằng dấu hai chấm ':' .
 • Các giá trị sẽ bị xóa bao gồm chỉ mục bắt đầu, nhưng không bao gồm giá trị ở chỉ mục kết thúc.
 • Trong trường hợp thiếu chỉ mục kết thúc, phạm vi bao gồm tất cả các phần tử cho đến cuối danh sách.

4. Xóa tất cả các phần tử khỏi danh sách

Python cung cấp một phương thức để làm trống toàn bộ danh sách trong một dòng.

 # Danh sách các số nguyên
lis = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]

# Loại bỏ tất cả các yếu tố
lis.clear ()

# In danh sách
in (lis)

ĐẦU RA:

 []

Nếu hàm được áp dụng cho một danh sách trống, nó không gây ra bất kỳ lỗi nào.

Kết luận

Việc sử dụng cách loại bỏ tùy theo quyết định của bạn. các phần tử từ danh sách, theo giá trị hoặc chỉ mục. Các trường hợp khác nhau yêu cầu một cách tiếp cận khác nhau, do đó Python cung cấp nhiều phương pháp xóa các phần tử khỏi danh sách Python.

Chúng tôi hy vọng người đọc không gặp khó khăn khi theo dõi bài viết. Vui lòng bình luận bên dưới nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách xóa khỏi danh sách

Hướng dẫn giáo viên xóa tên học sinh ra khỏi danh sách lớp trong Microsoft Teams

 • Tác giả: Song Lâm Tech
 • Ngày đăng: 2021-09-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8025 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn giáo viên xóa tên học sinh ra khỏi danh sách lớp trong Microsoft Teams

Cách xóa ứng dụng khỏi danh sách Open With trong Windows 10

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2846 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách xoá ứng dụng khỏi danh sách Open With trong Windows 10. Hẳn ai sử dụng Windows 10 cũng biết khi click chuột phải vào tệp bất kì sẽ xuất hiện tùy chọn “Open with” cho phép chọn ứng dụng nào để mở tệp đó. Tuy vậy, đôi khi nó hiển thị các tùy chọn với c

Cách xóa phần tử khỏi danh sách theo chỉ mục

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8577 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Sử dụng delvà chỉ định chỉ mục của phần tử bạn muốn xóa: >>> a =…

Danh sách hạn chế trên Facebook là gì? Cách thêm, xóa khỏi danh sách

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7996 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn thường xuyên sử dụng Facebook nhưng liệu có biết danh sách hạn chế là gì và làm sao để thêm cũng như xóa một người khỏi danh sách hạn chế hay chưa?

thêm bạn bè trên facebook vào danh sách bạn thân, người quen

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8848 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để quản lý dòng trạng thái của bạn bè hiển thị ‘Bảng tin’ hay những tin tức bạn cập nhật trên facebook bạn có thể thêm/xóa bạn bè vào từng ‘Danh sách’ như: bạn thân, người quen, bị hạn chế… để chia sẻ thông tin nhé!

Xóa Node trong danh sách liên kết đơn

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6906 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách xóa Node trong danh sách liên kết đơn gồm: Xóa đầu danh sách / cuối danh sách và giữa danh sách

Xóa thư mục khỏi danh sách

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2339 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạo thư mục và thư mục con trong danh sách SharePoint của bạn để cải thiện việc tổ chức và khám phá các mục.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  JavaScript là gì? - Học phát triển web - javascript trong html là gì

By ads_php