Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : xóa javascript khỏi html

Làm cách nào để xóa một phần tử HTML bằng JavaScript?

Cho một phần tử HTML và nhiệm vụ là để xóa phần tử HTML khỏi tài liệu bằng JavaScript.

Cách tiếp cận:

 • Chọn phần tử HTML cần xóa.
 • Sử dụng phương thức remove () removeChild () của JavaScript để xóa phần tử khỏi tài liệu HTML.

Ví dụ 1: Ví dụ này sử dụng phương thức removeChild () để xóa phần tử HTML.

< p>

& lt;! DOCTYPE HTML & gt;

& lt; html & gt;

& lt; head & gt;

& lt; title & gt;

Cách xóa phần tử HTML

sử dụng JavaScript?

& lt; / title < code class = "trơn"> & gt;

& lt; style & gt;

# GFG_DIV {< / code>

background: gre vi;

height: 100px;

width: 200px;

margin: 0 auto;

color: white;

}

& lt; / style & gt;

& lt; / đầu & gt;

& lt; body style = "text-align: center;" & gt;

& lt; h1 style = "color: green;" & gt;

GeeksForGeeks

< p class = "line number24 index23 alt1"> & lt; / h1 & gt;

& lt; p id = "GFG_UP" style =

"font-size: 19px; font-weight: bold;" & gt;

& lt; / p & gt;

< code class = "undefined space"> & lt; div id = "GF G_DIV " & gt;

Đây là hộp Div.

& lt; / div & gt;

& lt; br & gt;

& lt; nút onClick = "GFG_Fun ()" & gt;

nhấp vào đây

& lt; / nút & gt;

& lt; p id = "GFG_DOWN" style =

" color: green; font-size: 24px; font-weight: bold; " & gt;

< / code> & lt; / p & gt;

< p class = "line number42 index41 alt1">

& lt; script & gt;

var up = document.getElementById ('GFG_UP');

var down = document.getElementById ('GFG_DOWN');

var div = document.getElementById ('GFG_DIV');

up.innerHTML =" Nhấp vào nút để xóa phần tử. ";

hàm GFG_Fun () {

div.parentNode.removeChild ( div);

down.innerHTML = "Phần tử là loại bỏ.";

}

< p class = "line number54 index53 alt1"> & lt; / script & gt;

& lt; / body & gt;

& lt; / html & gt;

 
 

Đầu ra:

 • Trước khi nhấp vào nút:
   • Sau khi nhấp vào nút:

   Ví dụ 2: Ví dụ này sử dụng phương thức remove () để xóa một phần tử HTML khỏi tài liệu.
   & lt;! DOCTYPE HTML & gt ;

   & lt; html & gt;

   & lt; head & gt;

   & lt; title & gt;

   Cách xóa phần tử HTML

   sử dụng JavaScript?

   & lt; / title < code class = "trơn"> & gt;

   & lt; style & gt;

   # GFG_DIV {< / code>

   background: gre vi;

   height: 100px;

   width: 200px;

   margin: 0 auto;

   color: white;

   }

   & lt; / style & gt;

   & lt; / đầu & gt;

   & lt; body style = "text-align: center;" & gt;

   & lt; h1 style = "color: green;" & gt;

   GeeksForGeeks

   < p class = "line number24 index23 alt1"> & lt; / h1 & gt;

   & lt; p id = "GFG_UP" style =

   " font-size: 19px; font-weight: bold; " & gt;

   & lt; / p & gt;

   & lt; < code class = "keyword"> div id = "GFG_DIV" < / code> & gt;

   Đây là hộp Div.

   & lt; / div & gt;

   & lt; br & gt;

   & lt; nút onClick = "GFG_Fun ()" & gt;

   nhấp vào đây

   & lt; / < / code> nút & gt;

   & lt; p id = "GFG_DOWN" style =

   "màu: xanh lá cây; kích thước phông chữ: 24px; font-weight: bold; " & gt;

   < / code> & lt; / p & gt;

   < p class = "line number42 index41 alt1">

   & lt; script & gt;

   var up = document.getElementById ('GFG_UP');

   var down = document.getElementById ('GFG_DOWN');

   var div = document.getElementById ('GFG_DIV');

   up.innerHTML =" Nhấp vào nút để xóa phần tử. ";

   hàm GFG_Fun () {

   div.remove ();

   down.innerHTML = "Phần tử bị xóa." ;

   }

   < p class = "line number54 index53 alt1"> & lt; / script & gt;

   & lt; / body & gt;

   & lt; / html & gt;

    
    

   Đầu ra:

   • Trước khi nhấp vào nút:
     • Sau khi nhấp vào nút:

     JavaScript được biết đến nhiều nhất để phát triển trang web nhưng nó cũng được sử dụng trong nhiều môi trường không có trình duyệt. Bạn có thể học JavaScript từ đầu bằng cách làm theo Hướng dẫn JavaScript Ví dụ về JavaScript này .

     My Personal Notes


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề xóa javascript khỏi html

JavaScript- Update and Delete HTML Elements

alt

 • Tác giả: EdYoda
 • Ngày đăng: 2020-02-28
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9801 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: For more courses, visit: https://www.edyoda.com/

  Hey guys, in this video we will learn how to replace and delete HTML elements using JavaScript.

  My Twitter Handle: @qaifikhan

Xóa phần tử khỏi DOM HTML với jQuery

 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5757 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các phương thức .remove, .empty(), .detach() trong jQuery để loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML

Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript

 • Tác giả: www.sitecuatui.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7273 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript là hai phương pháp tối ưu hóa để tăng tốc trang web, đây cũng là hai yếu tố quan trọng trong Google Pagespeed.

Một số cách để xóa phần tử trong mảng JavaScript

 • Tác giả: timviecit.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3697 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng JavaScript cho phép người dùng nhóm các giá trị và lặp lại chúng. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các phần tử mảng theo những cách khác nhau. Vậy làm sao để bạn xóa phần tử trong mảng JavaScript?

Thêm / Xóa phần tử thông qua JS DOM

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1719 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng dẫn tự học JavaScript này, bạn sẽ tìm hiểu cách thao tác thêm / Xóa các phần tử trong JavaScript. (Hay còn gọi là thao tác với DOM)

Làm cách nào để xóa một phần tử HTML bằng Javascript?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6389 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Điều đang xảy ra là biểu mẫu đang được gửi đi, và vì vậy trang đang…

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8232 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên trang HTML em có đoạn code như sau:
  <div id="parent">
  <h2>...</h2>
  <p>...</p>
  <p>...</p>
  &...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách thêm một Favicon trong Html - thêm một html biểu tượng yêu thích

By ads_php