Làm cách nào để xóa tất cả các khoảng trắng khỏi một chuỗi trong PHP? – php xóa khoảng trắng khỏi chuỗi

Cổng thông tin Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, được tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : php xóa khoảng trắng khỏi chuỗi

Làm cách nào để xóa tất cả khoảng trắng khỏi chuỗi trong PHP?

Cho một phần tử chuỗi chứa một số khoảng trắng và nhiệm vụ là xóa tất cả các khoảng trắng khỏi chuỗi str đã cho trong PHP. Để thực hiện tác vụ này, chúng tôi có các phương thức sau trong PHP:

Phương pháp 1: Sử dụng phương thức str_replace () : Phương thức str_replace () được sử dụng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm ( ”“) bằng cách thay thế chuỗi (“”) trong chuỗi đã cho str .

Cú pháp :

 str_replace ($ searchVal, $ ReplaceVal, $ subjectVal, $ count)

Ví dụ:

PHP

< p class = "ring-load" id = "create-url-loader">

& lt;? php

$ str = " Geeks for Geeks " ;

$ str = str_replace ( '' , '' , $ str );

echo $ str ;

? & gt;

 
 

Output

 GeeksforGeeks 

Phương pháp 2: Sử dụng str_ireplace () Phương thức : Phương thức str_ireplace () được sử dụng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm (”“) bằng cách thay thế chuỗi (“”) trong chuỗi str đã cho. Sự khác biệt giữa str_replace str_ireplace str_ireplace không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Xem Thêm  Xử lý các sự kiện trong Java - xử lý sự kiện trong java

Cú pháp >:

 str_ireplace ($ searchVal, $ ReplaceVal, $ subjectVal, $ count)

Ví dụ:

PHP

< p class = "ring-load" id = "create-url-loader">

& lt;? php

$ str = "Geeks cho Geeks" ;

$ str = str_ireplace ( '' , '' , $ str );

echo $ str ;

? & gt;

 
 

Output

 GeeksforGeeks 

Phương pháp 3: Sử dụng preg_replace () Phương thức : Phương thức preg_replace () < / strong> được sử dụng để thực hiện một biểu thức chính quy để tìm kiếm và thay thế nội dung.

Cú pháp :

 preg_replace ($ pattern, $ Replace, $ subject , $ giới hạn, $ số lượng)

Ví dụ:

PHP

< p class = "ring-load" id = "create-url-loader">

& lt;? php

$ str = "Geeks cho Geeks" ;

$ str = preg_replace ( '/ \ s + /' , '' , $ str );

echo $ str ;

? & gt;

 
 

Output

 GeeksforGeeks 

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php xóa khoảng trắng khỏi chuỗi

[Lập trình C/C++] Bài 36. Thực hiện ý tưởng - Xóa các kí tự khoảng trắng đầu và cuối chuỗi

 • Tác giả: Thien Tam Nguyen
 • Ngày đăng: 2016-07-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3819 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ================== Video ==================
  Phân tích + ý tưởng xóa các kí tự khoảng trắng đầu và cuối chuỗi
  https://www.youtube.com/watch?v=Xomv_1xCAlU

  Bài 1. Nhập vào 1 chuỗi từ bàn phím. Viết hàm chuẩn hóa chuỗi vừa nhập theo yêu cầu sau:
  + Không tồn tại kí tự khoảng trắng ở đầu chuỗi
  + Không tồn tại kí tự khoảng trắng ở cuối chuỗi
  Ví dụ:
  s = " Ki thuat lap trinh "
  Kết quả: sau khi chuẩn hóa: s = "Ki thuat lap trinh"

11+ Hàm xử lý chuỗi trong PHP cho người mới

 • Tác giả: devcamp.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6756 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm xử lý chuỗi trong PHP. Hãy cùng điểm qua 12 hàm xử lý chuỗi trong PHP thông dụng nhất hiện nay nhé! Tham khảo ngay...

[2021] Hàm bỏ khoảng trắng trong chuỗi trong php

 • Tác giả: chuanseoweb.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8597 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết sau Chuẩn Seo Web sẽ giới thiệu bạn hàm bỏ khoảng trắng trong chuỗi trong php. Đó là hàm trim() trong php. Với hàm trim() giúp bạn xóa bỏ các khoảng trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi

Các hàm xử lý chuỗi trong php

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3876 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu các hàm xủ lý chuỗi trong php, tổng hợp những hàm rất hay sử dụng trong việc xử lý chuỗi trong php

Xóa khoảng trắng trong chuỗi

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9671 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm trim () trong PHP

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8743 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm trim () trong PHP❮ Tham chiếu chuỗi PHPVí dụXóa các ký tự khỏi cả hai bên của một chuỗi (Anh ấ

Xóa khoảng trống trong chuỗi PHP

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8014 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xóa khoảng trống trong chuỗi PHP | Hơn 100 bài tập PHP có giải hay nhất tại VietJack - Tuyển tập 100 bài tập PHP có giải từ cơ bản tới nâng cao bao gồm Bài tập PHP cơ bản, vòng lặp, lệnh if else, mảng, hàm, regular expression, date time, string, class, array, chuỗi, lớp, các giải thuật sắp xếp.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình