Bạn đang xem : chuyển đổi ngày thành varchar trong sql

Đây là một số sql thử nghiệm cho tất cả các kiểu.

 DECLARE @now datetime
SET @now = GETDATE ()
chọn chuyển đổi (nvarchar (MAX), @now, 0) làm đầu ra, 0 làm kiểu
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 1), 1
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 2), 2
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 3), 3
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 4), 4
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 5), 5
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 6), 6
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 7), 7
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 8), 8
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 9), 9
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 10), 10
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 11), 11
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 12), 12
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 13), 13
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 14), 14
--15 đến 19 không hợp lệ
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 20), 20
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 21), 21
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 22), 22
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 23), 23
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 24), 24
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 25), 25
--26 đến 99 không hợp lệ
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 100), 100
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 101), 101
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 102), 102
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 103), 103
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 104), 104
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 105), 105
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 106), 106
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 107), 107
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 108), 108
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 109), 109
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 110), 110
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 111), 111
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 112), 112
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 113), 113
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 114), 114
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 120), 120
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 121), 121
--122 đến 125 không hợp lệ
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 126), 126
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 127), 127
--128, 129 không hợp lệ
chuyển đổi union select (nvarchar (MAX), @now, 130), 130
union select convert (nvarchar (MAX), @now, 131), 131
--132 không hợp lệ
đặt hàng THEO phong cách
 

Đây là kết quả

Xem Thêm  Danh sách Python .append () - Cách thêm một mục vào danh sách bằng Python - python chắp thêm vào danh sách

Kiểu đầu ra

 
Ngày 28 tháng 4 năm 2014 9:31 SA 0
28/04/14 1
14,04,28 2
28/04/14 3
28.04.14 4
28-04-14 5
28 tháng 4 14 6
28 tháng 4, 14 7
09:31:28 8
Ngày 28 tháng 4 năm 2014 9: 31: 28: 580AM 9
04-28-14 10
14/04/28 11
140428 12
28 thg 4, 2014 09: 31: 28: 580 13
09: 31: 28: 580 14
2014-04-28 09:31:28 20
2014-04-28 09: 31: 28.580 21
28/04/14 9:31:28 AM 22
2014-04-28 23
09:31:28 24
2014-04-28 09: 31: 28.580 25
Ngày 28 tháng 4 năm 2014 9:31 SA 100
28/04/2014 101
2014.04.28 102
28/04/2014 103
28.04.2014 104
28-04-2014 105
28 thg 4, 2014 106
28 thg 4, 2014 107
09:31:28 108
Ngày 28 tháng 4 năm 2014 9: 31: 28: 580AM 109
28-04-2014 110
2014/04/28 111
20140428 112
28 thg 4, 2014 09: 31: 28: 580 113
09: 31: 28: 580 114
2014-04-28 09:31:28 120
2014-04-28 09: 31: 28.580 121
2014-04-28T09: 31: 28.580 126
2014-04-28T09: 31: 28.580 127
28 جمادى الثانية 1435 9: 31: 28: 580AM 130
28/06/1435 9:31: 28: 580AM 131
 

Giảm nvarchar (max) để rút ngắn thời gian. Ví dụ:

 chọn convert (nvarchar (11), GETDATE (), 0)
union select convert (nvarchar (max), GETDATE (), 0)
 

kết quả đầu ra:

 ngày 18 tháng 5 năm 2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018 9:57 sáng
 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chuyển đổi ngày thành varchar trong sql

convert string to datetime in sql server

 • Tác giả: Code with Chamin
 • Ngày đăng: 2019-06-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7704 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: convert varchar to datetime in sql server
  convert varchar to datetime in sql server stored procedure
  sql server string to datetime conversion
  sql server interview questions and answers pdf
  sql server query interview questions
Xem Thêm  Image · React Native - circle image

Hàm CONVERT trong SQL Server

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2539 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng Hàm CONVERT trong SQL Server, xem các ví dụ về cách dùng Hàm CONVERT trong SQL Server từ căn bản đến nâng cao, chi tiết tại đây!

Hàm CONVERT trong SQL Server

 • Tác giả: nq.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7176 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

sắp xếp ngày tháng dạng varchar trong SQL?

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1286 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tôi có câu lệnh dạng sau:
  (SELECT a.id_bpbk,b.so_chuyen_thu,
  b.ma_tui,b.ngay_dong
  from cai a, tui b,
  where a.mbc_bc_tra=@ma_bc)
  UNION ALL
  (SELECT a.id_bpbk,b.so_chuyen_thu,
  b.ma_tui, b.ngay_dong
  from cai1 a, tui1 b,
  where

[SQLSERVER] Hướng dẫn chuyển đổi định dạng kiểu Date Time

 • Tác giả: laptrinhvb.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9403 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hàm

Xử lý Date trong SQL

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3850 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng dưới đây liệt kê tất cả các hàm xử lý Date trong SQL. Ngoài những hàm quan trong dưới đây, có nhiều hàm khác được hỗ trợ bởi các RDBMS khác nhau.

Cách chuyển đổi ngày giờ thành chuỗi trong T-SQL

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8472 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Truy vấn sau sẽ lấy ngày giờ hiện tại và chuyển đổi thành chuỗi. với định…
Xem Thêm  The PHP Framework For Web Artisans - cắt chuỗi trong php

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php