Làm thế nào để đặt ngày hết hạn cookie trong JavaScript? – đặt cookie javascript hết hạn

Làm thế nào để đặt ngày hết hạn cookie trong JavaScript? – Kéo dài tuổi thọ của cookie ngoài phiên trình duyệt hiện tại bằng cách đặt ngày hết hạn và lưu ngày hết hạn …

Bạn đang xem: < font style = "vertical-align: inherit;"> đặt cookie javascript hết hạn

Làm cách nào để đặt ngày hết hạn cookie trong JavaScript?

Kéo dài tuổi thọ của cookie ngoài phiên trình duyệt hiện tại bằng cách đặt ngày hết hạn và lưu ngày hết hạn trong cookie. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt thuộc tính ‘expires’ thành ngày và giờ.

Ví dụ

Bạn có thể thử chạy ví dụ sau để đặt ngày hết hạn của cookie là 1 Tháng –

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; script & gt;
& lt;! -
function WriteCookie () {
var now = new Date ();
now.setMonth (now.getMonth () + 1);
cookievalue = Escape (document.myform.customer.value) + ";"

document.cookie = "name =" + cookievalue;
document.cookie = "expires =" + now.toUTCString () + ";"
document.write ("Cài đặt Cookie:" + "name =" + cookievalue);
}
// - & gt;
& lt; / script & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; form name = "myform" action = "" & gt;
Nhập tên: & lt; input type = "text" name = "customer" / & gt;
& lt; input type = "button" value = "Đặt Cookie" onclick = "WriteCookie ()" / & gt;
& lt; / form & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề đặt cookie javascript hết hạn

javascript set cookie with expire time – JavaScript

 • Tác giả: Solutions Cloud
 • Ngày đăng: 2022-05-13
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1758 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: javascript set cookie with expire time – JavaScript \r
  [ Glasses to protect eyes while coding : https://amzn.to/3N1ISWI ] \r
  \r
  javascript set cookie with expire time – JavaScript \r
  \r
  Disclaimer: This video is for educational purpose. The video demonstrates the study of programming errors and guides on how to solve the problem.\r
  \r
  Note: The information provided in this video is as it is with no modifications.\r
  Thanks to many people who made this project happen. Disclaimer: All information is provided as it is with no warranty of any kind. Content is licensed under CC BY SA 2.5 and CC BY SA 3.0. Question / answer owners are mentioned in the video. Trademarks are property of respective owners and stackexchange. Information credits to stackoverflow, stackexchange network and user contributions. If there any issues, contact us on – solved dot hows dot tech\r
  \r
  javascriptsetcookiewithexpiretimeJavaScript javascript set cookie with expire time – JavaScript\r
  \r
  Guide : [ javascript set cookie with expire time – JavaScript ]
Xem Thêm  SQL Injection là gì? Hướng dẫn & Ví dụ - sql tiêm làm thế nào để sử dụng

javascript đặt cookie với thời gian hết hạn

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4155 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi đang thiết lập một cookie bằng Javascript và nó đang hoạt động tốt nhưng nó không mất thời gian hết hạn mà tôi đưa ra. Nó tiếp tục nhận giá trị phiên bất kể những gì tôi cung cấp, dưới…

Cài đặt session, cookie không hết hạn trên Server

 • Tác giả: blog.lienvu.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4672 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Ngăn cookie hết hạn khi trình duyệt bị đóng?

 • Tác giả: vi.kevinmcgowan.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2877 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm cách nào để ngăn cookie hết hạn khi trình duyệt của tôi bị đóng?

Cookie trong JavaScript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6151 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cookie trong JavaScript 1. Cookie là gì?

Web11: HTTP Cookie và một số vấn đề bảo mật

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4321 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, Quản Trị Mạng cùng các bạn tìm hiểu về cookie và các vấn đề bảo mật liên quan.

Cách chỉnh sửa ngày hết hạn cookie trong trình duyệt web của bạn

 • Tác giả: vi.p-and-d.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9058 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đăng nhập vào một trang web với tùy chọn Ghi nhớ được bật sẽ lưu trữ cookie trên trình duyệt web tự động đăng nhập bạn để bạn không cần phải liên tục nhập tên người dùng và mật khẩu của mình. Tuy nhiên, chúng hết hạn và ở đây chúng tôi chỉ cho bạn cách chỉnh sửa ngày hết hạn của cookie.
Xem Thêm  6 cách để chèn các phần tử vào một mảng trong JavaScript - HowToCreateApps - javascript thêm phần tử vào mảng

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình