Làm thế nào để định dạng số thành 2 chữ số thập phân trong MySQL? – mysql float 2 chữ số thập phân

Làm thế nào để định dạng số thành 2 chữ số thập phân trong MySQL? – Bạn có thể sử dụng hàm TRUNCATE () từ MySQL để định dạng số thành 2 chữ số thập phân. Cú pháp như sau � …

Bạn đang xem: mysql float 2 chữ số thập phân

Cách định dạng số thành 2 chữ số thập phân trong MySQL?

Bạn có thể sử dụng hàm TRUNCATE () từ MySQL để định dạng số thành 2 chữ số thập phân. Cú pháp như sau –

 CHỌN TRUNCALTE (yourColumnName, 2) as anyVariableName from yourTableName; 

Để hiểu cú pháp trên, trước tiên chúng ta hãy tạo một bảng . Truy vấn để tạo bảng như sau –

 mysql & gt; tạo bảng FormatNumberTwoDecimalPlace
- & gt; (
- & gt; Số nổi
- & gt; );
Truy vấn OK, 0 hàng bị ảnh hưởng (0,59 giây) 

Chèn một số bản ghi vào bảng bằng lệnh insert. Truy vấn như sau –

 mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (123.456);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,13 giây)

mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (1,6789);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,19 giây)

mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (12.2);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,14 giây)

mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (12356.23145);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,40 giây)

mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (12356);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,14 giây)

mysql & gt; chèn vào các giá trị FormatNumberTwoDecimalPlace (.5678);
Truy vấn OK, 1 hàng bị ảnh hưởng (0,28 giây) 

Bây giờ chúng ta hãy hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng bằng lệnh select. Truy vấn như sau –

 mysql & gt; chọn * từ FormatNumberTwoDecimalPlace; 

Kết quả

 + --------- +
| Số |
+ --------- +
| 123.456 |
| 1,6789 |
| 12,2 |
| 12356,2 |
| 12356 |
| 0,5678 |
+ --------- +
6 hàng trong bộ (0,04 giây) 

Đây là truy vấn để định dạng số thành hai chữ số thập phân –

 mysql & gt; chọn cắt ngắn (Number, 2) dưới dạng TwoValueAfterDecimal từ
FormatNumberTwoDecimalPlace; 

Kết quả

 + ---------------------- +
| TwoValueAfterDecimal |
+ ---------------------- +
| 123,45 |
| 1,67 |
| 12,19 |
| 12356.23 |
| 12356,00 |
| 0,56 |
+ ---------------------- +
6 hàng trong bộ (0,00 giây) 

Quảng cáo

Xem Thêm  for-Loop trong R (10 Ví dụ) | Viết, chạy và sử dụng vòng lặp trong RStudio - cách sử dụng vòng lặp for trong r


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mysql float 2 chữ số thập phân

MySQL 32 – FLOAT and DOUBLE Data Types

 • Tác giả: Caleb Curry
 • Ngày đăng: 2017-01-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2453 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 💯 FREE Courses (100+ hours) – https://calcur.tech/all-in-ones
  🐍 Python Course – https://calcur.tech/python-courses

  ✅ Data Structures & Algorithms – https://calcur.tech/dsa-youtube

  ~~~~~~~~~~~~~~~ CONNECT ~~~~~~~~~~~~~~~

  ✉️ Newsletter – https://calcur.tech/newsletter
  📸 Instagram – https://www.instagram.com/CalebCurry
  🐦 Twitter – https://twitter.com/calebCurry
  🔗 LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/calebcurry
  ▶️ Subscribe – http://calcur.tech/subscribe
  👨🏻‍🎓 Courses – https://www.codebreakthrough.com

  ~~~~~~~~~~~~~~ SUPPORT ME ~~~~~~~~~~~~~~

  ↪ My Amazon Store – https://www.amazon.com/shop/calebcurry
  🅿 Patreon – http://calcur.tech/patreon-calebcurry
  🅖 GitHub Sponsors – https://github.com/sponsors/CalebCurry
  Ⓟ Paypal – http://paypal.me/calcur

  🅑 Bitcoin – 3HnF1SWTzo1dCU7RwFLhgk7SYiVfV37Pbq
  🅔 Eth – 0x350139af84b60d075a3a0379716040b63f6D3853
  📈 Buy Bitcoin – https://calcur.tech/crypto
  Reserve the Ruby Steel crypto rewards card and get a $25 bonus (use affiliate code “Caleb”) – https://calcur.tech/crypto

Kiểu dữ liệu MySQL: Tổng quan về các kiểu dữ liệu trong MySQL

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4411 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ta không thể xử lý một lượng lớn dữ liệu hiện có trên thế giới mà không có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thích hợp. MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất…

Dữ liệu và cấu trúc trong MySQL

 • Tác giả: openplanning.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3123 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm làm tròn số ROUND, FLOOR, CEIL – Nhật ký lập trình [Chapter 7]

 • Tác giả: ngoton.it
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1592 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Bài MySQL 9: Các kiểu dữ liệu trong MySQL

 • Tác giả: vietpro.net.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5974 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc xác định đúng các trường dữ liệu trong một table là một điều rất quan trọng. Vậy cùng VietPro tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Mysql tại đây

CÁC KIỂU DATA TYPES TRONG MYSQL

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1128 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các kiểu dữ liệu SQL xác định loại giá trị có thể được lưu trữ trong một cột trong bảng. Ví dụ: nếu chúng ta muốn một cột chỉ lưu trữ các giá trị nguyên, thì chúng ta có thể định nghĩa nó kiểu dữ liệu…

Các kiểu dữ liệu trong MySQL

 • Tác giả: nentang.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9699 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các kiểu dữ liệu trong MySQL.Cung cấp các kiến thức Nền tảng, cơ bản về Lập trình, Lập trình web, Lập trình di động, Cơ sở dữ liệu, Học web, học web cần thơ, đồ án mẫu, bài tập thực hành web…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  ngày (Giao dịch-SQL) - Máy chủ SQL - phạm vi ngày của máy chủ sql