Lập ngân sách có sự tham gia là một quá trình lập ngân sách trong đó những người ở cấp quản lý thấp hơn tham gia vào quá trình chuẩn bị ngân sách. Không giống như quy trình lập ngân sách áp đặt, lập ngân sách có sự tham gia chia sẻ trách nhiệm với các nhà quản lý cấp thấp hơn để mang lại cho họ cảm nghĩ quản lý doanh nghiệp.

Bạn đang xem : có sự tham gia của

Lập ngân sách có sự tham gia là gì?

Lập ngân sách có sự tham gia là một quá trình lập ngân sách trong đó những người ở các cấp quản lý tham gia vào quá trình chuẩn bị ngân sách. Không giống như lập ngân sách áp đặt Ngân sách áp đặt Ngân sách áp đặt, còn được gọi là lập ngân sách từ trên xuống, là quá trình trong đó quản lý cao nhất của một trung tâm tư vấn du học chuẩn bị ngân sách và sau đó áp đặt ngân sách đó cho cấp thấp hơn các cấp quản lý để thực hiện. Nó khởi đầu ở cấp cao nhất, nơi ngân sách được chuẩn bị bởi quy trình quản lý cấp cao, lập ngân sách có sự tham gia chia sẻ trách nhiệm với các nhà quản lý cấp dưới để tạo cho họ cảm nghĩ quản lý doanh nghiệp.

Lập ngân sách có sự tham gia cũng có xu thế tạo ra ngân sách khả thi hơn vì nhân viên cấp thấp hơn có vị trí tốt hơn để thông báo cho người giám sát của họ về nơi cần phân bổ ngân sách. Khi một tổ chức triển khai lập ngân sách có sự tham gia, điều đó cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo cao nhất so với nhân viên của mình. Ý thức quản lý của nhân viên mang lại cho họ động lực để làm việc chăm chỉ và đạt được các mục tiêu mà họ đã chuẩn bị.

Phương thức hoạt động

Ngân sách đương đầu với một thời cơ đạt được cao hơn nếu những người chuẩn bị ngân sách hiểu biết về các ngân sách phát sinh trong tổ chức. Mặc dù ban lãnh đạo cao nhất có thể có thông tin thiết yếu về việc điều hành trung tâm tư vấn du học, nhưng họ có thể không nắm vững các ngân sách phát sinh ở cấp phòng ban. Điều đó có nghĩa là họ có thể nhận xét thấp ngân sách hoặc nhận xét quá thấp thu nhập dự kiến ​​ Hướng dẫn về thu nhập Hướng dẫn về thu nhập là thông tin được phân phối bởi ban quản lý của một trung tâm tư vấn du học giao dịch công khai về kết quả dự kiến ​​trong tương lai của nó, bao gồm ước tính. Cuối cùng nó sẽ tác động đến hoạt động của phòng ban do thiếu hụt tiền mặt. Tuy nhiên, việc mời những người quản lý cấp dưới điều phối quá trình chuẩn bị ngân sách sẽ có lợi cho trung tâm tư vấn du học vì những người quản lý này có thông tin tốt hơn về việc điều hành các phòng ban tương ứng của họ.

Một quy trình lập ngân sách có sự tham gia sẽ hiệu quả hơn khi tổ chức ứng dụng hệ thống xác minh và cân đối để ngăn những người quản lý ngỗ ngược lạm dụng quyền lực của họ. Vì ngân sách chuyển từ những người quản lý cấp dưới lên cấp trung rồi đến cấp quản lý cao nhất, nên dự thảo ngân sách có thể được xem xét ở mỗi cấp quản lý, với những người quản lý cấp cao nhất là người có tiếng nói cuối cùng.

Ở mỗi cấp quản lý khi xem xét, các nhà quản lý quan tâm tới việc xác nhận bất kỳ ngân sách nào có thể kéo theo lãng phí và kém hiệu quả trong trung tâm tư vấn du học. Trước khi có bất kỳ thay đổi nào so với dự thảo ngân sách, các nhà quản lý cấp dưới phải được tham gia để mang ra nguyên nhân của họ khi mang ra những gợi ý nhất định trong ngân sách. Điều này sẽ kéo theo việc sử dụng quỹ hiệu quả khi người quản lý làm việc cùng với nhân viên kế toán.

Xem Thêm  XSMB -✅ Kết quả Xổ số miền Bắc -✅ KQXSMB hôm nay - sx.b

Ưu thế của việc lập ngân sách có sự tham gia

Những điều sau là một số lợi nhuận của việc triển khai phương pháp lập ngân sách có sự tham gia trong tổ chức:

1. Chuyển thông tin lên trên

Một trong những lợi thế của việc lập ngân sách có sự tham gia là việc chia sẻ thông tin từ các nhà quản lý cấp phòng ban đến quản lý cấp cao nhất. Điều đó có nghĩa là người quản lý cấp dưới có thời cơ trình bày quan niệm của mình về một số vấn đề nhất định của tổ chức.

Người quản lý cũng có thời cơ thảo luận về những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình chuẩn bị ngân sách và động não cách xử lý vấn đề. Cả quản lý cấp cao và cấp dưới cũng có thể chia sẻ quan niệm của họ về một số vấn đề mà họ quan tâm.

2. Động lực của nhân viên

Khi nhân viên tham gia vào quá trình chuẩn bị ngân sách, họ sẽ quản lý một phần của quy trình lập ngân sách. Nó mang lại cho họ cảm nghĩ quản lý khi các gợi ý của họ được quản lý cấp cao tính đến. Họ cũng cảm thấy được ban lãnh đạo đánh giá mắc khi họ có thời cơ ngồi lại với các nhà quản lý cấp cao nhất và chia sẻ quan niệm của họ về những điểm quan tâm nhất định. Sự tham gia của nhân viên vào quá trình cải tổ trí não của họ Trí não của nhân viên Trí não của nhân viên được khái niệm là sự ưng ý tổng thể, triển vọng và cảm nghĩ hạnh phúc mà một nhân viên có được tại nơi làm việc. Mặt khác, phân phối cho họ động lực to hơn để làm việc chăm chỉ hơn để đạt được các mục tiêu mà họ đã hỗ trợ đưa ra.

3. Sự thống nhất về mục tiêu

Sự đồng bộ về mục tiêu đề cập đến sự thống nhất giữa các mục tiêu của nhân viên và các mục tiêu tổng thể của trung tâm tư vấn du học. Để trung tâm tư vấn du học tạo ra một ngân sách có thể đạt được, cả ban giám đốc và nhân viên phải đưa ra các mục tiêu đi theo cùng một hướng.

Ví dụ: nếu mục tiêu của trung tâm tư vấn du học là tăng gấp đôi sản lượng năng lực trong năm tới, nó nên được chia sẻ với các nhân viên vì họ là những người được giao nhiệm vụ thực hiện gợi ý. Nếu không có sự thống nhất giữa mục tiêu của trung tâm tư vấn du học và mục tiêu của người quản lý cấp dưới, sẽ không thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nhược điểm của việc lập ngân sách có sự tham gia

1. Tốn thời gian

Hạn chế thông dụng nhất của ngân sách có sự tham gia là tốn nhiều thời gian so với ngân sách áp đặt. Vì việc chuẩn bị ngân sách xuất phát từ cấp phòng ban đến cấp cao nhất, nên việc tham gia quá nhiều có thể xảy ra trật tự quy trình. Có sự tham gia của toàn bộ nhân viên trong mỗi phòng ban sẽ có nghĩa là các cuộc thương lượng có thể mất quá nhiều thời gian trước khi nhân viên đạt được trao đổi. Nếu không có trao đổi, ban quản lý sẽ cần mang ra quyết định cuối cùng, điều đó có nghĩa là nhân viên sẽ phải chấp thuận một quyết định áp đặt.

Xem Thêm  Cách sử dụng laptop làm màn hình (để mở rộng màn hình, làm màn hình chính và chơi game) - mở rộng màn hình máy tính

2. Chậm ngân sách

Hạn chế khác là ngân sách chùng xuống Chùng ngân sách Chùng ngân sách là việc nhận xét quá cao các ngân sách và / hoặc nhận xét thấp thu nhập dự kiến ​​khi lập ngân sách giải trình cho kỳ tài chính tiếp theo. Nó là một tấm đệm do ban lãnh đạo hoặc các nhà quản lý cấp dưới tạo ra để chuẩn bị các dự toán ngân sách sẽ không khó đạt được .. Nhân viên có thể nhận xét quá cao ngân sách và / hoặc nhận xét thấp dự đoán thu nhập như một cách thao túng ngân sách để có lợi cho họ. Có nghĩa là các nhà quản lý cấp dưới sẽ đưa ra các mục tiêu mà họ chắc rằng đạt được và thậm chí vượt trong năm tài chính tiếp theo. Điều này hầu hết xảy ra khi năng suất của người quản lý được đo lường trên nền tảng đạt được ngân sách. Bằng cách đơn giản đạt được ngân sách, các nhà quản lý sẽ được xem là vượt quá mục tiêu của họ.

Tài nguyên bổ sung

Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của CFI về Lập ngân sách có sự tham gia . Để tiếp tục học hỏi và phát triển nền tảng kiến ​​thức của các bạn, vui lòng tìm tòi các tài nguyên CFI bổ sung có liên quan bên dưới:

 • Lập ngân sách từ dưới lên < p class = "link-content hidden">

  Lập ngân sách từ dưới lên

  Lập ngân sách từ dưới lên là một phương pháp lập ngân sách khởi đầu ở cấp phòng ban , chuyển lên cấp cao nhất. Mỗi phòng ban trong tổ chức được yêu cầu phải lập một danh sách những thứ nó cần, những dự án mà nó có plan thực hiện trong thời kỳ tài chính tiếp theo và ước tính ngân sách. Sau đó, ước tính của toàn bộ các phòng ban được tổng hợp lại để có được ngân sách chung của trung tâm tư vấn du học.

 • Đã sửa và Ngân sách có thể thay đổi

  Ngân sách Cố định và Ngân sách Thay đổi

  Ngân sách có thể được phân loại theo vài cách tùy thuộc vào bản chất của nó. Một trong những phương pháp thông dụng nhất là phân loại theo

 • Lập ngân sách từ trên xuống < p class = "link-content hidden">

  Lập ngân sách Từ trên xuống

  Lập ngân sách từ trên xuống đề cập đến phương pháp lập ngân sách trong đó quản lý cấp cao chuẩn bị ngân sách cấp cao cho trung tâm tư vấn du học. Ban quản lý cấp cao của trung tâm tư vấn du học chuẩn bị ngân sách dựa trên các mục tiêu và sau đó chuyển cho các quản lý phòng ban thực hiện.

 • Các loại ngân sách

  Các loại Ngân sách

  Có bốn các loại phương pháp lập ngân sách thông dụng mà các trung tâm tư vấn du học sử dụng: (1) tăng trưởng, (2) dựa trên hoạt động, (3) gợi ý giá trị và (4)

>


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tham gia

Kinh Nghiệm Học Hỏi Nhanh Nhất Khi Tham Gia Thị Trường BĐS cho Nhà Đầu Tư F0

 • Tác giả: Duy Cường Invest
 • Ngày đăng: 2022-03-31
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1401 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cuonginvest​ batdongsan dautubatdongsan
  Kinh Nghiệm Học Hỏi Nhanh Nhất Khi Tham Gia Thị Trường BĐS Cho Nhà Đầu Tư F0
  ———————————————-
  Kết nối với mình qua:
  Fb: https://www.facebook.com/nguoi.duatin.75
  Zalo: https://zalo.me/g/afaknd358
  ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ SÓNG ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG MỚI CÙNG CƯỜNG INVEST và TV GROUP
  TẠI ĐÂY 👉: https://forms.gle/4Y2uPxzoZq8gFTNy9
  ———————————————-
  GROUP MÀ BẠN NÊN THAM GIA:
  – Trò chuyện cùng hơn 50.000 nhà đầu tư khác tại :
  https://rotf.lol/congdongnhadautu
  – Update tri thức mỗi ngày tại kênh Youtube :
  https://www.youtube.com/c/TrưởngVũOfficiall
  – Update tri thức mỗi ngày tại kênh Fanpage :
  https://www.facebook.com/truongvu.nguoisharekeo
  ——————————-
  – Group BĐS Đồng Phú : https://zalo.me/g/maixat307
  – Group BĐS Hàm Tân: https://zalo.me/g/zgkmhm106
  – Group BĐS Phú Mỹ: https://zalo.me/g/igbdvx667
  – Group BĐS Đồng Nai : https://zalo.me/g/miskfn582
  – Group BĐS Phú Quốc : https://zalo.me/g/exjgip640
  – Group BĐS Vân Đồn – Móng Cái : https://zalo.me/g/covqdf675
  – Group BĐS Bắc Giang: https://zalo.me/g/znuwyv611
  – Group BĐS Khánh Hoà: https://zalo.me/g/dofbrk359
  – Group BĐS Thanh Hoá: https://zalo.me/g/hytsfy750
  – TƯ VẤN LUẬT & PHÁP LÝ BĐS CÙNG TRƯỞNG VŨ: https://zalo.me/g/lhqjqz437

  Các Video khác Nhà đầu tư Bất Động Sản nên xem:
  *Khảo Sát Thực Địa Tại Các Nút Giao Cao Tốc:
  https://youtu.be/2x2eKV0ZDb0
  *Kinh Nghiệm Đàm Phán Khi Mua BĐS .|Cường invets:
  https://youtu.be/1KhY44p45JM
  *BĐS Thanh Hóa 2022 Những Điểm NĐT Cần Lưu Ý | Cường Invest:
  https://youtu.be/lO7_OsKWrQg
  *Kinh Nghiệm Đầu Tư BĐS Bám Theo Cao Tốc | Cường Invest
  https://youtu.be/zTmVnQSwbFc
  *Tài Chính 1-2Tỷ, Nên Đầu Tư Phân Khúc Bất Động Sản Nào?
  https://youtu.be/OmlcWuPIUFo

  Một số từ khóa có thể tìm kiếm:đầu tư bds,bds,đầu tư,kế sách đầu tư bds,người mới đầu tư bds,bat dong san,bds cho người mới,kinh doanh bds cho người mới,kinh nghiệm đầu tư bds,kinh nghiệm đầu tư bds cho người mới,đầu tư bđs,bds cho người mới,người mới cần phải biết khi tiên phong tư bds,thị trường bds,lưu ý cho người mới khi tiên phong tư bds,bds cho người mới khởi đầu,tri thức bds,kinh nghiệm bds,bds cần biết

  luuytrongdautubbds kinhnghiemmuabbanbds dautubatdongsan kienthucbds kinhnghiemds batdongsan bds2022 bds batdongsanhienay cuonginvest kienthucbdschonguoimoi kinhnghiembdschonguoimoi

tham gia – Wiktionary tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wiktionary.org
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6231 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Gần 900 người tham gia diễn tập PCCC khu dân cư ở huyện Bình Chánh

 • Tác giả: congan.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2556 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (CAO) Ngày 30-3-2022, Phòng PCCCvàCNCH Công an TPHCM phối phù hợp với UBND huyện Bình Chánh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư ấp…

Cách đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình

 • Tác giả: baomoi.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8116 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyễn Thị Phượng (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: Gia đình tôi có ý định tham gia BHYT hộ gia đình. Tôi phải liên hệ nhà cung cấp nào để đăng ký và làm thủ tục?

27 người tham gia hỗn chiến đường phố bị phạt tù

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7229 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghe bạn kể bị đuổi đánh, Hoàng Đức Hồng kéo gần 30 người đi trả thù song bị chém nhiều nhát vào đầu, ngực, thương tích 36%.

Gợi ý cấm tham gia đấu giá đất 5 năm nếu tự ý bỏ cọc

 • Tác giả: vietnambiz.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4988 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ TNMT gợi ý bổ sung quy định bổ sung loạt quy định về đấu giá quyền sử dụng đất. Trong số đó quy định rõ, trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì trong thời gian 5 năm không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

144 dự án tham gia Cuộc thi Phân tích KHKT cấp quốc gia học viên trung học

 • Tác giả: moet.gov.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8887 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ ngày 25 đến ngày 27/3 Cuộc thi Phân tích khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học viên trung học năm 2021-2022 được Bộ Giáo dục và Huấn luyện (GDĐT) tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 71 nhà cung cấp và 144 dự án tham gia.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Link sopcast Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia - link sopcast việt nam vs malaysia

By ads_php