Mảng trong PHP

Mảng (Array) trong PHP

Một mảng là một kết cấu dữ liệu mà cất giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn. Chẳng hạn, nếu bạn mong muốn lưu 100 số, thì thay vì khái niệm 100 biến, nó là đơn giản để khái niệm một mảng có độ dài là 100.

Có 3 loại mảng khác nhau & mỗi giá trị mảng được truy cập bởi sử dụng một ID, mà được gọi là chỉ mục mảng.

 • Mảng số nguyên − Một mảng có chỉ mục ở dạng số. Giá trị được lưu trữ & truy cập tuyến tính.

 • Mảng liên hợp − Một mảng với chỉ mục ở dạng chuỗi kí tự. Mảng này lưu trữ các giá trị phần tử bằng sự kết phù hợp với các giá trị key thay vì trong một trật tự chỉ mục tuyến tính nghiêm ngặt như mảng số nguyên.

 • Mảng đa chiều − Một mảng chứa một hoặc nhiều mảng & các giá trị được truy cập bằng cách dùng nhiều chỉ mục.

Chú giải − Các hàm giải quyết mảng có sẵn được phân phối trong Hàm giải quyết mảng trong PHP

Mảng số nguyên trong PHP

Các mảng loại này có thể lưu trữ các số, các chuỗi & bất kỳ đối tượng nào, nhưng chỉ mục mảng thì vẫn được trình diễn bởi các số. Theo mặc định, chỉ mục mảng khởi nguồn từ 0.

Chẳng hạn

Mảng này có thể lưu trữ số, chuỗi & bất cứ đối tượng nào, nhưng chỉ mục của chúng sẽ được trình diễn ở dạng số. Theo mặc định chỉ mục mảng khởi nguồn từ 0.

Dưới đây là chẳng hạn minh họa cách tạo & truy cập mảng số nguyên trong PHP.

Bước này, tất cả chúng ta đã sử dụng hàm array() để tạo mảng. Hàm này được giải thích trong chương phụ: Hàm mảng trong PHP ở trên.

<htmlvàgt;
  <bodyvàgt;
  
   <?php
     /* Cách thức đầu tiên để tạo mảng trong PHP. */
     $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $numbers as $value )
     {
      echo "Giá trị phần tử mảng là $value <br />";
     }
     
     /* Cách thức thứ hai để tạo mảng trong PHP. */
     $numbers[0] = "one";
     $numbers[1] = "two";
     $numbers[2] = "three";
     $numbers[3] = "four";
     $numbers[4] = "five";
     
     foreach( $numbers as $value )
     {
      echo "Giá trị phần tử mảng là $value <br />";
     }
   ?>
   
  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Marketing

Xem Thêm  Chuyển đổi chuỗi hex thành int - javascript hex sang int

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Mảng liên hợp trong PHP

Các mảng liên hợp là khá giống với các mảng số nguyên về chức năng, nhưng chúng khác nhau về chỉ mục. Mảng liên hợp sẽ có chỉ mục ở dạng chuỗi để mà bạn có thể seting một link mạnh giữa key & value.

Để cất giữ lương của nhân sự trong một mảng, một mảng chỉ mục số sẽ không là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, tất cả chúng ta sẽ sử dụng các tên nhân sự như là các key trong mảng liên hợp, & value sẽ là lương tương ứng của họ.

Note: Đừng giữ mảng liên hợp bên trong dấu trích dẫn kép trong khi in, còn nếu như không thì nó sẽ không trả về bất kỳ giá trị nào.

Chẳng hạn

<htmlvàgt;
  <bodyvàgt;
   
   <?php
     /* Cách thức đầu tiên để tạo mảng liên hợp. */
     $luong_nhan_vien = array("hoang" => 2000, "manh" => 1000, "huong" => 500);
     
     echo "Lương của nhân viên hoang là ". $luong_nhan_vien['hoang'] . "<br />";
     echo "Lương của nhân viên manh là ". $luong_nhan_vien['manh']. "<br />";
     echo "Lương của nhân viên huong là ". $luong_nhan_vien['huong']. "<br />";
     
     /* Cách thức thứ hai để tạo mảng liên hợp. */
     $luong_nhan_vien['hoang'] = "high";
     $luong_nhan_vien['manh'] = "medium";
     $luong_nhan_vien['huong'] = "low";
     
     echo "Mức lương của nhân viên hoang là ". $luong_nhan_vien['hoang'] . "<br />";
     echo "Mức lương của nhân viên manh là ". $luong_nhan_vien['manh']. "<br />";
     echo "Mức lương của nhân viên huong là ". $luong_nhan_vien['huong']. "<br />";
   ?>
  
  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Xem Thêm  Cách thêm CSS - cách tạo tệp css bên ngoài

Marketing

Mảng đa chiều trong PHP

Trong một mảng đa chiều, mỗi phần tử cũng có thể là một mảng. & mỗi phần tử trong một mảng phụ có thể là một mảng, & cứ tiếp tục như thế. Các giá trị trong mảng phong phú được truy cập bởi sử dụng nhiều chỉ mục.

Chẳng hạn

Trong chẳng hạn này, tất cả chúng ta tạo một mảng hai chiều để cất giữ điểm 3 môn học của 3 sinh viên.

Chẳng hạn đó là một mảng đa chiều, bạn có thể tạo một mảng số nguyên theo cách tương đương.

<htmlvàgt;
  <bodyvàgt;
   
   <?php
     $diemThi = array( 
      "hoang" => array
      (
        "monVatLy" => 7,
        "monToan" => 8,	
        "monHoa" => 9
      ),
      
      "manh" => array
      (
        "monVatLy" => 7,
        "monToan" => 9,
        "monHoa" => 6
      ),
      
      "huong" => array
      (
        "monVatLy" => 8,
        "monToan" => 8,
        "monHoa" => 9
      )
     );
     
     /* truy cập các giá trị của mảng đa chiều */
     echo "Điểm thi môn Vật Lý của hoang là: " ;
     echo $diemThi['hoang']['monVatLy'] . "<br />"; 
     
     echo "Điểm thi môn Toán của manh là: ";
     echo $diemThi['manh']['monToan'] . "<br />"; 
     
     echo "Điểm thi môn Hóa của huong là: " ;
     echo $diemThi['huong']['monHoa'] . "<br />";
   ?>
  
  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Lưu chương trình trên trong một file có tên là check.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt & gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay áp dụng trên Android & iOS.


Theo dõi http://phptravels.vn/ Free trên social facebook & youtube:

Xem Thêm  Gió lạnh đầu mùa - Ngữ văn 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo - đề thi nhập môn lập trình khtn

Các bạn ở Hà Nội có thể gia nhập khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Cụ thể bài viết khóa học tham khỏa backlink :
Khóa học Java.Các bạn học công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, Multimedia, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.
Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp tối thiểu 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển nhân viên. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài công ty.

Mọi người có thể xem dùng thử bài viết khóa học tại địa chỉ Video dùng thử khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham gia khóa Java online để chủ động cho việc học hành. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền còn nếu như không bằng lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển tiền hoặc thẻ smartphone, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất kì bao giờ, & xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của đội nhóm https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Java,₵,₵++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. tiên tiến nhất của http://phptravels.vn/.

Các bài học PHP thông dụng khác tại VietJack:

Viết một bình luận