Margin là gì? Tại sao trader cần phải biết “tường tận” cách tính Margin?

Bước chân vào thị trường forex là mỗi người tất cả chúng ta cần phải tự trang bị cho mình không ít những tri thức về tài chính, về cách thức giao dịch, về kỹ thuật nghiên cứu, về tuyệt kỹ làm chủ vốn, quản trị nguy cơ… nhưng cái trước hết & cơ bản đầu tiên cần phải chớp được & tinh thông chính là các thuật ngữ liên quan đến giao dịch forex.

Kienthucforex cũng từng thực hiện những nội dung để lần lượt giới thiệu & giải thích toàn bộ các thuật ngữ mà một trader cần phải biết khi giao dịch forex & tiếp tục lần này sẽ là một thuật ngữ liên quan mật thiết đến tỷ lệ đòn bẩy, đó là margin hay ký quỹ.

Đọc qua lại các nội dung liên quan đến đòn bẩy sau đây:

Margin trong giao dịch forex là gì?

Để giải thích về định nghĩa này, tất cả chúng ta sẽ phải liên hệ đến tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch forex. Thị trường ngoại hối cho phép chủ đầu tư đặt lệnh mua, bán các tài sản tài chính với giá trị lớn trên một số tiền nhỏ & dụng cụ để giúp họ làm được điều này chính là đòn bẩy.

Giả sử các bạn chỉ có 1,000$ trong account nhưng lại mong muốn giao dịch một lệnh có giá trị lên đến 100,000$ thì các bạn phải sử dụng đòn bẩy, & để sử dụng được đòn bẩy thì sàn forex sẽ yêu cầu các bạn đặt chỗ một số vốn, số vốn đó chính là margin. Hay margin chính là tiền đặt chỗ, tiền ký quỹ hoặc tiền thế chấp.

Vậy, margin chính là số vốn ít nhất mà chủ đầu tư phải đặt chỗ để có thể mở một vị trí (hay một lệnh giao dịch) trên thị trường.

Margin lệ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy mà các bạn sử dụng, đòn bẩy sẽ cho biết các bạn phải đặt chỗ một số vốn bằng bao nhiêu % đối với giá trị giao dịch để lệnh được mở, & tỷ lệ % đó chính là margin rate hay tỷ lệ ký quỹ. Đòn bẩy càng cao thì margin rate sẽ càng nhỏ & tương ứng số vốn ký quỹ hay margin sẽ càng thấp.

Mối quan hệ giữa đòn bẩy & margin rate được trổ tài qua bảng sau:

Chẳng hạn: các bạn mong muốn đặt một lệnh với giá trị giao dịch là 100,000$ nhưng account chỉ có 200$. Nếu sử dụng đòn bẩy là 1:100 thì margin rate là 1%, suy ra số vốn ký quỹ hay margin ít nhất phải là 1,000$, số dư account không đủ để thực hiện giao dịch này. Khi sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 1:2000, tương tự với margin rate là 0.05% thì số vốn đặt chỗ hay margin ít nhất để các bạn mở được giao dịch này là 0.05% Ҳ 100,000 = 50$.

Cách tính margin trong giao dịch forex

Qua chẳng hạn trên thì tất cả chúng ta có thể thấy được để tính ra số vốn cần ký quỹ cho mỗi lệnh hay margin là quá đơn giản, chỉ cần lấy margin rate nhân với giá trị giao dịch của lệnh. Ngoài ra, điều trọng yếu là xác nhận được giá trị giao dịch của lệnh là bao nhiêu.

Đến đây, chắc nịch các bạn sẽ khúc mắc rằng việc tính toán margin đã được software giao dịch thực hiện auto khi lệnh của các bạn được khớp, vậy tại sao lại tất cả chúng ta cần phải biết cách tính toán giá trị này để làm gì? Chúng tôi sẽ giải thích về tầm trọng yếu của việc một trader cần phải biết cách tính toán giá trị của margin hay bất kỳ một đại lượng nào khác trong giao dịch forex ở bài viết của phần sau.

Còn hiện giờ, tất cả chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách tính margin qua các chẳng hạn rõ ràng và cụ thể, & qua các chẳng hạn này, chúng tôi sẽ nêu ra một số lỗi lầm mà không ít những trader mới đã từng gặp phải khi giao dịch forex.

Trước khi đi vào phần tính toán rõ ràng và cụ thể, các bạn có thể xem lại các định nghĩa giá bid, giá ask, lot vì việc tính toán margin có liên quan trực tiếp đó chúng.

 • Chẳng hạn 1: cặp EUR/$ đang có báo giá tại thời điểm hiện giờ như sau: Bid: 1.28700, giá Ask: 1.28762. Số dư hiện giờ trong account của các bạn là 200$ & tỷ lệ đòn bẩy của account là 1:500.

Để ra được quyết định giao dịch một cặp tiền tệ nào đó, bằng việc sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu & kế hoạch quản trị vốn, quản trị nguy cơ của mình, các bạn sẽ tính ra được khối lượng trao đổi của lệnh.

Xem Thêm  LEN (Transact-SQL) - Máy chủ SQL - độ dài của chuỗi trong máy chủ sql

Giả sử hệ thống giao dịch của các bạn tính toán được khối lượng hiệu quả mà bạn sẽ đặt lệnh là 0.02 lots cho lệnh Buy trên cặp tỷ giá này ở thời điểm hiện giờ.

 • Khi đặt lệnh Buy trên cặp EUR/$ thì tỷ giá khớp lệnh là giá Ask: 1.28762.
 • 2 lots cặp EUR/$ = 0.2 Ҳ 100,000 EUR = 20,000 EUR (vì 1 lot cặp EUR/$ = 100,000 EUR), đây là lỗi sai thường gặp nhất ở chủ yếu các trader. Nhiều người bảo rằng 1 lot = 100,000 $, hoàn toàn sai. 1 lot bằng 100,000 nhà cung cấp tiền tệ căn bản, là tiền tệ đứng trước, chỉ trong trường hợp cặp tiền tệ có $ đứng trước thì 1 lot mới bằng 100,000 $.
 • Khi Buy 0.2 lots cặp EUR/$ nghĩa là bạn sẽ mua 20,000 EUR, với tỷ giá khớp lệnh là 1.28762 thì 20,000 EUR sẽ bằng 25,752 $. Điều này có nghĩa là bạn cần tối thiểu 25,752$ trong account để mua được 0.2 lots EUR/$. Thì 25,752$ chính là giá trị giao dịch của lệnh mà tất cả chúng ta cần phải xác nhận được trước khi tính toán margin.

Tỷ lệ đòn bẩy trong account là 1:500, suy ra margin rate là 0.2%, vậy margin sẽ bằng 0.2% Ҳ 25,752$ = 51.5$. Vậy để thực hiện được lệnh giao dịch này, các bạn chỉ cần ký quỹ 51.5$.

Cũng với toàn bộ những thông tin ở trên nhưng lệnh giao dịch là lệnh Sell, thì margin của lệnh này là bao nhiêu?

 • Khi Sell thì tỷ giá khớp lệnh là giá Bid: 1.28700
 • Sell 0.2 lots cặp EUR/$ nghĩa là bán 20,000 EUR. Với tỷ giá khớp lệnh trên thì 20,000 EUR = 25,740 $, tức là trong account của các bạn phải có 25,740$ để thực hiện được giao dịch này. 25,740$ chính là giá trị giao dịch của lệnh.

Tỷ lệ đòn bẩy là 1:500, suy ra margin rate là 0.2%, vậy margin = 0.2% Ҳ 25,740$ = 51.48$. Để thực hiện lệnh Sell này, các bạn cần ký quỹ 51.48$.

 • Chẳng hạn 2: cặp $/CAD đang có báo giá là: Bid: 1.25500, Ask: 1.25580. Account có đòn bẩy là 1:400 & số dư là 500$.

Trường hợp 1: đặt lệnh Buy với khối lượng 0.5 lots.

 • Buy 0.5 lots $/CAD nghĩa là mua 50,000 $, mà account của các bạn đang là $ thì không cần phải quy đổi tỷ giá, tức là giá trị giao dịch trong trường hợp này cũng chính là 50,000 $.
 • Đòn bẩy là 1:400, suy ra margin rate là 0.25%, vậy margin = 0.25% Ҳ 50,000$ = 125$.

Trường hợp 2: đặt lệnh Sell với khối lượng 0.5 lots.

 • Sell 0.5 lots $/CAD nghĩa là bán 50,000 $ thì tương đương, giá trị giao dịch của lệnh chính là 50,000$. Margin trong trường hợp này cũng là 125$.
 • Chẳng hạn 3: cặp EUR/JPY đang có báo giá là Bid: 126.013, Ask: 126.083. Account có đòn bẩy 1:400 & số dư là 500$.

Trường hợp 1: đặt lệnh Buy với khối lượng 0.5 lots

 • Buy EUR/JPY nghĩa là mua EUR bán JPY hay nói cách khác là dùng JPY để mua EUR. Buy 0.5 lots EUR/JPY, tỷ giá khớp lệnh là 126.083 tức là bạn phải có 6,304,150 JPY để mua được 50,000 EUR. Nhưng account của các bạn chỉ có $, thì bạn phải thực hiện một giai đoạn nữa là dùng $ để mua JPY (Sell cặp $/JPY) với tỷ giá khớp lệnh là 104.025 thì 6,304,150 JPY = 60,602 $. Tóm lại, để Buy 0.5 lots cặp EUR/JPY thì account của các bạn phải có 60,602$, đó chính là giá trị giao dịch của lệnh.
 • Đòn bẩy 1:400, suy ra margin rate là 0.25%, vậy margin = 0.25% Ҳ 60,602$ = 151.5$.

Trường hợp 2: đặt lệnh Sell với khối lượng 0.5 lots

 • Sell 0.5 lots cặp EUR/JPY thì tỷ giá khớp lệnh là 126.013, nghĩa là bạn sẽ bán 50,000 EUR để mua 3,300,650 JPY. Nhưng trong account không có EUR, đồng nghĩa với việc bạn phải dùng $ để mua EUR, tức là Buy cặp EUR/$, với tỷ giá Ask hiện giờ của cặp này là 1.28762, nghĩa là bạn phải dùng 64,381 $ để mua được 50,000 EUR. Vậy giá trị giao dịch của lệnh này là 64,381 $.
 • Đòn bẩy 1:400, suy ra margin rate là 0.25%, vậy margin = 0.25% Ҳ 64,381$ = 161$.

Cả 3 chẳng hạn trên đã đầy đủ cho toàn bộ các trường hợp về sự có mặt & địa điểm của đồng $ trong các cặp tiền & so với từng loại lệnh Buy hoặc Sell. Các bạn tuyệt đối có thể tính được margin trong bất kỳ một trường hợp nào khác.

Tại sao trader cần phải biết “tường tận” cách tính margin?

Trước khi lời giải vấn đề này, tất cả chúng ta sẽ tham khảo thêm một số thuật ngữ, đại lượng khác liên quan đến margin.

 • Equity (vốn sở hữu): là số dư tức thời của account giao dịch. Equity liên tục biến đổi khi có lệnh đang mở, hiện giờ equity = Balance (số dư account) + doanh số tức thời của các lệnh đang mở – thua lỗ tức thời của lệnh đang mở. Nếu như không có lệnh nào mở thì equity = balance.
 • Used margin (ký quỹ đã sử dụng): mỗi lệnh giao dịch được mở thì trader phải ký quỹ một số vốn là margin. Tổng margin của toàn bộ các lệnh đang mở chính là used margin.
 • miễn phí margin (ký quỹ tự do): là số vốn còn sót lại trong account sau thời điểm đã trừ đi used margin, free margin = Equity – Used margin. miễn phí margin cũng là số vốn ký quỹ mà bạn có thể sử dụng để mở các lệnh mới. miễn phí margin càng thấp thì khả năng mở thêm lệnh mới sẽ ít đi.
 • Margin level (mức ký quỹ): là tỷ lệ % giữa số dư tức thời với tổng số ký quỹ đã sử dụng. Margin level = (Equity/Used margin) Ҳ 100%. Nếu các bạn không mở thêm hoặc đóng bớt các lệnh đang chạy thì used margin sẽ không đổi, margin level sẽ chỉ lệ thuộc vào equity.
Xem Thêm  Cách viết mã một trang web - cách viết mã một trang web trong html

Trong tiến trình các lệnh mở đang chạy thì margin level sẽ luôn biến đổi do equity biến động liên tục. Sau thời điểm các lệnh đã được khớp, used margin ít hơn equity thì margin level > 100%. Khi các lệnh đang chạy, giả sử lệnh bị thua lỗ, equity giảm xuống, margin level giảm xuống. Nếu equity giảm xuống bằng used margin thì margin level = 100%, nếu ít hơn thì margin level < 100%.

Margin level <= 100% nghĩa là miễn phí margin <=0, hiện giờ, các bạn chẳng thể mở thêm bất kỳ một lệnh mới nào khác. Khi margin level càng giảm thì chứng tỏ bạn đang thua lỗ nặng, account đang trong hiện trạng không an toàn, cần có giải pháp kịp thời để tránh thua lỗ sạch (margin level = 0% khi equity = 0) hoặc account bị âm (margin level < 0% khi equity <0 ), nếu thị trường cứ tiếp tục chống lại lệnh của các bạn. Còn nếu sau đó lệnh của các bạn khởi đầu có khởi sắc hơn thì equity tăng trưởng, margin level tăng, account lại trở về tình trạng an toàn. Account giao dịch được xem là an toàn khi margin level > 100%, khi tỷ lệ này giảm, buộc lòng các bạn phải can thiệp vào account hoặc các lệnh đang giao dịch của mình để cải tổ nó.

Để tránh trường hợp chủ đầu tư không thường xuyên theo dõi các giao dịch đang chạy hoặc sơ suất không nên để ý đến tỷ lệ margin level nên các sàn forex đã quy định một mức hạn chế rõ ràng và cụ thể, nếu margin level giảm xuống dưới mức hạn chế này thì sàn sẽ cảnh báo đến trader, thông qua một lệnh/thông báo có tên là Margin Call, để họ có giải pháp can thiệp kịp thời, tránh hiện trạng để account thua lỗ nặng nếu thị trường vẫn tiếp tục biến động ngược hướng phán đoán. Thông thường, các sàn forex thường chọn mức hạn chế là 100%, khi margin level giảm xuống ít hơn 100% thì margin call hiện ra.

Khi margin call hiện ra, các bạn sẽ có 2 giải pháp can thiệp vào account hoặc các lệnh đang chạy để cải tổ margin level:

 • Hoặc là nạp thêm tiền vào account ? equity tăng trưởng ? margin level tăng.
 • Hoặc là đóng một phần hoặc toàn thể các lệnh đang thua lỗ ? used margin giảm ? equity tăng ? margin level tăng.

Nếu các bạn không can thiệp bằng 2 cách này, mà tự tin rằng thị trường sẽ lập tức quay trở lại hướng hy vọng, margin level sẽ tăng trở lại, nhưng nếu thị trường vẫn chống lại bạn, margin level sẽ tiếp tục giảm sâu hơn, đến một hạn chế ít hơn margin call, thì sàn sẽ auto đóng toàn bộ các lệnh đang chạy của các bạn lại, kể cả các lệnh đang bổ ích nhuận. Trường hợp margin level giảm đến một hạn chế mới ít hơn mức hạn chế của margin call & sàn forex sẽ đóng toàn bộ các lệnh của chủ đầu tư lại thì gọi là Stop Out. Mức stop out mà các broker hay vận dụng là 50% hoặc 30%.

Quay trở lại vấn đề vì sao trader cần nắm được cách tính margin, bởi vì trước khi quyết định mở một lệnh giao dịch rõ ràng và cụ thể, các bạn cần xác nhận được margin để tính ra được margin level. Nếu margin level thấp, thường dưới 200% thì các chúng ta nên cân nói lại việc biến đổi khối lượng trao đổi để đạt một mức margin level an toàn trong trường hợp thị trường biến động ngược khuynh hướng. Tuy nhiên, việc tính toán được margin sẽ giúp các bạn xác nhận được margin level sẽ giảm xuống bao nhiêu, có gần sát với hạn chế của margin call hay không, khi mong muốn mở thêm một hoặc nhiều lệnh giao dịch mới. Bởi vì software giao dịch chỉ tính toán & hiển thị các giá trị này sau thời điểm lệnh đã được khớp, điều này sẽ làm cho tất cả chúng ta chẳng thể chủ động làm chủ tốt account giao dịch.

Xem Thêm  SQL CHỌN DISTINCT - Những gì khác biệt làm trong sql

Việc hiểu được margin & cách tính margin trong giao dịch forex là điều cần thiết & nguyên nhân tại sao thì chúng tôi cũng từng giải thích cho các bạn ở phần trên. Ngoài ra, điều trọng yếu hơn cả là làm sao để luôn duy trì margin level ở mức an toàn hay nói cách khác là làm sao để tránh được margin call & stop out. Bài viết này sẽ được kienthucforex.com trình bày rõ ràng và cụ thể hơn ở nội dung sau: Margin call là gì? Làm sao để không phải “đối mặt” với margin call?

Phân biệt margin trong đầu tư cổ phiếu & giao dịch forex

Trong cổ phiếu, margin là một khoản nợ mà chủ đầu tư có thể vay từ công ty du học chứng khoán & thế chấp khoản vay đó bằng chính cổ phiếu mà chủ đầu tư đang sở hữu. Margin trong chứng khoán so với mỗi chủ đầu tư sẽ được quy định bởi chính công ty du học chứng khoán & lệ thuộc vào chính loại cổ phiếu mà chủ đầu tư đang nắm giữ.

Chẳng hạn: các bạn đang có tài sản là 200 triệu (bao gồm cả cổ phiếu blue chip đang sở hữu & tiền mặt trong account), công ty du học chứng khoán cho phép các bạn sử dụng đòn bẩy là 1:2 thì các bạn có thể vay đến 400 triệu để mua thêm cổ phiếu. Vì là một khoản vay nên chủ đầu tư phải trả lãi suất cho công ty du học chứng khoán.

Trong forex, margin cũng được xem là khoản vay nhưng sàn forex chỉ tính lãi suất khi chủ đầu tư giữ lệnh qua đêm, gọi là phí qua đêm hay swap, đặc biệt hơn, lãi suất này chủ đầu tư có thể phải trả cho sàn hoặc nhận trái lại vào account, lệ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa đồng tiền của các đất nước.

Đọc qua: Swap là gì? Tìm tòi phí qua đêm trong giao dịch forex

Ngoài ra, margin trong đầu tư cổ phiếu & forex cũng có một điểm giống nhau đó là nó có thể giúp cho doanh số tăng trưởng rất là nhiều lần nhưng cũng có thể làm cho thua lỗ tăng trưởng tương ứng.

Trong forex, chủ đầu tư luôn sử dụng đòn bẩy vì giá trị giao dịch trong thị trường này rất lớn, chủ đầu tư nhỏ, vốn ít sẽ chẳng thể gia nhập được còn nếu như không sử dụng đòn bẩy. Trái lại, trong chứng khoán, chủ đầu tư chỉ sử dụng margin trong một số trường hợp khẳng định vì lãi suất vay khá cao, thường dao động từ 10-15%/năm, còn nếu như không bảo đảm cổ phiếu có thể đem lại doanh số cao hơn tỷ lệ này thì việc sử dụng margin chỉ kéo theo thua lỗ, trong lúc đó, lãi suất (phí qua đêm – swap) khi giao dịch forex là rất thấp, không đáng kể.

Margin Call trong chứng khoán cũng tương tự với trong forex. Khi chủ đầu tư sử dụng margin để đầu tư chứng khoán, nếu giá cổ phiếu giảm thì giá trị tài sản ròng của account sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ đòn bẩy, giả sử dùng đòn bẩy là 1:2 thì thua lỗ sẽ giảm gấp 2 lần đối với việc không dùng margin. Khi giá trị tài sản ròng giảm đến một mức hạn chế nào đó, công ty du học chứng khoán sẽ yêu cầu các bạn bổ sung tiền mặt hoặc cổ phiếu (chuyển từ công ty du học chứng khoán khác về) vào account để bảo đảm cho việc trả nợ hoặc phải bán bớt cổ phiếu để giảm tiền vay xuống.

Tổng kết

Giao dịch margin hay giao dịch đòn bẩy giúp trader đem lại lợi thế khuếch đại doanh số trên một số tiền nhỏ nhưng đi kèm là nguy cơ cũng được khuếch đại lên tương ứng. Mà một trong những đặc thù của thị trường forex là đòn bẩy, là margin nên sẽ không phù phù hợp với những ai thích sự an toàn. Chính vì như thế, khi đã quyết định lựa chọn forex là một kênh đầu tư bền vững, các bạn cần phải biết đồng ý nguy cơ, đầu tư vào tri thức & tích góp kinh nghiệm để nguy cơ luôn ở mức ít nhất nhất.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Viết một bình luận