[NEW] Hàm Weekday: Cách chuyển ngày sang thứ trong Excel | hàm thứ trong tuần – Xác minh

0
19

hàm thứ trong tuần: Here is a post related to this topic.

Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel sử dụng để xác định thứ trong tuần khi chúng ta đã biết ngày tháng năm. Về cơ bản cách dùng hàm Weekday không hề phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ được ngày cuối tuần khi sử dụng lên kế hoạch cho dự án khá hữu ích với ứng dụng văn phòng này. Mời các bạn xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng hàm Weekday khi dùng Excel.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel dùng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó bạn có thể suy ra ngày đó là thứ mấy trong tuần. Kết quả trả về của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7, con số đó là đại diện của một ngày trong tuần. Theo mặc định số 1 sẽ tương ứng với ngày chủ nhật và số 7 là thứ 7.

Cú pháp hàm Weekday:

=WEEKDAY(Giá_trị_ngày,[Kiểu_trả_về])

Trong đó:

 • Giá_trị_ngày: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Kiểu_trả_về: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo đó tương ứng từng giá trị như sau:
  • 1: Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) – Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần Kiểu_trả_về, và đây cũng là giá trị thường được dùng nhất.
  • 2: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  • 11: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 12: Thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  • 15: Thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  • 16: Thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy xác định thứ trong tuần

Bảng ngày có sẵn để tính thứ trong tuần

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday kết hợp IF

Bước 1:

Chúng ta xác định sử dụng hàm Weekday nên ở ô đầu tiên bên cột Thứ bằng số hãy nhập công thức theo cú pháp:

XEM THÊM  [Update] Photoshop Slice Tool | slice tool trong photoshop

=WEEKDAY(serial_number,[return_type])

=WEEKDAY(F7,1). Theo mặc định chỉ số 1 được gán là chủ nhật nên chúng ta có thể bỏ qua không cần điền mà sử dụng công thức: =WEEKDAY(F7).

Sử dụng hàm Weekday

Ở đây:

 • serial_number: là ô ngày đầu tiên tức 5/19/2018 – là ô F7
 • [return_type]: chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với ngày chủ nhật nên sẽ nhập là 1, đây là lựa chọn theo mặc định.

Sau khi nhập xong nhấn Enter để nhận kết quả.

Kết quả trả về hàm Weekday

Bước 2:

Đặt trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô kết quả tức ô G7 cho hiển thị dấu cộng đậm và kéo xuống phía dưới cho đến cuối bảng để áp dụng sao chép công thức.

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết quả thứ trong tuần

Theo bảng trên thì Ngày 5/19/2018 sẽ tương ứng với thứ 7.

Bước 3:

Nếu muốn chuyển kết quả thứ bằng số sang thứ bằng ngày bạn có thể sử dụng hàm Weekday lồng trong hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B6)=1,”Chủ nhật”,”Thứ “&WEEKDAY(B6))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số Kết quả thứ bằng chữ

Cách 2: Sử dụng hàm Weekday kết hợp Choose

Hàm Choose là hàm sẽ trả kết quả dựa vào vị trí trong chuỗi các giá trị. Hàm Choose khá phổ biến thường được kết hợp với các hàm thống kê để thực hiện tính toán và tìm dữ liệu trên Excel.

Cấu trúc hàm Choose:

=CHOOSE(index_num, value_1, [value_2],…,[value_n])

Hàm sẽ trả về giá trị dựa trên số index_num trong chuỗi value_1, value_2… Trong trường hợp này index_num phải là số ≥ 1 và ≤ n.

Hàm Choose kết hợp với Weekday để được kết quả trả về là thứ trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(Ngày_cần_tìm_thứ),”Chủ Nhật”,”Thứ 2″,Thứ 3″,Thứ 4″,Thứ 5″,Thứ 6″,Thứ 7″)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Weekday. Bên cạnh đó chúng ta có thể lồng ghép các hàm khác phía trong hàm Weekday như Choose, If, vv để có được kết quả cụ thể theo cách riêng.

Hàm Weekday trong Excel sử dụng để xác định thứ trong tuần khi chúng ta đã biết ngày tháng năm. Về cơ bản cách dùng hàm Weekday không hề phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ được ngày cuối tuần khi sử dụng lên kế hoạch cho dự án khá hữu ích với ứng dụng văn phòng này. Mời các bạn xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng hàm Weekday khi dùng Excel.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Video cách đổi ngày sang thứ trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel dùng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó bạn có thể suy ra ngày đó là thứ mấy trong tuần. Kết quả trả về của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7, con số đó là đại diện của một ngày trong tuần. Theo mặc định số 1 sẽ tương ứng với ngày chủ nhật và số 7 là thứ 7.

Cú pháp hàm Weekday:

=WEEKDAY(Giá_trị_ngày,[Kiểu_trả_về])

Trong đó:

 • Giá_trị_ngày: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Kiểu_trả_về: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo đó tương ứng từng giá trị như sau:
  • 1: Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) – Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần Kiểu_trả_về, và đây cũng là giá trị thường được dùng nhất.
  • 2: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  • 11: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 12: Thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  • 15: Thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  • 16: Thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)
XEM THÊM  [Update] Need For Speed Rivals Free Download | need for speed rivals

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy xác định thứ trong tuần

Bảng ngày có sẵn để tính thứ trong tuần

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday kết hợp IF

Bước 1:

Chúng ta xác định sử dụng hàm Weekday nên ở ô đầu tiên bên cột Thứ bằng số hãy nhập công thức theo cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number,[return_type])

=WEEKDAY(F7,1). Theo mặc định chỉ số 1 được gán là chủ nhật nên chúng ta có thể bỏ qua không cần điền mà sử dụng công thức: =WEEKDAY(F7).

Sử dụng hàm Weekday

Ở đây:

 • serial_number: là ô ngày đầu tiên tức 5/19/2018 – là ô F7
 • [return_type]: chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với ngày chủ nhật nên sẽ nhập là 1, đây là lựa chọn theo mặc định.

Sau khi nhập xong nhấn Enter để nhận kết quả.

Kết quả trả về hàm Weekday

Bước 2:

Đặt trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô kết quả tức ô G7 cho hiển thị dấu cộng đậm và kéo xuống phía dưới cho đến cuối bảng để áp dụng sao chép công thức.

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết quả thứ trong tuần

Theo bảng trên thì Ngày 5/19/2018 sẽ tương ứng với thứ 7.

Bước 3:

Nếu muốn chuyển kết quả thứ bằng số sang thứ bằng ngày bạn có thể sử dụng hàm Weekday lồng trong hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B6)=1,”Chủ nhật”,”Thứ “&WEEKDAY(B6))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số Kết quả thứ bằng chữ

Cách 2: Sử dụng hàm Weekday kết hợp Choose

Hàm Choose là hàm sẽ trả kết quả dựa vào vị trí trong chuỗi các giá trị. Hàm Choose khá phổ biến thường được kết hợp với các hàm thống kê để thực hiện tính toán và tìm dữ liệu trên Excel.

Cấu trúc hàm Choose:

=CHOOSE(index_num, value_1, [value_2],…,[value_n])

Hàm sẽ trả về giá trị dựa trên số index_num trong chuỗi value_1, value_2… Trong trường hợp này index_num phải là số ≥ 1 và ≤ n.

Hàm Choose kết hợp với Weekday để được kết quả trả về là thứ trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(Ngày_cần_tìm_thứ),”Chủ Nhật”,”Thứ 2″,Thứ 3″,Thứ 4″,Thứ 5″,Thứ 6″,Thứ 7″)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Weekday. Bên cạnh đó chúng ta có thể lồng ghép các hàm khác phía trong hàm Weekday như Choose, If, vv để có được kết quả cụ thể theo cách riêng.


Hướng dẫn sử dụng hàm Weekday đổi ngày sang thứ trong tuần


Hàm Weekday trong Excel sử dụng để xác định thứ trong tuần khi chúng ta đã biết ngày tháng năm. Về cơ bản cách dùng hàm Weekday không hề phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ được ngày cuối tuần khi sử dụng lên kế hoạch cho dự án khá hữu ích với ứng dụng văn phòng này. Mời các bạn xem chi tiết hướng dẫn cách sử dụng hàm Weekday khi dùng Excel.
Bài viết hướng dẫn: https://download.vn/huongdandunghamweekdaytrongexcel19437

XEM THÊM  Top 15 kết quả tìm kiếm tin nhắn văn bản là gì mới nhất 2022

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

Hướng dẫn sử dụng hàm Weekday đổi ngày sang thứ trong tuần

Cách Đọc Các Thứ Trong Tuần | Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học – Days of the Week


Đăng ký Học Tiếng Anh Miễn Phí tại http://bit.ly/2Sj4vF9\r
Tiếng Anh Cách Đọc Các Thứ Trong Tuần | Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học Days of the Week
Dễ sai nhất là Wednesday và Saturday nhưng cũng không quá khó. Mời các bạn xem qua.
Hãy giúp mình đạt 100,000 lượt đăng ký bằng cách bấm SUBSCRIBE hoặc tại đây http://bit.ly/2Sj4vF9 để biết thêm nhiều mẹo Học tiếng Anh khác.\r
Chúc các bạn, các anh chị học tốt tiếng Anh.\r
Các bạn thấy hay thì bấm Like ủng hộ hoặc comment bên dưới để cùng thảo luận nhe\r
hoctienganh cacthutrongtuan tienganhnghenail hoctienganhmoidem thutrongtuan

Cách Đọc Các Thứ Trong Tuần | Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học - Days of the Week

Cách xác định thứ trong tuần khi biết ngày tháng năm


Hướng dẫn cách xác định thứ trong tuần khi biết ngày tháng năm của một ngày bất kỳ nào đó bằng hàm Weekday trong Excel trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Hàm hiển thị thứ trong tuần từ ngày tháng trong Microsoft Excel.
Các tuyệt chiêu hay trong Excel: http://goo.gl/cEPJez
Các video hướng dẫn các hàm Excel: http://goo.gl/N2WXib
Các tuyệt chiêu hay trong Word: http://goo.gl/XDfTvA
Tham gia Facebook group chúng tôi: https://www.facebook.com/groups/videotinhocvanphong/

Cách xác định thứ trong tuần khi biết ngày tháng năm

Cộng hoặc trừ ngày tháng năm từ một ngày cụ thể trong Excel


Hướng dẫn cộng hoặc trừ ngày tháng năm từ một ngày cụ thể trong Excel 2007, excel 2010 và excel 2013 thậm chí excel 2016 và excel 2003 gồm: Cộng hoặc trừ các ngày từ một ngày cụ thể; Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày cụ thể; Cộng hoặc trừ các năm từ một ngày cụ thể; Cộng một tổ hợp ngày, tháng và năm vào một ngày cụ thể.
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
Các tuyệt chiêu hay trong Excel: http://goo.gl/cEPJez
Các video hướng dẫn các hàm Excel: http://goo.gl/N2WXib
Bài tập Excel cơ bản có lời giải: https://goo.gl/2P9LYN
Bài tập Excel nâng cao có lời giải: https://goo.gl/MpZmm7
Các tuyệt chiêu hay trong Word: http://goo.gl/XDfTvA
Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc khi sử dụng excel: https://www.facebook.com/TuHocExcelOnline

Cộng hoặc trừ ngày tháng năm từ một ngày cụ thể trong Excel

Hàm EoMonth, Date – Hàm lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong Excel


Hướng dẫn sử dụng hàm EoMonth, Date Hàm lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong Excel. Cách dùng hàm Eomonth trong excel để tìm ngày cuối tháng, đó là hàm trả về ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong excel.
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
Các tuyệt chiêu hay trong Excel: http://goo.gl/cEPJez
Các video hướng dẫn các hàm Excel: http://goo.gl/N2WXib
Bài tập Excel cơ bản có lời giải: https://goo.gl/2P9LYN
Bài tập Excel nâng cao có lời giải: https://goo.gl/MpZmm7
Các tuyệt chiêu hay trong Word: http://goo.gl/XDfTvA
Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc khi sử dụng excel: https://www.facebook.com/TuHocExcelOnline

Hàm EoMonth, Date - Hàm lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong Excel

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/

Thank you very much for viewing the post topic. hàm thứ trong tuần

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính