/””tʃænl”’/ , Eo biển, Lòng sông, lòng suối, Kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu…), (nghĩa bóng) đường; nguồn (tin tức, ý nghĩ, tư tưởng…), (rađiô) kênh, (thiết kế) đường xoi,

Bạn đang xem: channel là gì

Giải thích VN : Một đường hoặc lối mà xuôi theo nó một cái gì đó được di chuyển; thường được sử dụng để chỉ một thành phần cấu trúc bê tông cốt thép gồm có ba cạnh tạo dựng một hình chữ nhật.

Kỹ thuật chung

băng tần

: Theo sự phân tách phổ cao tần ra nhiều rải cho máy phát thanh và đài truyền hình. Dải thông băng tần truyền hình được quy định tùy vào các hệ truyền hình hiện có.

adjacent channel
băng tần tiếp cận
channel selector
nút lựa băng tần

kênh

: 𝓐 way or course along which something moves; specific uses include: any reinforced concrete structural thành viên composed of three sides forming α rectangle..

: Một đường hoặc lối mà xuôi theo nó một cái gì đó được di chuyển; thường được sử dụng để chỉ một thành phần cấu trúc bê tông cốt thép gồm có ba cạnh tạo dựng một hình chữ nhật.

access channel
kênh truy nhập
access channel
kênh vào
access channel
đường kênh đi vào
Access Channel (AC)
kênh truy nhập
access channel control
sự điều khiển kênh truy cập
access information channel
đường kênh thông tin đi vào
active channel
đường kênh động năng
active channel
đường kênh hoạt
active telephone channel
đường kênh smartphone hoạt
active telephone channel
đường kênh smartphone năng động
adaptive channel allocation
sự phân phối kênh thích ứng
Adaptive Channel Allocation (ACA)
phân bố kênh thích ứng
adjacent channel
kênh kế cận
adjacent channel
kênh lân cận
Adjacent Channel (ACH)
kênh lân cận
adjacent channel interference
nhiễu kênh lân cận
adjacent channel interference
nhiễu kênh phụ cận
Adjacent Channel Interference (ACI)
can nhiễu kênh lân cận
adjacent channel rejection
sự loại bỏ kênh lân cận
liền kề kênh tính chọn lọc
lân cận lọc mode
kênh liền kề nhiễu
nhiễu bên cạnh kênh
ADSL Ngân sách Kênh (AOC)
Kênh ADSL phụ thông tin
Bất lợi Kênh Nâng cấp (ACE)
nâng cấp kênh ngược
air channel
air path
toàn bộ kênh điều chỉnh
toàn kênh hưởng ứng
alpha kênh
kênh alpha
luân phiên kênh
phiên bản kênh luân phiên
luân phiên kênh
kênh xen kẽ
bộ khuếch đại kênh
kênh đại
analog kênh
tương tự kênh
analog FM kênh
tương tự kênh FM
analog đầu vào kênh
tương tự nhập kênh
analog đầu vào kênh
channel to the same
analog đầu vào kênh (ví dụ: trong process kiểm tra )
đầu tín hiệu kênh vào tương tự
tương tự đầu ra kênh
tương tự kênh
tương tự đầu ra kênh
tương tự xuất kênh
analog đầu ra kênh bộ khuếch đại
bộ tương tự đại kênh
analog kênh radio-tần số
kênh analog vô tuyến điện
Tương tự Điều khiển Kênh (ACC)
tương tự điều khiển kênh
Tương tự Lưu lượng truy cập Kênh (ATC)
tương tự lưu lượng kênh
cách tiếp cận đập tràn kênh
kênh đập tràn
nhân tạo kênh
kênh đào
bài tập ( ofa đài tần số hoặc α radio < span title = "Frequency"> tần số channel )
phân định (tần số hay kênh vô tuyến điện)
bài tập kênh
phân định kênh
Nhiệm vụ Kênh (Vệ tinh) (AC)
channel only (vệ tinh)
Link Kiểm tra Kênh (ACCH)
đi kèm điều khiển kênh
không khí ​​tiếng động kênh
kênh tiếng động khí quyển
aux channel ( phụ trợ kênh )
phụ kênh
Phụ trợ Tương tự Điều khiển Kênh (AACCH)
phụ tương điều khiển kênh
phụ trợ channel ( aux kênh )
phụ kênh
axis trong tổng số kênh
kênh tuyến trục

Ɓ kênh

kênh Ɓ

Ɓ-kênh ảo mạch dịch vụ

services mạch ảo kênh Ɓ

ngược </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels hướng ra following<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "ngược"> ngược </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels ngược<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "ngược"> ngược </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels backwards<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "ngược"> ngược </ span> <span title = "LAN"> LAN </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels Lan (network local) ngược<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Basic"> cơ bản </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh cơ bản<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Basic"> cơ bản </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong> <span title = "Đơn vị"> nhà cung cấp </ span><br /> </ Dd> </p> <dd> units đường kênh cơ bản<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Bearer"> bearer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh truyền thông<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Bearer"> Bearer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong> (ISDN) (Ɓ)<br /> </ Dd> </p> <dd> Kênh tải thiếc (ISDN)<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "nhị phân"> nhị phân </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels hai trạng thái<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "nhị phân"> nhị phân </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels binary<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "nhị phân"> nhị phân </ span> <span title = "Symmetric"> đối xứng </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels đối Xứng binary<br /> </ Dd> </p> <dd> đen trắng <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh đen trắng<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "blanked"> blanked </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels empty<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "blanked"> blanked </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> đường kênh bị trung hòa<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "blanked"> blanked </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> đường kênh trống vắng<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Chặn"> khối </ span> <span title = "Multiplexer"> multiplexer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh đa công chèn khối<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Chặn"> khối </ span> <span title = "Multiplexer"> multiplexer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels Don insert α bad blocks<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Box"> hộp </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh hình chữ nhật<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Cầu"> Cầu </ span> <strong class = "selflink"> Kênh </ strong> (BC)<br /> </ Dd> </p> <dd> Channels bắc cầu<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Bridged"> Bridged </ span> <span title = "Địa phương"> Địa phương </ span> <strong class = "selflink"> Kênh </ strong> (BLC)<br /> </ Dd> </p> <dd> Channels local bắc cầu<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Brightness"> sáng </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels độ chói<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "băng thông rộng"> đường truyền rộng </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels strip rộng<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Broadcast"> Broadcast </ span> <span title = "Control"> Control </ span> <strong class = "selflink"> Kênh </ strong> (BCCH)<br /> </ Dd> </p> <dd> Channels controlling phát truyền bá<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Broadcasting"> phát sóng </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh phát thanh vô tuyến<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "đệm"> đệm </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels đệm<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "xây dựng"> xây dựng </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels ghép<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Bulk"> số lượng lớn </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels khối (điện lạnh tranzito)<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Chôn"> chôn </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh chìm<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Chôn"> chôn </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Kênh ngầm (điện lạnh tranzito)<br /> </ Dd> </p> <dd> by-pass <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh dẫn vòng<br /> </ Dd> </p> <dd> by-pass <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh tháo lũ<br /> </ Dd> </p> <dd> by-passe <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh dẫn vòng<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Bypass"> bypass </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> channels bao<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Bypass"> bypass </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels connections phân lines<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Byte"> byte </ span> <span title = "Multiplexer"> multiplexer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> kênh đa công chèn byte<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Byte"> byte </ span> <span title = "Multiplexer"> multiplexer </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels Don chèn byte<br /> </ Dd> </p> <dd> CA (<strong class = "selflink"> channeladapter </ strong>)<br /> </ Dd> </p> <dd> bộ điều hợp kênh<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Calling"> gọi </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels calling<br /> </ Dd> </p> <dd> <title khoảng = "Calling"> gọi </ span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong><br /> </ Dd> </p> <dd> Channels nhắn tin<br /> </ Dd> </p> <dd> <span title = "Calling"> gọi </ span><strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường gọi điện </dd> <dd> <span title = "Đang gọi"> Đang gọi </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (CC) </dd> <dd> channel server call </dd> <dd> <span title = "Máy ảnh"> máy ảnh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> quay máy kênh </dd> <dd> <span title = "Card"> thẻ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh bìa lỗ thủng </dd> <dd> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh mang </dd> <dd> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh sóng </dd> <dd> CAW (<strong class = "selflink"> channeladdress </strong> <span title = "Word"> word </span>) </dd> <dd> from channel address </dd> <dd> CCH (channel-check <span title = "Handler"> trình xử lý </span>) </dd> <dd> kênh xác minh điều khiển </dd> <dd> CE (<strong class = "selflink"> channelend </strong>) </dd> <dd> cuối kênh </dd> <dd> CE (<strong class = "selflink"> channelend </strong>) </dd> <dd> channel end </dd> <dd> CG (<strong class = "selflink"> channelgrant </strong>) </dd> <dd> channel accept </dd> <dd> CG-hi (<strong class = "selflink"> channelgrant </strong> <span title = "High"> cao </span>) </dd> <dd> đầu kênh nhận </dd> <dd> CG-lo (<strong class = "selflink"> channelgrant </strong> <span title = "Low"> thấp </span>) </dd> <dd> low channel accept signal </dd> <dd> CG-med (<strong class = "selflink"> channelgrant </strong> <span title = "Medium"> phương tiện </span>) </dd> <dd> the middle channel accept </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> (<span title = "Of"> ofapproach </span>) </dd> <dd> kênh nước (đầu nối) </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Access"> truy cập </span> </dd> <dd> kênh truy cập </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Access"> truy cập </span> </dd> <dd> kênh nhập </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> bộ điều hợp </span> </dd> <dd> kênh hợp bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> bộ điều hợp </span> (CA) </dd> <dd> kênh hợp bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> bộ điều hợp </span> (CA) </dd> <dd> kênh ứng dụng bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> Bộ điều hợp </span> (CA) </dd> <dd> kênh ứng dụng thích hợp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> bộ điều hợp </span> </dd> <dd> kênh phối hợp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> bộ điều hợp </span> </dd> <dd> kênh ứng dụng bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Address"> address </span> <span title = "Word"> word </span> (CAW) </dd> <dd> from channel address </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Address"> address </span> word-CAW </dd> <dd> from the address of channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Alignment"> alignment </span> <span title = "Indicator"> chỉ báo </span> </dd> <dd> channel only </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Allocation"> phân bổ </span> </dd> <dd> kênh bố phân </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Allocation"> phân bổ </span> </dd> <dd> kênh phân phối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Allocation"> phân bổ </span> <span title = "Time"> thời gian </span> </dd> <dd> Kênh phân phối thời gian </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Bộ khuếch đại"> bộ khuếch đại </span> </dd> <dd> bộ đại kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Analysis"> phân tích </span> </dd> <dd> kênh phân tích </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Associated"> link </span> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> </dd> <dd> kênh link báo hiệu </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Associated"> Được link </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> (CAS) </dd> <dd> signal go to the channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Attached"> được đính kèm </span> <span title = "Station"> đài </span> </dd> <dd> kênh kết nối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Balancing"> thăng bằng </span> </dd> <dd> kênh bù </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Bandwidth"> đường truyền </span> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Bandwidth"> đường truyền </span> </dd> <dd> kênh rộng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bank"> ngân hàng </span> </dd> <dd> bàn kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Bank"> Ngân hàng </span> (CB) </dd> <dd> Băng kênh, Kênh nhóm </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Branching"> phân nhánh </span> <span title = "Filter"> bộ lọc </span> </dd> <dd> kênh phân nhánh lọc </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Capacitance"> điện dung </span> </dd> <dd> điện dung kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong><span title = "Công suất"> dung tích </span> </dd> <dd> kênh lượng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Dung lượng"> dung tích </span> </dd> <dd> lưu kênh lượng dòng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Kiểm tra"> Xác minh </span> (CHCK) </dd> <dd> xác minh kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Kiểm tra"> xác minh </span> <span title = "Handler"> trình xử lý </span> </dd> <dd> kênh xác minh điều hành </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Kiểm tra"> xác minh </span> <span title = "Handler"> trình xử lý </span> </dd> <dd> kênh xác minh mode </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Code"> mã </span> </dd> <dd> kênh mã </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Color"> color </span> <span title = "Đăng ký"> đăng ký </span> </dd> <dd> channel address </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Command"> lệnh </span> </dd> <dd> kênh hướng dẫn </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Command"> lệnh </span> </dd> <dd> channel command </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Command"> command </span> <span title = "Word"> word </span> (CCW) </dd> <dd> from channel direct command </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Command"> lệnh </span> <span title = "Word"> từ </span> <span title = "Bản dịch"> bản dịch </span> </dd> <dd> translate from has channel command </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Command"> command </span> word-CCW </dd> <dd> from the control channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Command"> Lệnh </span> <span title = "Words"> Words </span> (IBM) ( CCW) </dd> <dd> the from the command of channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Configuration"> cấu hình </span> </dd> <dd> kênh cấu hình </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Control"> kiểm tra </span> </dd> <dd> kênh điều khiển </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Control"> kiểm tra </span> </dd> <dd> kênh điều khiển </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <span title = "Character"> ký tự </span> </dd> <dd> kênh điều khiển ký tự </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Control"> điều khiển </span> <span title = "Command"> lệnh </span> </dd> <dd> kênh điều khiển lệnh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <span title = "Vector"> vectơ </span> (CHCV) </dd> <dd> vectơ kênh điều khiển </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <span title = "Kiểm tra"> xác minh </span> </dd> <dd> xác minh kênh dữ liệu </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Data"> dữ liệu </span> <span title = "Vector"> vectơ </span> </dd> <dd> vectơ kênh điều khiển </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Định nghĩa"> khái niệm </span> <span title = "Định dạng"> định dạng </span> </dd> <dd> Kênh định dạng định dạng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Định nghĩa"> khái niệm </span> <span title = "Định dạng"> định dạng </span> </dd> <dd> kênh số phận </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Denial"> từ chối </span> </dd> <dd> kênh nhận phủ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Density"> mật độ </span> </dd> <dd> kênh mật độ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Design"> thiết kế </span> </dd> <dd> channel thiết kế </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Designator"> người chỉ định </span> </dd> <dd> channel index only </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Director"> giám đốc </span> </dd> <dd> kênh điều khiển bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Distribution"> phân phối </span> </dd> <dd> kênh phân phối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Doping"> doping </span> </dd> <dd> kênh pha tạp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Effect"> effect </span> </dd> <dd> kênh ứng dụng hiệu </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Efficiency"> hiệu quả </span> </dd> <dd> channel to offset </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Equipment"> thiết bị </span> </dd> <dd> kênh truyền thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> device-CE </dd> <dd> channel-EC thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Excavation"> khai quật </span> </dd> <dd> kênh đào </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Failure"> fail </span> </dd> <dd> hư hỏng các kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Filter"> bộ lọc </span> </dd> <dd> kênh lọc </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Filter"> bộ lọc </span> </dd> <dd> channel filter </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> lưu lượng kênh</dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy trong kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> kênh luồng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Grouping"> nhóm </span> </dd> <dd> các kênh link </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Indicator"> chỉ báo </span> </dd> <dd> đèn báo số kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> </dd> <dd> theo kênh thông tin </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> input-output </dd> <dd> input channel output </dd> <dd> <span title = "CHanneL"> CHanneL </span> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> (CHL-Ι) </dd> <dd> kênh giao diện </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Interface"> Giao diện </span> <span title = "Processor"> CPU </span> (CIP) </dd> <dd> kênh giao diện xử lý </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Intersection"> giao lộ </span> </dd> <dd> channel interface </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Irrigation"> tưới </span> </dd> <dd> theo kênh dẫn </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Isolation"> cô lập </span> </dd> <dd> kênh tách </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Lining"> lót </span> </dd> <dd> kênh bảo vệ áo </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Lining"> lót </span> </dd> <dd> mặt phòng hội đồng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Đang tải"> đang tải </span> </dd> <dd> kênh nhẹ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Đang tải"> đang tải </span> </dd> <dd> kênh tải phụ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Đang tải"> đang tải </span> </dd> <dd> kênh tải </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Địa phương"> Địa phương </span> <span title = "Địa chỉ"> Địa chỉ </span> <span title = "Đăng ký"> Đăng ký </span> (CLAR) </dd> <dd> kênh địa chỉ ghi </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Manager"> người quản lý </span> </dd> <dd> kênh quản lý </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Marks"> nhãn hiệu </span> </dd> <dd> kênh hiệu </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Multiplexing"> ghép kênh </span> <span title = "Equipment"> thiết bị </span> </dd> <dd> kênh kết nối thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Noise"> tiếng ồn </span> </dd> <dd> tạp nhiễu kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Number"> number </span> </dd> <dd> kênh hiệu số </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Occupancy"> công suất sử dụng </span> </dd> <dd> kênh bận </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Occupancy"> công suất sử dụng </span> </dd> <dd> kênh sử dụng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Of"> of </span> <span title = "Main"> chính </span> <span title = "Luồng"> luồng </span> </dd> <dd> kênh của chính dòng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Overload"> quá tải </span> </dd> <dd> kênh tràn </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Path"> đường dẫn </span> <span title = "Configuration"> cấu hình </span> </dd> <dd> kênh tuyến cấu hình </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Pointer"> pointer </span> </dd> <dd> con trỏ kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Program"> chương trình </span> </dd> <dd> channel program </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Program"> chương trình </span> </dd> <dd> chương trình trên kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Program"> chương trình </span> <span title = "Block"> chặn </span> </dd> <dd> block channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Protocol"> giao thức </span> <span title = "Machine"> máy </span> (CPM) </dd> <dd> kênh giao thức máy </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Queue"> hàng đợi </span> </dd> <dd> kênh queue </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Revetment"> kè </span> </dd> <dd> lớp bảo vệ kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Roughness"> độ nhám </span> </dd> <dd> Kênh tim mạch độ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Roughness"> độ nhám </span> </dd> <dd> tim kênh số </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Scour"> lùng sục </span> </dd> <dd> kênh gạch men </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Selection"> lựa chọn </span> <span title = "Bộ lọc"> bộ lọc </span> </dd> <dd> channel filter filter select </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Selection"> lựa chọn </span> <span title = "Switch"> chuyển hóa </span> </dd> <dd> kênh lựa chọn </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Selector"> bộ chọn</span> </dd> <dd> channel select </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Selector"> bộ chọn </span> </dd> <dd> kênh chọn nút </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Sepilities"> phân tách </span> </dd> <dd> khoảng cách các kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Sepilities"> phân tách </span> </dd> <dd> kênh tách kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Sepilities"> phân tách </span> </dd> <dd> kênh tách kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Sepilities"> phân tách </span> </dd> <dd> kênh tách </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> <span title = "Đơn vị"> Nhà cung cấp </span> (ATM) ( CSU) </dd> <dd> kênh dịch vụ khối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Service"> dịch vụ </span> <span title = "Unit"> nhà cung cấp </span> (CSU) </dd> <dd> channel server device </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> Nhà cung cấp / Dữ liệu <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> < span title = "Đơn vị"> Nhà cung cấp </span> (CSU / DSU) </dd> <dd> Kênh dịch vụ khối / Dữ liệu dịch vụ khối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Service"> dịch vụ </span> nhà cung cấp / dữ liệu <span title = "Dịch vụ"> dịch vụ </span> < span title = "Đơn vị"> nhà cung cấp </span> (CSU / DSU) </dd> <dd> channel to data </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Set"> set </span> </dd> <dd> kênh thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Set"> set </span> </dd> <dd> kênh hợp tập </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Set"> set </span> </dd> <dd> channel file </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Shifter"> shifter </span> </dd> <dd> kênh dịch chuyển </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Spacing"> giãn cách </span> </dd> <dd> channel gap </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Stability"> ổn định </span> </dd> <dd> channel ổn định tính </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Byte"> byte </span> </dd> <dd> kênh trạng thái bài </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Message"> tin nhắn </span> </dd> <dd> Kênh trạng thái thông báo </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Bảng"> bảng </span> </dd> <dd> kênh trạng thái bảng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Word"> word </span> </dd> <dd> from channel status description </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Word"> word </span> </dd> <dd> from channel status </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Word"> word </span> (CSW) </dd> <dd> from channel status </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Status"> status </span> word-CSW </dd> <dd> from the status of the channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Stopper"> stopper </span> </dd> <dd> cữ kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Sub"> sub </span> <span title = "System"> hệ thống </span> (CSS) </dd> <dd> channel phụ hệ thống </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Switch"> chuyển hóa </span> </dd> <dd> channel transfer </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Synchronizer"> đồng bộ hóa </span> </dd> <dd> kênh hóa đồng bộ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Synchronizer"> đồng bộ hóa </span> </dd> <dd> kênh đồng thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Table"> bảng </span> </dd> <dd> channel table </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> time-slot </dd> <dd> kênh thời gian khoảng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> time-slot </dd> <dd> kênh lượng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Tới"> đến </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (CTC) </dd> <dd> channel to channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Tới"> đến </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> Bộ điều hợp </span> (CTCA) </dd> <dd> channel to the channel ghép nối </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Track"> theo dõi </span> </dd> <dd> đường kênh đào </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Track"> theo dõi </span> </dd> <dd> kênh tuyến </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Dịch"> bản dịch </span> </dd> <dd> kênh biến điệu </dd> <dd> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Dịch"> Bản dịch </span> <span title = "Thiết bị"> Thiết bị </span> (CTE) </dd> <dd> kênh dịch thiết bị </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Type"> type </span> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> </dd> <dd> kênh nước </dd> <dd><strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Đơn vị"> nhà cung cấp </span> <span title = "Địa chỉ"> địa chỉ </span> (CUA) </dd> <dd> channel block address </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Đang sử dụng"> sử dụng </span> <span title = "Lower"> thấp hơn </span> <span title = "Sideband"> sideband </span> </dd> <dd> channel using the bottom range </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Đang sử dụng"> sử dụng </span> <span title = "Upper"> trên </span> <span title = "Sideband"> sideband </span> </dd> <dd> channel using the dải dải </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Write"> viết </span> <span title = "Command"> lệnh </span> </dd> <dd> channel write command </dd> <dd> <span title = "Kênh đính kèm"> kênh được đính kèm </span> </dd> <dd> mounted channel </dd> <dd> <span title = "Kênh đính kèm"> kênh được đính kèm </span> </dd> <dd> channel connection </dd> <dd> <span title = "Device"> thiết bị </span> gắn trên kênh </dd> <dd> kênh gắn kết thiết bị </dd> <dd> <span title = "Device"> thiết bị </span> gắn trên kênh </dd> <dd> kênh kết nối thiết bị </dd> <dd> kênh <span title = "Station"> đài </span> nối liền với kênh </dd> <dd> kênh kết nối </dd> <dd> channel-attachment <span title = "Major"> major </span> <span title = "Node"> node </span> </dd> <dd> kênh kết nối chính nút </dd> <dd> channel-check <span title = "Handler"> trình xử lý </span> (CCH) </dd> <dd> kênh xác minh điều khiển </dd> <dd> channel-p <span title = "Metal"> kim loại </span> <span title = "Oxide"> oxit </span> <span title = "Semiconductor"> chất bán dẫn </span> < span title = "Transistor"> bóng bán dẫn </span> </dd> <dd> tranzito bán dẫn oxit kim loại kênh ᴘ </dd> <dd> kênh này sang kênh khác (CTC) </dd> <dd> channel connection </dd> <dd> kênh này sang kênh khác (CTC) </dd> <dd> between channel </dd> <dd> channel-to-channel <span title = "Adapter"> adapter </span> (CTCA) </dd> <dd> kênh kết nối bộ điều hợp </dd> <dd> channel-to-channel <span title = "Adapter"> adapter </span> (CTCA) </dd> <dd> tương thích giữa các kênh </dd> <dd> <span title = "Đặc điểm"> đặc tính </span> <span title = "Của"> trong số </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh đặc tính </dd> <dd> CHCV (<strong class = "selflink"> channelcontrol </strong> <span title = "Vector"> vectơ </span>) </dd> <dd> vectơ kênh điều khiển </dd> <dd> CHIO (<strong class = "selflink"> channelinput </strong> / out <span title = "Put"> đặt </span>) </dd> <dd> input channel output </dd> <dd> CHIO (<strong class = "selflink"> channelinput </strong> / out <span title = "Put"> đặt </span>) </dd> <dd> input / ra channel </dd> <dd> CHP (<strong class = "selflink"> channelpointer </strong>) </dd> <dd> con trỏ kênh </dd> <dd> CHPLD (<strong class = "selflink"> channelpath </strong> <span title = "Mã định danh"> mã định danh </span>) </dd> <dd> Kênh dẫn đường nhận dạng ký hiệu </dd> <dd> <span title = "Chrominance"> chrominance </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh màu </dd> <dd> <span title = "Chrominance"> chrominance </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh màu </dd> <dd> <span title = "Clear"> clear </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh thông tin </dd> <dd> <span title = "Clear"> Xóa </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Capability"> Khả năng </span> (CCC) </dd> <dd> sạch kênh tính năng </dd> <dd> đồng kênh <span title = "Carriers"> các nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> sóng mang cùng đường </dd> <dd> Đồng kênh <span title = "Interference"> Giao thoa </span> (CCI) </dd> <dd> có thể nhiễu cùng kênh </dd> <dd> đồng kênh <span title = "Sharing"> chia sẻ </span> </dd> <dd> kênh chia sẻ cùng </dd> <dd> đồng kênh <span title = "Transmitter"> máy phát </span> </dd> <dd> cùng kênh phát </dd> <dd> <span title = "Command"> lệnh </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> command channel </dd> <dd> <span title = "Command"> command </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Register"> đăng ký </span> </dd> <dd> Command channel thanh </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <span title = "Đang gọi"> đang gọi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường gọi điện chung </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> signal channel </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chung </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Interference"> nhiễu </span> </dd> <dd> giao thoa trong cùng kênh </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Interference"> nhiễu </span> </dd> <dd> chung kênh nhiễu </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Interoffice"> Interoffice </span> <span title = "Báo hiệu"> Báo hiệu </span> (CCIS) </dd> <dd> chung kênh truyền hình link báo hiệu </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> </dd> <dd> chung kênh signal </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Signaling"> báo hiệu</span> </dd> <dd> chung kênh báo hiệu </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> </dd> <dd> chung kênh tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> (CCS) </dd> <dd> chung kênh signal </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> mạng </span> </dd> <dd> chung kênh tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> Mạng </span> (CCSN) </dd> <dd> Chung kênh báo hiệu mạng </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> (CCNC) </dd> <dd> Chung kênh báo hiệu mạng điều khiển </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Hệ thống"> Hệ thống </span> (CCSS) </dd> <dd> chung kênh tín hiệu hệ thống </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (CCCH) </dd> <dd> chung điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chung offset channel </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chung offset channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh thông dụng </strong> </dd> <dd> chung user channel </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> liên lạc kênh </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel information </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Máy tính"> PC </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> PC kênh </dd> <dd> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <span title = "Và"> và </span> <span title = "Delay"> Độ trễ </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (TDMA) (CDC) </dd> <dd> Điều khiển và trễ kênh (TDMA) </dd> <dd> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (CCH) </dd> <dd> điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Trong số"> của </span> <span title = "The"> The </span> <span title = "Line"> Dòng </span> <span title = "Hệ thống"> Hệ thống </span> </dd> <dd> control channel (of the system lines) </dd> <dd> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <span title = "Signal"> tín hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> control signal channel </dd> <dd> <span title = "Conventional"> thông thường </span> <span title = "Đang tải"> tải </span> <span title = "Trong số"> trong tổng số </span> <span title = "A"> α </span> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hiệp ước trên kênh truyền hình </dd> <dd> <span title = "Conventional"> thông thường </span> <span title = "Đang tải"> tải </span> <span title = "Trong số"> trong tổng số </span> <span title = "A"> α </span> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> subload quy ước trên kênh truyền hình </dd> <dd> <span title = "Cooling"> làm mát </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh làm nguội </dd> <dd> <span title = "Correction"> sửa chữa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chỉnh sửa kênh </dd> <dd> <span title = "Correction"> sửa chữa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> sửa chữa kênh </dd> <dd> <span title = "Correction"> sửa chữa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> sai sửa kênh </dd> <dd> <span title = "Covert"> covert </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh ngầm </dd> <dd> CPR (<strong class = "selflink"> Kênh </strong> Đường dẫn <span title = "Reconnection"> Kết nối lại </span>) </dd> <dd> nối lại kênh dẫn </dd> <dd> CRP <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Request"> request </span> <span title = "Priority"> ưu tiên </span> </dd> <dd> Kênh yêu cầu ưu tiên </dd> <dd> CSS <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Subsystem"> hệ thống con </span> </dd> <dd> channel phụ hệ thống </dd> <dd> CSU / DSU (<strong class = "selflink"> channelervice </strong> unit / data <span title = "Service"> dịch vụ </span> <span title = "Unit"> unit < / span>) </dd> <dd>thiết bị phục vụ kênh và dữ liệu </dd> <dd>CSW (<strong class="selflink">channelstatus</strong> <span title="Word">word</span>) </dd> <dd>từ trạng thái kênh </dd> <dd>CTC (channel-to-channel) </dd> <dd>kênh nối kênh </dd> <dd>CTC (channel-to-channel) </dd> <dd>giữa các kênh </dd> <dd>CTCA (<strong class="selflink">Channel</strong>To <strong class="selflink">Channel</strong> <span title="Adapter">Adapter</span>) </dd> <dd>bộ điều hợp kênh đến kênh </dd> <dd>CTCA (channel-to-channel <span title="Adapter">adapter</span>) </dd> <dd>bộ điều hợp giữa các kênh </dd> <dd>CTCA (channel-to-channel <span title="Adapter">adapter</span>) </dd> <dd>bộ điều hợp kênh nối kênh </dd> <dd>𝓓 <strong class="selflink">Channel</strong> <span title="Handler">Handler</span> (DCH) </dd> <dd>CPU kênh 𝓓 </dd> <dd>𝓓-<strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh 𝓓 </dd> <dd>𝓓-channel <span title="Virtual">virtual</span> <span title="Circuit">circuit</span> </dd> <dd>mạch ảo kênh 𝓓 </dd> <dd><span title="Dam">dam</span> <span title="Spillway">spillway</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh tháo của đập tràn </dd> <dd><span title="Data">data</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">data</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh thông tin </dd> <dd><span title="Data">data</span> <strong class="selflink">channel</strong> <span title="Equipment">equipment</span> </dd> <dd>thiết bị kênh dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">Data</span> <strong class="selflink">channel</strong> ISDN 𝓓 </dd> <dd>Kênh dữ liệu ISDN 𝓓 </dd> <dd><span title="Data">data</span> <strong class="selflink">channel</strong> <span title="Multiplexer">multiplexer</span> </dd> <dd>bộ dồn kênh dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">data</span> <span title="Communication">communication</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh truyền thông dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">Data</span> <span title="Communication">Communication</span> <strong class="selflink">Channel</strong> (DCC) </dd> <dd>kênh thông tin số liệu </dd> <dd><span title="Data">data</span> <span title="Communication">communication</span> <strong class="selflink">channel</strong> (DCC) </dd> <dd>kênh truyền thông dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">Data</span> <span title="Service">Service</span> Unit/Channel <span title="Service">Service</span> <span title="Unit">Unit</span> (DSU/CSU) </dd> <dd>Khối dịch vụ dữ liệu/Khối dịch vụ kênh </dd> <dd><span title="Data">data</span> <span title="Transmission">Transmission</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh dữ liệu </dd> <dd><span title="Data">data</span> <span title="Transmission">Transmission</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh thông tin </dd> <dd><span title="Data">data</span> <span title="Transmission">Transmission</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh truyền dữ liệu </dd> <dd>DCC (<span title="Data">datacommunication</span> <strong class="selflink">channel</strong>) </dd> <dd>kênh truyền thông dữ liệu </dd> <dd><span title="Deactivation">Deactivation</span> (₵/Ι <strong class="selflink">channel</strong> <span title="Code">code</span>) (DEAC) </dd> <dd>Bỏ kích hoạt (mã kênh ₵/Ι) </dd> <dd><span title="Deactivation">Deactivation</span> <span title="Indication">Indication</span> (₵/Ι <strong class="selflink">channel</strong> <span title="Code">code</span>) (DI) </dd> <dd>Chỉ thị bỏ kích hoạt (mã kênh ₵/Ι) </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh chuyên dụng </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh dành riêng </dd> <dd><span title="Dedicated">Dedicated</span> <span title="Control">Control</span> <strong class="selflink">Channel</strong> (DCCH) </dd> <dd>kênh điều khiển dành riêng </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <span title="Protection">protection</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh dùng để bảo vệ </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <span title="Signaling">signaling</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh báo hiệu chuyên dụng </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <span title="Signaling">signaling</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh báo hiệu riêng </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <span title="Signalling">signalling</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh báo hiệu chuyên dụng </dd> <dd><span title="Dedicated">dedicated</span> <span title="Signalling">signalling</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh báo hiệu riêng </dd> <dd><span title="Delayed">delayed</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>đường kênh chậm trễ </dd> <dd><span title="Delayed">delayed</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>đường kênh trì hoãn </dd> <dd><span title="Delivery">delivery</span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phân phối nước </dd> <dd> <span title = "Demodulator"> trình giải pha chế </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> pha chế kênh </dd> <dd> <span title = "Depth"> depth </span> (<span title = "Of"> ofthe </span> <span title = "Navigable"> điều hướng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong>) </dd> <dd> tải vận tải kênh sâu </dd> <dd> <span title = "Difference"> khác biệt </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> sai kênh vi </dd> <dd> <span title = "Digital"> kỹ thuật số </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel number </dd> <dd> <span title = "Digital"> kỹ thuật số </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường bằng số </dd> <dd> <span title = "Digital"> kỹ thuật số </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường kênh kỹ thuật số </dd> <dd> <span title = "Digital"> Kỹ thuật số </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DCC) </dd> <dd> số điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Digital"> Kỹ thuật số </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DCCH) </dd> <dd> số điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Kỹ thuật số"> Kỹ thuật số </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDC) </dd> <dd> số liệu kênh </dd> <dd> <span title = "Digital"> Kỹ thuật số </span> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDC) </dd> <dd> hiển thị số kênh </dd> <dd> <span title = "Direct"> trực tiếp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh trực tiếp </dd> <dd> <span title = "Discrete"> rời rạc </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh rời rạc </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDC) </dd> <dd> display data channel </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDF) </dd> <dd> display data channel </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Một"> Một </span> (DDC1) </dd> <dd> display data channel number 1 </dd> <dd> <span title = "Phân phối"> phân phối </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nước phân phối kênh </dd> <dd> <span title = "Distribution"> phân phối </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phân phối </dd> <dd> <span title = "Distribution"> phân phối </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nước phân phối kênh </dd> <dd> <span title = "Diversion"> chuyển hướng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel transfer line </dd> <dd> <span title = "Downstream"> xuống dòng </span> <span title = "Lock"> khóa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chặn dòng hạ lưu </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <span title = "By"> bằng </span> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tiêu nước </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh thoát nước </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tiêu nước </dd> <dd> <span title = "Dual"> kép </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh đôi </dd> <dd> <span title = "Dual"> kép </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kép kênh </dd> <dd> <span title = "Dual"> kép </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Audio"> tiếng động </span> </dd> <dd> Dual channel sound </dd> <dd> <span title = "Dual"> kép </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Audio"> tiếng động </span> </dd> <dd> kênh tiếng động </dd> <dd> <span title = "Dual"> Kép </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Line"> Dòng </span> <span title = "Máy quét"> Máy quét </span> (CCRS) (DCLS) </dd> <dd> Bộ quét kép kênh dây (CCRS) </dd> <dd> <span title = "Duplex"> song công </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hai chiều kênh </dd> <dd> <span title = "Duplex"> song công </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> công kênh bài hát </dd> <dd> <span title = "Dynamic"> Động </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Assignment"> Nhiệm vụ </span> (DCA) </dd> <dd> dynamic channel </dd> <dd> <span title = "Dynamic"> Động </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Selection"> Lựa chọn </span> (DCS) </dd> <dd> channel select </dd> <dd> <span title = "Effluent"> effluent </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phân phối </dd> <dd> <span title = "Effluent"> effluent </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel ra </dd> <dd> <span title = "Effluent"> effluent </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh xả van đập tràn </dd> <dd> <span title = "Electronic"> Điện tử </span> <span title = "Tandem"> Tandem </span> <span title = "Switching"> Chuyển hóa </span> <span title = "Quản trị"> Quản trị</span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> (ETSACI) </dd> <dd> Kênh giao diện – kênh quản trị Tandem điện tử </dd> <dd> <span title = "Embedded"> Nhúng </span> <span title = "Giao tiếp"> Truyền thông </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (ECC) </dd> <dd> setup sẵn kênh truyền </dd> <dd> <span title = "Embedded"> Nhúng </span> <span title = "Hoạt động"> Hoạt động </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (EOC) </dd> <dd> kênh khai thác được cấy sẵn </dd> <dd> <span title = "Embedded"> Nhúng </span> <span title = "Overhead"> Ngân sách </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (EOC) </dd> <dd> kênh phụ tin cậy sẵn có </dd> <dd> <span title = "Energy"> năng lượng </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đường đo năng lượng </dd> <dd> <span title = "Engineering"> kỹ thuật </span> <span title = "Service"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kỹ thuật kênh dịch vụ </dd> <dd> EXCP (<span title = "Execute"> kênh thực thi </span> <span title = "Program"> chương trình </span>) </dd> <dd> hành trình kênh chương trình </dd> <dd> <span title = "Execute"> thực thi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Program"> chương trình </span> (EXCP) </dd> <dd> hành trình kênh chương trình </dd> <dd> <span title = "Exploitable"> có thể khai thác </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh khai thác được </dd> <dd> <span title = "Exploitable"> có thể khai thác </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel used </dd> <dd> <span title = "Extended"> mở rộng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Status"> trạng thái </span> <span title = "Word"> từ </span> </dd> <dd> from open channel status </dd> <dd> <span title = "Fast"> Nhanh </span> <span title = "Associated"> Được link </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (FACCH) </dd> <dd> nhanh kết nối điều khiển kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> chuyển hóa nhanh </dd> <dd> kênh chuyển mạch nhanh </dd> <dd> <span title = "Faulty"> bị lỗi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hư hỏng kênh </dd> <dd> FC <span title = "Fiber"> cáp quang </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh cáp quang (quang) </dd> <dd> <span title = "Feedback"> phản hồi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hồi tiếp kênh </dd> <dd> <span title = "Feedback"> phản hồi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hồi tiếp kênh </dd> <dd> <span title = "Fiber"> sợi </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> (FC) </dd> <dd> kênh cáp quang (quang) </dd> <dd> <span title = "Fiber"> Fiber </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (FC) </dd> <dd> cáp quang </dd> <dd> <span title = "Fiber"> Fiber </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Arbitrated"> Arbitrated </span> <span title = "Loop"> Vòng lặp </span> (FC- AL) </dd> <dd> kênh cáp quang – phân tích vòng </dd> <dd> <span title = "Fiber"> Fiber </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Association"> Hiệp hội </span> (FCA) </dd> <dd> cáp quang hợp kênh </dd> <dd> <span title = "Fiber"> Sợi </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Vật lý"> Vật lý </span> <span title = "Và"> và </span> <span title = "Báo hiệu"> Báo hiệu </span> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> [[]] (ANSIX3) </dd> <dd> Kênh cáp quang – biểu tượng giao diện và hiệu ứng (ANSI X3) </dd> <dd> <span title = "Fiber"> Fiber </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Standard"> Standard </span> (FCS) </dd> <dd> cáp quang tiêu chuẩn </dd> <dd> <span title = "Five"> năm </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Code"> mã </span> </dd> <dd> kênh năm mã </dd> <dd> <span title = "Fixed"> Đã sửa </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Allocation"> Phân bổ </span> (FCA) </dd> <dd> cố định kênh chỉ định (hệ thống) </dd> <dd> <span title = "Flood"> lụt </span> <span title = "Relief"> cứu trợ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh xả </dd> <dd> <span title = "Fluid"> linh hoạt </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh kênh </dd> <dd> <span title = "Forward"> chuyển tiếp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chuyển tiếp </dd> <dd> <span title = "Forward"> chuyển tiếp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel to </dd> <dd> <span title = "Forward"> Chuyển tiếp </span> <span title = "Command"> Lệnh </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (FCC) </dd> <dd> kênh hướng dẫn </dd> <dd> <span title = "Forward"> Chuyển tiếp </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (FCC) </dd> <dd> hướng dẫn điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Forward"> chuyển tiếp </span> LAN <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh LAN chuyển tiếp </dd> <dd> <span title = "Forward"> chuyển tiếp </span> LAN <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh Lan hướng trước </dd> <dd> <span title = "Forward"> Chuyển tiếp </span><span title = "Voice"> Giọng nói </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (VFC) </dd> <dd> kênh hướng </dd> <dd> bộ khuếch đại <span title = "Bộ khuếch đại"> bốn kênh </span> </dd> <dd> bộ đại kênh<br /> Kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> bốn dây </strong> </dd> <dd> bốn dây </dd> <dd> <span title = "Frame"> Frame </span> <span title = "Jump"> Jump </span> (₵ / Ι <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Code"> mã </span>) (FJ) </dd> <dd> Khung nhảy (₵ / Ι kênh mã) </dd> <dd> <span title = "Frame"> frame </span> <span title = "Synchrofying"> đồng bộ hóa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mành hóa đồng kênh </dd> <dd> <span title = "Frequency"> tần số </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tần số </dd> <dd> frequency-modulation <span title = "Broadcast"> phát sóng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel phát thanh FM </dd> <dd> <span title = "Fuel"> nhiên liệu </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh tự nhiên </dd> <dd> <span title = "General"> Chung </span> <span title = "Broadcast"> Truyền phát </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Virtual"> Virtual </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (Ɓ-ISDN) (GBSVC) </dd> <dd> kênh ảo báo hiệu truyền bá chung </dd> <dd> <span title = "Global"> Toàn thị trường quốc tế </span> <span title = "Statistical"> Thống kê </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Lập mô hình"> Lập mô hình </span> (GSCM) </dd> <dd> toàn thế giới thống kê kênh hóa mô hình </dd> <dd> GNSS <span title = "Integrity"> Tính vẹn toàn </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (GIC) </dd> <dd> Kênh GNSS nguyên </dd> <dd> <span title = "Đi"> truy cập </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel đi </dd> <dd> <span title = "Đi"> truy cập </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel phát </dd> <dd> <span title = "Guard"> bảo vệ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh bảo vệ </dd> <dd> guide-vane <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel </dd> <dd> H10- <strong class = "selflink"> kênh </strong> (H10-chan) </dd> <dd> Kênh 1472kbit / s của Bắc Mỹ </dd> <dd> H11- <strong class = "selflink"> channel </strong> (H11- <span class = "new" title = "Chan"> chan </span>) </dd> <dd> Kênh 1536 của Bắc Mỹ </dd> <dd> <span title = "Head"> head </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> từ đầu kênh </dd> <dd> <span title = "Heating"> sưởi ấm </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh nung </dd> <dd> HO <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (Н-Ochan) </dd> <dd> Kênh 384 Kbit / s (DSO 6 kênh của một mạch T1) </dd> <dd> <span title = "Hot"> hot </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Factor"> factor </span> </dd> <dd> nóng kênh số </dd> <dd> <span title = "Hyper"> Siêu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (HC) </dd> <dd> siêu kênh </dd> <dd> Ι / Σ <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel input / output data </dd> <dd> <span title = "Identification"> nhận dạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> format channel </dd> <dd> <span title = "Idle"> nhàn rỗi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nghỉ </dd> <dd> <span title = "Idle"> nhàn rỗi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Noise"> ồn </span> </dd> <dd> tiếng ồn trên kênh nghỉ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> nhàn rỗi làm việc </dd> <dd> kênh vận hành tự động </dd> <dd> <span title = "Image"> hình ảnh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <span title = "Impeller"> cánh quạt </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh bánh (cánh) quạt </dd> <dd> <span title = "In"> Trong </span> <span title = "Band"> Ban nhạc </span> <span title = "Bật"> Bật </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (IBOC) </dd> <dd> theo kênh trong băng </dd> <dd> <span title = "nghiêng"> nghiêng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nghiêng kênh </dd> <dd> <span title = "Indirect"> gián tiếp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh gián tiếp </dd> <dd> <span title = "Individual"> cá nhân </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> <span title = "Control"> kiểm tra </span> </dd> <dd> ổ đĩa riêng kênh xác minh </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <span title = "Bearer"> người mang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel mang information </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> data channel </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel information </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <span title = "Chuyển"> chuyển </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Initial"> Ban đầu </span> <span title = "Voice"> Giọng nói </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Chỉ định"> Chỉ định </span> (IVCD) </dd> <dd> trước tiên kênh chỉ định </dd> <dd> <span title = "Inlet"> đầu vào </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nước kênh </dd> <dd> <span title = "Inner"> bên trong </span> <span title = "Auxaries"> phụ trợ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phụ kênh trong </dd> <dd> <span title = "Input"> input </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đầu vào kênh </dd> <dd> <span title = "Input"> input </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel to </dd> <dd> input-output <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel vào-ra </dd> <dd> đầu vào / đầu ra <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel input / output </dd> <dd> đầu vào / đầu ra <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel ra / into </dd> <dd> đầu vào / đầu ra <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel vào / ra </dd> <dd> Đầu vào / Đầu ra <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Converter"> Bộ chuyển hóa </span> + Đầu vào / Đầu ra <span title = "Bộ điều khiển"> Bộ điều khiển < / span> <span title = "Chip"> Chip </span> (IOCC) </dd> <dd> Kênh điều khiển vào / ra + Chip của bộ điều khiển vào / ra </dd> <dd> <span title = "Integrated"> Tích hợp </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Processor"> CPU </span> (ICP) </dd> <dd> hợp kênh xử lý </dd> <dd> <span title = "Integrated"> Tích hợp </span> Dữ liệu / Giọng nói <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (IDVC) </dd> <dd> links / channel data </dd> <dd> <span title = "Inter"> Inter </span> <span title = "Office"> Văn phòng </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (IOC) </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh liên nhà sản xuất dịch vụ </strong> </dd> <dd> ngang sóng liên kênh </dd> <dd> <span title = "Interestxchange"> phụng sự </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đài tổng đài </dd> <dd> <span title = "Interference"> can thiệp </span> <span title = "On"> trên </span> <span title = "A"> α </span> đồng kênh < span title = "Basis"> nền tảng </span> </dd> <dd> giao thoa trong cùng một kênh (đường) </dd> <dd> <span title = "Interfering"> gây nhiễu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nhiễu kênh </dd> <dd> <span title = "Trung gian"> trung gian </span> <span title = "Tần số"> tần suất </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh trung tần </dd> <dd> <span title = "Internal"> Nội bộ </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> <span title = "Đơn vị"> Nhà cung cấp </span> (ICSU) </dd> <dd> nội kênh dịch vụ khối </dd> <dd> <span title = "International"> quốc tế </span> <span title = "Transmission"> truyền tải </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> quốc tế kênh </dd> <dd> <span title = "Interrogation"> thẩm vấn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường channel (tra) hỏi </dd> <dd> <span title = "Irrigation"> tưới </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> Cáp kênh </dd> <dd> ISDN <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "At"> với vận tốc </span> 384kbit / s </dd> <dd> Kênh ISDN tại 384kbit / s </dd> <dd> ISDN 𝓓- <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Exchange"> Exchange </span> <span title = "Controller"> Bộ điều khiển </span> ( IDEC) </dd> <dd> ISDN trao đổi kênh điều khiển của ISDN </dd> <dd> <span title = "Last"> Last </span> <span title = "Đăng ký"> Đăng ký </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (LRCC) </dd> <dd> cuối cùng đăng ký điều khiển kênh </dd> <dd> LCQ (<span title = "Logical"> kênh logic </span> <span title = "Queue"> hàng đợi </span>) </dd> <dd> logic kênh hàng đợi </dd> <dd> <span title = "Left"> left </span> <span title = "Stereo"> tiếng động nổi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> left channel stereo </dd> <dd> <span title = "Line"> Dòng </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (LSC) </dd> <dd> channel signal line </dd> <dd> <span title = "Linear"> tuyến tính </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tính tuyến kênh </dd> <dd> <span title = "Liên kết"> link </span> <span title = "Truy cập"> truy cập </span> <span title = "Giao thức"> giao thức </span> 𝓓-channel </dd> <dd> kênh 𝓓 nhập khẩu thức giao thức </dd> <dd> <span title = "Liquid"> chất lỏng </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh kênh </dd> <dd> <span title = "Địa phương"> địa phương </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> cục bộ kênh </dd> <dd> <span title = "Địa phương"> Địa phương </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (LC) </dd> <dd> Kernel channel </dd> <dd> <span title = "Địa phương"> Địa phương </span> <span title = "Chung"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Interoffice"> Interoffice </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> (LCCIS) </dd> <dd> radio chung kênh signal </dd> <dd> <span title = "Logical"> logic </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh logic </dd> <dd> <span title = "Logical"> Logic </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (LC) </dd> <dd> kênh logic </dd> <dd><span title = "Logical"> logic </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (<span title = "Packet"> chính sách gói </span> <span title = "Hoạt động"> hoạt động < / span>) </dd> <dd> lôgic kênh hoạt động theo gói loại </dd> <dd> <span title = "Logical"> Logic </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Group"> Nhóm </span> <span title = "Số"> Số </span> (Ҳ.25) (LCGN) </dd> <dd> Logic kênh nhóm (Ҳ.25) </dd> <dd> <span title = "Logical"> Logic </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Identification"> Nhận dạng </span> (LCI) </dd> <dd> lôgic kênh nhận dạng </dd> <dd> <span title = "Logical"> logic </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Idfier"> mã định danh </span> </dd> <dd> logic kênh nhận dạng ký hiệu </dd> <dd> <span title = "Logical"> Logic </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Number"> Số </span> (Ҳ.25 ) (LCN) </dd> <dd> Kênh logic số (Ҳ.25) </dd> <dd> <span title = "Logical"> logic </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Queue"> hàng đợi </span> (LCQ) </dd> <dd> logic kênh hàng đợi </dd> <dd> <span title = "Loss"> Mất </span> <span title = "Của"> trong tổng số </span> <span title = "Signal"> Tín hiệu </span> <span title = "Cấp độ"> cấp độ </span> <span title = "Trong số"> của </span> ᑗ <span title = "Giao diện"> giao diện </span> (₵ / Ι <strong class = "selflink"> kênh < / strong> <span title = "Mã"> mã </span>) (LSU) </dd> <dd> ᑗ bù tín hiệu (₵ / Ι kênh mã) </dd> <dd> <span title = "Low"> Thấp </span> <span title = "Tốc độ"> Vận tốc </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (LSD) </dd> <dd> low speed channel </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh thu lợi thấp </strong> </dd> <dd> channel has low gain<br /> Kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> áp suất thấp </strong> </dd> <dd> low-channel </dd> <dd> LSU <span title = "Error"> Lỗi </span> <span title = "Condition"> điều kiện </span> (₵ / Ι <strong class = "selflink"> kênh </ strong > <span title = "Mã"> mã </span>) (LSUE) </dd> <dd> LSU error status (₵ / Ι kênh mã) </dd> <dd> LT <span title = "Disable"> Tắt </span> (₵ / Ι <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Code"> mã </ span >) (LTD) </dd> <dd> LT bất lực (₵ / Ι kênh mã) </dd> <dd> <span title = "Luminance"> độ sáng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh </dd> <dd> <span title = "Luminance"> độ sáng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh mode </dd> <dd> <span title = "Main"> chính </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chính kênh </dd> <dd> <span title = "Main"> main </span> kênh radio-tần số <strong class = "selflink"> </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến điện </dd> <dd> <span title = "Main"> chính </span> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> thanh chính kênh </dd> <dd> <span title = "Maintenance"> Bảo trì </span> <span title = "Voice"> voice </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> (MVC) </dd> <dd> bảo trì kênh </dd> <dd> <span title = "Marked"> được đánh dấu </span> <span title = "Idle"> không hoạt động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh dẫn đã đánh dấu </dd> <dd> <span title = "Mercury"> Mercury </span> <span title = "Exchange"> Exchange </span> <span title = "Limited"> Limited </span> (MEL) < strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Associated"> Được link </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> (MELCAS) </dd> <dd> Kênh phối hợp báo hiệu của MEL đài tổng hợp </dd> <dd> Siêu tín hiệu <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (MSVC) </dd> <dd> siêu báo hiệu ảo kênh </dd> <dd> <span title = "Micro"> Micro </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (IBM) (MC) </dd> <dd> Kênh micro, kênh vi (IBM) </dd> <dd> <span title = "Micro"> Micro </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Xe buýt"> Xe buýt </span> </dd> <dd> biển vi kênh </dd> <dd> <span title = "Micro-channel"> kênh vi mô </span> </dd> <dd> vi kênh </dd> <dd> <span title = "Microwave"> lò vi sóng </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel vi ba </dd> <dd> <span title = "Di động"> Di động </span> <span title = "Assisted"> Được trợ giúp </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Allocation"> Allocation </span> (MACA) </dd> <dd> di động support channel only </dd> <dd> <span title = "Di động"> di động </span> <span title = "Radio"> radio </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> di động kênh vô tuyến </dd> <dd> <span title = "Modem"> Mô-đun </span> <span title = "Control"> Điều khiển </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (MCC) </dd> <dd> modem điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Modulation"> pha chế </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> điệu biến kênh </dd> <dd> <span title = "Monochrome"> đơn sắc </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đơn sắc kênh </dd> <dd> MPC (<span title = "Multipath"> đa kênh </span>) </dd> <dd> đa tuyến kênh </dd> <dd> <span title = "Đa kênh"> đa kênh </span> </dd> <dd> đa kênh </dd> <dd> Đa kênh<span title="Buffered">Buffered</span> <span title="Serial">Serial</span> <span title="Port">Port</span> (MCBSP) </dd> <dd>cửa tiếp nối đệm đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Carrier">carrier</span> </dd> <dd>sóng mang nhiều kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Communication">communication</span> </dd> <dd>truyền thông đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Control">control</span> </dd> <dd>điều khiển đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Equipment">equipment</span> </dd> <dd>thiết bị nhiều đường kênh </dd> <dd>Multi-Channel <span title="Interface">Interface</span> <span title="Processor">Processor</span> (MIPS) </dd> <dd>CPU giao diện phối ghép đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Modulation">modulation</span> <span title="Index">index</span> </dd> <dd>chỉ số biến điệu nhiều kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Peak">peak</span> <span title="Deviation">deviation</span> </dd> <dd>sự lệch hướng đỉnh nhiều kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Signal">signal</span> </dd> <dd>tín hiệu nhiều đường kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="System">system</span> </dd> <dd>hệ thống đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="System">system</span> </dd> <dd>hệ thống nhiều đường kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Tape">tape</span> </dd> <dd>băng đa kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Technique">technique</span> </dd> <dd>kỹ thuật nhiều đường kênh </dd> <dd>multi-channel <span title="Telegraph">telegraph</span> <span title="System">system</span> </dd> <dd>hệ điện báo nhiều đường kênh </dd> <dd>Multi-channel <span title="Television">Television</span> <span title="Sound">Sound</span> (MTS) </dd> <dd>tiếng động của truyền hình đa kênh </dd> <dd>Multi-Channel <span title="Transmitter">Transmitter</span> <span title="Unit">Unit</span> (MCTU) </dd> <dd>khối máy phát đa kênh </dd> <dd>Multi-channel <span title="Video">video</span> <span title="Programming">programming</span> <span title="DisTributor">DisTributor</span> (MVPD) </dd> <dd>bộ phân bố lập trình video đa kênh </dd> <dd>Multi-Channel <span title="Voice">Voice</span> <span title="Frequency">Frequency</span> (MCVF) </dd> <dd>tần số âm thoại đa kênh </dd> <dd>multi-path <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh đa tuyến </dd> <dd><span title="Multipath">multipath</span> <strong class="selflink">channel</strong> (MPC) </dd> <dd>kênh đa tuyến </dd> <dd><span title="Multiple">Multiple</span> <strong class="selflink">Channel</strong> <span title="Per">Per</span> <span title="Carrier">Carrier</span> (MCPC) </dd> <dd>đa kênh trên một sóng mang </dd> <dd><span title="Multiple">multiple</span> <strong class="selflink">channel</strong> <span title="Telephone">telephone</span> <span title="Group">group</span> </dd> <dd>nhóm nhiều đường kênh smartphone </dd> <dd><span title="Multiplex">multiplex</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh đa hợp </dd> <dd><span title="Multiplexer">multiplexer</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh của bộ dồn kênh </dd> <dd><span title="Multiplexer">multiplexer</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh đa công </dd> <dd><span title="Multiplexer">multiplexer</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh được dồn </dd> <dd><span title="Multiplexer">multiplexer</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh truyền đa kênh </dd> <dd><span title="Multiplexer">multiplexer</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh truyền đa lộ </dd> <dd><span title="Multiplexor">multiplexor</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kềnh bộ dồn kênh </dd> <dd><span title="Multiplexor">multiplexor</span> <strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh của bộ dồn kênh </dd> <dd>И <strong class="selflink">Channel</strong> <span title="Metal">Metal</span> <span title="Oxide">Oxide</span> <span title="Semiconductors">Semiconductors</span> (NMOS) </dd> <dd>Các chất bán dẫn ôxit kim loại kênh И </dd> <dd>n-<strong class="selflink">channel</strong> </dd> <dd>kênh и </dd> <dd>n-channel <span title="Device">device</span> </dd> <dd>thiết bị kênh и </dd> <dd>n-channel <span title="Discrete">discrete</span> FET </dd> <dd>FET kênh и rời rạc </dd> <dd>n-channel FET </dd> <dd>FET kênh и </dd> <dd>n-channel <span title="Filter">filter</span> </dd> <dd>bộ lọc kênh </dd> <dd>n-channel <span title="Integrated">integrated</span> MOS <span title="Transistor">transistor</span> </dd> <dd>tranzito MOS tích hợp kênh и </dd> <dd>И-channel <span title="Metal">metal</span> <span title="Oxide">oxide</span> <span title="Semiconductor">semiconductor</span> <span title="Transistor">transistor</span> </dd> <dd>tranzito bán dẫn oxit kim loại kênh и </dd> <dd>n-channel metal-oxide <span title="Semiconductor">semiconductor</span> (И-MOS) </dd> <dd>linh kiện kim loại-oxit-bán dẫn kênh и </dd> <dd>n-channel metal-oxide <span title="Semiconductor">semiconductor</span> (И-MOS) </dd> <dd>linh kiện MOS kênh и </dd> <dd>n-channel silicon-gate MOS<span title = "Process"> process </span> </dd> <dd> too the MOS of silic channel и </dd> <dd> n-channel <span title = "Technology"> công nghệ </span> </dd> <dd> kênh văn nghệ </dd> <dd> <span title = "Natural"> natural </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> thiên nhiên kênh </dd> <dd> <span title = "Natural"> natural </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tự nhiên </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> / PC / kết nối (NC) </dd> <dd> kênh / PC / mạng kết nối </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> (NCI) </dd> <dd> mạng kênh giao diện </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Terminating"> chấm hết </span> <span title = "Thiết bị"> Thiết bị </span> (NCTE) </dd> <dd> the end of the network device </dd> <dd> <span title = "Network"> mạng </span> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mạng điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (NCIC) </dd> <dd> mạng điều khiển giao diện kênh </dd> <dd> đo độ ồn <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> tiếng động kênh đo </dd> <dd> đo độ ồn <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh đo tiếng </dd> <dd> <span title = "Noiseless"> ồn ào </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh không nhiễu </dd> <dd> <span title = "Noiseless"> ồn ào </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh không </dd> <dd> <span title = "Noisy"> ồn ào </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh có nhiễu </dd> <dd> <span title = "Noisy"> ồn ào </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh có tiếng </dd> <dd> <span title = "Nominal"> danh nghĩa </span> <span title = "Center"> center </span> <span title = "Frequency"> tần số </span> <span title = "Của"> trong số </span> <span title = "A"> α </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> danh sách chính tần số của kênh </dd> <dd> <span title = "Protection"> bảo vệ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> không chuyên dụng </dd> <dd> không chuyên bảo vệ kênh </dd> <dd> <span title = "Protection"> bảo vệ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> không chuyên dụng </dd> <dd> channel không chuyên dự trữ </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> không chuyên dụng </dd> <dd> không chuyên dụng báo hiệu kênh </dd> <dd> <span class = "new" title = "Nondedicated"> nondedicated </span> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> Reserved signal channel </dd> <dd> <span class = "new" title = "Nonprismatic"> nonprismatic </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> không lăng trụ kênh </dd> <dd> <span title = "Normal"> bình thường </span> <span title = "Dịch vụ"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> danh sách dịch vụ kênh </dd> <dd> <span title = "Normal"> bình thường </span> <span title = "Dịch vụ"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tiêu chuẩn dịch vụ đường </dd> <dd> <span title = "Normal"> bình thường </span> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> quy tắc chuẩn thanh kênh </dd> <dd> <span title = "Nuclear"> hạt nhân </span> <span title = "Reaction"> phản ứng </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh phản hồi nhân hạt </dd> <dd> <span title = "Number"> Số </span> <span title = "Của"> trong tổng số </span> <span title = "Unallocated"> chưa được phân bổ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "At"> tại </span> <span title = "Node"> nút </span> (NC) </dd> <dd> channel’s number of not being analysis at </dd> <dd> một kênh <span title = "Culvert"> cống </span> </dd> <dd> một kênh dẫn nước </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh một chiều </strong> </dd> <dd> channel α height </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone một chiều </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone một chiều </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hẽm kênh </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh lộ thiên </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> open channel </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy ở kênh </dd> <dd> <span title = "Open"> Mở </span> <span title = "Logical"> Logical </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (OLC) </dd> <dd> open logic channel </dd> <dd> kênh mở <span title = "Flow"> luồng </span> </dd> <dd> line channel </dd> <dd> kênh mở <span title = "Hydraulics"> thủy lực </span> </dd> <dd> kênh học lực thủy lực </dd> <dd><span title = "Optical"> Quang học </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Bộ điều hợp"> Bộ điều hợp </span> </dd> <dd> quang học kênh điều hòa </dd> <dd> <span title = "Optical"> Quang học </span> <span title = "Supervision"> Giám sát </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (OSC) </dd> <dd> kênh giám sát quang </dd> <dd> <span title = "Ore"> ore </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh </dd> <dd> <span title = "Other"> Khác </span> <span title = "Common"> Chung </span> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Equipment"> Thiết bị </span> (OCE) </dd> <dd> OCC kênh thiết bị </dd> <dd> <span title = "Outbound"> ​​Outbound </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (OSC) </dd> <dd> kênh báo hiệu đi </dd> <dd> <span title = "Outfall"> ngừng hoạt động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> xả kênh </dd> <dd> <span title = "Outflow"> luồng ra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nước </dd> <dd> <span title = "Outgoing"> đi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phát đi </dd> <dd> <span title = "Outlet"> Outlet </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> ra kênh </dd> <dd> <span title = "Outlet"> Outlet </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nước </dd> <dd> <span title = "Outlet"> Outlet </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> xả kênh </dd> <dd> <span title = "Đầu ra"> đầu ra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel ra </dd> <dd> <span title = "Đầu ra"> đầu ra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel output </dd> <dd> <span title = "Đầu ra"> đầu ra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh xuất, kênh ra </dd> <dd> <span title = "Overflow"> tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tràn </dd> <dd> <span title = "Overflow"> tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> xả kênh </dd> <dd> <span title = "P-channel"> p-channel </span> </dd> <dd> channel ᴘ </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Depletion"> hết sạch </span> <span title = "Mode"> chính sách </span> MOS <span title = "Transistor"> bóng bán dẫn </span> </dd> <dd> tranzito MOS kênh nghèo mode </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Device"> thiết bị </span> </dd> <dd> Ρ channel tool </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Device"> thiết bị </span> </dd> <dd> kênh linh kiện ᴘ </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Enhancement"> nâng cao </span> <span title = "Mode"> mode </span> MOS <span title = "Transistor"> bóng bán dẫn </span> </dd> <dd> tranzito MOS kênh cường độ Ρ tăng cường </dd> <dd> FET kênh Ρ </dd> <dd> FET kênh Ρ </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Integrated"> được tích hợp </span> FET </dd> <dd> FET tích hợp kênh Ρ </dd> <dd> Ρ-channel <span title = "Integrated"> được tích hợp </span> FET </dd> <dd> tranzito trường hợp kênh Ρ </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PDC) </dd> <dd> gói dữ liệu kênh </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Mode"> Cơ chế </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PMC) </dd> <dd> gói chính sách kênh </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Mode"> Cơ chế </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Gọi"> Gọi </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> (PMCH) </dd> <dd> gói chính sách kênh gọi điều khiển </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Mode"> Cơ chế </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Kết nối"> Kết nối </span> (PMCC) </dd> <dd> gói chính sách kết nối </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Mode"> Cơ chế </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Phần tử"> Phần tử </span> (PMCE) </dd> <dd> Gói chính sách kênh phần tử </dd> <dd> <span title = "Packet"> Gói </span> <span title = "Mode"> Cơ chế </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Handler"> Handler </span> (PMCH) </dd> <dd> gói kênh chính sách xử lý </dd> <dd> <span title = "Paging"> phân trang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel call </dd> <dd> <span title = "Paging"> phân trang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tin nhắn kênh </dd> <dd> <span title = "Paging"> phân trang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> một bên kênh </dd> <dd> <span title = "Paging"> phân trang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường kênh một </dd> <dd> <span title = "Paging"> Phân trang </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PCH) </dd> <dd> tin nhắn kênh </dd> <dd> <span title = "Parallel"> song song </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> bài hát kênh </dd> <dd> <span title = "Parallel"> Song song </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PCH) </dd> <dd> bài hát kênh </dd> <dd> <span title = "Passable"> passable </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh được đi lại </dd> <dd> PCM <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> PCM kênh tiếng động</dd> <dd> <span title = "Per"> per </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> cho mỗi kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh đo lường chu kỳ </strong> </dd> <dd> kênh đo chu kỳ </dd> <dd> <span title = "Peripheral"> ngoại vi </span> <span title = "Interface"> giao diện </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> ngoại vi kênh </dd> <dd> <span title = "Phantom"> phantom </span> <span title = "Center"> center </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Loa"> loa </span> </dd> <dd> ổ ảo kênh tâm </dd> <dd> <span title = "Phantom"> phantom </span> <span title = "Center"> center </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Loa"> loa </span> </dd> <dd> ổ ảo kênh tâm </dd> <dd> <span title = "Hình ảnh"> hình ảnh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <span title = "Hình ảnh"> hình ảnh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hình ảnh kênh </dd> <dd> <span title = "Pilot"> trải nghiệm </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh hướng </dd> <dd> <span title = "Pitch"> pitch </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh lắc chiều </dd> <dd> <span title = "Pitch"> pitch </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh trành </dd> <dd> <span title = "Plenum"> plenum </span> <span title = "Air"> air </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel thu hút khí </dd> <dd> <span title = "Preselected"> đã chọn trước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> trước lựa chọn kênh </dd> <dd> <span title = "Primary"> chính </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chính </dd> <dd> <span title = "Primary"> chính </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> basic channel </dd> <dd> <span title = "Priority"> Mức độ ưu tiên </span> <span title = "Access"> Quyền truy cập </span> <span title = "Và"> và </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Assignment"> Nhiệm vụ </span> (PACA) </dd> <dd> ưu tiên kênh và truy nhập </dd> <dd> <span title = "Priority"> ưu tiên </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> ưu tiên kênh </dd> <dd> <span title = "Prismatic"> lăng trụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh lăng trụ </dd> <dd> <span title = "Riêng tư"> Riêng tư </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PRC) </dd> <dd> use private channel </dd> <dd> <span title = "Riêng tư"> Riêng tư </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (PCC) </dd> <dd> private control channel </dd> <dd> <span title = "Program"> chương trình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chương trình kênh </dd> <dd> <span title = "Tuyên truyền"> truyền bá </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Bảo vệ"> bảo vệ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh bảo vệ </dd> <dd> <span title = "Protection"> bảo vệ </span> kênh tần số vô tuyến <strong class = "selflink"> </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến điện bảo vệ </dd> <dd> <span title = "Protection"> bảo vệ </span> kênh tần số vô tuyến <strong class = "selflink"> </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến điện dự trữ </dd> <dd> băng đục lỗ <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh có lỗ thủng băng </dd> <dd> Ǫ <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel Ǫ </dd> <dd> <span title = "Quý"> quý </span> – <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tư vấn </dd> <dd> <span title = "Bức xạ"> bức xạ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh đo bức xạ </dd> <dd> <span title = "Radio"> radio </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến </dd> <dd> <span title = "Radio"> radio </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến điện </dd> <dd> <span title = "Radio"> radio </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền thanh vô tuyến </dd> <dd> <span title = "Radio"> Đài </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Đơn vị"> Nhà cung cấp </span> (RCU) </dd> <dd> vô tuyến kênh khối </dd> <dd> <span title = "Ngẫu nhiên"> Ngẫu nhiên </span> <span title = "Truy cập"> Truy cập </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (RACH) </dd> <dd> Random access channel </dd> <dd> <span title = "Ngẫu nhiên"> Ngẫu nhiên </span> <span title = "Truy cập"> Truy cập </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (RCH) </dd> <dd> Random access channel </dd> <dd> <span title = "Xếp hạng"> xếp hạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh đo thủy văn </dd> <dd> đọc / ghi <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> read, write channel </dd> <dd> đọc / ghi <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> read / write channel </dd> <dd> <span title = "Nhận"> nhận </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nhận </dd> <dd> <span title = "Receiver"> receiver </span> <span title = "Image"> image </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel (on frequency) of the thu camera </dd> <dd> <span title = "Recording"> ghi </span><strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> ghi kênh </dd> <dd> <span title = "Recording"> ghi lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> giờ ghi kênh </dd> <dd> <span title = "Recording"> ghi lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh ghi, kênh thu </dd> <dd> <span title = "Rectification"> chỉnh sửa </span> <span title = "Trong số"> của </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chỉnh sửa </dd> <dd> <span title = "Relay"> relay </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chuyển tiếp </dd> <dd> <span title = "Remote"> Từ xa </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Extenders"> Phần mở rộng </span> (RCE) </dd> <dd> xa set up channel width </dd> <dd> <span title = "Yêu cầu"> yêu cầu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh hỏi (vô tuyến vũ trụ) </dd> <dd> <span title = "Yêu cầu"> yêu cầu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel request </dd> <dd> <span title = "Return"> trở lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nhận </dd> <dd> <span title = "Return"> trở lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh trở về </dd> <dd> <span title = "Return"> quay lại </span> kênh radio-frequency <strong class = "selflink"> </strong> </dd> <dd> kênh vô tuyến điện trở về </dd> <dd> <span title = "Reverse"> đảo ngược </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chiều kênh đảo </dd> <dd> <span title = "Reverse"> đảo ngược </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh ngược </dd> <dd> <span title = "Reverse"> đảo ngược </span> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> trở lại điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Reverse"> Đảo ngược </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (RCC) </dd> <dd> ngược điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Reverse"> đảo ngược </span> <span title = "Lan"> lan </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh LAN ngược hướng </dd> <dd> RF <span title = "Converter"> bộ chuyển hóa </span> <span title = "Out"> out </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bộ điều chỉnh"> bộ điều chỉnh </span> </dd> <dd> RF kênh điều khiển nút </dd> <dd> <span title = "Right"> right </span> <span title = "Stereo"> tiếng động nổi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> bên phải kênh stereo </dd> <dd> <span title = "River"> sông </span> <span title = "Flood"> lũ </span> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> lũ nước điều chỉnh kênh </dd> <dd> <span title = "Roll"> roll </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> cuộn kênh </dd> <dd> <span title = "Roll"> roll </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh trành (điều khiển tự động) </dd> <dd> Kênh Ş (dàn tiếng động nổi) </dd> <dd> kênh Ş (tiếng động nổi) </dd> <dd> <span title = "Scanning"> Quét </span> Đa kênh <span title = "Microwave"> Vi sóng </span> <span title = "Máy đo bức xạ"> Máy đo bức xạ </span> ( SMMR) </dd> <dd> máy đo viba xạ hình đa kênh </dd> <dd> <span title = "Second"> thứ hai </span> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tiếng động thứ hai </dd> <dd> <span title = "Secondary"> phụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> phụ kênh </dd> <dd> <span title = "Secondary"> phụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> thứ cấp kênh </dd> <dd> <span title = "Selective"> Chọn lọc </span> <span title = "Broadcast"> Truyền phát </span> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Virtual"> Virtual </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (Ɓ-ISDN) (SBSVC) </dd> <dd> Kênh ảo quảng cáo truyền bá có lựa chọn (Ɓ-ISDN) </dd> <dd> <span title = "Selective"> chọn lọc </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Filter"> bộ lọc </span> </dd> <dd> filter the lines filter </dd> <dd> <span title = "Selector"> bộ chọn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel select </dd> <dd> <span title = "Selector"> bộ chọn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> lựa chọn bộ kênh </dd> <dd> <span title = "Selector"> bộ chọn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> select channel </dd> <dd> <span title = "Separate"> riêng </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Riêng kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Separate"> riêng </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tách biệt kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Service"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> service channel </dd> <dd> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SC) </dd> <dd> service channel </dd> <dd> <span title = "Service"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Circuit"> mạch </span> </dd> <dd> kênh trên dịch vụ kênh </dd> <dd> <span title = "Set"> set </span> <span title = "Of"> trong tổng số </span><strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Modulators"> modulators </span> </dd> <dd> kênh biến điệu ngẫu nhiên cặp </dd> <dd> thiết lập <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> set up channel </dd> <dd> thiết lập <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> set channel </dd> <dd> <span title = "Short"> short </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel ngắn </dd> <dd> <span title = "Short"> short </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Transistor"> bóng bán dẫn </span> </dd> <dd> tranzito kênh ngắn </dd> <dd> <span title = "Short"> Ngắn </span> <span title = "Tin nhắn"> Tin nhắn </span> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span> <span title = "Broadcast"> Broadcast </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (Ş-BCCH) </dd> <dd> kênh điều khiển quảng cáo dịch vụ tin ngắn </dd> <dd> <span title = "Short"> Ngắn </span> <span title = "Tin nhắn"> Tin nhắn </span> <span title = "Dịch vụ"> Dịch vụ </span>, <span title = "Phân trang"> Phân trang </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Và"> và </span> <span title = "Truy cập"> Truy cập </span> < span title = "Response"> Phản hồi </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SPACH) </dd> <dd> tin nhắn dịch vụ ngắn, kênh tin nhắn và kênh trả lời truy nhập </dd> <dd> side-channel <span title = "Spillway"> đập tràn </span> </dd> <dd> bên kênh đập tràn </dd> <dd> <span title = "Signal"> Tín hiệu </span> (<span title = "To"> đến </span> Đồng kênh) <span title = "Interference"> nhiễu </ span > <span title = "Ratio"> tỷ lệ </span> (SIR) </dd> <dd> Tín hiệu tỷ lệ trên nhiễu (cùng kênh) </dd> <dd> <span title = "Signal"> tín hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> signal channel </dd> <dd> <span title = "Signal"> tín hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tín hiệu kênh </dd> <dd> <span title = "Signal"> tín hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> signal channel </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tín hiệu kênh </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh phát tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Grouping"> Nhóm </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SGC) </dd> <dd> signal channel group </dd> <dd> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Hệ thống"> Hệ thống </span> 7 / Kênh <strong class = "selflink"> Chung </strong> < span title = "Báo hiệu"> Báo hiệu </span> (SS7 / CCS) </dd> <dd> Hệ thống báo hiệu số 7 / Chung kênh báo hiệu </dd> <dd> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (ATM) ( SVC) </dd> <dd> Kênh ảo báo hiệu (ATM) </dd> <dd> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Voice"> Giọng nói </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SVC) </dd> <dd> kênh báo hiệu tiếng nói </dd> <dd> <span title = "Simplex"> simplex </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> công đơn kênh </dd> <dd> <span title = "Simplex"> simplex </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> công đơn kênh </dd> <dd> <span title = "Simplex"> simplex </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel transfer α height </dd> <dd> <span title = "Single"> Single </span> – <strong class = "selflink"> Kênh </strong> – <span title = "Per"> Per </span> – < span title = "Nhà cung cấp dịch vụ"> Nhà sản xuất dịch vụ </span> (SCPC) </dd> <dd> mỗi kênh một sóng </dd> <dd> <span title = "Single"> Single </span> <span title = "Cell"> Ô </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SCCH) </dd> <dd> lẻ đơn bào tế bào điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đơn kênh </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đơn kênh, một kênh </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Amplifier"> bộ khuếch đại </span> </dd> <dd> bộ đại kênh </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> sóng mang đơn (vô tuyến vũ trụ) </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Controller"> bộ điều khiển </span> </dd> <dd> α channel control </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Per"> per </span> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> hệ thống đơn kênh trên sóng mang </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Per"> per </span> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> một kênh từng sóng </dd> <dd><span title = "Single"> đơn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Protocol"> giao thức </span> </dd> <dd> đơn kênh giao thức </dd> <dd> <span title = "Single"> Single </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Voice"> Giọng nói </span> <span title = "Tần suất"> Tần suất </span> (SCVF) </dd> <dd> của đơn kênh </dd> <dd> kênh đơn <span title = "Aerial"> trên không </span> </dd> <dd> ăng ten một kênh </dd> <dd> <span title = "Carrier"> đơn kênh </span> </dd> <dd> sóng mang đơn kênh </dd> <dd> đơn kênh <span title = "Multiplier"> hệ số </span> </dd> <dd> α channel kernel </dd> <dd> <span class = "new" title = "Siniceway"> siniceway </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh trung nước </dd> <dd> <span title = "Slow"> Chậm </span> <span title = "Associated"> Link </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SACCH) </dd> <dd> Slow link control channel </dd> <dd> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel sound </dd> <dd> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel sound </dd> <dd> <span title = "Sound"> ​​sound </span> <span title = "Program"> chương trình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> thanh âm chương trình </dd> <dd> <span title = "Sound"> ​​tiếng động </span> <span title = "Transmission"> truyền tải </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> thanh truyền dẫn đường </dd> <dd> <span title = "Speech"> bài phát biểu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel phone </dd> <dd> <span title = "Speech"> bài phát biểu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel tiếng </dd> <dd> <span title = "Speech"> bài phát biểu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nói tiếng </dd> <dd> <span title = "Speech"> bài phát biểu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường kênh điện đàm </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh tràn </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh giải mã </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> xả kênh </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh xả (nước) </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh xả nước </dd> <dd> stand-by <span title = "Dịch vụ"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường dự trữ dịch vụ </dd> <dd> stand-by <span title = "Dịch vụ"> dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường dự trữ dịch vụ </dd> <dd> <span title = "Standalone"> Độc lập </span> <span title = "Dedicated"> Chuyên dụng </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SDCCH) </dd> <dd> Reserved control channel channel </dd> <dd> <span title = "Standard"> standard </span> <span title = "Broadcast"> phát </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chuẩn kênh truyền </dd> <dd> <span title = "Status"> trạng thái </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> trạng thái kênh </dd> <dd> nhà sản xuất dịch vụ phụ <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đường kênh sóng mang con </dd> <dd> <span title = "Kênh phụ"> kênh phụ </span> </dd> <dd> con kênh </dd> <dd> <span title = "Giám sát"> giám sát </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> giám sát kênh </dd> <dd> <span title = "Supply"> phân phối </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh cấp nước </dd> <dd> <span title = "Surface"> surface </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> mặt phẳng kênh </dd> <dd> <span title = "Switched"> Đã chuyển hóa </span> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Kết nối"> Kết nối </span> (ATM) (SVCC) </dd> <dd> ảo kênh kết nối có kênh chuyển </dd> <dd> <span title = "Symmetric"> đối xứng </span> <span title = "Binary"> nhị phân </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> xứng danh nhị phân kênh </dd> <dd> <span title = "Symmetric"> đối xứng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel for </dd> <dd> <span title = "Symmetrical"> đối xứng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel for </dd> <dd> <span title = "Synchronous"> Đồng bộ </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Kiểm tra"> Xác minh </span> [IBM] ( SCC) </dd> <dd> Xác minh đồng bộ kênh [IBM] </dd> <dd> <span title = "Synchronous"> đồng bộ </span> <span title = "Cao"> cao </span> <span title = "Tốc độ"> vận tốc </span> đa kênh < span title = "Hệ thống"> hệ thống </span> </dd> <dd> hệ thống nhiễu kênh có vận tốc cao </dd> <dd> <span title = "Hệ thống"> Hệ thống </span> <span title = "Broadcast"> Truyền phát </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (SBC) </dd> <dd> kênh phát truyền bá của hệ thống </dd> <dd><span title = "Tall"> cao </span> <span title = "Race"> cuộc đua </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel hạ lưu (khôi phục lại dòng sông) </dd> <dd> <span title = "Tape"> băng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> của băng kênh </dd> <dd> <span title = "Telecine"> kênh truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền hình ảnh </dd> <dd> <span title = "Telegraph"> điện báo </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh điện báo </dd> <dd> <span title = "Telemetering"> điều khiển từ xa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Telemetering"> điều khiển từ xa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh đo từ xa </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <span title = "Traffic"> lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <span title = "Traffic"> lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đường lưu smartphone </dd> <dd> <span title = "Telephony"> phone </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <span title = "Terrestrial"> Trên cạn </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (TC) </dd> <dd> kênh mặt đất </dd> <dd> <span title = "Test"> xác minh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh trải nghiệm </dd> <dd> <span title = "Tidal"> thủy triều </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh triều đại </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> theo thời gian </dd> <dd> theo thời gian kênh </dd> <dd> <span title = "Lưu lượng truy cập"> Lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (TCH) </dd> <dd> kênh lưu lượng </dd> <dd> <span title = "Giao dịch"> Giao dịch </span> <span title = "Đang xử lý"> Đang xử lý </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> giao dịch xử lý kênh </dd> <dd> transfer-in-channel <span title = "Command"> lệnh </span> </dd> <dd> transfer command in channel </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmit"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel phát </dd> <dd> kênh truyền <span title = "Bộ lọc"> bộ lọc </span> </dd> <dd> kênh phát xạ lọc </dd> <dd> <span title = "Transparent"> Trong suốt </span> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Báo hiệu"> Báo hiệu </span> (TCCS) </dd> <dd> chung kênh báo hiệu trong suốt </dd> <dd> <span title = "Transponder"> bộ phát đáp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chuyển tiếp tiếng động kênh </dd> <dd> <span title = "Tunnel"> đường hầm </span> <span title = "Waterway"> đường thủy </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh ngầm </dd> <dd> <span title = "Switch"> chuyển hóa hai kênh </span> </dd> <dd> convert kênh hai kênh </dd> <dd> <span title = "Switch"> chuyển hóa hai kênh </span> </dd> <dd> công tắc kênh </dd> <dd> <span title = "Đang gọi"> đang gọi </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> hai tần số </dd> <dd> channel (has) hai tần số dùng để gọi điện </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh hai tần số </strong> </dd> <dd> channel hai tần số </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh hai tần số </strong> </dd> <dd> đường smartphone song kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh hai tần số </strong> </dd> <dd> channel (has) hai tần số </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh hai chiều </strong> </dd> <dd> hai chiều kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh hai dây </strong> </dd> <dd> channel hai dây </dd> <dd> <span title = "Unbalanced"> không thăng bằng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh không thăng bằng </dd> <dd> <span title = "Undelayed"> không bị trả lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel not delay </dd> <dd> <span title = "Universal"> Universal </span> <span title = "Digit"> Chữ số </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (UDC) </dd> <dd> kênh số vạn năng </dd> <dd> <span title = "Upstream"> ngược dòng </span> <span title = "Lock"> khóa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh chặn dòng thượng lưu </dd> <dd> <span title = "Người dùng"> Người dùng </span> <span title = "Packet"> Gói </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (UPCH) </dd> <dd> channel of thuê bao </dd> <dd> <span title = "Người dùng"> Người dùng </span> <span title = "Cụ thể"> Rõ ràng và cụ thể </span><strong class = "selflink"> Kênh </strong> (USC) </dd> <dd> người dùng đặc trưng kênh </dd> <dd> VHF <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> low channel channel </dd> <dd> VHF <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh VHF </dd> <dd> <span title = "Video"> video </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <span title = "Virtual"> ảo </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> ảo kênh </dd> <dd> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (ATM) (VC) </dd> <dd> Kênh ảo (ATM) </dd> <dd> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Connection"> Kết nối </span> (ATM) ( VCC) </dd> <dd> Virtual channel connection (ATM) </dd> <dd> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Connection"> Kết nối </span> <span title = "Liên quan"> Liên quan </span> <span title = "Chức năng"> Tính năng </span> </dd> <dd> liên quan tính năng đến ảo kênh kết nối </dd> <dd> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Identification"> Nhận dạng </span> (VCI) </dd> <dd> ảo kênh nhận dạng </dd> <dd> <span title = "Virtual"> ảo </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Idfier"> mã định danh </span> </dd> <dd> ảo kênh nhận dạng </dd> <dd> <span title = "Virtual"> ảo </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Idfier"> mã định danh </span> (VCI) </dd> <dd> ảo kênh định danh ký hiệu </dd> <dd> <span title = "Virtual"> ảo </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Idfier"> mã định danh </span> (VCI) </dd> <dd> ảo kênh hiệu số </dd> <dd> <span title = "Virtual"> Ảo </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Liên kết"> Link </span> (ATM) ( VCL) </dd> <dd> ảo kênh kết nối tuyến </dd> <dd> <span title = "Voice"> voice </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel sound </dd> <dd> <span title = "Voice"> voice </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel phone </dd> <dd> <span title = "Voice"> voice </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel tiếng </dd> <dd> <span title = "Voice"> voice </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh nói tiếng </dd> <dd> voice-grade <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> phân tích kênh </dd> <dd> <span title = "Waste"> chất thải </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> xả kênh </dd> <dd> <span title = "Nước"> nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> nước kênh </dd> <dd> water-race <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh đào </dd> <dd> water-race <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh nhỏ qua được </dd> <dd> <span title = "Width"> width </span> <span title = "Trong số"> của </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh rộng </dd> <dd> <span title = "Đang làm việc"> đang hoạt động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel đang làm việc </dd> <dd> <span title = "Đang làm việc"> đang hoạt động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh làm việc </dd> <dd> <span title = "Đang làm việc"> đang hoạt động </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh lưu thông </dd> <dd> <span title = "Wrong"> sai </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> sai kênh </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "k.C3.AAnh_.28b.C4.83ng_.C4.91.E1.BB.A5c_l.E1.BB.97.29"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline" > kênh (lỗ thủng) </p> </h5> <p><span name = "k.C3.AAnh_.C4.91.C3.A0o"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh đào </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Track"> theo dõi </span> </dd> <dd> đường kênh đào </dd> <dd> <span title = "Reverse"> đảo ngược </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chiều kênh đảo </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "k.C3.AAnh_.C4.91i.E1.BB.87n_tho.E1.BA.A1i"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh smartphone </ p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Active"> hoạt động </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> hoạt động kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Active"> hoạt động </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh điện năng </dd> <dd> <span title = "Nhiều"> nhiều </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <span title = "Nhóm"> nhóm </span> </dd> <dd> group nhiều kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone một chiều </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone một chiều </dd> <dd> <span title = "Separate"> riêng </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Riêng kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Separate"> riêng </span> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tách biệt kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Telephony"> smartphone </span><strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "k.C3.AAnh_d.E1.BB.AF_li.E1.BB.87u"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh dữ liệu </p> <p> </ h5></p> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Data"> dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Equipment"> thiết bị </ span > </dd> <dd> data channel device </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "ISDN"> ISDN </span> <span title = "D"> 𝓓 </span> </dd> <dd> ISDN 𝓓 dữ liệu </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Multiplexer"> bộ ghép kênh </span> </dd> <dd> kênh dữ liệu </dd> <dd> <span title = "Kỹ thuật số"> Kỹ thuật số </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDC) </dd> <dd> số liệu kênh </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDC) </dd> <dd> display data channel </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DDF) </dd> <dd> display data channel </dd> <dd> <span title = "Display"> Hiển thị </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Một"> Một </span> (DDC1) </dd> <dd> display data channel number 1 </dd> <dd> <span title = "Low"> Thấp </span> <span title = "Tốc độ"> Vận tốc </span> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (LSD) </dd> <dd> low speed channel </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "k.C3.AAnh_th.C3.B4ng_tin"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh thông tin </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Access"> truy cập </span> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> đường kênh thông tin đi vào </dd> <dd> <span title = "ADSL"> ADSL </span> <span title = "Overhead"> Ngân sách </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (AOC) </dd> <dd> Kênh ADSL phụ thông tin </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> Dữ liệu </span> <span title = "Truyền thông"> Truyền thông </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (DCC) </dd> <dd> data information channel </dd> <dd> <span title = "Embedded"> Nhúng </span> <span title = "Overhead"> Ngân sách </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (EOC) </dd> <dd> kênh phụ tin cậy sẵn có </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "k.C3.AAnh_ti.E1.BA.BFng_n.C3.B3i"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh tiếng nói </p> </h5> <p><span name = "k.C3.AAnh_truy.E1.BB.81n"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> kênh truyền </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Bearer"> người mang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> lưu lượng kênh </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Communication"> giao tiếp </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Conventional"> thông thường </span> <span title = "Đang tải"> tải </span> <span title = "Trong số"> trong tổng số </span> <span title = "A"> α </span> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> hiệp ước trên kênh truyền hình </dd> <dd> <span title = "Conventional"> thông thường </span> <span title = "Đang tải"> tải </span> <span title = "Trong số"> trong tổng số </span> <span title = "A"> α </span> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> subload quy ước trên kênh truyền hình </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <span title = "Giao tiếp"> thông tin liên lạc </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền dữ liệu </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <span title = "Truyền thông"> thông tin liên lạc </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (DCC) </dd> <dd> kênh truyền dữ liệu </dd> <dd> <span title = "Dữ liệu"> dữ liệu </span> <span title = "Truyền"> Truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền dữ liệu </dd> <dd> DCC (<span title = "Dữ liệu"> thông tin dữ liệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong>) </dd> <dd> kênh truyền dữ liệu </dd> <dd> <span title = "Embedded"> Nhúng </span> <span title = "Giao tiếp"> Truyền thông </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (ECC) </dd> <dd> setup sẵn kênh truyền </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <span title = "Chuyển"> chuyển </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Multiplexer"> bộ ghép kênh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> multi channel channel </dd> <dd> <span title = "Multiplexer"> bộ ghép kênh </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền đa lộ </dd> <dd> <span title = "Tuyên truyền"> truyền bá </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Signal"> tín hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh</strong> </dd> <dd> kênh truyền tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh truyền tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Simplex"> simplex </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> công đơn kênh </dd> <dd> <span title = "Simplex"> simplex </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel transfer α height </dd> <dd> <span title = "Standard"> standard </span> <span title = "Broadcast"> phát </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> chuẩn kênh truyền </dd> <dd> <span title = "Tivi"> truyền hình </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel channel </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> <dd> <span title = "Transmission"> truyền </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel media </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "d.E1.BA.A3i_s.C3.B3ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> dải sóng </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.C3.A0o_h.C3.A0o"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đào hào </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.C3.A0o_k.C3.AAnh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đào kênh </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Excavation"> khai quật </span> </dd> <dd> kênh đào </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = ". C4.91.C3.A0o_r.C3.A3nh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đào rãnh </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.E1.BA.B7t_k.C3.AAnh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> set channel </p> </h5> <p><span name = "d.C3.B2ng_ch.E1.BA.A3y"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> dòng chảy </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Axis"> trục </span> <span title = "Trong số"> của </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> dòng thời gian </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy trong kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy trong lòng đường dẫn </dd> <dd> <span title = "Correction"> sửa chữa </span> <span title = "Trong số"> của </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Running line tiết kiệm </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> Lồng dây chảy </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy ở kênh </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy trên mặt tự nhiên </dd> <dd> <span title = "Smooth"> mượt mà </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> dòng chảy trong lòng mạch </dd> <dd> <span title = "Luồng"> luồng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> dòng sông, dòng chảy </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "d.C3.B2ng_s.C3.B4ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> line sông </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Capacity"> dung tích </span> </dd> <dd> lưu dòng sông lượng </dd> <dd> <span title = "River"> sông </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Pier"> bến tàu </span> </dd> <dd> mố between lines (sông) </dd> <dd> <span title = "River"> sông </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Pier"> bến tàu </span> </dd> <dd> trụ giữa dòng (sông) </dd> <dd> <span title = "Luồng"> luồng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> dòng sông, dòng chảy </dd> <dd> <span title = "Tall"> cao </span> <span title = "Race"> cuộc đua </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel hạ lưu (khôi phục lại dòng sông) </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = ". C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_tr.E1.BB.A5c"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đường trục </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_truy.E1.BB.81n_ch.C3.ADnh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đường truyền chính </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_xoi"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đường xoi </p> </h5> <p><span name = ". C4.91.C6.B0.E1.BB.9Dng_x.C3.B3i"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> đường xỉa răng </p> <p> </ h5><br /> <span name = "eo"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> eo </p> </h5> <p><span name = "eo_bi.E1.BB.83n"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> eo biển </p> </h5> <p><span name = "l.E1.BA.A1ch_.28.C4.91.E1.BA.A1o_h.C3.A0ng.29"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> lạch (đạo hàng) </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Enter"> nhập </span> <span title = "A"> α </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> into lạch (đạo hàng) </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "l.C3.B2ng_k.C3.AAnh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> lòng kênh </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Roughness"> độ nhám </span> </dd> <dd> Kênh tim mạch độ </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Roughness"> độ nhám </span> </dd> <dd> tim kênh số </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "l.C3.B2ng_m.C3.A1ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> lòng máng </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bending"> uốn </span> </dd> <dd> máng uốn cong </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Iron"> sắt </span> </dd> <dd> máng cáp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Section"> section </span> </dd> <dd> máng hình </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Shape"> shape </span> </dd> <dd> máng cáp dạng khuôn </dd> <dd> <span title = "Channel-shape"> hình kênh </span> </dd> <dd> máng tẩy </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "l.C3.B2ng_s.C3.B4ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> lòng sông </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Axis"> trục </span> <span title = "Trong số"> của </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> ỗ (hình học) lòng sông </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bed"> giường </span> </dd> <dd> lòng sông đào </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bed"> giường </span> </dd> <dd> sông lòng tệp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Bottom"> bottom </span> </dd> <dd> lòng sông đào </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Filling"> điền </span> <span title = "Deposit"> tiền gửi </span> </dd> <dd> lấp lửng lòng sông </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Fillings"> trám </span> </dd> <dd> the to create the heart </dd> <dd> <span title = "River"> sông </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Lòng sông nước </dd> <dd> river-channel <span title = "Hydro Shui"> thủy điện </span> <span title = "Power"> điện </span> <span title = "Station"> trạm </span> </dd> <dd> nhà máy thủy điện (type) lòng sông </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "lu.E1.BB.93ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> luồng </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Analogue"> Tương tự </span> <span title = "Lưu lượng"> Lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> Kênh </ strong > (ATC) </dd> <dd> tương tự lưu lượng kênh </dd> <dd> <span title = "Bipolar"> Lưỡng cực </span> <span title = "Inversion"> Đảo ngược </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Trường"> Trường </span> <span title = "Hiệu ứng"> Hiệu ứng </span> <span title = "Bóng bán dẫn"> Bóng bán dẫn </span> (BICNET) </dd> <dd> tranzito Trường đảo mạng lưỡng cực </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Dung lượng"> dung tích </span> </dd> <dd> lưu dòng sông lượng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Dung lượng"> dung tích </span> </dd> <dd> kênh lượng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Dung lượng"> dung tích </span> </dd> <dd> lưu kênh lượng dòng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> lưu lượng kênh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Flow"> flow </span> </dd> <dd> kênh luồng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Cải thiện"> nâng cấp </span> </dd> <dd> cải tiến luồng lạch </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> time-slot </dd> <dd> kênh lượng </dd> <dd> <span title = "Depth"> deep </span> <span title = "Of"> trong tổng số </span> <span title = "Navigable"> điều hướng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> giao thủy chiều sâu </dd> <dd> <span title = "Energy"> năng lượng </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đường đo năng lượng </dd> <dd> <span title = "Enter"> nhập </span> <span title = "A"> α </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> to stream </dd> <dd> <span title = "Number"> Số </span> <span title = "Của"> trong tổng số </span> <span title = "Unallocated"> chưa được phân bổ </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "At"> tại </span> <span title = "Node"> nút </span> (NC) </dd> <dd> channel’s number of not being analysis at </dd> <dd> <span title = "Telephone"> smartphone </span> <span title = "Traffic"> lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> kênh smartphone </dd> <dd> <span title = "Lưu lượng truy cập"> Lưu lượng truy cập </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> (TCH) </dd> <dd> kênh lưu lượng </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "h.C3.A0o"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> hào </p> </h5> <p><span name = "m.C3.A1ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> máng </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Backward"> lùi lại </span> <span title = "LAN"> LAN </span> <strong class = "selflink"> kênh </ strong > </dd> <dd> channel Lan (local network) ngược </dd> <dd> <span title = "Bipolar"> Lưỡng cực </span> <span title = "Inversion"> Đảo ngược </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Trường"> Trường </span> <span title = "Hiệu ứng"> Hiệu ứng </span> <span title = "Bóng bán dẫn"> Bóng bán dẫn </span> (BICNET) </dd> <dd> tranzito Trường đảo mạng lưỡng cực </dd> <dd> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh mang </dd> <dd> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> kênh sóng </dd> <dd><strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Uốn"> uốn </span> </dd> <dd> máng uốn cong </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Black"> đen </span> </dd> <dd> bồ hóng máng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Frame"> frame </span> </dd> <dd> máng hình </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Induction"> cảm ứng </span> <span title = "Furnace"> lò </span> </dd> <dd> lò cảm ứng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Iron"> sắt </span> </dd> <dd> máng cáp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Process"> process </span> </dd> <dd> Quy trình sản xuất màu đen bằng cách dẫn khí tự động trong máng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Rail"> đường ray </span> </dd> <dd> máng hình tia </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Section"> section </span> </dd> <dd> máng cáp </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Shape"> shape </span> </dd> <dd> máng cáp dạng khuôn </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Shape"> shape </span> <span title = "Steel"> thép </span> </dd> <dd> máng hình </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Tile"> ngói </span> </dd> <dd> máng cáp </dd> <dd> <span title = "Channel-shape"> hình kênh </span> </dd> <dd> máng cáp dạng khuôn </dd> <dd> đồng kênh <span title = "Carriers"> các nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> sóng mang cùng đường </dd> <dd> <span title = "Common"> common </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Signaling"> báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> mạng </span> </dd> <dd> chung kênh tín hiệu </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> Mạng </span> (CCSN) </dd> <dd> chung kênh báo hiệu mạng </dd> <dd> <span title = "Common"> Chung </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Signaling"> Báo hiệu </span> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> (CCNC) </dd> <dd> Chung kênh báo hiệu mạng điều khiển </dd> <dd> <span title = "Condensation"> ngưng tụ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> máng máng </dd> <dd> <span title = "nghiêng"> nghiêng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng nghiêng </dd> <dd> <span title = "Thông tin"> thông tin </span> <span title = "Bearer"> người mang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> channel mang information </dd> <dd> đa kênh <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> sóng mang nhiều kênh </dd> <dd> <span title = "Nhiều"> Nhiều </span> <strong class = "selflink"> Kênh </strong> <span title = "Per"> Mỗi </span> <span title = "Carrier"> Carrier </span> (MCPC) </dd> <dd> đa kênh trên một sóng mang </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> / PC / kết nối (NC) </dd> <dd> kênh / PC / mạng kết nối </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> (NCI) </dd> <dd> mạng kênh giao diện </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Terminating"> chấm hết </span> <span title = "Thiết bị"> Thiết bị </span> (NCTE) </dd> <dd> the end of the network device </dd> <dd> <span title = "Network"> mạng </span> <span title = "Control"> kiểm tra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mạng điều khiển kênh </dd> <dd> <span title = "Mạng"> Mạng </span> <span title = "Control"> Kiểm tra </span> <span title = "Giao diện"> Giao diện </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> (NCIC) </dd> <dd> mạng điều khiển giao diện kênh </dd> <dd> một kênh <span title = "Culvert"> cống </span> </dd> <dd> máng trượt </dd> <dd> <span title = "Rocking"> rung chuyển </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng đá </dd> <dd> <span title = "Side"> side </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng trượt </dd> <dd> <span title = "Side"> side </span> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng trượt </dd> <dd> <span title = "Single"> Single </span> – <strong class = "selflink"> Kênh </strong> – <span title = "Per"> Per </span> – < span title = "Nhà cung cấp dịch vụ"> Nhà sản xuất dịch vụ </span> (SCPC) </dd> <dd> mỗi kênh một sóng </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> sóng mang đơn (vô tuyến vũ trụ) </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Per"> per </span> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> hệ thống đơn kênh trên sóng mang </dd> <dd> <span title = "Single"> single </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Per"> per </span> <span title = "Carrier"> nhà sản xuất dịch vụ </span> </dd> <dd> một kênh từng sóng </dd> <dd> <span title = "Carrier"> đơn kênh </span> </dd> <dd> sóng mang đơn kênh </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng cáp nhanh </dd> <dd> <span title = "Spillway"> đập tràn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng chảy </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh nước mưa </strong> </dd> <dd> máng thoát nước mưa </dd> <dd> nhà sản xuất dịch vụ phụ <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đường kênh sóng mang con </dd> <dd> <span title = "Urinal"> bồn tiểu </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> máng tiểu tiện </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "m.C6.B0.C6.A1ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> mương </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Bypass"> bỏ qua </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mương chuyển hóa dòng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> (<span title = "Water"> waterror </span> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span>) </dd> <dd> rãnh, mương [nước, nước thải] </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mương thoát nước </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Cổng cáp </dd> <dd> <span title = "Effluent"> effluent </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mương nước </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> mương rãnh </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = ". e1.BB.91ng"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> ống </p> </h5> <p><span name = ". E1.BB.91ng_d.E1.BA.ABn"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> pipe </p> </h5> <p><span name = "r.C3.A3nh"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> sector </p> </h5> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Burried"> burried </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh ngầm </dd> <dd> <span title = "Bypass"> bỏ qua </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> track bao </dd> <dd> <span title = "Cable"> cáp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> track (set) Ω </dd> <dd> <span title = "Cable"> cáp </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> track set wire </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> (<span title = "Water"> waterror </span> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span>) </dd> <dd> rãnh, mương [nước, nước thải] </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "E xói"> xói mòn </span> </dd> <dd> sự mài mòn thành từng mảng </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Intersection"> giao lộ </span> </dd> <dd> slot of the track </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Phasing"> phân kỳ </span> </dd> <dd> the phase phase (ghi) </dd> <dd> <strong class = "selflink"> kênh </strong> <span title = "Sample"> mẫu </span> </dd> <dd> track sample </dd> <dd> channel-type <span title = "Fishway"> fishway </span> </dd> <dd> cá rãnh dẫn </dd> <dd> channel-type <span title = "Fishway"> fishway </span> </dd> <dd> sector cá </dd> <dd> <span title = "Circular"> circle </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> track loop </dd> <dd> <span title = "Cooling"> làm mát </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> rãnh làm mát </dd> <dd> <span title = "Delivery"> ship hàng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh thoát </dd> <dd> <span title = "Diversion"> chuyển hướng </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh nước </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh thoát nước </dd> <dd> <span title = "Dra thoát"> thoát nước </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh tiêu nước </dd> <dd> <span title = "Filter"> bộ lọc </span> <span title = "Với"> với </span> <span title = "Side"> bên </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> filter with the side of </dd> <dd> <span title = "Grease"> mỡ </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> đường dầu </dd> <dd> <span title = "Guide"> hướng dẫn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> trackirect </dd> <dd> <span title = "Inlet"> đầu vào </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> tải theo rãnh </dd> <dd> <span title = "Interception"> chặn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> đồi mồi nước </dd> <dd> <span title = "Interception"> chặn </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh nước </dd> <dd> <span title = "Culvert"> cống </span> nhiều kênh </dd> <dd> ống dây (điện) nhiều rãnh </dd> <dd> <span title = "Oil"> dầu </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> dầu dẫn đường </dd> <dd> <span title = "Oil"> dầu </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> rãnh tra dầu </dd> <dd> <span title = "Open"> mở </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh thoát nước nổi </dd> <dd> <span title = "Outflow"> luồng ra </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh nước </dd> <dd> <span title = "Pipeline"> đường ống </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> track set pipe<br /> Kênh </dd> <dd> punch-tape <strong class = "selflink"></strong> </dd> <dd> băng lỗ hổng </dd> <dd> <span title = "Rain"> mưa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh nước mưa </dd> <dd> <span title = "Rain"> mưa </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh thoát nước mưa </dd> <dd> <span title = "Return"> trở lại </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> track trở lại </dd> <dd> <span title = "Ring"> ring </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> track loop </dd> <dd> <span title = "Screw"> vít </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> rãnh lộ </dd> <dd> <span title = "Side"> side </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> rãnh rót cạnh </dd> <dd> <span title = "Tunnel"> đường hầm </span> <span title = "Waterway"> đường thủy </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> track tunen </dd> <dd> US <span title = "Glass"> kính </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> track set </dd> <dd> <span title = "Vaulted"> vaulted </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> khay hình </dd> <dd> <span title = "Venting"> thông hơi </span> <strong class = "selflink"> channel </strong> </dd> <dd> track hơi </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "r.C3.A3nh_.28tr.E1.BB.A5c_v.C3.ADt_.C3.A9p.29"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> sector (trục lộ ép) </p> </h5> <p><span name = "th.C3.A9p_ch.E1.BB.AF_U"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> chữ ᑗ </p> </h5> <p>: <span title = "A"> 𝓐 </span> <span title = "Cách"> cách </span> <span title = "Hoặc"> hoặc </span> <span title = "Khóa học" > khóa học </span> <span title = "Cùng"> xuôi theo </span> <span title = "Mà"> cái nào </span> <span title = "Cái gì đó"> cái gì đó </span> <span title = " Di chuyển "> di chuyển </span>; <span title = "Specific"> rõ ràng và cụ thể </span> <span title = "Công dụng"> sử dụng </span> bao gồm: <span title = "Bất kỳ"> bất kỳ </span> <span title = "Reinforced"> được gia cố </span> <span title = "Concrete"> bê tông </span> <span title = "Structural"> kết cấu </span> <span title = "Member"> thành viên </span> <span title = "Composed" > gồm </span> <span title = "Of"> trong số </span> <span title = "Three"> ba </span> <span title = "Sides"> bên </span> <span title = " Đang hình thành "> tạo dựng </span> <span title =" A "> α </span> <span title =" Rectangle "> hình chữ nhật </span> .. </p> <p>: Một đường hoặc ngắn mà xuôi theo nó, một cái gì đó được chuyển đi; thường được sử dụng để chỉ một thành phần bê tông cấu trúc bao gồm ba cạnh thành một chữ nhật bản. </p> <dl> <dd> <dl> <dd> <span title = "Carrying"> mang </span> <strong class = "selflink"> kênh </strong> </dd> <dd> Chữ ᑗ chịu lực </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Bar"> bar </span> </dd> <dd> chữ ᑗ thanh </dd> <dd> <strong class = "selflink"> channel </strong> <span title = "Uốn"> uốn </span> </dd> <dd> ᑗ uốn cong<br /> Thanh kênh </dd> <dd> <span title = "Flanged"> bích </span> </dd> <dd> Chữ ᑗ gấp mép </dd> </dl> </dd> </dl> <p><span name = "v.C3.A1n_c.E1.BB.AB"> </span> </p> <h5> <p class = "mw-headline"> cừ </p> </h5> <p><span name = "Kinh_t.E1.BA.BF"> </span></div> <p></br></p> <h2><span class="ez-toc-section" id=""></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài channel là gì</strong></span><span class="ez-toc-section-end"></span></h2> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Ý nghĩa của Vlog – Channel – Official, có thể bạn chưa biết tới<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p><div class="fluid-width-video-wrapper" style="padding-top: 56.2183%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/FHzzZVyzumw"></iframe></div> </p> <p style="display:none"><img fifu-featured="1" src="https://i.ytimg.com/vi/FHzzZVyzumw/hqdefault.jpg" alt="" title=""></p> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: Kiếm sống online</li> <li><strong>Ngày đăng</strong>: 2019-11-18</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 4 ⭐ ( 2687 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Vlog, channel hay official là một trong những thuật ngữ được các bạn sử dụng rất là thông dụng, tuy nhiên có rất nhiều bạn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Vlog là từ viết tắt của video blog, là video mà bạn chia sẽ những xúc cảm, hướng nhìn quan niệm về một vấn đề xã hội. Vlog là một dạng phát triển của blog<br />vlog channel official chiase</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Omni Channel Là Gì? Phân Biệt Omni Channel Và Multi Channel – Trung tâm trợ giúp kỹ thuật<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: wiki.matbao.net</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 3 ⭐ ( 1581 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Mắt Bão sẽ giúp bạn khắc phục thắc mắc Omni Channel là gì cũng như so sánh sự khác nhau giữa Omni Channel và Multi Channel.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Kênh thông tin giành cho thanh niên<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: schannel.vn</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 4 ⭐ ( 5678 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: SCHANNEL NETWORK luôn chủ động trong việc sáng tạo những nội dung mới lạ, mang đến sự phong phú cho khán giả theo dõi kênh.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Partners kênh (Channel Partner) là gì? Các loại partners kênh<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: vietnambiz.vn</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 3 ⭐ ( 6559 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Partners kênh (tiếng Anh: Channel Partner) là một người hoặc tổ chức phân phối dịch vụ hoặc bán sản phẩm, thay mặt cho các nhà sản xuất software, phần cứng, mạng và dịch vụ đám mây.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Channel trong Golang là gì? So sánh Callback function và mutex lock với channel<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: topdev.vn</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 5 ⭐ ( 3476 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Channel là để các tiến trình bất đồng bộ (trong Go hay gọi là Goroutines) có thể giao tiếp với nhau mà không cần phải dùng biến từ bên ngoài. Nó không được thiết kế để khắc phục mọi trường hợp của concurrent nhưng nó giúp việc này đơn giản, an toàn và vui hơn. Thậm chí tới những trường hợp không cần dùng channel nhưng các gopher vẫn dùng channel chỉ vì họ thực sự thích nó.</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Omni Channel Là Gì? Mô Hình Kinh Doanh Giúp Tăng Doanh Thu Cấp Số Nhân<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: ginee.com</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 3 ⭐ ( 4474 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Vậy Omni channel là gì? Mô hình kinh doanh này có những lợi nhuận gì mà có thể giúp doanh tăng thu nhập cấp số nhân? Hãy cùng Ginee tìm hiểu nhé!</li> </ul> <h3 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><span class="ez-toc-section" id=""></span>Reference – Wi-Fi channel là gì và phương pháp tính toán để có hiệu năng tốt nhất<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul id="ul_content"> <li><strong>Tác giả</strong>: www.phamquangloc.vn</li> <li><strong>Nhận xét</strong>: 5 ⭐ ( 9524 lượt nhận xét )</li> <li><strong>Khớp với kết quả tìm kiếm</strong>: Reference – Wi-Fi channel là gì và phương pháp tính toán để có hiệu năng tốt nhất giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn và biết cách sử dụng tốt hơn và đây là tổng hợp một trong những dụng cụ mạnh nhất trong các tool trợ giúp người dùng sử dụng tốt</li> </ul> <p>Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: <a href="https://phptravels.vn/thu-thuat-may-tinh/">Thủ thuật máy tính</a></p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://phptravels.vn/vitiate-lam-hung-phan/" target="_blank" rel="dofollow" class="ucf217836e942cd18aafb69c913734c64"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64:active, .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucf217836e942cd18aafb69c913734c64:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Xem Thêm</span>  <span class="postTitle">Vitiate - làm hưng phấn</span></div></a></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://phptravels.vn/nghia-cua-tu-channel-channel-la-gi/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fab fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=https://phptravels.vn/nghia-cua-tu-channel-channel-la-gi/&text=Ngh%C4%A9a%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%AB%20Channel%20%E2%80%93%20channel%20l%C3%A0%20g%C3%AC" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fab fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=Nghĩa%20của%20từ%20Channel%20%26#8211;%20channel%20là%20gì&body=https://phptravels.vn/nghia-cua-tu-channel-channel-la-gi/" class="link email" target="_blank" > <i class="fas fa-envelope"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://phptravels.vn/nghia-cua-tu-channel-channel-la-gi/&title=Ngh%C4%A9a%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%AB%20Channel%20%E2%80%93%20channel%20l%C3%A0%20g%C3%AC" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fab fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://phptravels.vn/nghia-cua-tu-channel-channel-la-gi/&text&title=Ngh%C4%A9a%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%AB%20Channel%20%E2%80%93%20channel%20l%C3%A0%20g%C3%AC" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fab fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fab fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://phptravels.vn/jpk-la-gi-nhung-dieu-ban-can-biet-ve-tep-kiem-tra-thong-nhat-jpk/" rel="prev">JPK là gì? Những điều bạn cần biết về Tệp kiểm tra thống nhất – jpk <div class="fas fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://phptravels.vn/cac-buoc-de-tro-thanh-nguoi-giam-sat-thanh-cong-giam-sat/" rel="next"><div class="fas fa-angle-double-left"></div><span></span> Các bước để trở thành người giám sát thành công – giám sát</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=150&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/e7747c617e6c650c1862f6ba4c8166f2?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="https://phptravels.vn/author/ads_php/">ads_php</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('http://dl.dropbox.com/u/15034088/Lion/VT-Dict/AV1.png');" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/thu-thuat-may-tinh/" alt="View all posts in Thủ thuật máy tính"> Thủ thuật máy tính </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/viettien-dictionary-for-mac-v2-01-tu-dien-anh-viet-anh-tu-dien-anh-viet-cho-macbook/" title="Permalink to: VietTien Dictionary for Mac (v2.01): Từ điển Anh – Việt – Anh – từ điển anh việt cho macbook"> VietTien Dictionary for Mac (v2.01): Từ điển Anh – Việt – Anh – từ điển anh việt cho macbook</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th5 16, 2022</span> <a href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://dichthuatphuongdong.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/ten-tieng-trung-hay-cho-nu-min.jpg');" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/thu-thuat-may-tinh/" alt="View all posts in Thủ thuật máy tính"> Thủ thuật máy tính </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/hon-500-ten-tieng-trung-hay-cho-nam-va-nu-2022-ten-nhan-vat-trung-quoc-hay/" title="Permalink to: Hơn 500+ tên tiếng Trung hay cho Nam và Nữ 2022 * – tên nhân vật trung quốc hay"> Hơn 500+ tên tiếng Trung hay cho Nam và Nữ 2022 * – tên nhân vật trung quốc hay</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th5 16, 2022</span> <a href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://vienthong.com.vn/uploads/news/201806/2283/0_1529315251_tai-vtvgo.jpg');" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/thu-thuat-may-tinh/" alt="View all posts in Thủ thuật máy tính"> Thủ thuật máy tính </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/huong-dan-cach-tai-download-cai-dat-vtv-go-ve-may-tinh-dien-thoai-tai-vtv-go-cho-win-7/" title="Permalink to: Hướng dẫn cách tải, download, cài đặt VTV GO về máy tính, điện thoại – tải vtv go cho win 7"> Hướng dẫn cách tải, download, cài đặt VTV GO về máy tính, điện thoại – tải vtv go cho win 7</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> Th5 16, 2022</span> <a href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"> <i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-2" class="mg-widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://phptravels.vn/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"><label for="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__label">Tìm kiếm</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input type="search" id="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__input " name="s" value="" placeholder="" required /><button type="submit" class="wp-block-search__button " >Tìm kiếm</button></div></form></div><div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-container-1 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://phptravels.vn/truy-van-sql-de-thay-doi-loai-cot-sql-cach-thay-doi-kieu-du-lieu/">Truy vấn SQL để thay đổi loại cột – sql cách thay đổi kiểu dữ liệu</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://phptravels.vn/tao-mot-bo-gia-tri-bang-python-cach-tao-mot-tuple-trong-python/">Tạo một bộ giá trị bằng Python – cách tạo một tuple trong python</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://phptravels.vn/kiem-tra-xem-mang-co-chua-gia-tri-trong-javascript-hay-khong-kiem-tra-xem-mang-co-chua-phan-tu-js-khong/">Kiểm tra xem Mảng có chứa giá trị trong JavaScript hay không – kiểm tra xem mảng có chứa phần tử js không</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://phptravels.vn/group-by-transact-sql-may-chu-sql-nhom-nguoi-dung-theo-sql/">GROUP BY (Transact-SQL) – Máy chủ SQL – nhóm người dùng theo sql</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://phptravels.vn/chuong-trinh-java-de-ghi-vao-tep-lam-the-nao-de-ghi-vao-mot-tep-java/">Chương trình Java để ghi vào tệp – làm thế nào để ghi vào một tệp java</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-4" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-container-2 wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Phản hồi gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">Không có bình luận nào để hiển thị.</div></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <div class="container-fluid mr-bot40 mg-posts-sec-inner"> <div class="missed-inner"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>You missed</h4> </div> </div> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/k_yG1q9y3Sg/maxresdefault.jpg');" > <a class="link-div" href="https://phptravels.vn/truy-van-sql-de-thay-doi-loai-cot-sql-cach-thay-doi-kieu-du-lieu/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/kien-thuc-lap-trinh/" alt="View all posts in Kiến thức lập trình"> Kiến thức lập trình </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/truy-van-sql-de-thay-doi-loai-cot-sql-cach-thay-doi-kieu-du-lieu/" title="Permalink to: Truy vấn SQL để thay đổi loại cột – sql cách thay đổi kiểu dữ liệu"> Truy vấn SQL để thay đổi loại cột – sql cách thay đổi kiểu dữ liệu</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="https://phptravels.vn/2022/05/"> Th5 25, 2022</a></span> <a class="auth" href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <a class="link-div" href="https://phptravels.vn/tao-mot-bo-gia-tri-bang-python-cach-tao-mot-tuple-trong-python/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/kien-thuc-lap-trinh/" alt="View all posts in Kiến thức lập trình"> Kiến thức lập trình </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/tao-mot-bo-gia-tri-bang-python-cach-tao-mot-tuple-trong-python/" title="Permalink to: Tạo một bộ giá trị bằng Python – cách tạo một tuple trong python"> Tạo một bộ giá trị bằng Python – cách tạo một tuple trong python</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="https://phptravels.vn/2022/05/"> Th5 25, 2022</a></span> <a class="auth" href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/YzO65uOJNMg/hqdefault.jpg');" > <a class="link-div" href="https://phptravels.vn/kiem-tra-xem-mang-co-chua-gia-tri-trong-javascript-hay-khong-kiem-tra-xem-mang-co-chua-phan-tu-js-khong/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/kien-thuc-lap-trinh/" alt="View all posts in Kiến thức lập trình"> Kiến thức lập trình </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/kiem-tra-xem-mang-co-chua-gia-tri-trong-javascript-hay-khong-kiem-tra-xem-mang-co-chua-phan-tu-js-khong/" title="Permalink to: Kiểm tra xem Mảng có chứa giá trị trong JavaScript hay không – kiểm tra xem mảng có chứa phần tử js không"> Kiểm tra xem Mảng có chứa giá trị trong JavaScript hay không – kiểm tra xem mảng có chứa phần tử js không</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="https://phptravels.vn/2022/05/"> Th5 25, 2022</a></span> <a class="auth" href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> <!--col-md-3--> <div class="col-md-3 col-sm-6 pulse animated"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" style="background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/bLCdnMwau4Y/hqdefault.jpg');" > <a class="link-div" href="https://phptravels.vn/group-by-transact-sql-may-chu-sql-nhom-nguoi-dung-theo-sql/"></a> <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="https://phptravels.vn/kien-thuc-lap-trinh/" alt="View all posts in Kiến thức lập trình"> Kiến thức lập trình </a> </div> <h4 class="title"> <a href="https://phptravels.vn/group-by-transact-sql-may-chu-sql-nhom-nguoi-dung-theo-sql/" title="Permalink to: GROUP BY (Transact-SQL) – Máy chủ SQL – nhóm người dùng theo sql"> GROUP BY (Transact-SQL) – Máy chủ SQL – nhóm người dùng theo sql</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fas fa-clock"></i> <a href="https://phptravels.vn/2022/05/"> Th5 25, 2022</a></span> <a class="auth" href="https://phptravels.vn/author/ads_php/"><i class="fas fa-user-circle"></i> ads_php</a> </div> </div> </div> </div> <!--/col-md-3--> </div> </div> </div> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="https://phptravels.vn/" rel="home">phptravels.vn</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-copyright"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-6 text-xs"> <p> <a href="https://wordpress.org/"> Proudly powered by WordPress </a> <span class="sep"> | </span> Theme: Newsup by <a href="https://themeansar.com/" rel="designer">Themeansar</a>. </p> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="info-right"><li class="nav-item menu-item "><a class="nav-link " href="https://phptravels.vn/" title="Home">Home</a></li><li class="nav-item menu-item page_item dropdown page-item-3"><a class="nav-link" href="https://phptravels.vn/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> </div> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fas fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <div class='code-block code-block-3 ai-viewport-1 ai-viewport-2' style='top: 650px; position: fixed; z-index: 9995; width: 728px; height: 250px; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9433987078064567" crossorigin="anonymous"></script> <!-- PhpPc3 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-9433987078064567" data-ad-slot="6887280934" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-4 ai-viewport-3' style='top: 200px; position: fixed; z-index: 9995; width: 300px; height: 300px; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9433987078064567" crossorigin="anonymous"></script> <!-- PhpMb1 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-9433987078064567" data-ad-slot="2700623916" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <style>.wp-container-1 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-1 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-1 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <style>.wp-container-2 > .alignleft { float: left; margin-inline-start: 0; margin-inline-end: 2em; }.wp-container-2 > .alignright { float: right; margin-inline-start: 2em; margin-inline-end: 0; }.wp-container-2 > .aligncenter { margin-left: auto !important; margin-right: auto !important; }</style> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/phptravels.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"68d71dd03e"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://phptravels.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.7' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phptravels.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=6.0' id='newsup-custom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://phptravels.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom-time.js?ver=6.0' id='newsup-custom-time-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>