Nghiên cứu về tác giả Nguyễn Khuyến có liên quan đến đề tài

Bạn đang xem bản tóm gọn của tài liệu. Xem & tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (608.38 KB, 126 trang )

việc tìm tòi đó cũng cho tất cả chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về toàn cầu văn nghệ của mỗi nhà thơ. Suy xét thơ trữ tình điệu nói của ba nhà thơ, tất cả chúng ta có điều kiện đi sâu
vào toàn cầu tâm trạng đa dạng của họ.

II. Lịch sử vấn đề Những hớng nghiên cứu sau có liên quan tới đề tài:

1. Hớng nghiên cứu về tác giả có liên quan tới đề tài.

Trong hớng nghiên cứu về tác giả có rất nhiều những nhà nghiên cứu đã đề cập đến cuộc sống, thân thế, con ngời tác giả qua những vần thơ trữ tình điệu nói.
1.1. Nghiên cứu về tác giả Hồ Xuân Hơng Đã có rất là nhiều nhà nghiên cứu chăm chú tìm tòi cuộc sống, thân thế tác giả Hồ
Xuân Hơng. Không những thế hớng nghiên cứu về tác giả liên quan tới thơ trữ tình điệu nói thì không nhiều.
Giải trình khoa học Vẻ đẹp từ ngữ dân gian trong thơ Hồ Xuân Hơng trên nền tảng
so sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi & Bạch vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm có đề cập đến đặc tính con ngời Hồ Xuân Hơng qua từ ngữ dân gian –
một phòng ban của từ ngữ thơ điệu nói: Tâm hồn Hồ Xuân Hơng truyền lửa sống cho
từ ngữ, tâm hồn ấy là tâm hồn trong trẻo, hồn hậu, khỏe mạnh, to gan & nhạy cảm. Nó phù phù hợp với từ ngữ dân gian mộc mạc, tự nhiên. Mợn cách cảm, cách nghĩ của ca
dao, tục ngữ, Xuân Hơng bộc bạch lòng mình, tình mình & khát vọng của mình trên thơ 15, 54. Duyên phận nữ sĩ, thân phận nữ sĩ cũng đợc tìm tòi qua những dẫn chứng
lấy từ tục ngữ, ca dao: Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé Ngàn năm khôn chuộc dấu bôi
vôi Khóc Tổng Cóc, Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm Làm lẽ. Có thể nói, tìm tòi cuộc sống, định mệnh, con ngời Hồ Xuân Hơng qua những đặc
điểm của thơ trữ tình điệu nói là một hớng nghiên cứu về tác giả khá lí thú, nó cho ng- ời đọc cái nhìn ứng chiếu giữa con ngời nhà thơ với những mới mẻ mà nhà thơ thể
hiện trong tác phẩm.

1.2. Nghiên cứu về tác giả Nguyễn Khuyến có liên quan đến đề tài

Các công trình nghiên cứu về tác gia Nguyễn Khuyến có nhiều & có ngay từ những năm đầu thế kỉ XX. Không những thế không phải công trình nào nghiên cứu về tác gia
Nguyễn Khuyến cũng liên quan đến cách thức thơ trữ tình điệu nói. Chúng tôi chỉ xin điểm qua một số nghiên cứu về tác gia Nguyễn Khuyến có liên quan đến đề tài:
2
Trần Ngọc Vơng trong Thơ Nôm đến Nguyễn Khuyến đã tìm tòi về con ngời
Nguyễn Khuyến & đa ra đánh giá: Nguyễn Khuyến có một tấm chân tình thấu hiểu rộng rãi
Ông vui vẻ tặng thơ cho ông lão hàng thịt nhân dịp ông lão thọ bảy mơi, chia sẻ với
nhà nông những lo toan khổ cực, & cũng cùng họ ớc mơ một cách giản dị. Đọc thơ Nguyễn Khuyến, bỗng dng ta phải bỗng nhiên nghĩ: có thật đây là lời một ông quan đại thần,
danh tiếng văn chơng sinh thời đã lừng lẫy: Năm nay cày cấy vẫn chân thua Chiêm mất đằng chiêm mùa mất mùa Nhận định này về con ngời Nguyễn Khuyến của Trần
Ngọc Vơng đợc nối liền với đặc tính về lời, về giọng điệu thơ trữ tình điệu nói của
Nguyễn Khuyến mà chính nhà nghiên cứu ®· chØ ra ngay sau ®ã: Ngun Khun lµ
con ngêi nói cái giọng rất nhà quê bởi có cái cảm xúc cũng tương đối nhà quê 52, 311, Nguyễn Khuyến có biệt tài dùng những chữ nghĩa bông lơn để diễn tả những cơn sóng
lòng dữ dội: Lúc hứng đánh thêm dăm chén rợu Khi buồn ngâm láo một câu thơ Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ Cái giá khoa danh ấy mới hời 52, 313
Đặng Khánh Hiền trong luận văn thạc sỹ: Thơ tự trào của Nguyễn Khuyến & Tú
Xơng từ hướng nhìn so sánh cũng từng đề cập đến đặc tính con ngời Nguyễn Khuyến từ việc nghiên cứu những rực rỡ về từ ngữ đời sống trong thơ trữ tình của ông. Ngôn
ngữ đời sống là một đặc trng của thơ trữ tình điệu nói mà tác giả luận văn đã lưu tâm nghiên cứu & đa ra nhận xét tổng quan:
Thơ ông Nguyễn Khuyến đưa màu sắc âm điệu đơn sơ, chất phác nh chính tâm hồn của ngời dân quê. Trong các bài thơ tự trào,
từ ngữ đời sống đưa đậm nét trữ tình ẩn chứa tâm trạng nhà thơ. Tác giả luận
văn đã nghiên cứu hiệu quả của văn nghệ sử dụng đại từ nhân xng ngôi đầu tiên: ông ở
hai câu thơ: Hiện giờ đến bậc ăn dng nhỉ Có rợu thời ông chống gậy ra trong việc thể
hiện chân dung tâm hồn Nguyễn Khuyến: ông cảm thấy mình nh một ngời thừa, một kẻ
vô tích sự, không còn giá trị cho cuộc đời mà vẫn phải tồn tại, tồn tại nh một bậc ăn d- ng 13, 84. Con ngời với ý thức cam kết bản thân, sống trên đời phải có ích cho
đời cũng đợc tác giả luận văn tìm hiểu qua cách dùng đại từ ta: Ông trời có lẽ cho
ta nhỉ Có ý sinh ta phải có ta Về nhà nghỉ; Trời đã sinh ta ắt có ta Vịnh lụt. Một con ngời bình dân khi về sống với thôn quê cũng đợc nhà nghiên cứu Lã
Nhâm Thìn trong Thơ Nôm Đờng luật phát hiện qua những từ láy đưa đậm sắc điệu
nói: Nguyễn Khuyến khi về già, sau bao năm đồng hành với chốn quê, đã giản dị rồi, đã là
lão nông rồi, không đang là ông Tam Nguyên đạo mạo nữa: Nhập nhèm bốn mắt tranh
3
mờ tỏ Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say Than già. Những từ láy trong hai câu thơ trên đã nói đúng chất bình dân của cụ Thợng & Nguyễn Khuyến 56, 163
Qua việc tìm tòi hớng nghiên cứu này, chúng tôi thấy đặc tính tính cách, con ngời nhà thơ Nguyễn Khuyến đợc triệu chứng sâu sắc & có căn cứ xác thực hơn.

Xem Thêm  Thêm biểu tượng yêu thích vào trang HTML tĩnh - thêm favicon vào html

1.3. Nghiên cứu về tác giả Trần Tế Xơng

Trong hớng nghiên cứu về tác giả có rất nhiều những nhà nghiên cứu đã đề cập đến cuộc sống, thân thế, con ngời tác giả qua những vần thơ trữ tình điệu nói.1.1. Nghiên cứu về tác giả Hồ Xuân Hơng Đã có rất là nhiều nhà nghiên cứu chăm chú tìm tòi cuộc sống, thân thế tác giả HồXuân Hơng. Không những thế hớng nghiên cứu về tác giả liên quan tới thơ trữ tình điệu nói thì không nhiều.Giải trình khoa học Vẻ đẹp từ ngữ dân gian trong thơ Hồ Xuân Hơng trên cơ sởso sánh với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi & Bạch vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm có đề cập đến đặc tính con ngời Hồ Xuân Hơng qua từ ngữ dân gian -một phòng ban của từ ngữ thơ điệu nói: Tâm hồn Hồ Xuân Hơng truyền lửa sống chongôn ngữ, tâm hồn ấy là tâm hồn trong trẻo, hồn hậu, khỏe mạnh, to gan & nhạy cảm. Nó phù phù hợp với từ ngữ dân gian mộc mạc, tự nhiên. Mợn cách cảm, cách nghĩ của cadao, tục ngữ, Xuân Hơng bộc bạch lòng mình, tình mình & khát vọng của mình trên thơ 15, 54. Duyên phận nữ sĩ, thân phận nữ sĩ cũng đợc tìm tòi qua những dẫn chứnglấy từ tục ngữ, ca dao: Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé Ngàn năm khôn chuộc dấu bôivôi Khóc Tổng Cóc, Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm Làm lẽ. Có thể nói, tìm tòi cuộc sống, định mệnh, con ngời Hồ Xuân Hơng qua những đặcđiểm của thơ trữ tình điệu nói là một hớng nghiên cứu về tác giả khá lí thú, nó cho ng- ời đọc cái nhìn ứng chiếu giữa con ngời nhà thơ với những mới mẻ mà nhà thơ thểhiện trong tác phẩm.Các công trình nghiên cứu về tác gia Nguyễn Khuyến có nhiều & có ngay từ những năm đầu thế kỉ XX. Không những thế không phải công trình nào nghiên cứu về tác giaNguyễn Khuyến cũng liên quan đến cách thức thơ trữ tình điệu nói. Chúng tôi chỉ xin điểm qua một số nghiên cứu về tác gia Nguyễn Khuyến có liên quan đến đề tài:Trần Ngọc Vơng trong Thơ Nôm đến Nguyễn Khuyến đã tìm tòi về con ngờiNguyễn Khuyến & đa ra đánh giá: Nguyễn Khuyến có một tấm chân tình thấu hiểu rộng rãiÔng vui vẻ tặng thơ cho ông lão hàng thịt nhân dịp ông lão thọ bảy mơi, chia sẻ vớinhà nông những lo toan khổ cực, & cũng cùng họ ớc mơ một cách giản dị. Đọc thơ Nguyễn Khuyến, bỗng dng ta phải bỗng nhiên nghĩ: có thật đây là lời một ông quan đại thần,danh tiếng văn chơng sinh thời đã lừng lẫy: Năm nay cày cấy vẫn chân thua Chiêm mất đằng chiêm mùa mất mùa Nhận định này về con ngời Nguyễn Khuyến của TrầnNgọc Vơng đợc nối liền với đặc tính về lời, về giọng điệu thơ trữ tình điệu nói củaNguyễn Khuyến mà chính nhà nghiên cứu ®· chØ ra ngay sau ®ã: Ngun Khun lµcon ngêi nói cái giọng rất nhà quê bởi có cái cảm xúc cũng tương đối nhà quê 52, 311, Nguyễn Khuyến có biệt tài dùng những chữ nghĩa bông lơn để diễn tả những cơn sónglòng dữ dội: Lúc hứng đánh thêm dăm chén rợu Khi buồn ngâm láo một câu thơ Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ Cái giá khoa danh ấy mới hời 52, 313Đặng Khánh Hiền trong luận văn thạc sỹ: Thơ tự trào của Nguyễn Khuyến & TúXơng từ hướng nhìn so sánh cũng từng đề cập đến đặc tính con ngời Nguyễn Khuyến từ việc nghiên cứu những rực rỡ về từ ngữ đời sống trong thơ trữ tình của ông. Ngônngữ đời sống là một đặc trng của thơ trữ tình điệu nói mà tác giả luận văn đã lưu tâm nghiên cứu & đa ra nhận xét tổng quan:Thơ ông Nguyễn Khuyến đưa màu sắc âm điệu đơn sơ, chất phác nh chính tâm hồn của ngời dân quê. Trong các bài thơ tự trào,từ ngữ đời sống đưa đậm nét trữ tình ẩn chứa tâm trạng nhà thơ. Tác giả luậnvăn đã nghiên cứu hiệu quả của văn nghệ sử dụng đại từ nhân xng ngôi đầu tiên: ông ởhai câu thơ: Hiện giờ đến bậc ăn dng nhỉ Có rợu thời ông chống gậy ra trong việc thểhiện chân dung tâm hồn Nguyễn Khuyến: ông cảm thấy mình nh một ngời thừa, một kẻvô tích sự, không còn giá trị cho cuộc đời mà vẫn phải tồn tại, tồn tại nh một bậc ăn d- ng 13, 84. Con ngời với ý thức cam kết bản thân, sống trên đời phải có ích chođời cũng đợc tác giả luận văn tìm hiểu qua cách dùng đại từ ta: Ông trời có lẽ chota nhỉ Có ý sinh ta phải có ta Về nhà nghỉ; Trời đã sinh ta ắt có ta Vịnh lụt. Một con ngời bình dân khi về sống với thôn quê cũng đợc nhà nghiên cứu LãNhâm Thìn trong Thơ Nôm Đờng luật phát hiện qua những từ láy đưa đậm sắc điệunói: Nguyễn Khuyến khi về già, sau bao năm đồng hành với chốn quê, đã giản dị rồi, đã làlão nông rồi, không đang là ông Tam Nguyên đạo mạo nữa: Nhập nhèm bốn mắt tranhmờ tỏ Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say Than già. Những từ láy trong hai câu thơ trên đã nói đúng chất bình dân của cụ Thợng & Nguyễn Khuyến 56, 163Qua việc tìm tòi hớng nghiên cứu này, chúng tôi thấy đặc tính tính cách, con ngời nhà thơ Nguyễn Khuyến đợc triệu chứng sâu sắc & có căn cứ xác thực hơn.

Xem Thêm  Thêm chuỗi trong C ++ - cách thêm chuỗi

Viết một bình luận