Nhận giá trị số nguyên từ số thập phân trong Javascript – javascript int sang thập phân

Phương thức Math.trunc () có thể được sử dụng để cắt bớt phần phân số của một số. Số cũng có thể được làm tròn thành số nguyên tiếp theo bằng cách sử dụng các phương thức Math.round (), Math.ceil () và Math.floor ().

Bạn đang xem : javascript int sang thập phân

Các trường hợp sử dụng của Hướng dẫn này

 • Biết cách lấy phần nguyên của số thập phân / số thực.
 • Biết cách cắt bớt phần phân số của một số.
 • Biết cách làm tròn đến số nguyên tiếp theo tùy thuộc vào giá trị của phân số.

Phương thức Math.trunc () có thể được sử dụng để cắt bớt phần phân số của một số. Số cũng có thể được làm tròn thành số nguyên tiếp theo bằng các phương thức Math.round (), Math.ceil () và Math.floor ().

Lấy số không có đơn vị phân số

Phương thức Math.trunc () chỉ đơn giản là cắt bớt phần thập phân của số và trả về phần nguyên.

 // 11
Math.trunc (11,25)

// 11
Math.trunc (11,99)

// -11
Math.trunc (-11,25)

// 11
Math.trunc (11)
 

Lấy số được làm tròn đến số nguyên gần nhất

Phương thức Math.round () làm tròn số thành số nguyên gần nhất.

 • Nếu phần thập phân lớn hơn 0,5, thì số được làm tròn thành số nguyên tiếp theo có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Giá trị tuyệt đối đề cập đến giá trị độ lớn của một số bất kể dấu của nó là gì (ví dụ: 12 có giá trị tuyệt đối lớn hơn 11, -10 có giá trị tuyệt đối lớn hơn -9).
 • Nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5, thì số được làm tròn thành số nguyên tiếp theo có giá trị tuyệt đối thấp hơn.
 • Nếu phần thập phân bằng 0,5 thì số được làm tròn thành số nguyên lớn hơn tiếp theo.
 // 11
Math.round (11,25)

// 12
Math.round (11,99)

// -11
Math.round (-11,25)

// 12
Math.round (11,5)

// -11
// làm tròn đến số nguyên lớn hơn tiếp theo
Math.round (-11,5)

// 11
Math.round (11)
 

Lấy số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất

Math.ceil () làm tròn số lên tới số nguyên tiếp theo (có giá trị lớn hơn). Theo tên, nó trả về số nguyên “trần” của một số.

 // 12
Math.ceil (11,25)

// 12
Math.ceil (11,99)

// -11
// -11 có giá trị lớn hơn -11,25
Math.ceil (-11,25)

// 11
Math.ceil (11)
 

Lấy số được làm tròn xuống số nguyên gần nhất

Phương thức Math.floor () làm tròn số xuống số nguyên tiếp theo (có giá trị thấp hơn). Theo tên, nó trả về số nguyên “tầng” của một số.

 // 11
Math.floor (11,25)

// 11
Math.floor (11,99)

// -12
// -12 có giá trị thấp hơn -11,25
Math.floor (-11,25)

// 11
Math.floor (11)
 


Xem Thêm  Thành phần React là gì? - thành phần trong reactjs là gì

Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript int sang thập phân

Javascript: 06-01 Tổng quan về Number

 • Tác giả: Easy Frontend
 • Ngày đăng: 2021-11-27
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9405 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Video này là một phần trong khoá học Javascript của mình trên Udemy.
  Đăng ký để xem full tại đây: http://course.ezfrontend.com/javascript
  ———
  js
  javascript
  javascript_tutorial
  ———
  VIDEO CHAPTERS:
  Made by: YOUR_NAME_WILL_BE_HERE
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! ❤️
  ———
  Easy Frontend – Code xịn hơn mỗi ngày
  🔥 Khoá học Javascript: https://course.ezfrontend.com/javascript
  🎁 Khoá học ReactJS: https://course.ezfrontend.com/reactjs
  🎯 Fan cứng Easy Frontend: https://www.youtube.com/channel/UCG2ovypNCpVOTFeY1YCocmQ/join
  ———
  💰 Ủng hộ mình làm videos thì đóng góp qua MoMo/ZaloPay: 0901 309 729 nhé
  ———
  Kết nối với mình:
  – ✅ Follow facebook: https://www.facebook.com/nvhauesmn/
  – 🎉 Fan page: https://www.facebook.com/learn.easyfrontend
  – ❓ Group: https://www.facebook.com/groups/easyfrontend
  – 💻 Github: https://github.com/paulnguyen-mn
  – 💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haunguyenmn/

Nhận phần thập phân của một số bằng JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9478 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Sử dụng 1, không 2. js> 2.3 % 1 0.2999999999999998

Định dạng một số tới các vị trí thập phân

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8778 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5708 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết chương trình chuyển đổi số nhị phân sang thập phân trong ngôn ngữ Java, bằng cách dùng Integer.parseInt () của lớp Integer và tự code.
Xem Thêm  else if Câu lệnh trong Python - làm thế nào để làm khác nếu trong python

Kiểu dữ liệu number trong JavaScript

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9759 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có hai kiểu dữ liệu liên quan đến number trong JavaScript là: number thông thường và bigInt. Bài viết này chỉ tập trung vào kiểu number thông thường.

[Tự học Javascript] Kiểu số(Numbers) trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4299 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong JavaScript hiện đại, có hai loại số:Các số thông thường trong JavaScript được lưu trữ ở định dạng 64 bit IEEE-754 , còn được gọi là các số dấu phẩy động chính xác kép. Đây là những con số chúng ta đang sử dụng hầu hết thời gian và chúng ta sẽ nói về chúng trong chương này

Convert số thập phân sang nhị phân trong Java

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5837 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Integer class cung cấp sẵn cho chúng ta một method dùng để chuyển đổi một số thập phân sang nhị phân cách dễ dàng, nhanh chóng.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình