Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nói về hàm parseInt trong JavaScript. Hàm này phân tích cú pháp (chia nhỏ) một chuỗi và trả về một số nguyên hoặc NaN (Không phải là Số). Cách hoạt động của hàm parseInt Mục đích chính của việc sử dụng hàm parseInt là trích xuất một số từ một chuỗi.

Bạn đang xem : js phân tích cú pháp int từ chuỗi

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nói về hàm parseInt trong JavaScript. Hàm này phân tích cú pháp (chia nhỏ) một chuỗi và trả về một số nguyên hoặc NaN (Không phải số).

Cách hoạt động của hàm parseInt

Mục đích chính của việc sử dụng parseInt < / code> chức năng là để trích xuất một số từ một chuỗi. Điều này biến giá trị trả về thành một số thực tế.

Đây là cú pháp:

 parseInt (string) 

Hãy xem xét ví dụ dưới đây: < / p>

 const myNumber = '3';
console.log (2 + myNumber);
// trả về 23 

Trong ví dụ trên, 3 là một chuỗi chứ không phải số thực. Khi chúng ta thêm 2 vào chuỗi, chúng ta được 23 vì chúng ta chỉ thêm 2 vào một chuỗi ở dạng số.

Với hàm parseInt , chúng ta có thể trích xuất 3 từ chuỗi và biến nó thành một số thực. Đây là một ví dụ:

 const myNumber = '3';
console.log (2 + parseInt (myNumber));
// trả về 5
 

Bây giờ, hàm đã xóa 3 khỏi chuỗi và chuyển đổi nó thành một số thực.

Từ '3' thành 3.

Nhớ lại mà chúng tôi đã nói rằng hàm parseInt có thể trả về một số nguyên hoặc NaN . Vậy khi nào chúng ta nhận được giá trị NaN ?

Điều này xảy ra khi chúng ta có một số văn bản trước một số trong một chuỗi. Một cái gì đó như "tuổi là 50" sẽ trả về giá trị NaN vì hàm parseInt chỉ xem xét giá trị đầu tiên bắt đầu chuỗi. Nếu giá trị không phải là số, thì NaN sẽ được trả về. Đây:

 const age = 'age is 50';
console.log (parseInt (age));
// trả về NaN 

Hãy sắp xếp lại chuỗi và xem điều gì sẽ xảy ra.

 const age = '50 is the age ' ;
console.log (parseInt (age));
// trả về 50 

Bây giờ giá trị đầu tiên trong chuỗi là một số và số đó được trả lại cho chúng tôi.

Lưu ý rằng mã parseInt hàm bỏ qua các giá trị float. Nếu độ tuổi trên là 50,05 thì nó vẫn trả về 50 và bỏ qua 0,05.

Theo cách tương tự, nếu chúng ta có một chuỗi như thế này: "50 100 150 200" thì chúng ta sẽ chỉ nhận được 50 được trả lại cho chúng ta. Điều này là do hàm parseInt chỉ cố gắng trích xuất giá trị đầu tiên của một chuỗi.

Và nếu chuỗi có các giá trị được viết cùng nhau như sau: '50istheage', 50 sẽ vẫn được trả về.

redix Tham số

Hàm parseInt chấp nhận tham số thứ hai được gọi là redix . Tham số này chỉ định hệ thống số sẽ sử dụng. Nếu dấu đỏ bị bỏ qua thì 10 được lấy làm mặc định.

Đây là cú pháp:

 parseInt (string, radix) 

Đây thường là một số nguyên từ 2 đến 36. Nếu giá trị của dấu đỏ nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 36 thì NaN được trả về.

Nếu chúng ta phải chỉ định hậu tố là 12 thì điều đó ngụ ý rằng số trong chuỗi phải được phân tích cú pháp từ giá trị thập phân của số thành giá trị thập phân của nó.

Đây là một ví dụ nhanh:

 console.log (parseInt ("50", 12));

// trả về 60 

Chúng tôi nhận được 12 được trả về vì giá trị thập phân của 50 trong cơ số 10 (thập phân) là 60.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã học cách sử dụng hàm parseInt để trích xuất số từ chuỗi.

Chúng tôi cũng đã biết cách sử dụng tham số redix để chỉ định hệ thống số nào sẽ được sử dụng khi chuyển đổi số nguyên trả về của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc!


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề js phân tích cú pháp int từ chuỗi

Building a Parser from scratch. Lecture [1/18]: Tokenizer | Parser

 • Tác giả: Dmitry Soshnikov
 • Ngày đăng: 2020-11-11
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8976 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ⭐️ Enroll: http://dmitrysoshnikov.com/courses/parser-from-scratch/
  📚 Udemy: https://www.udemy.com/course/parser-from-scratch/?referralCode=E3BF78C54F214B02775E
  👉 DS Education: https://www.dmitrysoshnikov.education/p/parser-from-scratch/

  This is a first lecture from the "Building a Parser from scratch" where we build a Recursive-descent parser for a full programming similar to JavaScript.

  Other lectures from this course: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGNbPb3dQJ_5FTPfFIg28UxuMpu7k0eT4

  In this lecture:

  - Course overview and agenda
  - Parsing pipeline
  - Tokenizer module (Lexical analysis)
  - Parser module (Syntactic analysis)
  - Abstract Syntax Tree (AST)
  - Regular expression notation
  - Backus-Naur form (BNF) notation
  - Grammars and productions
  - Hand-written and Automatic parsers
  - Syntax: language-agnostic parser generator
  - The Letter programming language
  - Numeric literals

  Parser AST Recursive_descent

Làm cách nào để chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên trong JavaScript?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1466 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Cách đơn giản nhất là sử dụng Numberhàm riêng: var x = Number("1000") Nếu điều đó…

JavaScript Cú Pháp

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3084 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cú pháp trong JavaScript là tập hợp những nguyên tắc, cách một chương trình JavaScript được xây dựng:

parseInt() - JavaScript

 • Tác giả: developer.mozilla.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1025 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The parseInt() function parses a string argument and
  returns an integer of the specified radix (the base in mathematical numeral
  systems).

Hàm parseInt trong Javascript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3049 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm parseInt trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm parseInt để chuyển chuỗi thành số nguyên trong JavaScript sau bài học này.

Chuỗi Javascript đến Int

 • Tác giả: vi.softoban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4116 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Javascript là một ngôn ngữ của web và quản lý dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Tối ưu hóa tốc độ đã trở nên rất quan trọng trong thời đại ngày nay. Chúng ta phải biết và quan tâm đến bộ nhớ vì các chuỗi chiếm nhiều bộ nhớ hơn số nguyên. Nếu chúng ta có một hàm sẽ chuyển đổi hoặc phân tích cú pháp chuỗi thành số nguyên và chúng ta có thể thực hiện các tác vụ của mình. Trong bài viết này, cách chuyển đổi hoặc phân tích cú pháp một chuỗi thành số nguyên bằng cách sử dụng hàm parseInt () được giải thích.

trình phân tích cú pháp

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4238 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài viết này, chúng ta bắt đầu một thực hiện một trình phân tích cú pháp thực sự - với một khả năng xử lí lỗi tốt, cấu trúc mạch lạc.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Căn chỉnh theo chiều ngang CSS - căn giữa css theo chiều ngang

By ads_php