Bạn đang xem : mảng json_encode trong php

Xin chào mọi người,

Trong ứng dụng của mình, tôi có các đối tượng mô hình hóa các hàng cơ sở dữ liệu với một vài mối quan hệ từ một đến nhiều, vì vậy một đối tượng có thể có một mảng các đối tượng khác.

I muốn đặt các thuộc tính đối tượng ở chế độ riêng tư và sử dụng getters và setters, nhưng tôi cần chúng có thể tuần tự hóa thành json mà không làm mất các biến private. (Tôi muốn thúc đẩy các phương pháp mã hóa tốt nhưng tôi cần các thuộc tính ở phía máy khách.) Do đó, tôi cần mã hóa không chỉ các thuộc tính private thông thường mà còn cả các thuộc tính là mảng của các đối tượng mô hình khác. Tôi đã tìm kiếm một lúc mà không may mắn, vì vậy tôi đã viết mã của riêng mình:

Bạn có thể đặt các phương thức này trong mỗi lớp của mình hoặc đặt chúng trong một lớp cơ sở, như tôi đã làm. (Nhưng lưu ý rằng để điều này hoạt động, các lớp con phải khai báo thuộc tính của chúng là được bảo vệ để lớp cha có quyền truy cập)

& lt;? Php
< / p>

lớp trừu tượng

Mô hình

{

chức năng công khai < / p>

toArray

() {
return

$ this

- & gt;

processArray

(

get_object_vars

(

$ this

));
}

hàm private

processArray

(

$ array

) {
foreach (

$ array

as

$ key

= & gt;

$ value

) {
if (

is_obje ct

(

$ value

)) {

$ mảng

[

$ key

] =

$ value

- & gt;

toArray

();
}
if (

is_array

(

$ value

)) {

$ mảng

[

$ key

] =

$ this

- & gt;

processArray

(

$ value

);
}
}

return

$ array

;
}

hàm công khai

__ toString < / p>

() {
return

json_encode

(

$ this

- & gt;

toArray

());
}
< br />}

? & gt;

Ở bên ngoài, bạn chỉ có thể gọi

< p class = "default"> & lt;? php

echo

$ theObject

;

echo

json_encode

(

$ theObject

- & gt;

toArray

());

? & gt;

Và bạn sẽ nhận được json cho đối tượng đó. Hy vọng điều này sẽ giúp ai đó!


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề mảng json_encode trong php

The json_encode Function in PHP

 • Tác giả: life michael
 • Ngày đăng: 2011-06-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5501 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This short video clip shows how simple it is to get a JSON representation for data we hold in array.

Các ví dụ về JSON PHP và MYSQL

 • Tác giả: vi-magento.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5887 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Ví dụ JSON với PHP

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1729 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP cho phép chúng ta mã hóa và giải mã JSON bằng sự trợ giúp của các hàm json_encode() và json_decode(). Ví dụ JSON với PHP. Ví dụ 1 về hàm json_encode()

[Encode/Decode] Mã hóa chuỗi unicode trong PHP

 • Tác giả: www.hoangweb.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1439 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

JSON: JSON PHP

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2362 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách sử dụng phổ biến của JSON là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trao đổi dữ liệu

Hàm json_encode() trong PHP dùng để làm gì?

 • Tác giả: codetutam.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5589 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm json

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2192 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm `json_encode` dùng để chuyển đổi một giá trị về một chuỗi JSON.

  “`php
  $arr = [“name” => “Jonh Doe”, “job” => “PHP Developer”];
  echo json_encode($arr);
  “`

  Kết quả trả về:

  “`js
  {“name”:”Jonh Doe”…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Trường HTML ẩn: Sử dụng đúng mã của bạn » - hình thành giá trị trường ẩn

By ads_php