Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các phương thức đối tượng JavaScript và từ khóa này với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bạn đang xem : loại phương thức trong javascript

Trong JavaScript, các đối tượng cũng có thể chứa các hàm. Ví dụ:

 // phương thức chứa đối tượng
const người = {
  tên: 'John',
  chào: function () {console.log ('hello'); }
}; 

Trong ví dụ trên, đối tượng person có hai khóa ( name welcome ), có giá trị chuỗi và giá trị hàm tương ứng.

Do đó, về cơ bản, phương thức JavaScript là một thuộc tính đối tượng có giá trị hàm.

Phương thức đối tượng truy cập

Bạn có thể truy cập một phương thức đối tượng bằng ký hiệu dấu chấm. Cú pháp là:

 objectName.methodKey () 

Bạn có thể truy cập thuộc tính bằng cách gọi objectName key . Bạn có thể truy cập một phương thức bằng cách gọi một objectName key cho phương thức đó cùng với () . Ví dụ:

 // phương thức và thuộc tính truy cập
const người = {
  tên: 'John',
  chào: function () {console.log ('hello'); }
};

// truy cập thuộc tính
tên người; // John

// phương thức truy cập
người.greet (); // xin chào 

Tại đây, phương thức welcome được truy cập dưới dạng person.greet () thay vì person.greet .

Nếu bạn cố gắng truy cập phương thức chỉ với person.greet , nó sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa hàm.

 person.greet; // ƒ () {console.log ('xin chào'); } 

Các phương pháp tích hợp JavaScript

Trong JavaScript, có nhiều phương thức được tích hợp sẵn. Ví dụ:

 let number = '23 .32 ';
let result = parseInt (number);

console.log (kết quả); // 23 

Ở đây, phương thức parseInt () của đối tượng Number được sử dụng để chuyển đổi giá trị chuỗi số thành giá trị số nguyên.

Xem Thêm  Các bài luận tranh luận miễn phí dành cho sinh viên - đây là một tiêu đề

Để tìm hiểu thêm về các phương thức tích hợp, hãy truy cập Phương pháp tích hợp JavaScript .

Thêm phương thức vào đối tượng JavaScript

Bạn cũng có thể thêm một phương thức vào một đối tượng. Ví dụ:

 // tạo một đối tượng
let student = {};

// thêm một thuộc tính
student.name = 'John';

// thêm một phương thức
student.greet = function () {
  console.log ('xin chào');
}

// truy cập một phương thức
sinh viên.greet (); // xin chào 

Trong ví dụ trên, một đối tượng student trống được tạo. Sau đó, thuộc tính name được thêm vào. Tương tự, phương thức welcome cũng được thêm vào. Bằng cách này, bạn có thể thêm một phương thức cũng như thuộc tính vào một đối tượng.

JavaScript Từ khóa này

Để truy cập thuộc tính của một đối tượng từ bên trong một phương thức của cùng một đối tượng, bạn cần sử dụng từ khóa this . Hãy xem xét một ví dụ.

 const person = {
  tên: 'John',
  tuổi: 30,

  // truy cập thuộc tính tên bằng cách sử dụng this.name
  hello: function () {console.log ('Tên là' + '' + this.name); }
};

person.greet (); 

Đầu ra

Tên là John 

Trong ví dụ trên, một đối tượng person được tạo. Nó chứa các thuộc tính ( name age ) và một phương thức welcome .

Trong phương thức welcome , khi truy cập thuộc tính của một đối tượng, từ khóa this được sử dụng.

Để truy cập thuộc tính của một đối tượng, từ khóa this được sử dụng theo sau bởi . key .

Lưu ý : Trong JavaScript, từ khóa this khi được sử dụng với phương thức của đối tượng sẽ tham chiếu đến đối tượng. this được liên kết với một đối tượng.

Xem Thêm  Cách thêm hình nền bằng CSS - đúng html để chèn hình nền

Tuy nhiên, hàm bên trong một đối tượng có thể truy cập biến của nó theo cách tương tự như một hàm bình thường. Ví dụ:

 const person = {
  tên: 'John',
  tuổi: 30,
  chào: function () {
    let họ = 'Doe';
    console.log ('Tên là' + '' + this.name + '' + họ); }
};

person.greet (); 

Đầu ra

Tên là John Doe 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề loại phương thức trong javascript

Các loại function

 • Tác giả: F8 Official
 • Ngày đăng: 2020-01-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4195 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Truy cập ngay https://f8.edu.vn và học tại đây để quản lý được tiến độ học và hơn thế nữa!

  hoclaptrinh javascript mienphi
  ———————————————-/————-
  © Bản quyền thuộc về MyCV.vn
  © Copyright by MyCV.vn ☞ Do not Reup

  Liên hệ: SƠN ĐẶNG
  ► Facebook: https://url.mycv.vn/sondn-fb?ref=yt
  ► Email: sondnf8@gmail.com
  —————————————
  ► Học lập trình: https://url.mycv.vn/f8?ref=yt
  ► Viết CV xin việc: https://url.mycv.vn/mycv?ref=yt
  —————————————
  HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
  ► Khóa Javascript cơ bản: https://url.mycv.vn/js-basic?ref=yt

Phương thức và thuộc tính của mảng trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2276 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức và thuộc tính của mảng trong JavaScript – Lập Trình Từ Đầu 1 JavaScript Căn Bản

Các hàm phương thức có sẵn trong JavaScript

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9464 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các hàm phương thức có sẵn trong Javascript

Các Phương Thức String Javascript(Phần 2)

 • Tác giả: www.niemvuilaptrinh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1748 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hôm nay bạn hãy cùng mình đi vào tìm hiểu thêm các phương thức được sử dụng đối với chuỗi trong ngôn ngữ lập trình Javascript để phát triển web nhé.

Extends trong Javascript – kế thừa và ghi đè phương thức

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1042 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa extends trong Javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu được tính kế thừa và cách ghi đè phương thức trong js bằng extends

Phương thức (Method) trong JavaScript

 • Tác giả: niithanoi.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7200 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm về Method trong Javascript (Phương thức trong Javascript), cách sử dụng và tìm hiểu về một số phương thức được dựng sẵn trong Javascript

Bạn biết gì về Set trong JavaScript?

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7931 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Set trong Javascript là một loại object cho phép bạn lưu trữ dữ liệu một cách duy nhất, không trùng lặp. Vậy mình có thể làm được gì với Set.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  toán học - Các hàm toán học - Tài liệu Python 3.10.5 - mô-đun toán học trong python

By ads_php