Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : thay thế từ chuỗi trong java

Chuỗi trong Java là các đối tượng được hỗ trợ bên trong bởi một mảng char. Vì mảng là bất biến và chuỗi cũng là một loại mảng đặc biệt chứa các ký tự, do đó, chuỗi cũng bất biến.

Lớp String của Java bao gồm rất nhiều phương thức để thực thi các hoạt động khác nhau trên các chuỗi như so sánh (), concat (), equals (), split (), length ( ), Replace (), CompareTo (), substring (), v.v. Ngoài các phương thức này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương thức Replace () .

Phương thức String.replace ()

Phương thức này trả về một chuỗi mới là kết quả từ việc thay thế tất cả các lần xuất hiện của các ký tự cũ trong chuỗi bằng các ký tự mới. Đây là 3 biến thể của phương thức Replace () . Bài viết này mô tả tất cả chúng, như sau:

1. Chuỗi thay thế (): Phương thức này trả về một chuỗi mới do thay thế tất cả các lần xuất hiện của các ký tự cũ trong chuỗi bằng các ký tự mới.

Cú pháp:

 public String Replace (char oldch, char newch) 

Tham số: < / p>

 • oldch: ký tự cũ.
 • newch: ký tự mới.

Giá trị trả về: Nó trả về một chuỗi bắt nguồn từ chuỗi này bằng cách thay thế mọi lần xuất hiện của oldch bằng newch.

Ví dụ:

Java

< p class = "ring-load" id = "run-code-loader">

public < code class = "keyword"> class rep1 {

public static void main (Chuỗi args [])

Xem Thêm  20 Phím tắt trong Visual Studio Code - phím tắt comment trong visual studio

{

String Str = new String ( "Chào mừng bạn đến với geeksforgeeks" ) ;

System.out .print ( "Sau khi thay thế tất cả o bằng T:" );

System.out.println (Str.replace ( 'o' , 'T' ));

System.out.print ( "Sau khi thay thế tất cả e bằng D:" );

System.out.println (Str.replace ( 'e' , 'D' ));

}

}

< pre class = "output-pre">

 

Đầu ra

 Sau khi thay thế tất cả o bằng T: WelcTme tT geeksfTrgeeks
Sau khi thay thế tất cả các e bằng D: \ WDlcomD thành gDDksforgDDks ​​

2. String ReplaceAll (): Phương thức này thay thế từng chuỗi con của chuỗi khớp với biểu thức chính quy đã cho bằng Replace_str đã cho.

Cú pháp:

 public String ReplaceAll (String regex, String Replace_str) 

Tham số: < / p>

 • regex: biểu thức chính quy mà chuỗi này sẽ được so khớp.
 • Replace_str: chuỗi sẽ thay thế biểu thức tìm được.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về chuỗi kết quả.

Ví dụ:

Java

< p class = "line number3 index2 alt2">

public class rep2 {

public static void main (String args [])

{

String Str = new String ( " Chào mừng bạn đến với geeksforgeeks "< / code> );

< p class = "line number11 index10 alt2">

System.out.print ( "Chuỗi gốc:" );

System.out.println (Str);

System.out.print (

"Sau khi thay thế regex bằng Replace_str:" );

System.out.println (

Str.replaceAll ( " (. *) geeks (. * ) " , " ASTHA TYAGI " ));

}

}

 < / pre> 
 

Đầu ra

 Chuỗi gốc: Chào mừng bạn đến với geeksforgeeks
Sau khi thay thế regex bằng Replace_str: ASTHA TYAGI 

3. Chuỗi ReplaceFirst (): Phương thức này thay thế chuỗi con đầu tiên của chuỗi này khớp với biểu thức chính quy đã cho với Replace_str đã cho.

Cú pháp:

 public String ReplaceFirst (String regex, String Replace_str) 

Tham số: < / p>

 • regex: biểu thức chính quy mà chuỗi này sẽ được so khớp.
 • Replace_str: chuỗi sẽ thay thế biểu thức tìm thấy.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về một chuỗi kết quả.

Ví dụ:

Java

< p class = "line number3 index2 alt2">

public class rep3 {

public static void main (String args [])

{

< p class = "line number8 index7 alt1">

String Str = new String ( "Chào mừng bạn đến với geeksforgeeks" );

System.out.print ( " Chuỗi gốc: " );

System.out.println (Str);

< / p>

System.out.print (

"A thay thế lần xuất hiện đầu tiên của regex bằng Replace_str: " );

System.out.println (

Str.replaceFirst ( "geeks" , "ASTHA" ));

}

}

< p class = "code-editor-container">

 
 

Đầu ra

 Chuỗi ban đầu: Chào mừng bạn đến với geeksforgeeks
Sau khi thay thế lần xuất hiện đầu tiên của regex bằng Replace_str: Chào mừng bạn đến với ASTHAforgeeks 

Bài viết này được đóng góp bởi Astha Tyagi . Nếu bạn thích GeeksforGeeks và muốn đóng góp, bạn cũng có thể viết một bài báo bằng cách sử dụng write.geeksforgeeks.org hoặc gửi bài viết của bạn qua thư tới review-team@geeksforgeeks.org. Xem bài viết của bạn xuất hiện trên trang chính của GeeksforGeeks và trợ giúp những Geeks khác. Vui lòng viết bình luận nếu bạn thấy bất kỳ điều gì không chính xác hoặc bạn muốn chia sẻ thêm thông tin về chủ đề đã thảo luận ở trên.

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thay thế từ chuỗi trong java

Bài 6.D3: Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong Java

 • Tác giả: Anh Nguyen Ngoc
 • Ngày đăng: 2020-02-21
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7705 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lập trình Java 1 playlist: https://www.youtube.com/watch?v=clBtAR2cuWQ&list=PLn9lhDYvf_3HWeqzvUXr55hFRnnWGTkdS
  Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/115838366528104
  Fan page: https://www.facebook.com/proit4all

  Java1_ProIT4All Java

Thay thế một String trong Java

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8299 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay thế một String trong Java - Học Java cơ bản và nâng cao cho người mới học với hơn 250 Bài tập mẫu và Ví dụ Java, Cơ bản, Cú pháp, Ngôn ngữ hướng đối tượng, Phương thức, Ghi đè, Tính kế thừa, Tính trừu tượng, Tính đa hình, Overriding, Inheritance, Polymorphism, Interfaces, Packages, Collections, Lập trình mạng, Đa luồng, Tuần tự hóa, Networking, Multithreading, Networking, Generics, Multimedia, Serialization, GUI.

Chuỗi (String) trong Java

 • Tác giả: mylop.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3876 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 2 khái niệm chuỗi và mảng trong Java. Đối với các ngôn ngữ lập trình, chuỗi và mảng là 2 kiểu dữ liệu rất

Phương thức replace() trong Java String

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2649 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức replace() được sử dụng để thay thế tất cả các ký tự hoặc chuỗi cũ thành ký tự hoặc chuỗi mới. Phương thức replace() được tích hợp từ JDK 1.5.

Xử lý chuỗi trong Java

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1409 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xử lý chuỗi trong Java - Lập Trình Từ Đầu 4 Chuỗi Và Xử Lý Chuỗi Trong JAVA

Chuỗi (String) trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2029 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là bài đầu tiên trong chương Chuỗi và Mảng. Trong bài này các bạn sẽ được học qua về khái niệm chuỗi (String) trong Java và các ví dụ, bài tập liên quan.

[Java Core] Thao tác chuỗi Java

 • Tác giả: www.codelean.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5034 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CodeLean.vn là nơi chia sẻ kiến thức của những người học, làm và dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php