Phương thức chuỗi Python len (), Phương thức chuỗi Python len () trả về độ dài của chuỗi.

Bạn đang xem : get len ​​of string python

Phương thức Python String len ()

Quảng cáo

Mô tả

Phương thức chuỗi Python len () trả về độ dài của chuỗi.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho phương thức len ()

len (str)

Tham số

 • NA

Giá trị trả lại

Phương thức này trả về độ dài của chuỗi.

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng phương thức len ().

#! / usr / bin / python

str = "đây là ví dụ chuỗi .... wow !!!";
print "Độ dài của chuỗi:", len (str)

Khi chúng tôi chạy chương trình trên, nó tạo ra kết quả sau –

Chiều dài của chuỗi: 32

python_strings.htm

Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề lấy len của chuỗi python

Python Find String Method

 • Tác giả: Master Code Online
 • Ngày đăng: 2015-09-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7635 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Be sure to like, share and comment to show your support for our tutorials.

  =======================================
  Channel – https://goo.gl/pnKLqE
  Playlist For This Tutorial – https://goo.gl/EyZFti
  Latest Video – https://goo.gl/atWRkF
  Facebook – https://www.facebook.com/mastercodeonline/
  Twitter – https://twitter.com/mastercodeonlin?lang=en
  Website – http://mastercode.online
  ======================================
  Python Find String Method
  In this Python tutorial, we are going to look at the Python find string method. The find string method gives us the ability to find certain character or characters in a string object. If the character or characters is found then Python will return an index position of the first occurrence. If the search character or characters is not found the Python will return a -1 which indicates there was no match. Important to point out one last time that the find string method only returns a position. If you would like to know if content exists in a string object then use the in operator. More on the in operator in a later tutorial.

  Python Find String Method Syntax
  ‘string’.find(‘search string’, start index, stop index)

  Search String – Search string is required and must be in a string format.
  Start Index – The start index is not required. Default start index in 0. If the stop index is present then the start index must be present.
  Stop Index – The stop index is not required. Default is the end of the string.
  Examples Of The Find String Method
  Example 1:
  a = ‘New String’

  Example 2:
  a.find(‘e’)
  1

  Example 3:
  a.find(‘ring’)
  6

  Example 4:
  a.find(‘n’)
  8

  Example 5:
  a.find(‘s’)
  -1

  Example 6:
  a.find(‘w’, 1)
  2

  Example 7:
  a.find(‘t’, 2, 5)
  -1
  Examples Explained

  Example 1:

  a = ‘New String’ – We create a new string object and which will be represented by the variable ‘a’.

  Example 2:

  a.find(‘e’) – In this example of the find string method we call our string object via the variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘e’ to the find string method.

  1- We are returned 1 which indicates that the find string method found a ‘e’ at 1 index position. Note if there is other ‘e’ in the string object the find string method will on return the first occurrence in the object.
  Example 3:

  a.find(‘ring’)- In this example of the find string method we call our string object via the variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘ring’ to the find string method.

  6- We are returned 6 which indicates the location of start to the substring that was found.
  Example 4:

  a.find(‘n’)- In this example of the find string method we call our string object via the variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘n’ to the find string method.

  8 – We are returned ‘8’ because the find string method is case sensitive and the first ‘N’ is capitalized the find string method skips the ‘N’ and continues till it finds the next ‘n’ and returns 8.
  Example 5:

  a.find(‘s’)- In this example of the find string method we call our string object via the variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘s’ to the find string method.

  -1 – We are returned ‘-1’ because the find method did not find any lower case ‘s’. -1 means that the find string method has not found any match.
  Example 6:

  a.find(‘w’, 1)- In this example of the find string method we call our string object via variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘w’ to the find string method and a starting index position of 1.

  2- We are returned 2 because the find string method found a match for the second index spot.
  Example 7:

  a.find(‘t’, 2, 5)- In this example of the find string method we call our string object via variable ‘a’ and call the find string method on our string object. We provide an argument of ‘t’ to the find string method and a starting index of 2 and ending index of 5.

  -1 – We are returned -1 because the find string method did not find any matches.
  Conclusion

  In this Python tutorial we looked at the Python find string method. If you have any questions about this string method leave a comment below.

Hàm len() trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3516 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm len() trong Python trả về độ dài chuỗi. Ví dụ str1 = “Vi du ham len() trong Python”; độ dài của chuỗi là len(str1) = 28.

Các Kiểu Dữ Liệu Trong Python

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3395 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài trước mình đã giới thiệu qua với mọi người về ngôn ngữ python rồi, và ở đây mình nhắc lại một lần nữa là series này mình sẽ nói về python 3. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo các kiểu dữ liệu trong Python. […]

Hàm len() trong Python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6674 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng hàm Len() trong Python. Bạn sẽ học được cách tính độ dài hoặc là đếm số phần tử của một đối tượng trong python, cũng như cách ứng dụng hàm len() để tính độ dài chuỗi trong python, đế

Python: Hàm xử lý chuỗi (string)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3498 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ lập trình Python hỗ trợ cho chúng ta khá nhiều hàm để xử lý hay thao tác với chuỗi. Xin được nhắc lại, chuỗi trong Python phải được đặt trong cặp

Phương thức List len() trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5935 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức List len() trong Python – Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Các hàm xử lý chuỗi trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7512 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở phần đầu của series mình đã giới thiệu với mọi người về chuỗi trong Python rồi, nhưng Python là một ngôn ngữ khá là linh động và mềm dẻo nên nó cũng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều hàm có sẵn dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này mình sẽ liệt kê một số hàm hay dùng và ví dụ kèm theo cho mọi người cùng tham khảo.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách điền trước dòng chủ đề và nội dung trong các email do Mailto tạo - chủ đề và nội dung mailto

By ads_php