Bạn đang xem : cách tách một từ python

Chuỗi Python

Phương thức split ()

❮ Phương thức chuỗi

Ví dụ

Chia một chuỗi thành một danh sách trong đó mỗi từ là một mục danh sách:

txt = “chào mừng đến với khu rừng nhiệt đới”

x = txt.split ()

print (x)

Hãy tự mình thử »

Định nghĩa và Cách sử dụng

Phương thức split () chia một chuỗi thành một
danh sách.

Bạn có thể chỉ định dấu phân tách, dấu phân tách mặc định là bất kỳ khoảng trắng nào.

Lưu ý: Khi maxsplit được chỉ định, danh sách sẽ chứa
số phần tử được chỉ định cộng với một phần tử.

Cú pháp

string.split (dấu phân tách, maxsplit)

Giá trị tham số

Tham số
Sự mô tả

ngăn cách
Không bắt buộc. Chỉ định dấu phân tách để sử dụng khi tách chuỗi.
Theo mặc định, bất kỳ khoảng trắng nào đều là dấu phân cách

maxsplit
Không bắt buộc. Chỉ định số lần chia nhỏ để thực hiện. Giá trị mặc định là -1, là
“tất cả các lần xuất hiện”

Các ví dụ khác

Ví dụ

Tách chuỗi, sử dụng dấu phẩy, theo sau là dấu cách, làm dấu phân tách:

txt = “xin chào, tôi tên là Peter, tôi 26 tuổi”

x = txt.split (“,”)

print (x)

Hãy tự mình thử »

Ví dụ

Sử dụng ký tự băm làm dấu phân tách:

txt = “apple # banana # cherry # orange”

x = txt.split (“#”)

print (x)

Hãy tự mình thử »

Ví dụ

Chia chuỗi thành một danh sách có tối đa 2 mục:

Xem Thêm  vietnam-provinces - pythonvietnam

txt = “apple # banana # cherry # orange”

# đặt thông số maxsplit
thành 1, sẽ trả về danh sách có 2 phần tử!
x = txt.split (“#”, 1)

print (x)

Hãy tự mình thử »

❮ Phương thức chuỗi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách tách một từ python

Cách tách số của một xâu trong python

 • Tác giả: Gà Python
 • Ngày đăng: 2021-12-23
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1099 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tách số của một xâu trong python

40 Bài học lập trình Python Miễn Phí

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2460 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển trong Python là một cấu trúc dữ liệu phổ biến và có nhiều ứng dụng trong các bài toán từ nhỏ tới lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng nó nhé

Tách chuỗi trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5620 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách tách chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách tách chuỗi trong python bằng các phương thức có sẵn như split và splitlines trong bài viết này.

Cắt chuỗi trong Python

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2246 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cắt chuỗi trong Python – Lập Trình Từ Đầu 2 String trong Python

Hiểu và cắt danh sách Python?

 • Tác giả: vn.wsxdn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8373 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
Xem Thêm  Cách thay đổi tên cột trong SQL Server: Giải thích cho người mới bắt đầu - thay đổi tên cột trong sql

Phân tách dữ liệu với DataFrame trong Python

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9110 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài trước, chúng ta đã thu thập và làm sạch dữ liệu, nhưng với những con số như vậy thật khó để nhận ra những quy luật hoặc có ý tưởng để thực hiện những bước tiếp theo.

Python: Tách các chữ số của một số nguyên bất kỳ

 • Tác giả: www.v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8637 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tách các chữ số của một số nguyên bất kỳ

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php