Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : cách sử dụng random.choice

Phương thức options () trả về nhiều phần tử ngẫu nhiên từ danh sách có thay thế. Bạn có thể cân nhắc khả năng xảy ra của từng kết quả bằng tham số weights hoặc tham số cum_weights . Các phần tử có thể là một chuỗi, một dải ô, một danh sách, một bộ hoặc bất kỳ loại chuỗi nào khác.

Cú pháp: random.choices (sequin, weights = None , cum_weights = Không, k = 1)

Thông số:
1. chuỗi là tham số bắt buộc có thể là danh sách, bộ hoặc chuỗi.
2. trọng số là một tham số tùy chọn được sử dụng để cân nhắc khả năng xảy ra cho từng giá trị.
3. cum_weights là một tham số tùy chọn được sử dụng để cân nhắc khả năng xảy ra cho từng giá trị nhưng trong đó khả năng được tích lũy
4. k là tham số tùy chọn được sử dụng để xác định độ dài của danh sách trả về.

Lưu ý: Phương thức này khác với phương thức random.choice ().

Ví dụ:

< / p>

nhập ngẫu nhiên

mylist = [ "geeks" , "cho" < / code> , "python" ]

print (ngẫu nhiên. lựa chọn (danh sách của tôi, trọng số = [ 10 , 1 , 1 ], k = 5 ) )

 
 < / pre> 

Lưu ý: Mỗi thời điểm đầu ra sẽ khác nhau do hệ thống trả về các phần tử ngẫu nhiên.
Đầu ra:

['geeks', 'geeks', 'geeks', 'for', 'for']

Ứng dụng thực tế: In danh sách ngẫu nhiên có 6 mục.

nhập ngẫu nhiên

danh sách của tôi = [ "apple" , "banana" , " xoài " ]

print (random.choices (mylist, weights = [ 10 , 1 , 1 ], k = 6 ))

 
 

Lưu ý: Kết quả đầu ra thay đổi mỗi khi sử dụng hàm options ().
Đầu ra:

["apple", "banana", "apple", "apple", "apple", "banana"]

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách sử dụng random.choice

Python: Random Numbers, Strings, and Choices

 • Tác giả: kishstats
 • Ngày đăng: 2018-11-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2038 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Related Post:
  https://kishstats.com/python/2018/11/03/python-random-module.html

  An intro to using the Python random module. A simple dice simulation is used towards the end of the video to wrap things up.

  Items Covered:
  - Random Module
  - Random Ranges for Integers
  - Random Functions for Sequences
  - Random Shuffling and Sampling
  - Random Strings
  - Dice Simulation

Hàm choice() trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7582 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm choice() trong Python trả về một item ngẫu nhiên trong một list, tuple, hoặc một string. Ví dụ: random.choice([1, 2, 3, 4, 5, 6])

✓ Hiểu và nắm rõ cách sử dụng hàm RANDOM trong Excel

 • Tác giả: thuthuat.tip.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1535 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm Random và Randbetween sử dụng như thế nào?

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9679 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm Random và Randbetween trong Excel được sử dụng phổ biến. Dưới đây là công thức và ví dụ cụ thể về hai hàm này.

Cách sử dụng hàm Random trong Excel – Có ví dụ

 • Tác giả: macstores.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5472 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng dẫn cách tạo random số trong Excel bằng hàm Random

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8025 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đã bao giờ bạn cần tới việc tạo số ngẫu nhiên trong Excel chưa? Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách tạo random số trong Excel bằng các hàm Random.

Hàm random() trong Python có thực sự "ngẫu nhiên"?

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6392 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta đều biết sự hữu ích của việc tạo ra số ngẫu nhiên trong một số trường hợp cụ thể dù là trong lập trình hay trong cuộc sống thường nhật. Trong các trò chơi, chúng ta ném xúc xắc để tạo ra một...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Gửi biểu mẫu JavaScript Onclick - onclick gửi biểu mẫu javascript

By ads_php